e-Kadry i płace

Umowy-zlecenia a składki do ZUS

Od umowy-zlecenia raz pracodawca odprowadza składki do ZUS a raz nie. Dlaczego tak się dzieje. Wszystko zależy od oświadczenia zleceniobiorcy na temat posiadania innych tytułów ubezpieczeń. więcej >>

Co zrobić z pracownikiem, który nie chce iść na urlop?

Po nowelizacji przepisów w 2012 r. inspektorzy pracy rzadziej egzekwują udzielanie wolnego pracownikom. O ile firmy mają więcej czasu na udzielenie pracownikowi dni wolnych z zaległego urlopu, o tyle często mają problem z osobami, które z wolnego wcale nie chcą skorzystać.
więcej >>

Wykorzystujesz auto służbowe do celów prywatnych, to przeczytaj!

Sejm pracuje nad zmianami zasad opodatkowania wykorzystywania aut służbowych do celów prywatnych. Od przyszłego roku ma obowiązywać ryczałt. więcej >>

Kiedy okulary korekcyjne dla pracownika z podatkiem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownikowi, który przynajmniej połowę swojego czasu pracy przebywa przed monitorem ekranowym, a okulista zalecił mu noszenie okularów korekcyjnych, pracodawca musi sfinansować mu ich zakup. To samo dotyczy zaleconych przez lekarza soczewek kontaktowych.

więcej >>

Jak zatrudniać niepełnoletnich?

Lato sprzyja zatrudnianiu młodych ludzi przy charakterystycznych dla tej pory roku pracach –zbieraniu owoców, sprzedaż lodów, gofrów, jako kelnerzy w restauracjach, czy roznoszeniu ulotek. Warto zatem poznać zasady zatrudniania osób niepełnoletnich.

więcej >>

Będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

Rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uproszczenia mają pojawić się m.in. w sprawozdawczości do ZUS, natomiast dla pracowników przewidziano ułatwienia podatkowe.

więcej >>

Osoby niepełnosprawne będą pracować krócej

Niepełnosprawni pracownicy będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Chodzi o osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności... więcej >>

Waloryzacja emerytur i rent w 2015 r.

Minister pracy i polityki społecznej przedłożył Radzie Ministrów propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję... więcej >>

Nowy wskaźnik do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podał nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r... więcej >>

Większa ochrona pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy

Posłowie zajęli się projektem zmian w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, celem której jest wzmocnienie ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny... więcej >>

Kontakt z urzędem będzie łatwiejszy

Nowe przepisy pozwalają na załatwienie większej ilości urzędowych spraw online. Tzw. e-korespondencja rozpoczyna się już przez sam fakt wysłania pisma na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) urzędu... więcej >>

Osoby niepełnosprawne będą mogły pracować dłużej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje, że osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, korzystająca ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa, może wystąpić o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze... więcej >>

Mniej formalności w legalizowaniu pobytu pracowników zza granicy

Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 maja stanowią, że będzie mniej formalności w legalizowaniu pobytu cudzoziemców. Łatwiej będzie zdobyć pozwolenie na pracę... więcej >>

Zmieniły się zasady zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej

Od 17 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę usprawniającą działanie urzędów pracy

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma m.in. usprawnić działanie urzędów pracy... więcej >>

W maju wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych przywrócone zostaną zasiłki. Otrzymają oni również zaległe świadczenia. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą im wsparcie finansowe od państwa... więcej >>

PFRON: Dłuższe terminy składania wniosków

Terminy na składanie dokumentów o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON zostaną wydłużone. Nowy termin będzie obowiązywał przy ubieganiu się o wsparcie za kwiecień w maju 2014 r... więcej >>

Zmiana kodów tytułu ubezpieczeń

Obowiązują już nowe kody tytułu ubezpieczeń wynikające z rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1101). Rozporządzenie wnosi ważne zmiany w zakresie kodów tytułu ubezpieczenia i wzorów dokumentów ubezpieczeniowych... więcej >>

Upływa termin składania ZUS ZSWA

Dnia 31 marca 2014 r. upływa termin składania ZUS ZSWA, czyli dokumentu o danych o pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze za 2013 r... więcej >>

Zatrudnieni na czas określony zyskają dłuższe okresy wypowiedzenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że zatrudnieni na czas określony zyskają dłuższe okresy wypowiedzenia. Trybunał rozpatrzył zapytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku... więcej >>

Weszły w życie zmiany dot. pracy w niedziele i święta

Zmiany w przepisach weszły w życie z dniem 4 marca 2014 r. W myśl noweli Kodeksu pracy praca w niedziele i święta może być wykonywana przez szerszy krąg podmiotów... więcej >>

ZUS: Abolicja składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił informacje określające warunki umorzenia należności z tytułu nieterminowego opłacania składek. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie są w stanie opłacić zaległych składek mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty... więcej >>

Emerytury i renty w 2014 roku

Podwyżka emerytur i rent w ramach waloryzacji w 2014 roku nie będzie wysoka. Najniższa emerytura i renta wzrośnie o nieco ponad 13 złotych, a przeciętna o niespełna 30 złotych... więcej >>

ZUS przestrzega przed outsourcingiem pracowników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym radzi zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umów outsourcingu pracowniczego z firmami zewnętrznymi przez pracodawców będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników... więcej >>

Katalog prac dozwolonych w niedziele i święta został rozszerzony

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy rozszerzającą katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, zmiany wprowadzone nowelizacją pozwolą na utrzymanie obecnych miejsc pracy, jak również przyśpieszą tworzenie nowych... więcej >>

ZUS uznaje starsze wzory formularzy

19 grudnia 2013 roku ZUS poinformował, że po 31 grudnia 2013 roku obowiązywać będzie nowy wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Obecnie ZUS podał, że płatnicy zasiłków mogą przyjmować i honorować zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu według wzoru obowiązującego do 31 grudnia 2013 r., jako dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy i stanowiący podstawę do wypłaty świadczeń za okres niezdolności przypadający także po tej dacie... więcej >>

Obowiązki pracodawcy podczas mrozów

Nie wszyscy pracodawcy pamiętają, że mróz oznacza dla nich dodatkowe obowiązki wobec pracowników. Wszędzie tam, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna lub biurowa temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza... więcej >>

Wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o najniższej podstawie wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla niektórych grup ubezpieczonych... więcej >>

Wolne dni za święta wypadające w sobotę

W 2014 roku pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę będą mogli skorzystać z prawa do odebrania dwóch wolnych dni za przypadające w sobotę święto. W 2013 roku nie było takiego przypadku... więcej >>

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że trwają prace nad ustawą przywracającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób niepełnosprawnych. Powstająca regulacja ma realizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r... więcej >>

Składki zdrowotne rolników w 2014 roku

Weszła w życie nowelizacja ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013. Nowelizacja ta zakłada utrzymanie w 2014 roku takich samych zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, jak te obowiązujące w dwóch poprzednich latach.... więcej >>

Zmiany w waloryzacji emerytur

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaproponował zmiany w sposobie waloryzowania emerytur i rent... więcej >>

Odebranie świadczeń opiekunom osób niepełnosprawnych jest niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, na skutek których blisko 150 tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych nie mogły odebrać świadczeń są niezgodne z Konstytucją... więcej >>

Zmiany w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa weszła w życie... więcej >>

Polacy sami dokonają wyboru pomiędzy OFE lub ZUS

Polacy sami zdecydują, czy chcą przekazywać część składek emerytalnych do OFE, czy na specjalne subkonto w ZUS. Decyzja w tej sprawie musi być podjęta w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2014 r. lub w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy... więcej >>

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Z początkiem przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe rozwiązania, które mają wesprzeć kobiety w powrocie na rynek pracy. Jednym z nich będzie grant na telepracę. Jest to instrument zachęcający pracodawcę albo przedsiębiorcę do zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy... więcej >>

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców... więcej >>

Świadczenia zdrowotne – zmiany dopiero od 2014 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych zacznie obowiązywać prawdopodobnie dopiero od marca 2014 r. Pierwotnie miała wejść w życie 25 października. Nowela ma na celu wprowadzenie możliwości korzystania z opieki zdrowotnej za granicą... więcej >>

Obywatele UE mogą liczyć na pomoc w zdobywaniu kwalifikacji

Jedna czwarta dorosłych obywateli Unii Europejskiej nie posiada odpowiednich kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w obecnej gospodarce. W związku z tym UE chce pomóc obywatelom zdobywać wiedzę... więcej >>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników nie zmienią się

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2012 i 2013, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt przedłuża na 2014 rok obecnie obowiązujące zasady opłacania tych składek... więcej >>

Osoby z licencjatem mają małe szanse na dobre zarobki

Absolwenci pierwszego stopnia wykształcenia wyższego mają mniejszą szansę na lepsze wynagrodzenie. I mimo, że studia licencjackie przestały być z perspektywy pracodawców atrakcyjne, chętnych kandydatów nie brakuje... więcej >>

Weksle w umowach z pracownikami

Sejm pracuje nad wprowadzeniem kar dla firm stosujących weksle w umowach z pracownikami. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, weksle w stosunkach pracodawca-pracownik są nieważne... więcej >>

Zmiany w urlopach wychowawczych

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 28 sierpnia 2013 r. ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2013 r... więcej >>

Od 2016 roku nowy system podatkowy

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Donald Tusk powiedział, że rozwój Polski wymaga zmian w podatkach. Oznacza to, że możemy spodziewać się zmian w systemie podatkowym od 2016 roku... więcej >>

Zmiany w OFE

Premier Donald Tusk przedstawił założenia reformy OFE. Zdaniem premiera obecny system uniemożliwiłby planowany skok cywilizacyjny... więcej >>

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku będzie wynosił 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, czyli ustawowe minimum... więcej >>

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydent Bronisław Komorowski 14 sierpnia 2013 r. podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmienia ona krąg osób, których składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe w związku z opieką nad dzieckiem będą opłacane z budżetu państwa... więcej >>

Weksle pracownicze będą zakazane

Do Sejmu trafił projekt zmian przepisów, zgodnie z którym pobieranie przez pracodawców weksli od pracowników, albo domaganie się podpisania zgody na egzekucje długu będzie zakazane... więcej >>

Zmiany w dostępie do świadczeń rodzinnych

Od 1 lipca obowiązują zmienione przepisy o świadczeniach rodzinnych. Twórcom ustawy zarzuca się między innymi zbytnie zaostrzenie kryteriów ubiegania się o zasiłek czy niesprawiedliwe traktowanie osób zajmujących się swoimi niepełnosprawnymi rodzicami... więcej >>

Jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica

Nowelizacja kodeksu pracy, którą przyjął Sejm, zakłada, że jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy... więcej >>

Ustawa o elastycznym czasie pracy podpisana przez prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, popierając tym samym wprowadzenie elastycznego czasu pracy... więcej >>

Nowe przepisy dot. zatrudniania asystentów sędziów

Od 8 lipca 2013 r. zatrudnianie asystentów sędziów odbywa się na nowych zasadach. Nowe przepisy przewidują zatrudnianie absolwentów prawa bez konieczności odbycia aplikacji. Zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa... więcej >>

Zmiany w czasie pracy kierowców

Koniec z zawodowymi kierowcami, którzy jeżdżą kilkanaście godzin bez przerwy. Obowiązują już nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców, którzy muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem... więcej >>

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych,, które weszły w życie od 1 lipca przewidują więcej pieniędzy, lecz dla mniejszej grupy osób. Część osób, które dotąd świadczenia pielęgnacyjne otrzymywały, straci je... więcej >>

ZUS wypłaci emerytury z OFE

Raport OFE pokazuje, że działanie Otwartych Funduszy Emerytalnych destabilizuje finanse publiczne. Wszystko wskazuje na to, że emerytury z OFE wpłaci ZUS... więcej >>

Nowy urlop rodzicielski

Obowiązuje już nowy urlop rodzicielski, a dodatkowy urlop macierzyński został wydłużony do 6 tygodni. Łączny wymiar wszystkich urlopów dla rodziców będzie wynosił 1 rok przy urodzeniu jednego dziecka... więcej >>

Płaca minimalna w 2014 roku wzrośnie o 80 zł

Rząd zdecydował, że płaca minimalna w 2014 roku wzrośnie o kolejne 80 złotych, co oznacza, że w 2014 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1680 zł... więcej >>

Ile trwa znalezienie pracy?

Z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl wynika, że niemal połowa badanych (48%) poszukiwała pracy, w której obecnie pracuje, nie dłużej niż 3 miesiące... więcej >>

Senat zaakceptował roczny urlop macierzyński

Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów. Będzie się na niego składać: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego... więcej >>

Firmy będą mogły liczyć na pomoc

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd przyjął projekt „ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego i kryzysu ekonomicznego”... więcej >>

Problematyczny wzrost płacy minimalnej

W przyszłym roku płaca minimalna powinna wzrosnąć, zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą, do 1688 zł, czyli o 88 zł. Wyższy wzrost najniższego wynagrodzenia zwiększyłby bezrobocie i zatrudnienie w szarej strefie... więcej >>

Pracodawcy nie planują zmian w polityce kadrowej

Pracodawcy, którzy planują zmiany w zatrudnieniu w większości mają w zamiarze zwalnianie pracowników, niż ich zatrudnianie. Likwidację miejsc pracy mogłyby powstrzymać zmiany w Kodeksie pracy, ale nad ustawą nadal pracuje jednak Sejm... więcej >>

W maju raport dotyczący OFE

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że raport dotyczący Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie gotowy jeszcze w tym miesiącu... więcej >>

„Matki I kwartału” skorzystają z rocznych urlopów macierzyńskich

Premier Donald Tusk zmienił zdanie i matki, które urodziły dzieci w pierwszym kwartale tego roku, będą mogły skorzystać z urlopu macierzyńskiego w wymiarze jednego roku. Tak jak matki, które urodziły dzieci po 17 marca 2013 roku... więcej >>

Gdzie Polacy wolą odkładać pieniądze na emeryturę?

Instytut Homo Homini na zlecenie „Dziennika Gazeta Prawna” przeprowadził sondaż, z którego wynika, że ponad połowa Polaków chce mieć wybór, czy odkładać na emeryturę w OFE, czy tylko w ZUS-ie... więcej >>

Uwaga na oszustów podszywających się pod inspekcję pracy

Jeśli otrzymamy wezwanie od PIP, które wzywa do zapłaty 185 zł, możemy założyć, że to oszustwo. Nie chodzi bowiem o Państwową Inspekcję Pracy, tylko o organizację, która nazywa się Polska Organizacja Pracy i próbuje wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców... więcej >>

Wzrosło świadczenie opiekuńcze

Od 1 kwietnia do końca roku 2013 świadczenie opiekuńcze będzie wynosiło 820 zł. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie... więcej >>

ZUS wypełni za przedsiębiorcę wniosek abolicyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieodpłatnie wypełnia wnioski abolicyjne za przedsiębiorców. Nie trzeba więc płacić firmie, które proponuje taką usługę... więcej >>

Świadczenie pielęgnacyjne od kwietnia wyższe

Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie. Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r... więcej >>

Kodeks pracy trafił do dalszych prac

Budzące kontrowersje projekty zmian w Kodeksie pracy trafiły do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach... więcej >>

Ministerstwo pracy planuje zmianę trybu orzecznictwa o niepełnosprawności

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska – Rajewicz poinformowała, że ministerstwo pracy planuje zmianę trybu orzecznictwa o niepełnosprawności... więcej >>

Do końca lutego dorabiający emeryci i renciści musieli powiadomić ZUS

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni byli powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wysokości ubiegłorocznych zarobków... więcej >>

Z rejestru zostaną wykreśleni bierni bezrobotni

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że bezrobotny, który będzie się uchylać od uczestnictwa w programie przywracającym na rynek pracy, zostanie wykreślony z rejestru bezrobotnych na 270 dni... więcej >>

Coraz bliżej uelastycznienia rynku pracy

Rząd przyjął projekty zmian w kodeksie pracy i w ustawie o związkach zawodowych mające na celu uelastycznienie rynku pracy. Rządowe rozwiązania wprowadzają dwie zmiany: pierwsza dotyczy wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, druga reguluje zasady ruchomego czasu pracy... więcej >>

Wzrosną diety za delegacje służbowe

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju... więcej >>

Do 22 lutego należy złożyć skargę o wznowienie postępowania w sprawie emerytury

Osoby, którym ZUS zawiesił z powodu kontynuowania stosunku pracy emeryturę przyznaną przed 2011 r., mogą ubiegać się o podjęcie jej wypłaty. Należy w tym celu do 22 lutego 2013 r. złożyć skargę o wznowienie postępowania do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych... więcej >>

Pracownik musi zostać poinformowany o nietworzeniu zfśs

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, a który podejmuje decyzję o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, musiał o tym poinformować swoich pracowników do 31 stycznia 2013 r... więcej >>

Korzystniej być rencistą niż emerytem

Nawet jeżeli będziemy pracować do 65-67 roku życia, jako emeryci otrzymamy o 300-500 zł mniej, niż gdybyśmy odeszli z pracy na rentę 5-10 lat wcześniej... więcej >>

W tym roku żadne święto nie wypada w sobotę

Mimo korzystnego dla pracowników wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym roku pracodawcy nie będą musieli oddawać zatrudnionym dnia wolnego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Okazuje się, że żadne święto nie przypadnie w sobotę... więcej >>

Dni wolne w 2013 roku

Rok 2013 będzie dla nas dosyć łaskawy. Czeka nas sporo okazji do „dorywczych” urlopów. Wystarczy poświęcić 17 dni urlopu, a będziemy mogli odpoczywać aż 54 dni... więcej >>

Nowa ustawa antykryzysowa

Rząd będzie chciał pomóc dotkniętym kryzysem pracodawcom i zagrożonym zwolnieniami pracownikom i zamierza przygotować nową ustawę antykryzysową, której głównym celem będzie ograniczenie zwolnień w przedsiębiorstwach... więcej >>

Nowy sposób rejestracji bezrobotnych

Rejestracja w urzędzie pracy będzie znacznie łatwiejsza dzięki wprowadzonej możliwości dokonania jej przez internet za pomocą formularza elektronicznego. Taką zmianę przewiduje podpisane przez Ministra Pracy rozporządzenie z 13 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy... więcej >>

Składki zdrowotne rolników

Sejm uchwalił nowelę ustawy o składkach zdrowotnych rolników za 2013 rok. Zgodnie z nowelą dotychczasowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników będą obowiązywały jeszcze przez rok... więcej >>

Uchwalono nowe świadczenia rodzinne

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona przed Sejm wprowadza zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 620 zł tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony od dochodu rodziny... więcej >>

Urlop wychowawczy - nowe przepisy

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, który posłowie skierowali do dalszych prac w komisji polityki społecznej zakłada, że jeden miesiąc z 36-miesiecznego urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy... więcej >>

Rząd przyjął pakiet ustaw, które ułatwią życie pracującym rodzicom

Rząd przyjął pakiet ustaw, które ułatwią godzenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Premier Donald Tusk zapowiedział także, że projekt ustawy wydłużającej urlop macierzyński do roku dziś zostanie skierowany do konsultacji... więcej >>

ZUS: Nowe usługi on-line

Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezpośrednio ze strony pue.zus.pl. Dzięki współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z PKO Bankiem Polskim szeroki wachlarz e-usług świadczonych przez ZUS wzbogacił się o kolejną, ważną funkcjonalność... więcej >>

Niebawem projekt ustawy wydłużający urlop macierzyński

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że projekt założeń do przepisów wydłużających urlop macierzyński z sześciu miesięcy do roku będzie gotowy w ciągu ok. dwóch tygodni i trafi do konsultacji społecznych... więcej >>

Niższe zasiłki chorobowe dla funkcjonariuszy

Rząd przyjął założenia do projektu, który zakłada obniżenie ze 100 do 80 proc. pensji zasiłków chorobowych funkcjonariuszy i żołnierzy. Premier Donald Tusk powiedział, że to nieuzasadniony przywilej, który powodował często nadużywanie zwolnień lekarskich... więcej >>

Dodatkowy dzień wolny za święto w dzień wolny od pracy

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis odbierający pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy. Wniosek do Trybunału złożył NSZZ „Solidarność”... więcej >>

Rok urlopu macierzyńskiego

Premier Donald Tusk poinformował, że rząd przedstawi Sejmowi propozycję wydłużenia urlopu macierzyńskiego do roku. Zaproponował też zmianę finansowania budowy żłobków... więcej >>

Płatność składek ZUS on-line

Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezpośrednio ze strony pue.zus.pl. Dzięki współpracy z PKO BP e-usługi świadczone przez ZUS zyskały kolejną funkcjonalność... więcej >>

Wyższe becikowe, ale nie dla wszystkich

Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach rodzinnych. Od przyszłego roku tzw. becikowe przysługiwać będzie jedynie rodzinom o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 1922 zł na osobę. Będzie ono jednak wynosić 1200 zł, a nie 1000 zł jak obecnie... więcej >>

Dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych będą wyższe

1 września weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady dofinansowywania pensji osób niepełnosprawnych. Podstawą do obliczania dopłat będzie teraz płaca minimalna z 2011 roku, a nie, jak do tej pory o 100 zł brutto niższa płaca z 2009 roku... więcej >>

Po miesiącu ubezpieczenia ZUS musi wypłacić maksymalny zasiłek

Sąd Najwyższy oddalając skargę ZUS potwierdził, że matka, którą mąż na miesiąc przed porodem zgłosił do ZUS jako osobę współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, dostanie zasiłek macierzyński obliczony od maksymalnej zadeklarowanej podstawy... więcej >>

Kampania PIP na rzecz bezpieczeństwa na budowach

3 września rusza czwarta edycja kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na rzecz przeciwdziałania wypadkom w budownictwie. Informacje ukażą się w telewizji, radiu i internecie... więcej >>

Rejestracja firmy w systemie CEIDG jest bezpłatna

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że rejestracja firmy jest wolna od opłat. Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG, otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny... więcej >>

Prezydent podpisał nowelę o rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych, która uszczelnia system wsparcia zatrudnienia tych osób. Chodzi o ustawę z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych innych ustaw... więcej >>

Zakładanie działalności gospodarczej będzie łatwiejsze

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości, dotyczący ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność... więcej >>

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej

Z projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że rząd w trybie obiegowym przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów podnoszący kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania pomocy społecznej... więcej >>

Wiek a dostępność do rynku pracy

Ogólnopolskie badania przeprowadzone w ramach projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia pokazuje, że 51% Polek i Polaków uważa, iż w czasie trudnej sytuacji na rynku pracy osoby młode powinny mieć pierwszeństwo w dostępie do zatrudnienia przed osobami starszymi... więcej >>

Renty socjalne wzrosną

Senatorowie z komisji ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej opowiedzieli się za uchwaleniem bez poprawek projektu, który przewiduje zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy... więcej >>

W ramach 50 proc. kosztów będzie można odliczyć ponad 42 tys. zł

Rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w ministerstwie finansów Wiesława Dróżdż poinformował, że w 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, artyści, twórcy czy dziennikarze będą mogli odliczyć od przychodu ponad 42 tys. 764 zł... więcej >>

Emerytura nie może zależeć tylko od zatrudnienia w kraju

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wysokość podstawy wymiaru emerytury lub renty pracownika zatrudnionego za granicą nie może być uzależniona od tego, czy przed wyjazdem pracował w kraju... więcej >>

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców będzie dodatkowo karane

Podpisana przez prezydenta ustawa dot. wykonywania pracy przez cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie wprowadza dodatkowe kary za nielegalne zatrudnianie oraz sankcje za wykorzystywanie ofiar handlu ludźmi... więcej >>

Unormowano zezwolenia na pracę w Polsce

Do ustawy o cudzoziemcach dodany został nowy rozdział, który normuje zasady udzielania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji... więcej >>

Zmiany w Kodeksie pracy

Ministerstwo pracy zapowiada zmiany w Kodeksie pracy. Chce przenieść do niego część przepisów zapisanych w rozporządzeniach do niego. Propozycje wynikają z tego, że wiele upoważnień do wydania rozporządzeń, zawartych w kodeksie, pochodzi sprzed wejścia w życie konstytucji z 1997 r... więcej >>

Komisja Europejska zaleca Polsce reformy rynku pracy

Komisja Europejska w rekomendacjach gospodarczych dla krajów UE zaleciła Polsce reformy rynku pracy, głównie zwiększenie aktywności kobiet, osób starszych i młodzieży, poprawę warunków dla biznesu m.in. zmniejszenie biurokracji oraz modernizację energetyki... więcej >>

Renty mogą być wyższe niż emerytury

„Rzeczpospolita” pisze, że renty mogą się okazać znacznie wyższe niż emerytury po zmianach. Jeśli nie zostaną zmienione zasady wyliczania rent, to co państwo zaoszczędzi na emeryturach, wyda na renty... więcej >>

Przyjęto projekt ustawy w sprawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych

Projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów wprowadza możliwość dostępu placówek medycznych do danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych on-line. Nowe przepisy mają obowiązywać od października... więcej >>

Zasiłek dla bezrobotnych zostanie zwaloryzowany

W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku waloryzacji. Waloryzacja ta oparta jest o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku... więcej >>

Nie będzie podwójnych kar za niepłacenie składek ZUS

Nowelizacja przepisów, którą bez poprawek jednogłośnie poparł Senat przewiduje, że nie będzie już można karać dwa razy tej samej osoby za niepłacenie w terminie i we właściwej wysokości składek do ZUS. Zmiana wynika z wyroku TK... więcej >>

Pracodawcy chcą płacy minimalnej na poziomie 1600 zł

W opinii PKPP Lewiatan płaca minimalna w przyszłym roku powinna wzrosnąć zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z 1500 zł do 1600 zł, a większa podwyżka byłaby szkodliwa dla gospodarki... więcej >>

Miesiąc urlopu wychowawczego dla ojca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem zmiany w kodeksie pracy, który dotyczy m.in. urlopu wychowawczego. Z obecnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego, przysługującego matce, zostanie wydzielony miesiąc dla ojca... więcej >>

Uruchomiono kalkulator emerytalny

Na stronie www.emerytura.gov.pl uruchomiono szczegółowy kalkulator emerytalny. Każdy teraz może obliczyć swoją szacunkową emeryturę przed i po reformie. To kolejny etap rządowej kampanii informacyjnej... więcej >>

Bezrobotni z Warmii i Mazur mogą dostać dotację na założenie firmy

Bezrobotni z Warmii i Mazur mogą składać do powiatowych urzędów pracy wnioski o dotację na założenie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym roku urzędy pracy w regionie otrzymały 119 mln zł na aktywizację bezrobotnych... więcej >>

Dotacje dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych będą wyższe

Projekt zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zgłosił klub Platformy Obywatelskiej. Projekt zwiększa dotacje otrzymywane przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne... więcej >>

Becikowe nie dla wszystkich

Rada Ministrów podjęła decyzję, że becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. Jest to realizacja postulatu zawartego w expose premiera, który zapowiadał, że becikowe przysługiwać będzie rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys... więcej >>

Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują nowe wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalenia wysokości tej stopy... więcej >>

Jakość leczenia mogą poprawić dodatkowe ubezpieczenia

W opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne poprawią jakość i dostępność leczenia. PIU przypomina, że minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w wywiadzie z 6 marca, poinformował, że w resorcie trwają prace nad projektem o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych... więcej >>

Składka wypadkowa zmieni się od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. zmieni się stopa procentowa składki wypadkowej dla niektórych grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 14 grup... więcej >>

Becikowe będzie uzależnione od dochodów w przeliczeniu na osobę

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który Ministerstwo Pracy przesłało do Komitetu Rady Ministrów zakłada, że becikowe będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł... więcej >>

Od kwietnia wzrośnie składka wypadkowa

Z projektu rozporządzenia ministra pracy wynika, że od kwietnia składka wypadkowa płacona przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników oraz płatników zarejestrowanych w systemie REGON, wzrośnie z 1,67 proc. do 1,93 proc... więcej >>

Program aktywizacji zawodowej osób po 60. roku życia

Resort pracy poinformował, że do końca 2014 roku minister pracy przygotuje rządowy program wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60. roku życia oraz wspierania równości płci na rynku pracy... więcej >>

Skończy się podwójne karanie firm za brak składek

Z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że przedsiębiorcy nie będą już podwójnie karani za brak składek. Projekt trafił do konsultacji... więcej >>

Składka rentowa wzrosła

Z dniem 1 lutego w życie weszła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podwyższająca o 2 pkt proc. składkę rentową płaconą przez pracodawców. Składka wzrośnie z obecnych 6 do 8 proc. Pracownik będzie płacił 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca - 6,5 proc., zamiast dotychczasowych 4,5 proc... więcej >>

W życie weszła ustawa o składkach zdrowotnych rolników

1 lutego weszła w życie ustawa o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r., ale rolnicy pierwsze opłaty wniosą po 1 kwietnia, wcześniej składkę opłaci za nich budżet... więcej >>

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wprowadzającej w 2012 r. kwotowy wzrost wszystkich rent i emerytur o 71 zł... więcej >>

Ustawa o składce zdrowotnej rolników

Sejm uchwalił ustawę o składce zdrowotnej rolników. Rolnicy zapłacą za osobę 1 zł od hektara w gospodarstwach mających ponad 6 tzw. hektarów przeliczeniowych, w gospodarstwach do 6 hektarów składkę tak jak dotychczas zapłaci budżet państwa... więcej >>

Składki ZUS od kwoty 3526 zł

Minister pracy i polityki społecznej, w obwieszczeniu z 16 grudnia br. jako prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2012 r. ustalił, że przedsiębiorcy będą płacić składki ZUS od minimalnej podstawy wynoszącej 3526 zł miesięcznie... więcej >>

Urlopy macierzyńskie i ojcowskie będą dłuższe

W 2012 r. urlopy macierzyńskie i ojcowskie są dłuższe. Matki będą mogły wykorzystać 24 tygodnie urlopu, a ojcowie 2 tygodnie... więcej >>

Dodatki za pracę w nocy będą wyższe

W efekcie podniesienia w przyszłym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosną dodatki za pracę w nocy. Dodatki za pracę w porze nocnej wynoszą 20 proc. stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 1518 kodeksu pracy... więcej >>

Początkujący przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS

Początkujący przedsiębiorcy już za styczeń 2012 r. zapłacą wyższe niż dotychczas składki na ubezpieczenia społeczne. Zamiast od podstawy wynoszącej 415,80 zł, zapłacą je od kwoty 450 zł... więcej >>

Termin podwyżki składki rentowej

Premier Tusk zapowiedział podniesienie składki rentowej o 2 pkt. proc. po stronie pracodawcy. Zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego podwyżka składki może nastąpić wcześniej niż w trzecim kwartale 2012 roku... więcej >>

Wymiary czasu pracy w przyszłym roku

W przyszłym roku zatrudnieni od poniedziałku do piątku będą pracować niemal tyle samo, co zatrudnieni od wtorku do soboty. W przyszłym roku różnica w wymiarach czasu pracy dotyczy kwietnia... więcej >>

Odprawa dla zwalnianych pracowników wzrośnie

W 2012 roku najwyższa odprawa wypłacana na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych wyniesie 22 tysiące 500 złotych... więcej >>

ZUS RMUA raz na rok

Przedsiębiorca od przyszłego roku będzie przekazywał zatrudnionym u siebie pracownikom raporty ZUS RMUA raz do roku, a nie tak jak obecnie co miesiąc... więcej >>

W przyszłym roku dodatkowy urlop macierzyński

Nowelizacja Kodeksu pracy z 6 grudnia 2008 r. wprowadziła dodatkowy urlop macierzyński. Wymiar tego urlopu zależy od liczby urodzonych dzieci oraz od roku, w którym rodzic będzie chciał skorzystać z urlopu... więcej >>

Nowe zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu... więcej >>

Oferta pracy tylko w jednym mieście

Wiceminister pracy Czesława Ostrowska w odpowiedzi na zapytanie poselskie wyjaśniła, że firma, która chce zatrudnić pracownika, może zgłosić ofertę pracy tylko w jednym powiatowym urzędzie pracy... więcej >>

Praca albo emerytura

Osoby, które są uprawnione do emerytury, a które nie rozwiązały jeszcze stosunku pracy, musiały zrobić to do końca września br. W przeciwnym razie ZUS zawiesi im świadczenie od 1 października... więcej >>

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne dla osób, które rezygnują z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, ma wzrosnąć z 520 zł do 620 zł miesięcznie... więcej >>

PESEL jako identyfikator ubezpieczonego

Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych... więcej >>

W 2012 r. wzrośnie płaca minimalna

Rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. będzie wynosić 1500 zł. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1386 zł, co oznacza jego wzrost o 8,2 proc... więcej >>

Mniejsze ograniczenia we wpłatach na PFRON

Sejm chce zmniejszyć ograniczenia, które dotyczą obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu zakupu usługi lub produktu od firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne... więcej >>

Zaległy urlop możliwy do wykorzystania do 30 września

Sejm przyjął tzw. ustawę deregulacyjną bis, której jeden zapis stanowi o tym, że wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu będzie możliwe do 30 września, zamiast do końca pierwszego kwartału następnego roku. Ustawa trafiła do Senatu... więcej >>

Nowe zasady wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego

Sejm pracuje nad projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zawiera propozycje zmian do Kodeksu pracy, zgodnie z którymi zostanie wydłużony termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego... więcej >>

Odpowiedzialność majątkowa urzędników za błąd

Firma doradcza Deloitte przeanalizowała obowiązującą od maja ustawę o odpowiedzialności majątkowej urzędników. Okazuje się, że za swój błąd urzędnik organów centralnych czy naczelnych może zapłacić prawie 59 tys. zł kary... więcej >>

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona adresowana do osób, które uzyskały świadczenia emerytalne, ale kontynuują pracę na etacie... więcej >>

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, od początku lipca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wcześniej minimalny okres zawieszenia wynosił miesiąc, co uniemożliwiało przedsiębiorcom zachowanie uprawnień z ubezpieczeń społecznych... więcej >>

Rozporządzenie dot. usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy... więcej >>

Zmiana zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych

Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka. Niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną... więcej >>

Emeryci dostaną 5 proc. podwyżki

Rząd w budżecie na przyszły rok musi znaleźć dodatkowe 2 mld zł na podwyżki emerytur i rent. To efekt wysokiej inflacji i obowiązującego sposobu podnoszenia świadczeń prawie 10 mln osób... więcej >>

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

6 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, która zmienia zasady wynagradzania skazanych zatrudnionych przy pracach porządkowych oraz pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej... więcej >>

Bezrobotny straci zasiłek jeśli skorzysta ze stypendium na zmianę zawodu

Osoba bezrobotna, która uczestniczy w unijnym szkoleniu przygotowującym do zmiany zawodu musi zrzec się stypendium, jeśli chce zachować status i prawo do zasiłku... więcej >>

Rząd chce skrócić okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych

Od 1 stycznia 2013 r. pracodawcy nie będą już musieli przechowywać przez 10 lat dokumentacji ubezpieczeniowej. Skrócenie tego okresu wynika z przyjętych przez rząd założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców... więcej >>

Nowe zasady nabywania urlopów przez niepełnosprawnych

Od 1 czerwca 2011 r. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu od dnia, od którego został on wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tzn. począwszy od przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność... więcej >>

ZUS: kwoty przychodu od 1 czerwca 2011 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kwoty przychodu odpowiadające 30 %, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r... więcej >>

GUS: wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 3 tys. 597,84 zł. Oznacza to, że wynagrodzenie rok do roku wzrosło o 5,9 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 1,0 proc... więcej >>

Ustawa żłobkowa pozwala na zatrudnianie dziennych opiekunów

Gminy, po wejściu w życie ustawy żłobkowej, mogą zatrudniać dziennych opiekunów do doglądania maksymalnie pięciorga dzieci. Taki opiekun może stanowić wygodne i tańsze rozwiązanie dla mniejszych gmin, których nie stać na założenie żłobka, przedszkola czy klubu dziecięcego... więcej >>

Rolnik, który pracuje na zleceniu trafi do ZUS

KRUS poinformował, że każde zatrudnienie rolnika lub domownika na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy-zlecenie spowoduje, że taka osoba trafi do ZUS... więcej >>

Urlopy ojcowskie są coraz popularniejsze

Urlopy ojcowskie cieszą coraz większą popularnością. Według ZUS, w styczniu zeszłego roku na takim urlopie było zaledwie 75 mężczyzn, w maju już 1,6 tys., a w styczniu i lutym 2011 roku z urlopów ojcowskich skorzystało już 3,1 tys. ojców... więcej >>

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którą uchwalił Sejm zakłada mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność... więcej >>

Urlop ojcowski dla policjantów

Senat przyjął bez poprawek ustawę z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią strażacy, policjanci, pogranicznicy oraz funkcjonariusze służb specjalnych będą mogli korzystać z takiego samego prawa do opieki nad dziećmi jak pracownicy... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... więcej >>

Zdalna praca oszczędza czas i pieniądze

Okazuje się, że pracując w domu, przeciętny Polak zaoszczędziłby dziennie prawie 1,5 godziny, które zajmuje mu dojazd do pracy. Z unijnych statystyk wynika, że dojazd do i z pracy zajmuje przeciętnemu Polakowi ponad 42 minuty... więcej >>

Bezrobotny musi pilnować terminów

W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może pozbawić statusu bezrobotnego, jeśli nie stawił się on w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w ciągu siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa... więcej >>

Zmiany w Kodeksie pracy

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 18 lutego 2011 Nr 36 poz. 181), zakłada, że pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania lekarskie, jeżeli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniej umowy o pracę... więcej >>

Formularz ZUS ZSWA, czyli obowiązki płatników składek

Płatnicy składek do 31 marca br. zobowiązani są przekazać do ZUS zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA... więcej >>

PFRON: nowe wzory deklaracji

Wiadomo już, jak wyglądają nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)... więcej >>

Niepełnosprawny emeryt nie może liczyć na dopłatę do wynagrodzenia

Pracodawcy nie muszą już dofinansowywać pensji zatrudnionej osoby lekko lub umiarkowanie niepełnosprawnej, która ma prawo do emerytury... więcej >>

Specjaliści i eksperci są poszukiwani na rynku pracy

Firmy w tym roku przygotowały 46,5 tys. ofert pracy dla ekspertów i menedżerów. To niemal o połowę więcej niż rok temu. Okazuje się, że co drugi pracodawca planuje dalsze rekrutacje... więcej >>

Działalność gospodarczą będzie można zawiesić na kilka dni

Przyjęty przez rząd projekt nowelizujący ustawę o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcom możliwość zawieszenia działalności nawet na kilka dni... więcej >>

NIP tylko dla przedsiębiorców

Rząd postanowił, że 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niepłacące podatku VAT... więcej >>

Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługiwać będzie w stałej wysokości 4 tys. zł... więcej >>

Działacze związkowi będą mieli większą ochronę

Związkowcy będą mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Zmianę taką przewiduje projekt nowelizacji art. 50 Kodeksu pracy, nad którym trwają konsultacje społeczne... więcej >>

Szansa na umorzenie kobietom składek na Fundusz Pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że kobiety, które prowadziły działalność gospodarczą czy współpracowały przy jej prowadzeniu, a jednocześnie przebywały na urlopie wychowawczym mogą starać się o umorzenie składek na Fundusz Pracy... więcej >>

Składka emerytalna będzie waloryzowana stopą zwrotu z obligacji

Minister Michał Boni powiedział, że część składki z OFE, która zostanie przeniesiona do ZUS będzie waloryzowana stopą zwrotu z obligacji skarbowych... więcej >>

Termin złożenia ZUS IWA za 2010 rok

31 stycznia 2011 r. mija termin złożenia „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA za rok 2010... więcej >>

Wyniki kontroli inspektorów PIP są nie do zaskarżenia

Pracodawcy RP twierdzą, że brak sądowego nadzoru nad czynnościami kontrolnymi inspektorów PIP to bardzo poważne naruszenie konstytucyjnej zasady państwa prawa... więcej >>

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje zmniejszenie od lipca dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym, a zwiększenie - niepełnosprawnych w stopniu znacznym... więcej >>

Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

„Dziennik Gazeta Prawna” wymienia kary, jakie czekają firmy, które będą nielegalnie zatrudniały pracowników spoza Unii. Są to zwrot unijnych funduszy i niemożność ubiegania się o kolejne, zakaz udziału w przetargach publicznych na pięć lat plus zapłata zaległych składek i podatków... więcej >>

Nowelizacja przepisów ws. zasiłków przedemerytalnych

Ze znowelizowanej przez Sejm ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wynika, że jeśli dochód z pracy osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny przekroczy 25 proc. średniego wynagrodzenia, to zasiłek zostanie takiej osobie zmniejszony... więcej >>

Niekonstytucyjne dwie kary za niepłacenie składek do ZUS

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeksu karnego, pozwalające dwa razy karać tę samą osobę za niepłacenie w terminie i we właściwej wysokości składek ubezpieczeniowych, są sprzeczne z konstytucją... więcej >>

Policjanci po prawie będą krócej szkoleni

20 listopada weszła w życie nowelizacja rozporządzenia o podstawowym szkoleniu zawodowym policjantów. Wprowadza dodatkowe regulacje dotyczące podnoszenia przez nich kwalifikacji... więcej >>

Nielegalne skanowanie pracowników

W Polsce prawie 600 firm sprawdza swoich pracowników za pomocą czytników linii papilarnych. Jednak zdaniem generalnego inspektora ochrony danych osobowych robią to nielegalnie... więcej >>

Zasiłek nie przepadnie podczas pobytu w szpitalu

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracownicy, którzy ukończyli 50 lat i przebywają w szpitalu, będą mieli wyliczany zasiłek według tej samej reguły co pozostali ubezpieczeni, czyli otrzymają 80 proc. świadczenia... więcej >>

W przyszłym roku będzie mniej pieniędzy na nowe miejsca pracy

Z projektu budżetu państwa wynika, że w przyszłym roku budżet Funduszu Pracy na aktywną walkę z bezrobociem zostanie bardzo okrojony. Zamiast ponad 7 mld zł, jak w tym roku, będzie miał do dyspozycji tylko ok. 3,2 mld zł... więcej >>

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

Od 1 stycznia 2011 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od 1386 zł... więcej >>

Hałaśliwa praca szkodzi sercu

Z badań, które opublikowało pismo „Occupational and Environmental Medicine” wynika, że ciągły hałas panujący w miejscu pracy zwiększa ponad dwukrotnie ryzyko zawału serca u pracowników... więcej >>

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych przewiduje zwiększenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a zmniejszenie w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym... więcej >>

30 września mija termin przekazania II części odpisu na ZFŚS

Do 30 września 2010 r. trzeba przekazać drugą ratę odpisu wraz ze zwiększeniami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Termin ten dotyczy pracodawców, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu i nie przelali wcześniej całej kwoty... więcej >>

Nie wolno korzystać ze sprzętu pracodawcy w celach prywatnych

Z Ogólnopolskiego Badania Pracowników „Internet w Pracy”, przeprowadzonego pod patronatem PBI wynika, że coraz więcej osób korzysta w pracy z sieci w celach innych niż służbowe. Pracodawcy RP przypominają, że takie działanie jest zabronione... więcej >>

Mniejszy zasiłek pogrzebowy

Od 1 września do 30 listopada 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 395,70 zł. Oznacza to, że zasiłek pogrzebowy został zmniejszony w stosunku do kwoty obowiązującej poprzednio o 237,06 zł... więcej >>

Łatwiej będzie można zatrudnić cudzoziemca

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace mającą na celu zniesienie ograniczenia w czasie obowiązywania uproszczeń w procedurze zatrudniania określonych grup cudzoziemców... więcej >>

Pomoc z MSP przez dwa tygodnie

Od 1 do 14 września przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc publiczną na restrukturyzację lub modernizację swoich firm. To ostatni moment na przygotowanie wszystkich dokumentów, by w terminie wnioskować o dofinansowanie... więcej >>

Umorzenia składek na ZUS dla matek prowadzących firmy

Tylko do 1 września kobiety, które prowadząc własną działalność, korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, mogą składać w ZUS wnioski o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe... więcej >>

Pracujący emeryci - obowiązek rozwiązania umowy o pracę

Minister pracy Jolanta Fedak powiedziała, że pracujący emeryci nie stracą świadczeń z ZUS. Ci, którzy po uzyskaniu prawa do emerytury nadal zechcą pracować, będą jednak musieli rozwiązać umowę o pracę, a potem zawrzeć nową... więcej >>

Rząd: Powstanie milion miejsc pracy

Jeśli założenia wieloletniego planu finansowego państwa 2010 – 2013 się spełnią, czeka nas spore ożywienie na rynku pracy. Gabinet Donalda Tuska liczy, że w ciągu czterech lat stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszy się o 5 pkt. proc., z 12,3 proc. na koniec 2010 r. do 7,3 proc. na koniec 2013 r... więcej >>

We wrześniu rusza ostatni nabór na renty strukturalne dla rolników

Od 1 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Będzie je mogło dostać ok. 6 tys. rolników. Jest to ostatni nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... więcej >>

ZUS: Pomoc firmom poszkodowanym w powodzi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraził gotowość niesienia pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym przez powódź z maja i czerwca 2010 r. ZUS gwarantuje, że jest w pełni do tego przygotowany... więcej >>

TK: Przywracanie do pracy zatrudnionych na czas określony

Trybunał Konstytucyjny uznał, że pracownikowi, zatrudnionemu na czas określony i objętemu ochroną związków zawodowych, przysługuje także przywrócenie do pracy, jeżeli został zwolniony z naruszeniem przepisów prawa... więcej >>

Zimne napoje w czasie upałów

Jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje... więcej >>

Będzie można zwalniać pracowników w SSE

Rząd podjął prace nad projektem noweli ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który dopuszcza możliwość obniżenia poziomu zatrudnienia na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy... więcej >>

Ruszyła kampania informacyjna w sprawie zatrudniania pracowników sezonowych

Gdańska Solidarność wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy rozpoczęła kampanię informacyjną, której celem jest obrona pracowników sezonowych na Wybrzeżu... więcej >>

Pracodawcy powinni poprawić atmosferę w pracy

Z badania serwisu Szybkopraca.pl. wynika, że jedynie co siódmy Polak ocenia, iż ma dobrą atmosferę w pracy. Ponad połowa twierdzi, że jest ona zła albo wręcz nie do zniesienia... więcej >>

Więcej rekrutacji niż zwolnień

Międzynarodowy raport „Global Snapshot” opracowany przez Antal International pokazuje, że w nadchodzącym kwartale niemal połowa pracodawców planuje zatrudnienie specjalistów i menedżerów, a jedynie 13 proc. zapowiada zwolnienia... więcej >>

Konieczne napoje podczas upałów

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napoi, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych... więcej >>

Zmiana przepisów w sprawie przywrócenia terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych

W Dzienniku Ustaw nr 106, pod poz. 674 ukazała się ustawa z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Zawał serca w czasie pracy nie zawsze jest wypadkiem przy pracy

Firma nie musi uznać wypadku przy pracy, jeśli jej pracownik doznał zawału w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Pracodawca może to zrobić wtedy, gdy jest on następstwem silnego wysiłku lub stresu spowodowanego wykonywaniem pracy... więcej >>

ZUS: Uproszczenia w rozliczeniach

Osoby, które dobrowolnie odprowadzają składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od 1 czerwca nie muszą już co miesiąc składać do ZUS dokumentów rozliczeniowych... więcej >>

Urzędnik straci pracę po dwóch negatywnych ocenach

vUrzędnik zatrudniony w gminie, starostwie, urzędzie miasta lub marszałkowskim, który otrzyma dwie negatywne oceny okresowe, musi odejść z pracy. Wynika to z art. 27 ust. 9 ustawy o pracowniach samorządowych... więcej >>

ZUS pomoże odtworzyć zniszczone dane

Poszkodowani, którym powódź zniszczyła dokumenty i dane potrzebne do rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ich odtworzenie... więcej >>

Nadpłacone składki ubezpieczeniowe do zwrotu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zwrócić składki nadpłacone przez ubezpieczonych i firmy od 1 stycznia 1999 r. do 7 maja 2008 r., które zostały objęte przedawnieniem roszczeń... więcej >>

Pomoc dla niepełnosprawnych powodzian

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapowiedział przekazanie 3,5 mln zł na pomoc niepełnosprawnym w ramach programu Powódź 2010. Maksymalna kwota pomocy dla jednej osoby nie może przekroczyć 2 tys. zł... więcej >>

Dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli

W Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. Nowela wprowadzi dodatkowy dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli... więcej >>

Rata na fundusz socjalny musi zostać przelana do końca maja

Z końcem maja mija termin, w którym pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych musi przelać na odrębne konto bankowe kwotę odpowiadającą 75 proc. tak zwanych odpisów podstawowych... więcej >>

Składka do KRUS lub ZUS zależna od podatku

Rolnicy, którzy dodatkowo prowadzą firmy muszą do 31 maja złożyć w KRUS zaświadczenie o wysokości należnego podatku za 2009 rok. Po trzech latach opłacania składek do KRUS rolnicy mają prawo do równoczesnego prowadzenia firmy bez względu na formę opodatkowania... więcej >>

Urlop wypoczynkowy: Zmiana terminu

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane pracownikom zgodnie z planem urlopów, jeżeli taki jest tworzony przy uwzględnieniu wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy zakładu... więcej >>

Komornik nie może zająć zasiłku

Od 30 marca postępowaniu egzekucyjnemu w administracji oraz egzekucji komorniczej nie podlegają świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. Zmianę tę wprowadziła ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw (Dz.U. nr 40, poz. 229)... więcej >>

Zmiany prawa w zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

5 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 64, poz. 398)... więcej >>

Wolne za Święto Państwowe 1 maja

Święto Państwowe 1 maja przypadło w tym roku w sobotę. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje z tego tytułu dzień wolny... więcej >>

Zagraniczny zasiłek rodzinny łatwiejszy do zdobycia

Osoby, które ubiegają się o wyższe zagraniczne zasiłki rodzinne mogą je teraz szybciej otrzymać. 1 maja zmieniły się przepisy regulujące zasady tak zwanej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego... więcej >>

Dłuższy urlop dla pracownika, który nie wrócił z zagranicy

Pracownik, który z powodu chmury pyłu wulkanicznego nie może wrócić z zagranicznej wycieczki, ma prawo wystąpić do pracodawcy o przedłużenie urlopu wypoczynkowego lub o urlop bezpłatny... więcej >>

Kiedy można sprawdzić stan zdrowia pracownika?

Przed zatrudnieniem firma musi wysłać pracownika na wstępne badania lekarskie. Zawsze może też skierować podwładnego na badania, jeśli jego zachowanie lub wygląd uzasadnia podejrzenie choroby... więcej >>

Przy zwolnieniu ważna jest niezdolność do podjęcia pracy

Firma ma prawo zwolnić chorego pracownika bez wypowiedzenia, mimo że ten przerwał długotrwałą chorobę przed upływem 182 dni i przestał pobierać zasiłek chorobowy... więcej >>

ZUS: Internetowy wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy mogą już składać przez internet wnioski o udzielenie ulg i umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego... więcej >>

Becikowe bez specjalnego wzoru zaświadczenia lekarskiego

Rodzic, któremu po 1 listopada ubiegłego roku gmina odmówiła przyznania becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, może ponownie złożyć wniosek w tej sprawie... więcej >>

Pełne koszty uzyskania przychodów nawet za dzień pracy

Żeby uwzględnić pełne koszty uzyskania przychodów, wystarczy przepracować jeden dzień w miesiącu. W przypadku dochodu z wynagrodzenia za pracę koszty uzyskania przychodu są określone kwotowo... więcej >>

Pracodawcy mają rok na przesłanie wykazu pracowników do ZUS

Pracodawcy zatrudniający osoby, które są uprawnione do emerytur pomostowych, za rok muszą przesłać do ZUS ich wykaz.

więcej >>

Bilet miesięczny dla pracownika

Pracodawcy mogą kupować bilety miesięczne niepełnosprawnym pracownikom. Możliwość taką musi jednak przewidywać regulamin wykorzystania środków ZFRON... więcej >>

Zmiana czasu oznacza niższą pensję

Przejście na czas letni oznacza dla osób wykonujących pracę w nocy z soboty na niedzielę otrzymanie tak zwanego postojowego za nieprzepracowaną godzinę... więcej >>

Składki od zlecenia uprawniają do zasiłku

„Dziennik Gazeta Prawna” wyjaśnia, że przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie sumuje się jego miesięcznych dochodów od różnych zleceniodawców, jeśli każdy z nich zapłacił mu kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia... więcej >>

ZUS pomoże rozwiązać problem z FEP

Pracodawcy, którzy opłacają składki na Fundusz Emerytur Pomostowych mogą kierować do ZUS drogą mailową wszelkie zapytania z zakresu ustawy o emeryturach pomostowych... więcej >>

Rodzic, który dorabia na wychowawczym nie straci dodatku do zasiłku

Rodzice powinni wiedzieć, że mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie w czasie, gdy gmina wypłaca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego... więcej >>

Zaległy urlop powinien być wykorzystany do końca marca

Pracownicy, którzy mają zaległy urlop z 2009 r., powinni wykorzystać go do końca marca. Zgodnie z przepisami, urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo... więcej >>

Bezrobotny chory straci status

Dyrektor urzędu pracy ma prawo wykreślić z rejestru bezrobotnego, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 90 dni. Nie zrobi tego jednak, jeśli przerwy między kolejnymi zwolnieniami wynosiły ponad 30 dni... więcej >>

Możliwość odzyskania zaległych wynagrodzeń

Pracownicy upadłych firm, którzy do 30 czerwca 2007 r. nie złożyli wniosku o wypłatę zaległych wynagrodzeń, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Punkty kontaktowe pomogą prowadzić działalność gospodarczą

Senat wprowadził 34 poprawki do uchwalonej ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... więcej >>

ZUS wypełni dokumenty ubezpieczeniowe za przedsiębiorcę

Od 1 marca pracownicy ZUS utworzą dokumenty ubezpieczeniowe za przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia i przekazujących do ZUS formularze w formie papierowej... więcej >>

Ekwiwalent za urlop wchodzi do masy spadkowej

Roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku staje się wymagalne w dniu wygaśnięcia stosunku pracy... więcej >>

Młodociany pracownik na prawo do urlopu na czas ferii

Młodociany pracownik, który jednocześnie uczy się i pracuje, ma prawo do urlopu w czasie ferii. Jeżeli o niego wystąpi, pracodawca nie może mu odmówić... więcej >>

Opiekun prawny może liczyć na rentę socjalną

Sejm poparł poprawkę Senatu do noweli ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą, jeżeli dla osoby pobierającej rentę socjalną ustanowiono opiekę prawną, świadczenie to wypłacane będzie osobie sprawującej tę opiekę... więcej >>

Zmiana przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych

19 lutego wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy... więcej >>

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi trzeba udzielić urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów, najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego... więcej >>

Zmiana zasad wypłaty becikowego

Ministerstwo Zdrowia informuje, że becikowe dostaną osoby, które okażą zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedną wizytę ciężarnej u ginekologa lub położnej. Dotychczas wymagano zaświadczenia, że kobieta była pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży... więcej >>

Informacja PIT-11 bez wszystkich danych pracownika

Pracodawca, który nie posiada pełnych danych o swoim pracowniku wymaganych do złożenia PIT-11, powinien złożyć deklarację podatkową z pominięciem brakujących informacji... więcej >>

Przepisy ograniczają prawo do becikowego

Kobiety, które ubiegają się teraz o becikowe, a rodziły dziecko jeszcze w pierwszych miesiącach 2009 roku też muszą posiadać zaświadczenie lekarskie... więcej >>

50-proc. koszty przysługują także pracownikom

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikom wykonującym pracę twórczą, nawet jeśli taki charakter pracy nie wynika z umowy... więcej >>

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2010 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o kwotach składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższej podstawie ich wymiaru w 2010 roku... więcej >>

Przerwy na karmienie piersią

Pracownica, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownicom karmiącym więcej niż jedno dziecko przysługują dwie wydłużone przerwy, po 45 minut każda... więcej >>

Zasiłek z pomocy społecznej nie będzie zajmowany przez komornika

Świadczenia wypłacane przez gminy z pomocy społecznej nie będą, tak jak dotychczas, podlegać egzekucji komorniczej i administracyjnej. Tę sytuację zmienia przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. nr 175 poz. 1362)... więcej >>

Dodatkowe składki do zapłaty

Firmy, które zatrudniają osoby mające prawo do emerytur pomostowych muszą od tego roku zapłacić dodatkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych... więcej >>

Zawiadomienie o zwolnieniu VAT należy złożyć do 15 stycznia

Przedsiębiorca, którego limit obrotów w 2009 roku przekroczył 50 tys. zł, może wrócić do zwolnienia podmiotowego VAT, gdy zawiadomi o tym urząd skarbowy do 15 stycznia 2010 r... więcej >>

Łatwiejsze zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Pracodawca nie będzie już musiał uzyskiwać opinii Państwowej Inspekcji Pracy, aby zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym... więcej >>

Dodatkowy urlop macierzyński

W dniu 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy przyznające pracownicy prawo do tak zwanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten można uznać za fakultatywną część urlopu macierzyńskiego... więcej >>

Urzędnikom przysługuje specjalny urlop wypoczynkowy

Urzędnik służby cywilnej, który przepracował pięć lat w służbie cywilnej i posiada dłuższy, niż 16-letni staż pracy w administracji samorządowej, rządowej lub państwowej, ma co roku prawo do dodatkowych 12 dni wolnych... więcej >>

Centra Pracy i Punkty Poradnictwa wsparciem dla osób niepełnosprawnych

Aby osoby niepełnosprawne zyskały poczucie, że są cennymi osobami na rynku pracy i nie wątpiły w swoje możliwości Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych stworzyła Centra Pracy oraz Punkty Poradnictwa... więcej >>

Wypowiedzenie umowy o pracę w formie ustnej

Wypowiedzenie stosunku pracy powinno nastąpić w formie pisemnej. Należy jednak mieć na uwadze, że przepisy prawa pracy nie przewidują do zachowania tej formy rygoru nieważności, więc wypowiedzenie złożone w formie ustnej jest ważne i skuteczne... więcej >>

Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego

Prezes ZUS ogłosił w komunikacie wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego. Od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6227,72 zł... więcej >>

Za poród za granicą należy się becikowe

Kobieta, która przebywała w trakcie ciąży poza granicami kraju, może potwierdzić objęcie opieką medyczną u lekarza w kraju. Na tej podstawie gmina wypłaci becikowe... więcej >>

Dzień nawiązania stosunku pracy

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli terminu tego nie określono, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy... więcej >>

Krótszy czas doszkalania polskich pielęgniarek po liceach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Komisja Europejska zgodziła się na skrócenie czasu kształcenia pomostowego pielęgniarek i położnych, które są absolwentkami liceów medycznych... więcej >>

Sejm uchwalił ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym została uchwalona przez Sejm. Zgodnie z nią grupa co najmniej 10 pracowników będzie mogła złożyć pozew zbiorowy np. o premie, nagrody lub odszkodowania... więcej >>

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: Zmiana przepisów

12 listopada weszła w życie zmiana przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa... więcej >>

Nowelizacja przepisów dot. urlopów macierzyńskich

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która zrównuje w prawach do urlopów macierzyńskich i ojcowskich rodziców biologicznych i adopcyjnych... więcej >>

Prawo do świadczeń alimentacyjnych

Jeżeli ojciec lub matka nie płacą na dzieci alimentów, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują dzieciom do 18 roku życia, a jeżeli się uczą w szkole lub studiują to do 25 lat... więcej >>

Skrócony wymiar urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi od 20 do 37 tygodni. Zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Krótszy urlop macierzyński przysługuje pracownicy w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka... więcej >>

Wzrosną świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 1 listopada świadczenie pielęgnacyjne dla osób o niskich dochodach, które opiekują się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin wzrosło o 100 zł i wyniesie 520 zł... więcej >>

Praca w trakcie zmiany czasu oznacza wyższą pensję

Osoby, które pracowały w nocy z 24 na 25 października w związku z przejściem na czas zimowy będą musiały pracować o godzinę dłużej. Za tę godzinę pracodawca musi zapłacić im normalne wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny... więcej >>

Procedury zatrudniania pracowników tymczasowych zostały ułatwione

Poprzez nowelizację ustawy Sejm uprościł procedury zatrudniania pracowników tymczasowych... więcej >>

Becikowe tylko z zaświadczeniem lekarskim

Osoba, która ubiega się o przyznanie becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, od 1 listopada będzie musiała przedstawić w gminie zaświadczenie, że ciężarna kobieta przebywała pod opieką lekarza... więcej >>

Umowa o pracę może być sporządzane w języku obcym

Umowy o pracę zawierane w Polsce powinny być sporządzane w języku polskim. Zasada ta nie dotyczy cudzoziemców, którzy pracują na terenie RP i władają językiem obcym, w którym jest sporządzona ich umowa o pracę... więcej >>

Opinia lekarza do sprawdzenia

Resort zdrowia przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania komisji lekarskiej. Uwagi do niego można zgłaszać do 5 listopada... więcej >>

Warunki szkolenia pracowników zostaną określone w umowie

Jak wynika z senackiego projektu nowelizacji kodeksu pracy dotyczącego podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników, zatrudnionemu który podejmie naukę w systemie dziennym, będzie przysługiwał urlop szkoleniowy lub zwolnienie z części dnia pracy na czas trwania obowiązkowych zajęć... więcej >>

Dokumentowanie chorób zawodowych: Nowe zasady

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Jego przygotowanie wynika z konieczności likwidacji luki w prawie spowodowanej utratą mocy rozporządzenia z 2002 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

1 października weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej... więcej >>

Nowe składki za pracowników

Od 1 stycznia 2010 r. firmy, które zatrudniają pracowników mających prawo do emerytur pomostowych, będą musiały za nich płacić dodatkowe składki w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru... więcej >>

Urlop na żądanie można zgłosić nawet e-mailem

Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika udzielenia urlopu na żądanie. Nie może on zatem takiego urlopu pracownikowi nie udzielić. Pracownik może je zgłosić w dowolnej formie... więcej >>

Drugą ratę odpisu na ZFŚS należy wpłacić do 30 września

30 września mija termin, w którym pracodawcy mają obowiązek przekazać na rachunek bankowy drugą ratę odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomniejszoną o kwotę wpłaconą do końca maja... więcej >>

Osoba bezrobotna nie może dorabiać do zasiłku

Osoba bezrobotna, bez groźby utraty statusu, może uzyskiwać przychody w dowolnej wysokości z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych... więcej >>

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Od przyszłego roku niektórzy pracodawcy zostaną obciążeni składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych. W związku z tym znowelizowano przepisy dotyczące rozliczania składek pobieranych przez ZUS... więcej >>

Nowe rozporządzenie dot. odbywania stażu przez bezrobotnych

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak wydała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 142, pod poz. 1160... więcej >>

Wypłaty zaliczek na poczet niewypłaconych pensji

Firmy mogą już składać wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niewypłaconych pensji. Niedługo prawo takie będą mieć też pracownicy... więcej >>

Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Od 5 sierpnia 2009 r. obowiązują zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowelizacja przepisów zmieniła wykaz dokumentów, jakie trzeba przechowywać w aktach osobowych pracowników... więcej >>

Firma może pożyczyć pracownikowi pieniądze na urlop

Zakład pracy chronionej w dalszym ciągu może udzielać pożyczek lub bezzwrotnej pomocy m.in. na opłacenie dojazdów do pracy lub zakup leków przez niepełnosprawnych pracowników... więcej >>

Wyrok SN: Zasiłek chorobowy nie może wpływać na wysokość emerytury

Sąd Najwyższy orzekł, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ustala wysokość emerytury, nie może brać pod uwagę ani zasiłku chorobowego, ani świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli zostały one wypłacone po zakończeniu pracy zawodowej... więcej >>

Państwo pomoże w spłacie kredytów

Osoba pobierająca zasiłek w państwie Unii Europejskiej po powrocie do Polski będzie mogła ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu, pod warunkiem że zarejestruje się jako bezrobotny z prawem do zasiłku... więcej >>

Weryfikacja autentyczności zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

ZUS uruchomił nową usługę internetową jaką jest weryfikacja autentyczności zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek... więcej >>

Firmy nie muszą rejestrować ksiąg wejść i wyjść w GIODO

Przedsiębiorcy mają prawo spisywać dane osób, które odwiedzają firmę, jeśli nie narusza to ustawy o ochronie danych osobowych... więcej >>

Pracodawcy zapłacą za cytologię

Od przyszłego roku kobiety podejmujące pracę lub już pracujące będą miały obowiązek wykonywania co dwa lata badań cytologicznych i mammograficznych. Ich koszt obciąży pracodawców... więcej >>

Zmiana zasad prowadzenia akt osobowych pracownika

5 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia przez pracodawców akt osobowych pracownika... więcej >>

Kobieta w ciąży może nie otrzymać zasiłku chorobowego

W sytuacji kiedy firma nie odprowadzała składki na ubezpieczenie chorobowe od pracownicy w ciąży, to może ona nie otrzymać zasiłku macierzyńskiego... więcej >>

Zawieszenie działalności

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zawieszenie działalności w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje kopię wpisu do ZUS... więcej >>

Pracownik musi pić w czasie upałów

Pracodawcy mają obowiązek w czasie upałów zapewnić swoim pracownikom nieodpłatne napoje. Ich ilość musi zaspokajać potrzeby wszystkich pracowników, nie może być ograniczona... więcej >>

Tydzień na wyrejestrowanie pracownika

W sytuacji kiedy nie zostały dostarczone na czas dokumenty, ZUS może zażądać składek lub z urzędu wyrejestrować płatnika. Od stycznia do kwietnia tego roku płatnicy składek złożyli do ZUS aż 118,5 tys. dokumentów wyrejestrowujących z ubezpieczenia społecznego... więcej >>

Umowa o pracę tylko w języku polskim

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie przyjęła senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o języku polskim, która stanowi, że przy sporządzaniu umowy o pracę, gdzie jedną ze stron jest obywatel polski, moc prawną będzie miała wyłącznie wersja w języku polskim... więcej >>

Grzywna za nie poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia

Każdy nowy pracownik w terminie siedmiu dni od podpisania umowy o pracę powinien otrzymać pisemną, konkretną i zindywidualizowaną informację o warunkach pracy i płacy... więcej >>

Konsekwencje niezawarcia umowy o pracę na piśmie

W przypadku kiedy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków... więcej >>

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy i osoby, które planują założenie firmy mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej... więcej >>

Podpis elektroniczny będzie potwierdzał korespondencję z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 21 lipca bezpieczny podpis elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzania przesyłek elektronicznych w korespondencji z ZUS... więcej >>

Przedsiębiorca może płacić składki na ubezpieczenie emerytalne

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Sama decyduje o przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego... więcej >>

Ekwiwalent jest chroniony w takim samym zakresie jak pensja

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oblicza się podobnie jak wynagrodzenie urlopowe... więcej >>

Jak zatrudnić menedżera

Menedżera można zatrudniać albo na podstawie umowy o pracę, albo umowy cywilnoprawnej, czyli kontraktu menedżerskiego. W przypadku kontraktu należy pamiętać o elementach odróżniających go od umowy o pracę... więcej >>

Decyzje pracodawcy można kwestionować

Pracodawca ma prawo do wydawania pracownikowi poleceń i ich egzekwowania. Jednak pracownik nie jest bezwładnym ich wykonawcą i w określonych sytuacjach może je kwestionować... więcej >>

Dodatki pod warunkiem posiadania trzymiesięcznej umowy o pracę

Aby otrzymać 3,3 tys. brutto tak zwanego dodatku relokacyjnego oraz maksymalnie 4 tys. brutto dodatku motywacyjnego, trzeba mieć umowę o pracę z nowym pracodawcą na co najmniej 3 miesiące... więcej >>

Moment nawiązania stosunku pracy

Moment nawiązania stosunku pracy ma wpływ na wiele rzeczy. Między innymi na staż pracy, uprawnienia pracownicze oraz ich wymiar. Bardzo ważne jest ustalenie, kiedy dochodzi do nawiązania stosunku pracy... więcej >>

Komu przysługuje emerytura mieszana

Emerytura dla osób urodzonych po 1948 roku, które wiek emerytalny osiągną w latach 2009–2013, może stanowić sumę dwóch części ustalonych według nowych i starych zasad... więcej >>

Pracodawca możne przerwać urlop

Pracodawca ma prawo zażądać, aby pracownik przerwał urlop i wrócił do pracy. Zwraca mu wówczas koszty poniesione w związku ze skróceniem wakacji. Nie może tego jednak zrobić tylko po to, aby go zwolnić... więcej >>

Wysokość emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa obliczana jest na nowych zasadach. Zgodnie z nimi nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, która od 1 marca 2009 r. wynosi 675,10 zł... więcej >>

Obliczanie odpisów na zfśs

Pracodawca ma obowiązek przekazać odpisy na zfśs w terminie do 30 września każdego roku. Musi jednak pamiętać o tym, że do 31 maja należy przekazać na rachunek funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów... więcej >>

Mikroprzedsiębiorstwo na wsi może liczyć na bezzwrotną pomoc

Od 5 maja osoby fizyczne i firmy mogą składać wnioski o przyznanie unijnej pomocy dla mikroprzedsiębiorstw. Dofinansowanie jest przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich... więcej >>

Nie odbierzemy wolnego dnia za 3 maja

W tym roku Święto Konstytucji 3 maja przypada w niedzielę. Firmy nie muszą z tego powodu udzielać pracownikom dnia wolnego od pracy w innym terminie... więcej >>

Zwrot nadpłaconych składek

Do 8 maja ubezpieczeni mają czas na złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części przez nich sfinansowanych... więcej >>

Świadczenia z krajów UE będą uwzględnianie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zsumuje przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej kwotę polskiej i zagranicznej emerytury... więcej >>

Kontrola ZUS

W myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kontroli ZUS podlega każdy, na kim spoczywa obowiązek zgłaszania, obliczania i opłacania ubezpieczeń społecznych. ZUS może skontrolować zarówno firmę, jak i samozatrudnionego... więcej >>

Na pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych może liczyć 63 tys. osób

Resort pracy w uzasadnieniu do projektu ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów zaciągniętych przez osoby, które straciły pracę poinformował, że do końca 2010 roku o pomoc w spłacie kredytów hipotecznych może wystąpić 63 tys. osób... więcej >>

PIT-37 będzie można złożyć przez Internet

Podatnik będzie mógł rozliczyć PIT-37 za pomocą nowego systemu. Usługa jest dostępna na stronie www.e-deklaracje.gov.pl... więcej >>

Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych

18 marca br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych... więcej >>

Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań

Zaczęły obowiązywać nowe wysokości jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych... więcej >>

Rozliczenie wynagrodzeń po zmianie czasu z zimowego na letni

Pracownikom, którzy pracowali w nocy z 28 na 29 marca i w związku z przestawieniem czasu zimowego na letni nie wypracowali obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, nie można obniżyć wynagrodzenia... więcej >>

Od marca stała składka zdrowotna

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą opłacały składkę zdrowotną przez cały rok w tej samej wysokości. Przedsiębiorca zapłaci więc od marca do grudnia 224,24 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne... więcej >>

Wynagrodzenie musi wynosić co najmniej równowartość minimalnej płacy

Zmiana sposobu wynagrodzenia pracownika na część stałą i prowizyjną wymaga wypowiedzenia zmieniającego albo aneksu do umowy... więcej >>

Lista prac wykonywanych przez co najmniej dwóch pracowników

Pracodawca musi zapewnić wykonywanie prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji... więcej >>

Co przysługuje pracownikowi za pracę w dniu wolnym

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, gdy pracuje w dniu, który zgodnie z jego rozkładem pracy jest dla niego dniem wolnym od pracy?... więcej >>

Czas pracy pracownika

„Gazeta Prawna" podaje, że okresy rozliczeniowe czasu pracy osób, które są zatrudnione na czas nieokreślony mogą zostać wydłużone do 12 miesięcy. Pracownicy i pracodawcy będą mieli więc większą swobodę w określaniu początku i końca dnia pracy. Umowy o pracę na czas określony mają być zawierane maksymalnie na 36 miesięcy... więcej >>

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 r.

Podstawą naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim jego półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą... więcej >>

Zwrot kosztów przejazdu do ZUS

Osoba, która została wezwana przez ZUS na wizytę u lekarza orzecznika lub na komisję lekarską, może otrzymać z ZUS zwrot kosztów przejazdu... więcej >>

Składki do ZUS na raty

Firmy z branż szczególnie dotkniętych kryzysem i te, które poniosły dotkliwe straty na opcjach walutowych, mogą ubiegać się w ZUS o ulgi w spłacie składek. Są to układy ratalne, odroczenia i umorzenia należności... więcej >>

OFE: Można wystąpić z funduszu

Od 5 lutego 2009 r. zmieniło się brzmienie art. 183 ustawy regulującej sposób wypłaty emerytur przez ZUS. Przepis ten decyduje o sposobie wypłaty tzw. emerytury mieszanej... więcej >>

Rok na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy

Znowelizowana przez Sejm ustawa o emeryturach i rentach z FUS zakłada, że rodzina zmarłego, którego zwłok nie udało się odnaleźć lub zidentyfikować, będzie mogła złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy w ciągu roku od sporządzenia aktu zgonu... więcej >>

Zmiana wzoru karty statystycznej wypadku przy pracy

6 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie z 7 stycznia 2009 r., które określiło nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW (DzU nr 14, poz. 80)... więcej >>

Zwrot kosztów szkolenia pracownika

Pracodawca, który nie tworzy funduszu szkoleniowego, w przypadku kiedy jego pracownik zostaje skierowany na szkolenie i zatrudnia na ten czas osobę bezrobotną, może otrzymać dofinansowanie... więcej >>

Jaką część wynagrodzenia pracodawca może potrącić bez zgody pracownika

Mimo że wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie, pracodawca może dokonywać z niego określonych potrąceń nawet bez zgody pracownika. Kodeks pracy określa jednak wyczerpująco rodzaje takich potrąceń oraz ich maksymalną wysokość... więcej >>

Przetwarzanie danych dla pracowników działów kadr

W myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych... więcej >>

Składki ZUS płatne gotówką

Od 1 stycznia 2009 r. został rozszerzony katalog płatników, którzy mogą opłacać składki ZUS gotówką w banku, w placówce pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej... więcej >>

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną, którą może zrealizować każda ze stron stosunku pracy, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik... więcej >>

Odsetki za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia

W wypadku nieotrzymania wynagrodzenia w terminie pracownik ma prawo żądać od pracodawcy odsetek za czas opóźnienia. Terminowe otrzymanie pensji jest jednym z podstawowych uprawnień każdego pracownika... więcej >>

Osoba prowadząca działalność nie ma prawa do zasiłku

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej, o zmianę przepisów, które zezwalałyby osobom posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej zarejestrować się w urzędzie pracy w charakterze osoby bezrobotnej... więcej >>

Składki do ZUS wyższe o 43,6 zł

Składki osób prowadzących własne firmy wzrosną od stycznia tego roku o 5,5 proc. W 2009 roku zapłacą one do ZUS co miesiąc o 43,6 zł więcej niż w grudniu... więcej >>

Wzrośnie wysokość dodatku za pracę w nocy

Od 1 stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 1126 do 1276 zł. Więcej zarobią m.in. najgorzej wynagradzani oraz osoby pracujące nocą... więcej >>

Emerytura z ZUS bez rozwiązywania umowy o pracę

W styczniu ZUS wyśle do co najmniej kilkunastu tysięcy osób zawiadomienia, że mogą otrzymywać zawieszone emerytury. Ci, którzy będą się o nie starać nie będą już musieli zwalniać się z pracy... więcej >>

Zaświadczenie w 7 dni

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek ZUS nie dostanie ten, u kogo na koncie widnieje jakakolwiek zaległość w opłatach składkowych lub dokonuje on spłaty zadłużenia na raty... więcej >>

Kiedy ZUS obliczy emeryturę na korzystniejszych zasadach?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą można złożyć także po 2008 roku. Jednak w przypadku osób urodzonych po 1948 roku data wystąpienia o świadczenie przesądzi o sposobie jego obliczenia... więcej >>

Podwójnie opłacone składki do zwrotu

Jeżeli osoba samozatrudniona pracowała w ubiegłym roku jednocześnie na umowę na czas określony i prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą i przez sześć miesięcy była zgłoszona w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń, a w tym czasie wszystkie składki opłacane były podwójnie, to mogą one być zwrócone... więcej >>

Karta czasu pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem... więcej >>

Łatwiejsze zatrudnienie pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy, który ponownie zostanie zatrudniony u tego samego pracodawcy, nie będzie musiał przedstawiać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i badań lekarskich... więcej >>

Zasiłek pielęgnacyjny w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

Z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, nad którą parlament zakończył prace wynika, że zasiłek pielęgnacyjny będzie ustalany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku w tej sprawie... więcej >>

Zmiana warunków pracy przejętych pracowników

W sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, nowy pracodawca zobowiązany jest do stosowania wobec przejmowanych pracowników warunków zatrudnienia obowiązujących u swojego poprzednika... więcej >>

Mniej obowiązków administracyjnych przy zezwoleniach o pracę

Resort pracy ograniczy obowiązki administracyjne firm zatrudniających cudzoziemców spoza Unii Europejskiej... więcej >>

Notatki wystarczą

Nawet jak zaginie ewidencja godzin nadliczbowych w firmie, pracownik może domagać się od pracodawcy wypłaty pieniędzy za wykonywanie dodatkowej pracy... więcej >>

Listy płac w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy nie będą musieli już przechowywać list płac w formie papierowej. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego listy płac będą mogły być przeniesione na informatyczne nośniki danych... więcej >>

Wypadek telepracownika przy pracy

Telepraca zakłada wykonywanie obowiązków poza firmą. W związku z tym powstaje pytanie, czy gdy telepracownik ulegnie wypadkowi w domu, będzie to wypadek przy pracy? więcej >>

Za 1 listopada przysługuje dzień wolny

Dzień Wszystkich Świętych przypadł w tym roku w sobotę. W związku z tym pracodawcy muszą udzielić innego dnia wolnego tym pracownikom, którzy w sobotę mają wolne... więcej >>

Rodzic pod ochroną

W wyniku uchwalonej przez Sejm nowelizacji kodeksu pracy, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca będzie musiał przyjąć rodzica do pracy na dotychczasowym stanowisku i za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu... więcej >>

Prawa pracownika firmy ograniczającej działalność

Pracodawca, który ogranicza produkcję, nie może z tego powodu ogłosić przestoju w pracy. Może jednak skierować pracowników do innej pracy, pod warunkiem że płaci im pełne wynagrodzenie... więcej >>

Łatwiej o środki na założenie firmy na wsi

Od stycznia 2009 roku będzie można złożyć wniosek o przyznanie unijnej pomocy na założenie mikrofirmy. Osoba, która założy na wsi lub w małym mieście mikrofirmę i zatrudni do 10 pracowników, będzie mogła uzyskać pomoc z Unii... więcej >>

Zmieniona definicja ułatwi dostęp do pieniędzy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zastanawia się nad zmianą definicji innowacyjności, która jest stosowana w programie Innowacyjna Gospodarka. Decyduje ona o tym, czy firmy starające się o dotacje na inwestycje mają szansę na unijne pieniądze... więcej >>

Dobry menedżer

Czym powinien charakteryzować się dobry menedżer? Umiejętnością zarządzania ludźmi, kreatywnością, elastycznością w działaniu i doświadczeniem... więcej >>

ZUS wypłaci wyrównanie zasiłków wraz z odsetkami

Na rozpatrzenie wniosku pracownika o o przeliczenie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub płatnik składek mają 30 dni... więcej >>

Zwolnienia grupowe

Jeżeli chcesz przeprowadzić w firmie zwolnienia grupowe, musisz pamiętać, że Twoim pracownikom przysługują szczególne uprawnienia... więcej >>

Kontrakt przedwstępny zobowiązuje

Przyszły pracownik i pracodawca mogą zawrzeć wiążącą ich przedwstępną umowę o pracę. Jednoznacznie potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2004 r. (II PK 108/04). W razie odmowy zawarcia takiej umowy każdej ze stron wolno domagać się od drugiej odszkodowania za szkody poniesione z tej przyczyny... więcej >>

Zasada równego traktowania pracowników

Pracodawcy, którzy zachęcają nowych pracowników do zawarcia umowy o pracę, oferują im często dużo wyższe wynagrodzenie od uzyskiwanego przez pracowników z długoletnim stażem, zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach. Powstaje pytanie, czy takie postępowanie nie dyskryminuje dotychczasowych pracowników... więcej >>

Sąd Najwyższy o jednorazowym odszkodowaniu z ubezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek informować uczestników postępowania o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków... więcej >>

Sąd Najwyższy o podejmowaniu pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego

„Gazeta Prawna” pisze, że utrata prawa do zasiłku chorobowego nie dotyczy całego okresu zasiłkowego, lecz tylko tego, w którym została podjęta praca... więcej >>

Wyższe odszkodowania dla bezprawnie wyrzuconych z pracy

Senatorowie przygotowali nowelę kodeksu pracy, która przewiduje, że bezprawnie zwolnieni z pracy będą mogli dochodzić rekompensaty wyższej niż trzykrotność ostatniej pensji... więcej >>

Pensja mimo niewykonywania obowiązków

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzyskania na to jego zgody. Zwolnienie będzie mogło nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy... więcej >>

Świadczenie urlopowe nie zawsze konieczne

Pracownicy nie mogą domagać się od pracodawcy wypłaty świadczenia urlopowego za każdym razem, gdy wybierają się na urlop. Jedynie raz w roku pracownik może otrzymać od pracodawcy świadczenie urlopowe... więcej >>

E-podpis tylko w razie zmiany danych firmy

Tylko przedsiębiorcy, którzy do 20 lipca zmienią dane firmy, mogą wystąpić do ZUS o nowy niekwalifikowany podpis ważny 12 miesięcy... więcej >>

Uprawnienia honorowego dawcy krwi

Honorowemu dawcy krwi należy się nie tylko dzień wolny od pracy w dniu oddania krwi, ale także prawo korzystania poza kolejnością z badań ambulatoryjnych. Każdego roku w Polsce około 0,5 mln osób oddaje krew... więcej >>

Można przesunąć termin urlopu

Normą jest, że większość pracowników ustala swoje urlopy z dużym wyprzedzeniem. Nie oznacza to jednak, że określonej z firmą daty wypoczynku nie można zmieniać. Jednak pracownik, który chce przesunąć datę uzgodnionego urlopu, jest zdany na łaskę pracodawcy... więcej >>

Zasiłek chorobowy po 90 dniach ubezpieczenia

Osoby, które prowadzą firmy szybciej będą korzystać z zasiłku chorobowego. Jednak wciąż nie będą mieli do niego prawa, jeśli opłacą składkę po terminie. Od 1 stycznia 2009 r. po 90, a nie 180 dniach, jak obecnie, nieprzerwanego ubezpieczenia osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu będą mogły otrzymać zasiłek chorobowy... więcej >>

Wyższe odpisy na fundusz

„Gazeta Prawna” przypomina, że pracodawcy, którzy tworzą fundusz socjalny, muszą do końca maja wpłacić na jego konto nową, wyższą ratę tak zwanego odpisu podstawowego... więcej >>

Dyżur czasem pracy

Projekt nowelizacji kodeksu pracy przygotowany przez resort pracy zakłada, że pozostawanie w gotowości do pracy w trakcie dyżuru pełnionego w miejscu zatrudnienia będzie wliczane do czasu pracy... więcej >>

Małe firmy będą przestrzegać terminów wypowiedzenia

Przygotowany przez resort gospodarki projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje, że pracodawca zatrudniający mniej niż dziesięć osób nie będzie musiał przestrzegać art. 49 k.p... więcej >>

Pracodawca ma prawo do skontrolowania pracownika na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca może sprawdzić, czy pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie w sposób zgodny z ich celem. Może to zrobić zawsze, jeżeli tylko poweźmie wątpliwości co do prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego lub zasadności jego wystawienia... więcej >>

Brak refundacji składek można zaskarżyć

Pracodawcy i niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą złożyć do sądu administracyjnego skargę na bezczynność PFRON, jeśli fundusz nie wypłaca w terminie refundacji składek ZUS... więcej >>

Obowiązki pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników

„Gazeta Prawna” wyjaśnia, że obecnie ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, stosowana jest do pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Jednak po 23 marca 2008 r. przepisy ustawy obejmą także pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników... więcej >>

Pracownikowi, który podróżuje w niedzielę, przysługuje tylko dieta

Za delegację w niedzielę przysługuje jedynie dieta. Jednak, gdyby tego dnia dodatkowo pracował, dostałby rekompensatę jak za nadgodziny średniotygodniowe... więcej >>

Dotacje dla dzieci pracowników

Pracownicy mogą wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o dofinansowanie zimowego wypoczynku ich dzieci, który zostanie uwzględniony, jeśli firma tworzy fundusz socjalny. Pracodawca rozpatrując wnioski podwładnych o dopłatę do wypoczynku ich dzieci, musi uwzględnić ich sytuację rodzinną, materialną i finansową... więcej >>

Pisemne umowy na badania pracowników

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie medycyny pracy. Zgodnie z nowelą, pracodawca będzie musiał zawierać pisemne umowy z zakładem opieki zdrowotnej, któremu zleci wykonywanie badań wstępnych i okresowych pracowników... więcej >>

Cudzoziemcy będą mogli pracować 6 miesięcy bez przerwy

W życie weszło rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,. Zgodnie z nim Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie będą mogli pracować w Polsce nieprzerwanie przez pół roku... więcej >>

Kiedy wypadek jest wypadkiem przy pracy

Pracownik, który ucierpiał na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, jest traktowany w szczególny sposób i korzysta z wielu świadczeń. O tym, co jest, a co nie jest wypadkiem przy pracy, mówi ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)... więcej >>

Wycofanie wypowiedzenia przez pracodawcę

Zdarza się, że pracodawca po złożeniu pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę, podejmuje decyzję o jego cofnięciu. Należy zadać sobie pytanie, czy takie działanie ma podstawy prawne... więcej >>

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest to pula pieniędzy, jakie pozyskują zakłady pracy chronionej z korzyści finansowych gwarantowanych przez państwo... więcej >>

Nagana i brak premii za niewykonanie zadania

Pracownikowi, który przeciwstawia się szefowi, grozi nagana a także utrata miesięcznej premii. Pracownik, który nie wykonał pracowniczych obowiązków albo zrobił to nienależycie, musi się liczyć z karą upomnienia, nagany albo z karą pieniężną... więcej >>

Za siedem godzin pracy przysługuje dzień urlopu

Pracownikowi, który ma umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności przysługuje jeden dzień urlopu za siedem godzin pracy. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.... więcej >>

Chałupnicy nie muszą mieć umów o telepracę

Nakładcy nie muszą zmieniać angaży chałupników na umowy o telepracę. Należy to zrobić dopiero wtedy, gdy zatrudnienie chałupnika przypomina do złudzenia stosunek pracy... więcej >>

Koszty sprawy w sądzie pracy

W sytuacji, kiedy wnoszony jest pozew do sądu pracy, w którym wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 tys. zł, pracownik i pracodawca muszą uiścić opłatę stosunkową. Jeśli kwota dochodzonego roszczenia jest niższa, płacą tylko opłatę podstawową w kwocie 30 zł i to dopiero skarżąc wydane orzeczenie... więcej >>

Obowiązki pracodawcy podczas kontroli inspekcji pracy

W myśl przepisów prawa, pracodawca ma obowiązek współdziałania z inspekcją pracy w trakcie prowadzonej przez nią kontroli. Kontrola PIP może nastąpić nawet bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Pracodawca ma prawo zażądać legitymacji służbowej od kontrolera... więcej >>

Zakaz handlu w święta dla osób na etatach

Resort pracy przypomina, że zakaz pracy w 12 dni świątecznych w roku w placówkach handlowych będzie dotyczył pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę... więcej >>

Komputer furtką do telepracy

„Rzeczpospolita” przypomina, że już od 15 października nawet 150 tys. osób wykonujących pracę na odległość może się stać pełnoprawnymi pracownikami... więcej >>

Pracownik-rezerwista nie traci wynagrodzenia

Zgodnie z prawem wojsko może nagle wezwać na ćwiczenia każdego pracownika przeniesionego do rezerwy, bez względu na rodzaj jego pracy i obowiązki zawodowe... więcej >>

Zezwolenia na pracę cudzoziemca będą tańsze

„Rzeczpospolita” wyjaśnia, że pracodawcy składający wnioski o zatrudnienie cudzoziemców będą przy tym płacić dużo mniej niż obecnie. Zamiast 936 zł wystarczy czasem 50 zł... więcej >>

Odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji

„Rzeczpospolita” napisała na temat Dariusza N., handlowca zatrudnionego w pewnej hurtowni, który w ciągu miesiąca po odejściu z pracy znalazł zatrudnienie w konkurencyjnej firmie. Jego poprzedni pracodawca zażądał od niego wypłaty prawie 18 tys. zł odszkodowania... więcej >>

Wynagrodzenie jest wypłacane za zwolnienie rehabilitacyjne

Niepełnosprawny pracownik może pojechać na turnus rehabilitacyjny, dopiero gdy lekarz orzecznik potwierdzi, że zwolnienie na taki cel jest niezbędne... więcej >>

Urlop może być przesunięty, a nawet odwołany

Pracownik, który wybiera się na urlop nie zawsze może być o niego spokojny. W uzasadnionych wypadkach firma może go wezwać do przełożenia lub przerwania wypoczynku i powrotu do pracy... więcej >>

Nie można być jednocześnie pracodawcą i pracownikiem

Zgodnie z przepisami, jedyny wspólnik w spółce z o.o. nie może podpisać ze sobą umowy o pracę na stanowisku prezesa. Byłby wtedy jednocześnie pracodawcą i pracownikiem, a to jest sprzeczne z prawem... więcej >>

Sezonowi pracownicy mogą pracować bez zezwoleń

Cudzoziemcy, którzy w tym roku przyjadą do Polski, aby pracować sezonowo, nie będą musieli ubiegać się o stosowne zezwolenie. Muszą spełnić tylko jeden warunek, czyli nie mogą pracować dłużej niż trzy miesiące w ciągu pół roku... więcej >>

Warto zatrudnić bezrobotnego po szkoleniu

„Rzeczpospolita” przypomina, że w myśl nowych przepisów pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnych po ukończonym kursie w Centrum Integracji Społecznej, mogą liczyć na wyższą refundację... więcej >>

Praca w wolne soboty

Osobie, która przepracowała wolną sobotę należy wypłacić dodatek, wówczas kiedy pracownik nie odbierze wolnego dnia... więcej >>

Spadek zatrudnienia nie może mieć wpływu na radę pracowników

Zgodnie z przekazanym do konsultacji partnerom społecznym projekcie nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, rady pracowników mają działać również wtedy, gdy liczba zatrudnionych pracowników zmniejszy się poniżej poziomu uprawniającego załogę do jej powołania... więcej >>

Sąd Najwyższy: Pracodawca zapłaci za skutki mobbingu

Sąd Najwyższy orzekł, że wysokość zadośćuczynienia z powodu mobbingu ustala się biorąc pod uwagę rozmiar doznanej przez pracownika krzywdy... więcej >>

Urlop macierzyński przed porodem

Przepis kodeksu pracy w art. 180 § 3 i 4 stanowi, że co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje urlop niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania przysługującego okresu urlopu macierzyńskiego... więcej >>

Pozorne zatrudnienie nie wyklucza zasiłku

Mimo, że ZUS kwestionuje pozorne zatrudnienie, to nie ma nic nagannego w tym, że strony zawierają umowę o pracę w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego... więcej >>

Praca w ramach stażu nie zwiększa wymiaru urlopu

W sytuacji, kiedy firma podpisuje z dotychczasowym stażystą umowę o pracę, należy to traktować jako pierwsze zatrudnienie w firmie. Stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy... więcej >>

Nie można przesadzić z karą za naruszenie zakazu konkurencji

W opinii poznańskiego Sądu Apelacyjnego pracownik, który naruszył zakaz konkurencji, powinien zapłacić firmie odszkodowanie odpowiadające wynagrodzeniu przewidzianemu za jego przestrzeganie. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy kara rujnuje go finansowo... więcej >>

Najwyższa pora na urlop za 2006 rok

Do 31 marca pracodawcy powinni udzielić pracownikom niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych za 2006 rok. Jeśli tego nie zrobią, inspektorzy mogą ich ukarać mandatem do tysiąca złotych... więcej >>

Lepiej ślepo nie wierzyć obietnicom pracodawcy

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, pracownik nie może usprawiedliwiać spóźnienia w odwołaniu od wypowiedzenia tym, że firma złamała obietnicę ponownego zatrudnienia... więcej >>

Czas zwolnienia nie ma wpływu na wysokość odprawy

Pracownikowi, który odchodzi z pracy wcześniej, nie wolno przyznać niższej odprawy niż zwolnionemu później. Firmy muszą uważać na te niedozwolone zróżnicowanie pracowników, bo może to je sporo kosztować... więcej >>

Obliczanie okresu wypowiedzenia

W myśl artykułu 36 § 1 pkt 2 i 3 k.p., w wypadku umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony okres wypowiedzenia uzależniony jest od lat zatrudnienia u pracodawcy, czyli od tak zwanego zakładowego stażu pracy... więcej >>

Zleceniobiorca zamiast przedsiębiorcy zapłaci wyższe składki

W przypadku, kiedy samozatrudniony utraci status przedsiębiorcy po decyzji urzędu skarbowego lub Państwowej Inspekcji Pracy poniesie poważne konsekwencje w zasadach obliczania składek na ubezpieczenia społeczne... więcej >>

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji wchodzą pracownicy służby bhp, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami, społeczny inspektor pracy, a także przedstawiciele pracowników... więcej >>

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z art. 23711 k. p. pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniąca funkcję doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwana dalej „służbą BHP” pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy... więcej >>

Szkolenie pracownika

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy... więcej >>

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom... więcej >>

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. (art. 226 k. p.). Obowiązany jest również oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zasady ochrony przez zagrożeniami... więcej >>

Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego... więcej >>

Pracodawca ma obowiązek zgłosić działalność

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności... więcej >>

Urlopy wypoczynkowe młodocianych pracowników

Młodociany pracownik uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych... więcej >>

Ochrona zdrowia młodocianego

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz wyda orzeczenie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia... więcej >>

Zatrudnianie młodocianych przy pracach lekkich

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego... więcej >>

Ogólne wiadomości związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych

Zatrudnianie pracowników młodocianych poddane zostało szczególnemu reżimowi prawnemu. Ze względu na właściwości psychofizyczne młodocianych, niezbędne jest objęcie ich wzmożoną ochroną w procesie pracy. W podobnej sytuacji prawnej znajdują się także kobiety oraz pracownicy niepełnosprawni... więcej >>

Kolejne uprawnienia związane z rodzicielstwem

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca piersią więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie... więcej >>

Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. więcej >>

Ochrona kobiet w okresie ciąży

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy... więcej >>

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Urlopy bezpłatne

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, wypłacane nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy dla tego pracownika, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował... więcej >>

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny... więcej >>

Urlop na żądanie pracownika. Plan urlopu

Urlopu na żądanie udzielany jest pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, tj. zgodnie z rozkładem czasu pracy w danym dniu pracy. Jeżeli pracownik miał pracować do 16.00, to właśnie do tej godziny może zgłosić żądanie o urlop... więcej >>

Udzielanie urlopu do końca kwartału

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop przed jego upływem, czyli przed 31 marca następnego roku... więcej >>

Przesunięcie terminu urlopu

Wcześniej ustalone terminy urlopu wypoczynkowego mogą być zmieniane z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Można przesunąć termin urlopu na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami... więcej >>

Udzielanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop... więcej >>

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zgodnie z art. 154 § 2 k. p. wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę pełen wymiar, niepełny dzień zaokrągla się w górę... więcej >>

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z brzmieniem art. 153 k. p. pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku... więcej >>

Ewidencja czasu pracy niektórych pracowników

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie godzin pracy w poszczególnych dniach dla następujących pracowników... więcej >>

Forma ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty. Przepisy nie określają wzoru takiej karty – można zatem prowadzić ewidencję w dowolnej formie, pod warunkiem, że będzie ona zawierać wszystkie niezbędne, wymagane informacje... więcej >>

Dokumentacja z zakresu czasu pracy

Harmonogram czasu pracy. Czas pracy ma charakter planowany, a zatem pracodawca ma obowiązek czas taki zaplanować... więcej >>

Czas wolny za pracę nadliczbową

Zgodnie z art. 1512 k. p. „w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych”... więcej >>

Dodatkowe wynagrodzenie

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy ustalane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przekroczenia dobowych norm czasu pracy... więcej >>

Polecanie pracy w godzinach nadliczbowych

Przepisy k. p. nie formułują wprawdzie wyraźnego obowiązku pracy w godzinach nadliczbowych, ale obowiązek taki wyprowadzany jest z przepisu art. 100 § 1 k. p., zgodnie z którym pracownik zobowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, oraz przepisu art. 100 § 2 k. p., zobowiązującego pracownika o dbanie o dobro zakładu pracy... więcej >>

Okres dobowego i tygodniowego odpoczynku

Zgodnie z art. 132 k. p. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do conajmniej 11 godzin nieprzerwanego, dobowego odpoczynku... więcej >>

Przerwy w pracy

Z przerywanym czasem pracy nie należy mylić przerwy w pracy (art. 134 k. p.). Jest to przerwa w pracy trwająca 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy i którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin... więcej >>

Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy, który został przyjęty u pracodawcy służy z jednej strony do ustalenia wymiaru czasu pracy, czyli liczby godzin do przepracowania w tym okresie, i rozplanowania tego czasu w harmonogramie pracy, z drugiej zaś – do obliczania, czy w tym okresie nie nastąpiło przekroczenie przeciętnej, tygodniowej normy czasu pracy lub niedopracowanie wymaganej określonym wymiarem czasu pracy liczby godzin. więcej >>

Zmniejszenie norm czasu pracy

Przepisy o czasie pracy określają normy czasu pracy, które ustalają maksymalny czas pracy – natomiast nie wykluczają odstępstw umownych czy układowych na korzyść pracownika... więcej >>

Rozliczanie czasu pracy

Kodeks pracy nie określa sposobu ustalania wymiaru czasu pracy, czyli konkretnej liczby godzin przypadających do przepracowania w danym (np. miesięcznym) okresie rozliczeniowym... więcej >>

System czasu pracy zgodny z normą tzw. podstawowy system czasu pracy

Podstawowy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy (art. 129 § 1 k. p.)... więcej >>

Odpowiedzialność za mienie powierzone

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. (art. 124 § 1 k. p.). więcej >>

Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej.

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi odpowiedzialność... więcej >>

Procedura nakładania kar porządkowych.

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia... więcej >>

Zasady odpowiedzialności pracownika.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować... więcej >>

Odszkodowanie z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia.

W przypadku opóźnienia wypłaty wynagrodzenia za pracę pracownik, niezależnie od odsetek za zwłokę, może żądać od pracodawcy odszkodowania na podstawie art. 471 K.c. przez art. 300 K.p... więcej >>