e-Kadry i płace

Członkami funduszy emerytalnych wciąż jest ponad 16,6 mln ubezpieczonych

Do lipca br. mogliśmy zadecydować, czy chcemy, aby część naszych składek emerytalnych była dalej przekazywana do OFE, czy całość będzie kierowana tylko do ZUS. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy zdecydowali na tą drugą opcję, przestali być członkami funduszy emerytalnych.

więcej >>

Korporacje zabierają MSP specjalistów

W dzisiejszych czasach, kiedy trudno o wykwalifikowaną kadrę, firmy muszą wręcz walczyć o pracowników. Jednak w tej rozgrywce małe firmy przegrywają z korporacjami. A szkoda, bo to właśnie małe firmy tworzą w Polsce najwięcej miejsc pracy.

więcej >>

Kupuj jabłka dla pracowników a uzyskasz podatkowe przywileje

Izba Skarbowa w Katowicach wydała interpretację, w której pozwala na podatkowe przywileje dla przedsiębiorcy, który kupuje jabłka dla swoich pracowników. Wszystko to wiąże się z rosyjskim embargiem oraz listem prezesa Fakro do ministra gospodarki, aby firmy kupowały jabłka dla swoich pracowników.

więcej >>

Przedsiębiorcy chcą ujednolicenia urlopów

Obecnie rodzice mogą skorzystać z pięciu różnych urlopów na opiekę nad dzieckiem. Różnią się one m.in. zasadami korzystania, długością oraz tym, czy są płatne. Pracodawcy wyrazili także swoje poparcie dla pomysłu połączenia niektórych przerw od pracy na opiekę nad dzieckiem.

więcej >>

Rekordowe zatrudnienie od 25 lat!

Według GUS, w III kwartale tego roku wynosiło rekordowe 16,06 mln. To najwyższy poziom zatrudnienia od czasów końca PRL.

więcej >>

Dane GUS: w październiku zatrudnienie i wynagrodzenia w górę

Jak wynika z informacji przedstawionych w ubiegłym tygodniu przez Główny Urząd Statystyczny, Przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku  wzrosło o 3,8 proc. r/r i wyniosło 3.980,92 zł , a zatrudnienie zrosło o 0,8 proc. r/r.

więcej >>

Firmy nie są gotowe do składania CIT w formie elektronicznej

Jak wynika z szacunków PwC, co czwarta polska firma może nie być gotowych do składania deklaracji CIT w formie elektronicznej wymaganej dla większości firm od początku 2015 roku.

więcej >>

Polaków najbardziej do pracy motywują podwyżki pensji

Jak podała „Rzeczpospolita”, aż 70 proc. Polaków stwierdziło, że podwyżki świetnie motywują ich do pracy i zwiększają ich energię do działania.

więcej >>

Przybywa interpretacji podatkowych

Jak radzą eksperci: z niekorzystną interpretacją podatkową warto iść do sądu. Interpretacji podatkowych przybywa, przybywa także skarg na wykładnie. Jak podają analizy, w ponad 50% przypadków podatnicy wygrywają z fiskusem przed sądem administracyjnym.

więcej >>

Rzeczpospolita szacuje dodatki do górniczych pensji na 3 mld złotych

Wg gazety tyle rocznie kosztują rocznie przywileje pracowników trzech spółek węglowych. A to jeszcze nie wszystko, gdyż część przywilejów górniczych jest wliczana do pensji podstawowej.

więcej >>

Ustawa odnośnie ozusowania umów zleceń przyjęta przez Senat

Senat jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę zakładającą ozusowanie umów-zleceń. Ustawa zakłada, że od 2016 roku od każdej tego typu umowy będzie musiała być odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne liczona od co najmniej najniższej płacy. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

więcej >>

Firmy dotknięte rosyjskim embargiem mogą liczyć na 500 mln zł pomocy od polskiego rządu

Przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji mają w latach 2015-2016 otrzymać w sumie 500 mln zł. Wsparcie to ma się przejawiać w takich działaniach jak - dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń czy opłacenie składek na ZUS. więcej >>

Nie każda umowa zlecenie zapewnia otrzymywanie płacy minimalnej

Na wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej będą mogli liczyć zleceniobiorcy rozliczani z czasu pracy, np. sprzątaczki czy ochroniarze. Obecnie w Ministerstwie Pracy trwają prace nad przepisami gwarantującymi otrzymywanie najniższej pensji przez osoby zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych. więcej >>

Od 1 listopada wzrosły progi dochodowe do zasiłku rodzinnego

1 listopada 2014 roku wzrósł próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Od tego dnia dochód rodziny, pozwalający ubiegać się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł.

więcej >>

Organizacje pracodawców przygotują wspólne stanowisko w sprawie umów terminowych

Ma to się stać jeszcze w tym miesiącu. Propozycja Ministerstwa Pracy dotyczącą liczby i czasu zawierania umów terminowych została skrytykowana przez Konfederację Lewiatan. więcej >>

Posumowanie działań Naczelnej Rady Zatrudnienia

Ostatnie, kończące kadencję, posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia odbyło się 30 października 2014 r. w siedzibie MPiPS. W dużej mierze zostało poświęcone podsumowaniu działań Rady w latach 2013-2014. więcej >>

Przepisy gwarantują prawo do powrotu po skończonej kadencji z równorzędnym wynagrodzeniem

Niedługo wybory samorządowe a co za tym idzie część obecnych radnych straci urzędnicze stołki. Jednakże nie zostaną oni bezrobotni, gdyż przepisy gwarantują wójtom i radnym powrót do pracy z urlopu bezpłatnego po skończonej kadencji. Muszą spełnić wcześniej jeden warunek – w terminie zgłosić pracodawcy gotowość przystąpienia do pracy.

więcej >>

Dane GUS na temat bezrobocia i sprzedaży za wrzesień 2014 r.

Jak podał GUS bezrobocie we wrześniu po raz kolejny poszło w dół. Sprzedaż też nieco spadła - o 0,9%. miesiąc do miesiąca i wzrosła o 1,6% rok do roku. Bezrobocie po raz kolejny spadło w stosunku do sierpnia o 0,2 % i wyniosło 11,5%.

więcej >>

Ministerstwo Pracy szykuje zmiany w umowach na czas określony

Ministerstwo Pracy przygotował projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który ma wprowadzić zmiany w zawieraniu umów na czas określony. Propozycja MP to możliwość podpisywania maksymalnie tylko trzech umów o pracę na czas określony, a łączny ich czas nie mógł być dłuższy niż 33 miesiące.

więcej >>

Niewielu Polaków odkłada w III filarze

Polacy nie odkładają dodatkowych pieniędzy na emerytury. Nie zarejestrowano specjalnego wzrostu zainteresowania klientów produktami oferowanymi na rynku w ramach tzw. III filara – IKE (Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi) oraz IKZE (Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego).

więcej >>

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

Posłowie zdecydowali, że umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r., a już od stycznia 2015 r. zostaną ozusowane dochody członków rad nadzorczych.

więcej >>

W październiku odbyły się szkolenia pilotażowe w ramach projektu „Równość w biznesie”

7, 9 i 14 października br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Równość w biznesie” odbyły się pierwsze szkolenia pilotażowe. Pilotaże skierowane są do osób pracujących m.in. w działach HR, CSR oraz w działach szkoleniowych firm zatrudniających powyżej 250 osób.

więcej >>

Wniosek o przyznanie zasiłku złożymy przez internet

MPiPS chce wprowadzić możliwość składania wniosków o zasiłki przez internet. Przygotowywana w MPiPS nowela pakietu ustaw ma ponadto wprowadzić elektroniczną wymianę informacji pomiędzy urzędami oraz możliwość przeprowadzania wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza.

więcej >>

Czy uda się uniknąć zwolnień grupowych w FagorMastercook?

W FagorMastercook we Wrocławiu pracuje ponad 830 osób. We wrześniu syndyk fabryki podjęła decyzję o rozpoczęciu procedur zwolnień grupowych. Jeśli uda się znaleźć inwestora, wówczas może nie będzie konieczne zwalnianie pracowników. więcej >>

Kobiety wolą pracować zamiast korzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego

W na najnowszym raporcie o rynku pracy NBP stwierdzono, że mimo wydłużenia urlopów macierzyńskich liczba pracujących kobiet paradoksalnie wzrosła. Wg NBP przyczyny tego zjawiska są dwie: mniej osób korzysta z urlopów wychowawczych oraz niekorzystny wpływ na zatrudnianie na etat.

więcej >>

Krótko i na temat

Ważna informacja na przedsiębiorców posiadających wirtualne biura oraz sposób funkcjonariuszy na otrzymywanie pełnego wynagrodzenia podczas choroby.

więcej >>

KRRP ma nową stronę radców prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych oddała do dyspozycji swoją nową stronę internetową www.kirp.pl. Modyfikacja starej wersji strony miała głównie na celu zaktualizowanie jej zawartości.  więcej >>

Pakiet klimatyczny może stać się zabójczy dla polskiego hutnictwa

Obowiązujący do 2020 r. pakiet energetyczno-klimatyczny zakłada 20-proc. redukcję emisji CO2 i 20-proc. udział energii odnawialnej. Pakiet będzie miał bardzo duży wpływ na rozwój i dalsze losy wielu branży w Polsce, przede wszystkim na przemysł ciężki, górnictwo i hutnictwo.

więcej >>

Prokuratura zbada kwestię nieopublikowania ustawy o podatku dochodowym

Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieopublikowania ustawy dokonującej zmian w zakresie podatków dochodowych.

więcej >>

Specjaliści poszukiwani przez pracodawców

Z analiz serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl wynika, że pomimo wyhamowania polskiej gospodarki, firmy chętnie przyjmują do pracy nowe osoby. więcej >>

Firmy płacą coraz więcej za dodatkowe świadczenia dla pracowników

Pracodawcy przeznaczają na pozapłacowe dodatki coraz większe kwoty. W 2013 było to blisko 730 zł. Dodatki pozapłacowe staja się na polskim rynku już standardem, mającym na celu poprawę satysfakcji pracowników oraz budowanie pozytywnych relacji pracodawca-pracownik.
więcej >>

Fiskus przyjrzy się spółkom osobowym

Od początku 2015 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanych ustaw  o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT). Spółki osobowe będą miały obowiązek dokumentowania wzajemnych transakcji, organy podatkowe będą mogły ingerować w podział ich zysków, a także zostanie rozszerzony katalog podmiotów powiązanych.
więcej >>

Młode firmy bankrutują – potrzebne jest wsparcie!

Młode polskie firmy nie mają łatwo. Jak pokazują statystyki w pierwszych latach swojej działalności bankrutuje aż 2/3 przedsiębiorców. Tylko 1/3 firm istnieje na polskim rynku dłużej niż pięć lat. więcej >>

O czym obradowała Naczelna Rada Zatrudnienia?

16 września w siedzibie MPiPS zebrała się Naczelna Rada Zatrudnienia. Omawiano m.in. rezultaty wdrażania nowej ustawy o promocji zatrudnienia i reformy urzędów pracy. więcej >>

Pracodawco pamiętaj – od 2015 r. wzrosną składki do ZUS!

Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta wysokość płacy minimalnej, a co za tym wzrosną składki do ZUS za pracowników składane przez pracodawców. Wzrosną także składki społeczne opłacane przez początkujących przedsiębiorców. więcej >>

Rusza nowa seria spotkań na temat NKL

NKL – czyli Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego, to nowoczesny instrument pomocny w zarządzaniu kadrami. Na temat narzędzia PARP organizuje drugą serie spotkań informacyjnych.
więcej >>

Trwa nabór wniosków do konkursu dla MŚP w ramach POKL

Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rusza nabór wniosków do II edycji konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP". więcej >>

1/3 pracodawców w Polsce łamie prawa pracy

Firma Work Service S.A. Pracownicy przeprowadziła w ostatnim czasie badanie na temat prowadzenia polityki personalnej i relacji pracodawca-pracownik. Niestety wyniki nie są optymistyczne. Aż 36 proc. Polaków dostrzega w swoim miejscu pracy łamanie zasad przez pracodawców.

więcej >>

Kobiety mają gorzej przy naborze do służb mundurowych

Rzecznik praw obywatelskich stwierdza, że w trakcie rekrutacji do służb mundurowych kobiety są dyskryminowane. Na czym wg RPO polega niniejsza dyskryminacja i jakie proponuje zmiany w przepisach, aby rozwiązać tę sytuację? więcej >>

Osoby wchodzące na rynek pracy mogą wybrać czy chcą być w OFE

Na mocy zmian w systemie emerytalnym otwarte fundusze emerytalne nie są już obowiązkowe. Do końca lipca tego roku Ci, którzy chcieli pozostać w funduszach, musieli złożyć odpowiednią deklarację w ZUS. O tym, czy chcą być także w OFE, mogą zadecydować jeszcze osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę. więcej >>

Przez rok 1079 firm wprowadziło elastyczny czas pracy

Z danych przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy przez rok ponad tysiąc firm wprowadziło elastyczny czas pracy. Z nowego rozwiązania skorzystało najwięcej firm z Katowic, Poznania i Krakowa.

więcej >>

ZUS bierze pod lupę umowy wykładowców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zauważa, że wykładowcy prowadzą odpłatne kursy czy zajęcia na podstawie umowy o dzieło. A od takiej umowy nie trzeba odprowadzać żadnych składek. Wg ZUS prowadzenie wykładów tak naprawdę polega na świadczeniu usług, a nie stworzeniu dzieła.
więcej >>

Będzie nowy rejestr dłużników publicznych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ma to na celu utworzenie nowego Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych.
więcej >>

Czy będą zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich?

Trwają prace nad zmianami w prawie, dzięki którym zostaną wprowadzone zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce przede wszystkim zmian w procedurze wystawiania zwolnień lekarskich.

więcej >>

Firmy lekceważą obowiązek składania sprawozdań

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podaje, że w roku 2013 sprawozdanie w KRS złożyło ok. 155 tysięcy podmiotów. Stanowi to tylko 58 procent wszystkich, którzy są do tego zobligowani. A co z pozostałymi 42 procentami?
więcej >>

Solidarność walczy o podwyżki w budżetówce

Na posiedzeniu w Gdańsku KK NSZZ „Solidarność" wezwała rząd do podwyższenia w 2015 r. płac w sferze budżetowej. Władze „Solidarności” chcą, aby płace wzrosły o co najmniej 9 procent.
więcej >>

Stopa bezrobocia w lipcu nieco w dół

Pod koniec sierpnia GUS podał najnowsze dane na temat stopy bezrobocia w lipcu. Wyniosła ona 11,9 procent. wobec 12,0 proc. w czerwcu. więcej >>

1,79 mln osób zdecydowało na OFE

Z danych ZUS z początku sierpnia wynika, że liczba osób, które złożyły w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE wyniosła 1 mln 799 tys. 550.

więcej >>

Prawo potrącania z zasiłków chorobowych zaległych składek zgodne z Konstytucją

31 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nadających Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprawnienia do potrącania z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin są zgodne z konstytucją.

więcej >>

Przepisy o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z Konstytucją.

więcej >>

Zmiany w e-deklaracjach w 2015 roku

Wstępne wypełnianie przez urzędy skarbowe zeznań podatkowych za podatników – to nowa usługa, która ma zostać wprowadzona w przyszłym roku na podstawie przyjętego przez rząd projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustawach.

więcej >>

Zmiany w odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

W 2015 roku nastąpią zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Projekt przygotowany przez resort finansów tzw. duża nowelizacja Ordynacji, zakłada zmiany, które mają głównie doprecyzować obecne przepisy.

więcej >>

Zmiany w przepisach ws. dokumentowania czynności audytowych

Ministerstwo finansów przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów wykorzystywanych w trakcie audytów.

więcej >>

Bezrobocie w czerwcu najniższe od dwóch lat

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w czerwcu br zanotowano najniższe od dwóch lat bezrobocie w tym okresie. więcej >>

Czy KNF skontroluje renty dożywotnie?

Na początku lipca Ministerstwo gospodarki przekazało projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Resort proponuje, aby podmioty oferujące renty dożywotnie nadzorowała KNF.

więcej >>

MPiPS oraz MF rozmawiają na temat składek zdrowotnych dla bezrobotnych

Pomiędzy ministerstwem pracy i ministerstwem finansów trwają konsultacje na temat nowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych. Chodzi o oszacowanie tzw. szarej strefy.
więcej >>

NFZ chce odzyskać pieniądze od nieubezpieczonych pacjentów

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", NFZ nasyła urzędy skarbowe na pacjentów, którzy leczyli się za darmo, choć nie mieli do tego prawa.

więcej >>

Pensje urzędników wyższe niż płaca minimalna

"Dziennik Gazeta Prawna" przyjrzał się systemie wynagradzania w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i samorządach. Z reguły urzędnicy zarabiają więcej niż wynosi płaca minimalna. więcej >>

Program dobrowolnych odejść w PKP SA już wkrótce

PKP SA przymierza się do wprowadzenia programu dobrowolnych odejść dla pracowników zespołów utrzymania nieruchomości. Redukcja ma przynieść do 13 mln zł oszczędności.

więcej >>

TK zadecydował w sprawie przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego są zgodne z konstytucją. Trybunału orzekł, że nie naruszają one konstytucyjnej zasady równości i obowiązku państwa dbania o rodzinę. więcej >>

Właściciele firm transportowych mogą mieć kłopoty

W czerwcu Sąd Najwyższy orzekł, że leżanka w kabinie tira to nie hotelowe łóżko, a kierowcy transportu międzynarodowego, którzy nocowali w ciężarówkach, mogą domagać się od przewoźników pieniędzy za brak odpowiednich warunków do spania.
więcej >>

Skarga Lewiatana ws. OFE odrzucona przez TK

Trybunał Konstytucyjny odmówił rozpatrzenia wniosku Konfederacji Pracodawców Lewiatan ws. reformy OFE. Decyzja nie jest ostateczna, Lewiatan zapowiada zażalenie.


więcej >>

Jednakowe odszkodowania dla mundurowych

Od 1 lipca 2014 r. odszkodowania przysługujące w razie wypadku lub choroby w związku ze służbą będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy mundurowych, bez względu na stopień służbowy.


więcej >>

Skandaliczne stawki za godzinę pracy

Jak podaje „Dziennik Polski”, publiczne instytucje, w tym m.in. ZUS, zatrudniają pracowników, płacąc im dramatycznie niskie kwoty za godzinę pracy. Najniższe proponowane stawki sięgały 2,5 zł za godzinę!


więcej >>

Więcej ojców na urlopach

Jak podaje MPiPS w tym roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało ok. 40 tys. ojców. To 4 razy więcej niż w roku ubiegłym. Ojcowie mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, z matką mogą podzielić się urlopem macierzyńskim, mogą skorzystać także z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.


więcej >>

ZUS czy OFE – na decyzję zostało niewiele czasu

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 roku, od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.

więcej >>

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce

Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że pozapłacowe koszty pracy w Polsce rosną niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej. W I kwartale 2014 r. obciążenia pracodawców wzrosły o 6,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku... więcej >>

Skuteczność urzędów pracy

Jak wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 63 proc. osób bezrobotnych w 2013 r. znalazło pracę dzięki współpracy z urzędami pracy. Jeszcze 5 lat temu skuteczność urzędów wynosiła 53 proc... więcej >>

Szybki wzrost realnych wynagrodzeń

Sytuacja na rynku pracy się poprawia. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rośnie najszybciej od 65 miesięcy. Zatrudnienie w maju również osiągnęło najwyższy wzrost od 2012 r... więcej >>

Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy

Z badania „Polka na rynku pracy” wynika, że kobiety są dyskryminowane przez szefów m.in. poprzez wypłacanie niższego wynagrodzenia. Aż 90% kobiet twierdzi, że ma trudniejszą sytuację na rynku pracy... więcej >>

Zatrudnienie rośnie

Z danych Eurostatu wynika, że zatrudnienie w Unii Europejskiej wzrosło w I kwartale 2014 r. o 0,2 proc., a w samej strefie euro – zaledwie 0,1 proc. Polska znalazła się w ścisłej czołówce państw Wspólnoty, w których nastąpiła najszybsza poprawa sytuacji na rynku pracy... więcej >>

Zawody finansowe: Łatwiejszy dostęp

1 sierpnia wchodzi w życie tzw. trzecia transza deregulacji, która ma ułatwić dostęp m.in. do zawodu księgowego i doradcy podatkowego... więcej >>

Bezrobocie w Europie

Eurostat poinformował, że stopa bezrobocia w strefie euro w kwietniu spadła. Po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 11,7 proc., wobec 11,8 proc. w poprzednim miesiącu... więcej >>

Nadużycia przy rozliczaniu ruchomego czasu pracy

Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przed nadużyciami przy rozliczaniu ruchomego czasu pracy. „Dziennik Gazeta Prawna” pisze o sprawozdaniu Inspekcji, dotyczącego przeprowadzonych w 2013 roku kontroli w zakresie przestrzegania czasu pracy... więcej >>

Pracodawcy akceptują podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku

Pracodawcy akceptują proponowaną przez rząd podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. Nie zgadza się na nią jednak strona związkowa, która proponuje płacę minimalną wyższą o kolejne 60 zł... więcej >>

Umowy na czas określony maksymalnie na 24 miesiące

Sejm zajmie się projektem nowelizacji kodeksu pracy, która zakłada m.in. wprowadzenie do kodeksu pracy maksymalnej, dopuszczalnej długości umów zawartych na czas określony oraz podniesienie maksymalnej wysokości odszkodowania dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę... więcej >>

Weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W życie weszła ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewidująca między innymi specjalne programy dla osób młodych i osób z grupy 50+. Ustawa zakłada też premiowanie urzędników za osiągane wyniki oraz profilowanie bezrobotnych... więcej >>

ZUS przeprowadził kontrolę zwolnień lekarskich

W wyniku kontroli zwolnień lekarskich w I kwartale 2014 r. wstrzymano 14 tys. wypłat zasiłków chorobowych. To razem prawie 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych. W okresie od stycznia do marca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 172 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy...
więcej >>

Chętniej szukamy pracy przez media społecznościowe

Obecnie na rynku pracy najchętniej poszukiwani są specjaliści w zakresie informatyki, nauk ścisłych oraz inżynierowie. Osoby bezrobotne coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych. Zyskują na tym również firmy, które w ten sposób przeprowadzają proces rekrutacji... więcej >>

Krajowy Fundusz Szkoleniowy otrzyma 40 mln zł

Do powstałego właśnie Krajowego Funduszu Szkoleniowego trafi w tym roku 40 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na podnoszenie kwalifikacji pracowników. W kolejnych latach Fundusz będzie otrzymywał 200 mln zł rocznie... więcej >>

Niesatysfakcjonujące tempo wzrostu zatrudnienia

Dane GUS pokazują, że przeciętna płaca realna wzrasta najszybciej od kilku lat. W 2012 roku spadła o 0,1 proc. w stosunku do poprzedniego roku, natomiast w 2013 wzrosła już o 2,5 proc., a w I kw. 2014 roku nastąpiło przyspieszenie wzrostu do wysokości 3,6 proc. r/r... więcej >>

Nowelizacja telepracy

W najbliższych miesiącach pracodawcy i związkowcy chcą przygotować rozwiązania, które zachęciłyby do stosowania telepracy, a jednocześnie były atrakcyjne dla pracowników. Według Konfederacji Lewiatan, w pierwszej kolejności trzeba uregulować kwestie bezpieczeństwa pracy... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r. Zgodnie z informacja podaną przez GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł... więcej >>

Zawody księgowe zostały uwolnione

Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Tzw. druga ustawa deregulacyjna zmniejsza lub likwiduje ograniczenia w dostępie do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych... więcej >>

Zielone miejsca pracy

W związku z rosnącym zainteresowaniem ochroną środowiska powstaje coraz więcej tzw. zielonych miejsc pracy. W Polsce może ich powstać ponad milion, ale aby tak się stało, potrzeba jak najwięcej innowacji w firmach... więcej >>

Młodzi Europejczycy bez pracy

Według najnowszych danych Eurostatu za 2013 rok, średnia stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15 do 24 lat w Unii Europejskiej osiągnęła poziom 23,4%. Różnice między poszczególnymi regionami UE były bardzo duże... więcej >>

Polacy o bezrobociu

Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że w co czwartej polskiej rodzinie można spotkać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Osoby uznające się za bezrobotne, stanowią 13 procent dorosłych Polaków... więcej >>

Pracodawcy nie przestrzegają praw zagranicznych pracowników

Stowarzyszenie Interwencji Prawnych przeprowadziło badanie, z którego wynika, że łamanie przepisów BHP, wydłużanie czasu pracy oraz niewypłacanie pensji to najczęstsze przewinienia polskich pracodawców wobec pracowników spoza Unii Europejskiej... więcej >>

Projekt Komisji Polityki Senioralnej

Sejm rozpatrzył projekt nowelizacji Regulaminu Sejmu, przewidujący powołanie Komisji Polityki Senioralnej. Ta stała komisja sejmowa miałaby zajmować się kształtowaniem polityki państwa dotyczącej osób po 50. roku życia. Komisja miałaby zajmować się między innymi aktywnością zawodową osób w wieku 50+... więcej >>

Sejm przyjął coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych

Sejm prawie jednogłośnie przyjął poprawkę Senatu wprowadzającą coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ustawa czeka na podpis Prezydenta... więcej >>

Szwajcarski rynek pracy otwarty dla Polaków

Od 1 maja szwajcarski rynek pracy został w pełni otwarty dla Polaków. Do tej pory Szwajcaria pilnie strzegła swojego rynku pracy. Obywatele państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku musieli liczyć się z licznymi obostrzeniami... więcej >>

Umiarkowanie optymistyczne prognozy PKB

Z aktualnych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaprezentowanych w ramach najnowszej edycji raportu World Economic Outlook wynika, że PKB dla Polski w 2014 roku wzrośnie o niespełna 3,1%... więcej >>

CBOS: Sytuacja na polskim rynku pracy

Według CBOS, w porównaniu do marca ubiegłego roku, opinia Polaków na temat sytuacji na rynku pracy poprawiła. Jednak niezmiennie boimy się bezrobocia... więcej >>

Niewielkie zainteresowanie OFE

Polacy mogą decydować, gdzie mają być gromadzone ich składki na przyszłą emeryturę. Mają do wyboru OFE i ZUS albo tylko ZUS. Na razie jednak niewiele osób zapisało się do Otwartych Funduszy Emerytalnych... więcej >>

Projekt ustawy o oskładkowania umów zleceń

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zdecydowała o skierowaniu do podkomisji rządowego projektu ws. oskładkowania umów zleceń oraz obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych... więcej >>

Sejm przyjął coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych

Sejm przyjął poprawkę Senatu wprowadzającą coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Za przyjęciem poprawki było 436 posłów, dwóch było przeciw. Ustawa czeka na podpis Prezydenta... więcej >>

Senat zaproponował poprawki do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Senat zaproponował 62 poprawki do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych... więcej >>

Umowy cywilnoprawne a minimalne wynagrodzenie

W opinii Konfederacji Lewiatan ustalenie minimalnego poziomu wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych nie jest właściwe... więcej >>

W branży nowych technologii pracuje zbyt mało kobiet

Okazuje się tylko 9 proc. kobiet pracuje jako programistki. Praca w branży nowych technologii jest atrakcyjna i dobrze płatna, a mimo to niewielki odsetek kobiet zainteresowany jest branżą teleinformatyczną... więcej >>

Elastyczny czas pracy już 707 firmach

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że już 707 firm wprowadziło elastyczny czas pracy. System ten jest popularny głównie wśród dużych przedsiębiorców, zatrudniających od 50 do 249 osób... więcej >>

Emerytury w przyszłości

Z danych GUS wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku, pod koniec lutego 2014 roku spadła liczba emerytów i rencistów. Zdaniem doktora Andrzeja Polaczkiewicza w przyszłości emerytury osiągną wysokość jedynie 40-45 proc. wynagrodzenia... więcej >>

KE walczy z pracą na czarno

Komisja Europejska zapowiedziała ostrzejszą walkę ze zjawiskiem pracy na czarno. Ma temu pomóc stworzenie europejskiej platformy współpracy między państwami członkowskimi... więcej >>

Korporacja a własna firma

Okazuje się, że młodzi ludzie coraz częściej decydują się na własny biznes po zdobyciu doświadczenia w korporacji. Praca w dużej międzynarodowej firmie to marzenie wielu absolwentów szkół wyższych... więcej >>

Reforma urzędów pracy czeka na podpis prezydenta

Senat przyjął ustawę, która zakłada m.in. bony stażowe, dofinansowanie zmiany miejsca zamieszkania, profilowanie pomocy dla bezrobotnych oraz ocenianie urzędników według wyników ich pracy. Teraz dokument musi jeszcze podpisać prezydent... więcej >>

W marcu spadło bezrobocie

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w marcu 2014 r. nastąpił spadek bezrobocia. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 72 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 130 tys. mniej osób niż przed rokiem... więcej >>

Co piąta umowa cywilnoprawna powinna być umową o pracę

Aż co piąta umowa cywilnoprawna powinna być umową o pracę. W 18 proc. firm skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy doszło do naruszenia przepisów przy zawieraniu umów z pracownikami... więcej >>

Koszt wyjścia Polaka z bezrobocia

Fundusz Pracy przeznacza na wyjście z bezrobocia jednego Polaka ponad 22 tysiące złotych. Zatrudnienie znalazło w ten sposób prawie 150 tysięcy osób. Fundusz Pracy wydał 3,3 miliarda złotych na pomoc w znalezieniu zatrudnienia... więcej >>

Rekomendacje OECD dla rynku pracy są realizowane przez Polskę

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska realizuje rekomendacje IECD dla rynku pracy. Wyrazem tego jest między innymi przyjęta nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy... więcej >>

Sejm przyjął reformę urzędów pracy

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która to reformuje urzędy pracy. Zmiany zaczną się już od pierwszego kontaktu z urzędem. Każdemu zgłaszającemu się będzie towarzyszył przeznaczony mu doradca klienta... więcej >>

Tylko ZUS, czy także OFE?

Przyszli emeryci zdecydują niebawem, czy chcą, alby ich środki na przyszłą emeryturę gromadzone były tylko w ZUS-ie, czy w OFE i ZUS-ie. Ubezpieczeni będą mogli dokonać wyboru od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku... więcej >>

Unia pomoże swoim przedsiębiorstwom

Europejskie przedsiębiorstwa, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na pomoc Unii Europejskiej. Jest to nowa strategia Unii, która pomoże głównie nowym, początkującym przedsiębiorcom... więcej >>

Bezrobocie w lutym 2014 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Stopa informuje, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu utrzymała się na poziomie ze stycznia i wyniosła 14 procent. Po raz pierwszy od sześciu lat, w ujęciu rok do roku, w lutym ubyło osób bez pracy... więcej >>

Firmy nauczą się rozwijać kompetencje pracowników

300 małych i średnich firm będzie mogło za darmo dowiedzieć się, jak zarządzać kompetencjami pracowników. Od kwietnia do listopada w największych miastach Polski eksperci będą uczyć, jak rozwój kompetencji pracowników wpływa na wyniki firmy... więcej >>

Na rynku pracy nie powinno być już gorzej

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że najwyższy poziom bezrobocia w 2014 r. rynek już odnotował w styczniu, więc teraz będzie tylko lepiej... więcej >>

OECD: Polski rynek pracy wymaga reform

OECD w raporcie na temat Polski pisze, że rynek pracy w Polsce wymaga reform. Zdaniem organizacji Polska powinna m.in. oskładkować wszystkie rodzaje umów o świadczenia pracy w podobny sposób... więcej >>

Polacy szukają nowej pracy

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w III kwartale 2013 roku nowej pracy poszukiwało 327 tys. zatrudnionych osób. Były to zarówno osoby planujące zmianę pracy, jak i szukające dodatkowego źródła dochodu obok już wykonywanego zajęcia... więcej >>

Startuje program aktywizacji zawodowej 50+

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna program aktywizacji zawodowej 50+, który zakłada podniesienie poziomu wskaźnika aktywizacji dojrzałych pracowników do poziomu 50%... więcej >>

Wzrosną pensje w niektórych branżach

Pracownicy niektórych branż mogą liczyć na wyższe pensje. Skorzystać mają najbardziej wykwalifikowani pracownicy fizyczni, inżynierowie, specjaliści IT oraz pracownicy o kompetencjach technicznych i sprzedażowych... więcej >>

ZUS promuje Platformę Usług Elektronicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie promował Platformę Usług Elektronicznych wśród ubezpieczonych. ZUS rozstawi mobilne punkty w galeriach handlowych wielu polskich miast, w których to ubezpieczeni będą mieli możliwość założenia bezpłatnego konta w PUE... więcej >>

Bezrobocie w styczniu wzrosło

W styczniu sytuacja na polskim rynku pracy pogorszyła się. Z przedstawionych szacunków resortu pracy wynika, że w ubiegłym miesiącu bezrobocie wzrosło do 14 procent. W grudniu stopa bezrobocia wynosiła 13,4 procent... więcej >>

Krakowskie centra usług wspólnych ciągle zatrudniają

Organizacja ASPIRE, reprezentująca firmy IT i centra usług biznesowych szacuje, że około 3 tys. miejsc pracy przybędzie jeszcze w tym roku w centrach zaawansowanych usług biznesowych w Krakowie... więcej >>

Młode firmy tworzą połowę nowych miejsc pracy

Eksperci wyliczyli, że od początku kryzysu młode firmy stworzyły połowę nowych miejsc pracy w krajach OECD. Według OECD unijne pieniądze przeznaczone na budowę innowacyjnego przemysłu w krajach UE powinny trafiać głównie do młodych firm... więcej >>

Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości - alternatywa dla szkolenia pracowników

Trwają prace nad Technologią Rozszerzonej Rzeczywistości, która pozwoli ludziom na podejmowanie decyzji na podstawie natychmiastowych sugestii komputera. Być może w przyszłości nie trzeba będzie szkolić pracowników... więcej >>

Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił wyniki kontroli zwolnień lekarskich za rok 2013. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy objęła prawie 484 tys. osób.... więcej >>

Zarabiamy coraz więcej

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w styczniu br. 3805,28 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu o 3,4 proc. wobec oczekiwanych 3,2 proc... więcej >>

ZUS wypłaci zaległe świadczenia

Weszła w życie ustawa, na mocy której ZUS będzie zobowiązany wypłacić emerytury, które uległy zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Chodzi o emerytury, które uległy zawieszeniu ze względu na kontynuowanie przez osoby uprawnione zatrudnienia bez rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą... więcej >>

Nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych spoza UE

Projekt przepisów przyjęty przez Parlament Europejski określa zasady zatrudniania pracowników sezonowych spoza Unii Europejskiej. Przepisy mają zapobiec wyzyskowi pracowników sezonowych spoza Unii... więcej >>

Polacy mogą płacić więcej na ubezpieczenie zdrowotne

Sondaż przeprowadzony przez PBS dla „Dziennika Gazety Prawnej” pokazuje, że Polacy są w stanie płacić więcej na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli w zamian kolejki do lekarzy będą mniejsze... więcej >>

Polska otrzyma fundusze na walkę z bezrobociem wśród młodych

Polska otrzyma 250 mln euro na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi. Rząd zapowiada przeznaczenie ich m.in. na bony stażowe oraz migracyjne. A eksperci przestrzegają przed możliwością nadużyć... więcej >>

Sytuacja na polskim rynku zmniejsza bezrobocie

Poprawiająca się sytuacja firm na polskim rynku sprzyja rynkowi pracy, bo przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie się liczby miejsc pracy... więcej >>

Unia za swobodnym przepływem osób

Szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso powiedział, że Unia Europejska nie zamierza zrezygnować ze swobodnego przepływu osób. Jest to odpowiedź na wynik referendum przeprowadzonego w Szwajcarii, w którym większość obywateli opowiedziała się za ograniczeniem do rynku pracy dla obcokrajowców... więcej >>

Waloryzacja emerytur i rent bez zmian

Waloryzacja emerytur i rent w tym roku odbywa się bez zmian. Zgodnie z ustawą emerytury i renty zwiększą się o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20% realnego wzrostu płac... więcej >>

Zarobki po polskich uczelniach

Osoby, które chcą zarabiać jak najwięcej, powinny zainteresować się ostatnimi badaniami, z których wynika, że najlepiej ukończyć studia ekonomiczne. Najwyższe płace otrzymywali w ubiegłym roku absolwenci SGH... więcej >>

Bezrobocie nie może wzrosnąć z powodu ograniczenia umów śmieciowych

Donald Tusk zapowiedział jakiś czas temu, że zamierza ozusować umowy o dzieło. Teraz jednak szef rządu nieco łagodzi kurs i zapewnia, że rząd będzie działał ostrożnie, aby zmiany nie prowadziły do zmniejszenia liczby miejsc pracy... więcej >>

Bezrobocie w grudniu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w grudniu wzrosło do 13,4 procent wobec 13,2 procent w listopadzie. Natomiast w porównaniu z końcem roku 2012 stopa bezrobocia była na tym samym poziomie... więcej >>

Katalog świadczeń socjalnych samozatrudnionych

W Unii Europejskiej pracuje już niemal 15 proc. osób samozatrudnionych. Zaletami tej formy zatrudnienia są bardziej elastyczne godziny pracy, oraz większa kontrola własnych projektów. Minusem jest znacznie uboższy katalog świadczeń socjalnych...
więcej >>

PIP: Lekarze pracują nawet po kilkadziesiąt godzin bez przerwy

Kontrole inspektorów pracy wykazały, że są lekarze, którzy pracują nawet po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. W blisko 250 placówkach ujawniono przypadki świadczenia ciągłej pracy w tym samym miejscu na podstawie kilku różnych umów... więcej >>

Projekt Kobiety 50+ Talenty Wiedzy

Projekt Kobiety 50+ Talenty Wiedzy ma na celu przedłużenie aktywności zawodowej kobiet po pięćdziesiątym roku życia. Aż 40% zatrudnionych w handlu detalicznym to osoby po 50. roku życia. Większość z nich to kobiety, które stanowią 70% wszystkich pracujących w branży... więcej >>

Wsparcie młodych Polaków na ryku pracy

Unia Europejska przeznaczy miliard złotych na wsparcie młodych Polaków na ryku pracy. W ciągu następnych sześciu lat do kraju ma spłynąć 252 mln euro na wsparcie dla młodych bezrobotnych... więcej >>

Bezrobocie nie sprzyja zakładaniu rodzin przez Polaków

Przy dwucyfrowym bezrobociu Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy. Trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym dają się we znaki pomimo wprowadzaniu do porządku prawnego wielu nowych instytucji wspierających rodziców... więcej >>

Deregulacja kolejnych zawodów

W życie weszły kolejne przepisy ustawy deregulacyjnej. Wymagać licencji nie będzie już zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz przewodnika turystycznego... więcej >>

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

Rząd zamierza składkować umowy zlecenia. Zapowiada również objęcie ubezpieczeniem społecznym umowy o dzieło... więcej >>

Prognozy wynagrodzeń na świecie

Z końcem 2013 roku instytucje publiczne i organizacje doradcze opublikowały prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku. Na stronach portalu wynagrodzenia.pl można przeczytać artykuły dotyczące przewidywanych podwyżek płac w Polsce, także w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych... więcej >>

Rozwój technologii a wzrost bezrobocia

Analitycy „The Economist” przedstawili prognozy dotyczące ewentualnego wzrostu bezrobocia związanego z rozwojem technologii... więcej >>

Stopa bezrobocia w grudniu

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 13,4 procent i była niższa o 0,2 punktu procentowego niż w listopadzie... więcej >>

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące systemu emerytalnego

15 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące systemu emerytalnego. Nowela dotyczy zakazu reklamy OFE oraz zachęty do oszczędzania w IKZE. Wprowadzona zostaje zryczałtowana stawka dla wypłat z IKZE, która wynosi 10 procent. Dotychczas wypłaty opodatkowane były według skali podatkowej... więcej >>

Kolejny projekt ustawy w sprawie wolnej od handlu niedzieli

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela” przesłał do Sejmu obywatelski projekt zmian w kodeksie pracy, który zakazuje pracy w placówkach handlowych w niedzielę. Podpisało się pod nim 114 tys. osób... więcej >>

Pracodawcy zaczną zatrudniać

Eksperci oceniają, że sytuacja na rynku pracy w 2014 roku ulegnie poprawie. Wskaźnik bezrobocia nie wzrastał w ubiegłym roku przez kolejnych osiem miesięcy... więcej >>

Sytuacja na rynku pracy w 2014 roku

Prognozy dla rynku bezrobocia na ten rok są pozytywne, jednak zdaniem niektórych ekspertów możliwy jest krótkotrwały wzrost bezrobocia na początku roku ze względu na koniec okresu obfitującego w prace sezonowe... więcej >>

Ustawa okołobudżetowa weszła w życie

W życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa, która ma duży wpływ na wynagrodzenia wielu grup pracowników... więcej >>

Wzrosła pensja minimalna

Od 1 stycznia 2014 roku najniższa pensja osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wynosi 1680 zł brutto. To o 80 zł więcej niż w 2013 r. Wzrośnie też wynagrodzenia pracownika w pierwszej pracy, bo nie może ono być niższe niż 80 proc. pensji minimalnej, czyli wyniesie co najmniej 1344 zł brutto... więcej >>

Zaległości finansowe przedsiębiorców

Minister Finansów przedstawił informacje o zaległościach finansowych przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych. Dane obejmują przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, spółki nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą... więcej >>

Kobietom jest ciężej na rynku pracy

Kobiety mają większe kłopoty ze znalezieniem pracy. W urzędach pracy przeważają oferty dla mężczyzn, a pracodawcy niechętnie zatrudniają kobiety, obawiając się ich ograniczonej dyspozycyjności związanej z zakładaniem rodziny... więcej >>

Najbardziej prestiżowe zawody według Polaków

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki badań „Prestiż zawodów 2013”. Okazuje się, że bardziej cenimy pielęgniarki niż lekarzy, prestiż pracy sprzątaczki i dyrektora dużego przedsiębiorstwa jest podobny, a wykwalifikowany robotnik cieszy się cztery razy większym poważaniem niż działacz partii politycznej... więcej >>

OFE wybiera 43 proc. Polaków

Z badania TNS Polska, zrealizowanego dla Konfederacji Lewiatan wynika, że 43 proc. Polaków chce, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do OFE, tylko 20 proc. życzy sobie, by całość składki była przekazywana do ZUS. 37 proc. nie ma jeszcze w tej sprawie wyrobionego zdania... więcej >>

Rynek pracy stabilizuje się

Dane GUS pokazują, że istnieją spore szanse na poprawę sytuacji gospodarczej kraju, co wiąże się z nowymi inwestycjami i nowymi miejscami pracy... więcej >>

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Prezes ZUS w dniu 19 listopada 2013 r. ogłosił wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r... więcej >>

Zarobki Świętych Mikołajów

Przed Bożym Narodzeniem najwięcej zarobią św. Mikołajowie w dużych miastach. W Warszawie średnio trzeba będzie zapłacić od 150 do nawet 200 złotych. Taniej jest w mniejszych miejscowościach, gdzie Mikołaja można zamówić już za 30 złotych... więcej >>

Coraz więcej ofert pracy w internecie

Badanie przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych pokazuje, że kolejny miesiąc z rzędu rośnie liczba ofert pracy w internecie... więcej >>

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia za pracę – nowy pomysł ministerstwa pracy

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że resort pracy bada, czy możliwe jest wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę... więcej >>

Polskie biura nie są odpowiednio wyposażone i dopasowane do potrzeb pracowników

Wyniki badania Ergotest, które prowadzono przez siedem ostatnich lat pokazują, że w polskich biurach panują nieodpowiednie warunki pracy. Na sto stanowisk komputerowych tylko dwa w pełni są odpowiednio wyposażone i dopasowane do potrzeb pracowników... więcej >>

Problem z brakiem kwalifikacji wśród bezrobotnych

Bezrobocie maleje, ale urzędy pracy wciąż mają duży problem z brakiem kwalifikacji wśród bezrobotnych. Na przykład wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie większość ma wykształcenie gimnazjalne i podstawowe... więcej >>

SN: Umowy o pracę zawierane na podstawie ustawy antykryzysowej

Sąd Najwyższy orzekł, że umowy o pracę na czas określony, zawarte w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej na dłużej niż 24 miesiące, a które nie przekształciły się w umowy na czas nieokreślony, powinny rozwiązać się z upływem 24 miesięcy... więcej >>

W przyszłym roku wzrośnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Rząd przyjął ustawę okołobudżetową, która zakłada, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależne od kwoty minimalnego wynagrodzenia... więcej >>

ZUS: Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

W wyniku kontroli zwolnień lekarskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w III kwartale tego roku wstrzymał lub cofnął niemal 50 mln zł świadczeń chorobowych... więcej >>

Bezrobocie wciąż spada

Już ósmy miesiąc z rzędu bezrobocie spada. W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 2 076 tys. osób. W porównaniu do września ich liczba zmniejszyła się o 6,7 tys. Rok temu był to wzrost o 15,9 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 13%... więcej >>

Minimalne wynagrodzenie za pracę zależne od regionu lub branży

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował zróżnicowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od regionu lub branży... więcej >>

Najlepsi pracodawcy według LinkedIn

Biznesowy portal społecznościowy LinkedIn na podstawie aktywności swoich użytkowników stworzył ranking najbardziej pożądanych pracodawców. Obyło się bez niespodzianek - zwyciężył Google... więcej >>

Popularność urlopów rodzicielskich rośnie

Rośnie popularność urlopów rodzicielskich. Do końca października 2013 r. z urlopów rodzicielskich skorzystało 25 tysięcy rodziców. Z dłuższego płatnego urlopu mogą korzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 roku... więcej >>

Pracownicy sezonowi spoza UE otrzymają więcej praw

Pracownicy sezonowi spoza Unii Europejskiej będą mieli więcej praw i będzie przysługiwała im większa ochrona ma terenie Wspólnoty. Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumiały się w sprawie dyrektywy o pracy sezonowej... więcej >>

Przepisy w zakresie urlopów wychowawczych są nieprecyzyjne?

Eksperci uważają, że nowe przepisy w zakresie urlopów wychowawczych są niedoprecyzowane. Nie uregulowano zasad dotyczących osób, które były na urlopie w momencie wchodzenia w życie zmian... więcej >>

Zmiany w świadczeniach opieki zdrowotnej

Rządowy projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, którego pierwsze czytanie odbyło się na niedawnym posiedzeniu sejmu, zakłada między innymi wspomożenie lekarzy rodzinnych przez pediatrów i internistów... więcej >>

Bezrobocie we wrześniu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia we wrześniu utrzymała się na poziomie 13 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września wyniosła 2 mln 83,1 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 0,1 tys. osób... więcej >>

Co trzeci Polak obawia się utraty pracy

Z najnowszego Monitora Rynku Pracy firmy Randstad wynika, że 36 proc. Polaków ocenia, iż w ciągu najbliższego półrocza jest duże lub umiarkowane ryzyko, że stracą pracę. Sondaż wskazuje też, że Polacy często i chętnie zmieniają pracę... więcej >>

Czwarta transza zawodów do deregulacji

Resort sprawiedliwości pracuje nad czwartą transzą zawodów do deregulacji. Tym razem to Polacy zdecydują, które profesje się na niej znajdą. Resort przeprowadził do tej pory trzy transze deregulacyjne, które objęły w sumie 246 zawodów, a 71 z nich całkowicie zderegulowano... więcej >>

Każdy opiekun niepełnosprawnego otrzyma świadczenie pielęgnacyjne

Osoba, która nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, będzie mogła ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne... więcej >>

OFE: Konsultacje społeczne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt reformy emerytalnej. Jego główne założenia to zabezpieczenie środków w okresie przedemerytalnym, dobrowolność w wyborze OFE oraz obniżenie wysokości opłat... więcej >>

ZNP powalczy z bezrobociem wśród nauczycieli

Dane ministerstwa edukacji pokazują, że tylko w tym roku zwolnionych zostało ponad 7 tysięcy pedagogów. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje zmiany, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród nauczycieli... więcej >>

Bezrobocie nie wzrosło od 7 miesięcy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia była we wrześniu dokładnie taka sama, jak w sierpniu i wynosiła 13 proc. Na koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 2,08 mln osób bezrobotnych. To o 0,9 tys. osób mniej, niż w sierpniu... więcej >>

Coraz więcej przedsiębiorstw stosuje elastyczny czas pracy

W życie weszły zmiany Kodeksu pracy wprowadzające elastyczny czas pracy. Kilka tygodni od wejścia w życie nowych przepisów o elastycznym czasie pracy, zaczęły je stosować już 122 przedsiębiorstwa... więcej >>

Mniej boimy się utraty pracy

Z badania firmy rekrutacyjnej Work Service wynika, że Polacy mniej boją się o utratę pracy. Liczba pracowników, którzy czują się zagrożeni, spadła o 5 punktów procentowych i obecnie o utratę zatrudnienia martwi się co czwarty polski pracownik... więcej >>

Poprawia się sytuacja na rynku pracy

Ostatnia analiza Biura Inwestycji i Cyklu Ekonomicznych pokazuje, że na polskim rynku pracy można zauważyć poprawę, mimo, że w dalszym ciągu dominuje pozytywne działanie czynników o charakterze sezonowym nad czynnikami wynikającymi z postępującego ożywienia w gospodarce... więcej >>

UE uzna kwalifikacje zawodowe polskich pielęgniarek

Parlament Europejski zatwierdził zmianę dyrektywy o uznaniu kwalifikacji zawodowych, na mocy której kwalifikacje wszystkich polskich pielęgniarek i położnych uznawane będą w taki sam sposób, jak pielęgniarek w Unii Europejskiej... więcej >>

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do TK

Związkowcy z „Solidarności” nie poddają się w walce ze znowelizowanym Kodeksem pracy. Zapowiedzieli, że część przepisów skierują do Trybunału Konstytucyjnego... więcej >>

GUS: Płace wzrosły, zatrudnienie bez zmian

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lipcu nie zmieniło się w porównaniu z czerwcem. Przeciętne wynagrodzenie w lipcu wzrosło w porównaniu z czerwcem o 0,6 procent i wynosi 3830 złotych i 7 groszy brutto... więcej >>

Młodzi, wykształceni i bezrobotni

Ponad 27 procent młodych ludzi w Polsce nie ma pracy. Większość z nich ma wyższe wykształcenie. Najgorzej jest w województwach zachodniopomorskim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim... więcej >>

Najwięcej zwolnień grupowych na Śląsku i Mazowszu

Resort pracy prognozuje, że szczyt zwolnień grupowych już minął. W pierwszym półroczu tego roku zwolnienia grupowe objęły grupę prawie 20 tys. osób, głównie na Śląsku i Mazowszu. Zwalniały przede wszystkim zakłady przemysłowe... więcej >>

Ponad 40 tys. wolnych miejsc pracy

Z badania GUS dotyczącego popytu na pracę wynika, że przez pół 2013 roku w gospodarce powstało ponad 283 tys. miejsc pracy. Na koniec II kwartału roku wolnych było 44 tys. 367 wobec 44 tys. 326 na koniec I kwartału 2013 r... więcej >>

Urzędy pracy nie potrafią pomóc bezrobotnym

Badanie Ankietowe Rynku Pracy przeprowadzone przez NBP pokazuje, że polskie pośredniaki potrzebują reformy. Urzędy pracy działają zbyt wolno i często nie potrafią pomóc bezrobotnym... więcej >>

Utrudnianie utworzenia związków zawodowych będzie karane?

Konfederacja Lewiatan postuluje, aby w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz organizacjach pracodawców sprecyzować, za jakie czyny może być ukarana osoba, która utrudnia utworzenie lub funkcjonowanie związków zawodowych w przedsiębiorstwie... więcej >>

Bez stażu i praktyki ciężko o pracę

Joanna Nowocień z firmy doradczej Capgemini Polska wyjaśnia, że obecnie doświadczenie zawodowe jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Zatrudnianie młodych, ale już doświadczonych pracowników oznacza dla pracodawcy mniejsze koszty wdrożenia ich do zawodu... więcej >>

Coraz więcej umów pracy na czas nieokreślony

Specjaliści Konfederacji Lewiatan są zdania, że sytuacja gospodarcza Polski poprawia się, a to przekłada się na sytuację na rynku pracy. Rośnie zatrudnienie na czas nieokreślony... więcej >>

Kolejne pół miliarda na szkolenia bezrobotnych

Prawie połowa firm, które poszukują pracowników, ma kłopoty z pozyskaniem osób o odpowiednich kwalifikacjach. Z tego powodu rząd wesprze pracodawców przekazując m.in. na szkolenia bezrobotnych kolejne 500 mln złotych z Funduszu Pracy... więcej >>

Liczba ofert pracy w internecie wzrosła

Z badań Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wynika, że w sierpniu, w porównaniu z lipcem, zwiększyła się liczba ofert pracy publikowanych w internecie... więcej >>

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych

1-go września 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która przewiduje zmiany w zakresie obsadzania stanowisk w samorządach oraz wymogów stawianych pracownikom samorządowym... więcej >>

Potrzebni pracownicy opieki zdrowotnej

Z Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, opublikowanego przez Komisję Europejską wynika, że w krajach UE rośnie zapotrzebowanie na pracowników w sektorze opieki zdrowotnej... więcej >>

Szósty miesiąc spadku bezrobocia

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w sierpniu do 13%. To szósty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w tym czasie o 252 tys. osób... więcej >>

Nianie wciąż nielegalnie zatrudnianie

Ustawa żłobkowa miała za zadanie ułatwić legalne zatrudnianie opiekunek, ale i tak większość rodziców woli zatrudniać je na czarno. Na przeszkodzie stoją obawy przed formalnościami, a także ograniczenia narzucane przez ustawę... więcej >>

Pracodawcy unikają zatrudniania na etacie

Pracodawcy coraz częściej będą zatrudniać pracowników na umowach cywilnoprawnych do wykonania konkretnych zadań. Pracodawcy nie będą również stawiać na nowych pracowników, ograniczając w ten sposób koszty szkoleń... więcej >>

Przepisy ustawy o związkach zawodowych do zmiany

Zmiany zapisów ustawy o związkach zawodowych przewidują likwidację etatów związkowych, odebranie pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej oraz obciążenie zbieraniem składek członkowskich... więcej >>

Zatrudnienie w lipcu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5,5 mln osób, a dynamika zatrudnienia wyniosła -0,7% r/r. Przeciętne wynagrodzenie z lipca to 3830 zł brutto... więcej >>

Zmiany w umowach śmieciowych

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz chce wprowadzić zmiany w umowach śmieciowych, które będą regulowały kwestię zbiegu kilku umów... więcej >>

Zwalniani nauczyciele mogą liczyć na pomoc

Ministerstwo Edukacji Narodowej pomoże zwalnianym nauczycielom. Za 100 milionów złotych będą staże, szkolenia, studia podyplomowe oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy... więcej >>

Bezrobocie znowu spadło

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że lipiec jest kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wyraźny spadek bezrobocia. Do tego pozytywnego zjawiska, przyczyniło się między innymi zapotrzebowanie na pracowników sezonowych... więcej >>

Katalog prac dozwolonych w niedzielę i święta zostanie poszerzony

Przedmiotem obrad Sejmu RP będzie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, który zakłada rozszerzenie katalogu prac dozwolonych w niedzielę i święta... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która dotyczy ruchomego czasu pracy... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 roku

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 roku wyniosło 3 612,51 złotych... więcej >>

Wskaźniki bezrobocia dobrze rokują na przyszłość

Po raz pierwszy od ponad dwóch lat w czerwcu tego roku odnotowano spadek bezrobocia, po eliminacji czynników sezonowych. Eksperci są zdania, że jest to dobry znak i szansa na wyjście z kryzysu ekonomicznego... więcej >>

ZUS: Kontrola zwolnień lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w wyniku kontroli zwolnień lekarskich wstrzymano i obniżono świadczenia chorobowe na kwotę prawie 115 mln zł. To aż o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r... więcej >>

Łódź pomoże najbardziej przedsiębiorczym

50 osób poniżej 30. lub powyżej 50. roku życia otrzyma dotację na otwarcie własnej firmy w ramach dwóch projektów realizowanych przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi... więcej >>

Duże zapotrzebowanie na zatrudnianie na zastępstwo

W sezonie urlopowym szansą dla wielu bezrobotnych jest praca na zastępstwo. Są takie branże, w których brak pracowników nawet przez niedługi okres, może przysporzyć kłopotów... więcej >>

Firmy zalegają z wynagrodzeniem

Z ostatnich danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w tym roku firmy niechętnie zwiększają zatrudnienie i podnoszą pensje. Do tego zalegają z wypłatami wynagrodzeń... więcej >>

Pracę może stracić nawet 7 tys. nauczycieli

Z deklaracji dyrektorów szkół wynika, że 1 września pracę stracić może około 6,8 tys. nauczycieli, czyli 1,2 proc. ogółu. To nieco mniej, niż przed rokiem, gdy pracę straciło 7,3 tys. nauczycieli... więcej >>

Przywileje związkowców zostaną ograniczone

Pojawiają się kolejne pomysły ograniczające przywileje związkowców. Likwidacja związkowych etatów finansowanych przez pracodawców to jedna z głównych propozycji parlamentarnego zespołu do spraw wolnego rynku... więcej >>

Rośnie ilość skarg na utracone świadczenia pielęgnacyjne

Ilość skarg składanych do Rzecznika Praw Obywatelskich na utracone świadczenia pielęgnacyjne stale rośnie. Jest to wynik zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych... więcej >>

Spadło bezrobocie

Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 13,2 proc. wobec 13,5 proc. w maju. Najwięcej bezrobotnych było w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim... więcej >>

Wrocław najatrakcyjniejszy dla specjalistów i menadżerów

Z raportu firmy Antal International wynika, że Wrocław jest najatrakcyjniejszy dla specjalistów i menadżerów. Warszawa znalazła się dopiero na drugim miejscu, a Kraków na trzecim... więcej >>

Bank Światowy o pensjach w sektorze publicznym

Z raportu Banku Światowego wynika, że polski sektor publiczny przyciąga menedżerów i specjalistów. Poprawa koniunktury może jednak odwrócić tę tendencję... więcej >>

Codziennie pracę traci 32 Portugalczyków

Generalna Dyrekcja Zatrudnienia (DGERT) w Lizbonie poinformowała, że w pierwszych pięciu miesiącach tego roku proces zwolnień grupowych objął 4808 pracowników portugalskich przedsiębiorstw... więcej >>

Polacy na urlopie pracują

Badania pokazują, że pracownicy, którzy powinni się regenerować korzystając z urlopu, często sięgają po laptopa lub telefon, by załatwić służbowe sprawy... więcej >>

Resort pracy nie będzie zwalniać

W sierpniu rząd złoży projekt nowelizacji ustawy budżetowej. Deficyt ma wzrosnąć o 16 mld zł. Rząd chce znaleźć 8 mld zł oszczędności, m.in. skłaniając resorty do redukcji wydatków... więcej >>

W czerwcu spadło bezrobocie

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2013 r. 13,2% i w porównaniu do maja br. 13,5% spadła o 0,3 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób i w porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9%)... więcej >>

Waloryzacja rent i emerytur

Rząd zajmie się waloryzacją rent i emerytur. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. przewiduje wzrost świadczeń o 2,14 proc. Rząd i związki zawodowe nie porozumieli się w tej sprawie w ramach Komisji Trójstronnej. W związku z tym, w przyszłym roku świadczenia wzrosną o ustawowe minimum... więcej >>

Absolwenci szkół zawodowych pracują w innych zawodach

Absolwenci szkół zawodowych szukają pracy niespełna pół roku, ale często muszą pracować w zawodzie innym, niż wyuczony. Sytuację absolwentów szkół zawodowych na Mazowszu przeanalizowało Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie... więcej >>

Brakuje wykwalifikowanych pracowników fizycznych

Mimo że mamy 14-proc. bezrobocie, to pracodawcy deklarują w badaniach, że na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników... więcej >>

Kosztowny i czasochłonny szczegółowy harmonogram czasu pracy

Komisja Ustawodawcza Senatu poparła nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadziła obowiązek tworzenia szczegółowych rozkładów czasu pracy dla pracowników... więcej >>

Nowelizacja Kodeksu pracy

Senat przyjął nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza roczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 55 senatorów, 30 było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu... więcej >>

Polacy tracą zdrowie w pracy

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, które dotyczy warunków pracy w 2012 r., pokazuje, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia dla zdrowia stale maleje. Jednak spośród 5,3 mln osób objętych badaniem, aż 506,7 tys. pracowało w warunkach zagrożenia... więcej >>

Wsparcie dla studentów i absolwentów na starcie

Główne założenie rządowego programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”, adresowanego do studentów, absolwentów i bezrobotnych, to preferencyjne pożyczki na rozkręcenie biznesu... więcej >>

Co piąta firma zamierza zwiększyć zatrudnienie

Z badania firmy doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy Randstad wynika, że co piąta firma planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy zwiększyć zatrudnienie... więcej >>

Elastyczny czas pracy uchwalony

Sejm głosami koalicji rządzącej uchwalił nowelizację Kodeksu pracy i zmianę ustawy o związkach zawodowych. Tym samym okres rozliczeniowy został wydłużony do 12 miesięcy i wprowadzono ruchomy czas pracy... więcej >>

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia... więcej >>

Szansa dla Polaków na pracę w ONZ

Rusza nabór do pracy w ONZ dla młodych absolwentów z państw niedoreprezentowanych w ONZ, w tym z Polski. W Organizacji Narodów Zjednoczonych pracuje zaledwie 71 Polaków, czyli ponad dwa razy mniej niż Szwedów i sześć razy mniej niż Hiszpanów... więcej >>

Upał nadkłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki

Nadchodzi lato, więc pracodawcy muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach ciążących na nich podczas takich warunków atmosferycznych. Mają oni obowiązek chronić swoich pracowników, ponieważ praca w wysokich temperaturach może doprowadzić do odwodnienia organizmu, a nawet do udaru cieplnego... więcej >>

Urzędy pracy w krajach UE powinny wzmocnić współdziałanie

Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie współpracy urzędów pracy w krajach UE, tak aby skuteczniej walczyć z bezrobociem. Wyznaczeni przez państwa eksperci mieliby wymieniać się informacjami dotyczącymi sposobów działania urzędów pracy... więcej >>

Śmiertelne wypadki przy pracy wciąż zdarzają się za często

Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że ani prośby i apele, ani kary nakładane na pracodawców za niedbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych nie odnoszą skutku. W wypadkach w pracy wciąż giną ludzie... więcej >>

Młodzi Europejczycy bez pracy

Z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie wśród młodych ludzi w Europie osiągnęło rekordowy poziom. Ponad 5,5 mln, czyli co czwarty młody człowiek w Europie nie ma pracy... więcej >>

Na rynku pracy brakuje odpowiednich pracowników

Z najnowszego „Globalnego Barometru HR 2013” przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego Michael Page wynika, że nie wciąż wiele firm nie jest w stanie obsadzić wszystkich stanowisk. Brakuje im odpowiednich kandydatów... więcej >>

Premier nie popiera zakazu handlu w niedzielę

Premier Donald Tusk powiedział, że nie popiera zakazu pracy w placówkach handlowych w niedzielę. Jego zdaniem tego typu propozycja nie sprzyja rynkowi pracy i może spowodować utratę wielu miejsc pracy... więcej >>

Raport dot. efektywności urzędów pracy

Z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że efektywność programów wsparcia bezrobotnych prowadzonych przez urzędy pracy wzrosła w 2012 roku do 61 proc. W 2011 r. było to 56 proc... więcej >>

Spadek bezrobocia w maju

Stopa bezrobocia w maju ponownie spadła. Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniósł ponad 78 tysięcy. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 13,5 proc... więcej >>

Społeczne rewolucje powodowane są przez panujące bezrobocie

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) z siedzibą w Genewie uważa, że rosnące bezrobocie sprawia, iż w Europie coraz bardziej rośnie ryzyko społecznych niepokojów... więcej >>

Wynagrodzenia nie są wypłacane na czas

Z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że problem z wypłacaniem wynagrodzeń czyli niewypłacanie lub nieterminowa wypłata wynagrodzeń to wciąż ogromny problem... więcej >>

Z gwarancji kredytowych z BGK skorzystało już 1700 firm

Ponad 1700 mikro, małych i średnich firm skorzystało z kredytu bankowego gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program ruszył 4 marca. Do końca kwietnia suma gwarancji udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wyniosła około 350 mln zł... więcej >>

Bezrobocie w kwietniu spadło

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 14,0 proc. wobec 14,3 proc. w marcu. Pod koniec kwietnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła ponad 2,25 mln... więcej >>

Brak archiwum spowoduje problemy z udowodnieniem prawa do emerytury i renty

Minister kultury Bogdan Zdrojewski podpisał rozporządzenie w sprawie likwidacji archiwum w Milanówku, które przechowywało dokumenty likwidowanych firm i zakładów pracy. Oznacza to, że prawo do emerytury i renty będzie trudniej udowodnić milionom przyszłych emerytów i rencistów... więcej >>

Naruszenia prawa pracy w latach 2010-2012

Z kontroli, które wykonała Państwowa Inspekcja Pracy w latach 2010-2012 wynika, że największe grzechy polskich pracodawców, to zatrudnianie na czarno, zatrudnianie na podstawie umów zleceń i o dzieło zamiast etatu, a także nieprzestrzeganie czasu pracy i zaleganie z wypłatą wynagrodzeń... więcej >>

Reforma urzędów pracy

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że reforma urzędów pracy, przygotowywana przez MPiPS, zakłada m.in. współpracę ośrodków pomocy społecznej z urzędami pracy oraz oddzielenie ubezpieczenia zdrowotnego od statusu bezrobotnego... więcej >>

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie systemów emerytalnych

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do skutecznej ochrony systemów emerytalnych. Rezolucja zaleca przyjęcie strategii maksymalnej gwarancji wypłat na możliwie najwyższym poziomie... więcej >>

Sejm odrzucił projekt Narodowego Programu Zatrudnienia

Celem projektu przygotowanego przez posłów PiS było utworzenie w ciągu najbliższych 10 lat 1,2 mln miejsc pracy. Z rozwiązań skorzystać mieli ludzie do 35. roku życia, którzy znajdują się w grupie objętej największym bezrobociem... więcej >>

System Otwartych Funduszy Emerytalnych wymaga zmian

Grono ekspertów uważa, że system Otwartych Funduszy Emerytalnych wymaga zmian. Głównie chodzi o poprawę bezpieczeństwa przyszłych emerytur. Trwają prace nad przeglądem systemu emerytalnego, który powstaje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej... więcej >>

ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie

W wyniku kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez ZUS w pierwszym kwartale tego roku, wstrzymano lub obniżono świadczenia na sumę prawie 61 i pół miliona złotych. To prawie 20 milionów złotych więcej w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego... więcej >>

Bezrobocie w UE rośnie

W marcu w 27 krajach UE stopa bezrobocia wyniosła 10,9 proc.; w Polsce 10,7 proc. Dramatyczna sytuacja na rynku pracy jest w Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Jednocześnie w 14 państwach UE bezrobocie jest niższe niż w Polsce... więcej >>

Irlandczycy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy

Zrzeszająca organizacje młodzieżowe Krajowa Rada Młodzieży Irlandii poinformowała, że około 300 tys. Irlandczyków wyemigrowało z kraju w ostatnich czterech latach. Głównym powodem wyjazdów jest poszukiwanie lepszej pracy... więcej >>

Proste prace biurowe są coraz bardziej pożądane

Panujące bezrobocie powoduje, że coraz bardziej pożądaną pracą jest nawet nieskomplikowane zajęcie w biurze. Takie posady urastają do miana takich, o które warto się mocno starać... więcej >>

Rośnie ilość upadłości firm

Z danych firmy Euler Hermes wynika, że tempo upadłości firm w Polsce przyspiesza. Tylko w kwietniu zbankrutowało 88 spółek zatrudniających blisko 4 tysiące 200 osób... więcej >>

Spada liczba wypadków przy pracy

W Polsce na szczycie niechlubnego rankingu najniebezpieczniejszych branż plasują się górnictwo i budownictwo. Jak pokazują dane GUS i Państwowej Inspekcji Pracy, to właśnie w tych dwóch sektorach najczęściej dochodzi do śmiertelnych wypadków... więcej >>

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Szwajcaria utrzyma do maja 2014 r. ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli państw unijnych, w tym Polski... więcej >>

Będzie łatwiej zatrudnić się w innym państwie UE

Komisja Europejska chce pomóc obywatelom UE i ułatwi im znalezienie pracy w innym państwie członkowskim. KE proponuje m.in. stworzenie krajowych punktów informacji i porad, aby wszyscy zainteresowani pracą za granicą oraz pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywateli innych państw UE, orientowali się w przepisach prawa... więcej >>

Bezrobocie w marcu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w marcu 2013 r. w porównaniu do lutego odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia... więcej >>

Ile czasu Europejczycy spędzają w pracy?

Według danych Eurostatu w 2011 roku przeciętny czas pracy pracowników w Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 37,4 godzin na tydzień. Najwyższe statystyki odnotowały takie kraje, jak Grecja, Czechy, Bułgaria, Słowacja, Polska oraz Rumunia... więcej >>

Kiepska sytuacja na rynku zamówień publicznych

Produkcja przemysłowa spada kolejny miesiąc z rzędu. Najbardziej spowolnienie gospodarcze odczuwa przetwórstwo przemysłowe. Najgorzej jest w działach przemysłu produkujących na eksport, takich jak maszyny i urządzenia, czy chemia... więcej >>

Rośnie popularność E-ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli E-ZUS szybko zdobywa kolejnych odbiorców swoich usług. W marcu zarejestrował się 100-tysięczny użytkownik. W ciągu niecałych dwóch miesięcy przybyło niemal 30 tys. nowych klientów PUE... więcej >>

Rynek pracy może ucierpieć przez zmianę kodeksu pracy

Pracodawcy mają nadzieję na większe uelastycznienie kodeksu pracy niż to, które zaproponował rząd. Projekt rządowy przewiduje wydłużenie do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego i wprowadzenie ruchomego czasu pracy... więcej >>

Urzędy pracy mają być skuteczniejsze

Rząd zapowiada, że zwiększy się skuteczność urzędów pracy. W najbliższym czasie mają pojawić się założenia do projektu dotyczącego działalności urzędów pracy... więcej >>

Brak projektu ustawy zmieniającej zasady opłacania ubezpieczeń rolników

Wszystko wskazuje na to, że ponownie dopłacimy do składek zdrowotnych rolników. Rząd nie przygotował projektu ustawy zmieniającej zasady opłacania ubezpieczeń dla tej grupy. A to oznacza, że w przyszłym roku po raz trzeci będą obowiązywać prowizoryczne rozwiązania... więcej >>

Kto zapłaci za zmiany w OFE?

Kolejny raz pojawiają się propozycje obniżenia składki emerytalnej wpłacanej do OFE, a także przekazania do ZUS części pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych... więcej >>

Mamy najwyższy w UE wskaźnik umów na czas określony

Prawie 27 procent zatrudnionych pracuje na podstawie umów na czas określony. Oznacza to, że Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej wskaźnik umów na czas określony... więcej >>

Nowe kwoty z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe wysokości odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy. Nowe kwoty będą obowiązywały do 31 marca 2014 r... więcej >>

Polacy o sytuacji na rynku pracy

Ostatni sondaż CBOS pokazuje, że 84 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy. Prawie połowa uważa, że w najbliższym roku sytuacja ta się pogorszy, a 40 proc. zatrudnionych obawia się utraty pracy... więcej >>

Praca stresuje nas coraz bardziej

Praca może mieć bardzo zły wpływ na osobę ją wykonującą. Typowe skutki zgubnego wpływu niewłaściwego zajęcia to obniżenie samooceny, złe samopoczucie, a często i depresja... więcej >>

W marcu bezrobocie spadło

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 14,3 proc. i w porównaniu do lutego br. spadła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia - z poziomu 13,4 proc. do 13,3 proc... więcej >>

Na rynku pracy kiepsko również w 2014 roku

Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że trudna sytuacja na rynku pracy może utrzymywać się jeszcze w 2014 roku. Dokument dotyczy sytuacji na tym rynku w IV kwartale 2012 roku... więcej >>

Podwyżki dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma rozdysponować 900 mln zł na podwyżki dla nauczycieli akademickich. W kwietniu przekaże uczelniom informacje o wysokości dotacji na ten cel. Największe uniwersytety mogą dostać nawet kilkadziesiąt milionów złotych... więcej >>

Ponad milion osób pracuje na podstawie umów o dzieło lub zlecenia

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przedstawiła sejmowej komisji ds. kontroli państwowej uporządkowane dane GUS dotyczące ilości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych... więcej >>

Pracowników 50+ należy rozsądnie wspierać

Pomysł związków zawodowych, które zaproponowały dodatkowe dni wolne dla pracowników powyżej 50 roku życia budzi sprzeciw pracodawców. Dni wolne mogłyby bardziej zaszkodzić, niż pomóc pracownikom... więcej >>

Rośnie rozpiętość wiekowa pracowników

Piotr Palikowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami uważa, że stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego sprawi, iż rozpiętość wiekowa w firmach będzie coraz większa. Jest to wyzwanie przede wszystkim dla działów personalnych... więcej >>

Student łatwiej założy firmę

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby do 2014 r. wdrożyć ofertę dla studentów ostatniego roku studiów umożliwiającą im, dzięki niskooprocentowanemu kredytowi, założenie działalności gospodarczej... więcej >>

Ceny nie wzrosną mimo słabej gospodarki

Narodowy Bank Polski przedstawił marcową projekcję inflacji i wzrostu PKB. Eksperci banku centralnego spodziewają się, że ceny będą rosły w tempie około półtora procent rocznie... więcej >>

Ministerstwo Pracy pomoże znaleźć pracę

Ministerstwo Pracy chce, aby co najmniej połowa osób, które rejestrują się jako bezrobotne, znajdowała zatrudnienie. Do realizacji tego celu posłużą nowe instrumenty walki z bezrobociem... więcej >>

Najwięcej zwolnień w produkcji i sprzedaży

Badanie o nazwie Plany Pracodawców, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska wykazało, że zwolnienia dotykają najczęściej pojedynczych lub małych grup pracowników w działach produkcji, sprzedaży oraz administracji i obsługi klienta... więcej >>

Polacy zarabiają pieniądze w Internecie

Aż 14 procent Polaków, czyli około czterech i pół miliona, osiągnęło lub osiąga dochody dzięki Internetowi. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, zgodnie z którym 2 procent Polaków stale zarabia w sieci... więcej >>

Rządowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Podpisano pierwsze umowy partnerskie pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi. Mają one na celu objęcie gwarancjami kredytów obrotowych udzielanych przedsiębiorcom... więcej >>

Składki na ZUS od zleceń

Cywilnoprawne umowy na zlecenie zostaną oskładkowane. Pracodawcy będą musieli odprowadzać od nich ZUS. Rząd zgodził się na postulaty związkowców, którzy chcą zniesienia obowiązującej hierarchii kolejności powstania obowiązku płacenia składek... więcej >>

Unijne dotacje na innowacyjne przedsięwzięcia

W marcu zostanie ogłoszony nowy konkurs na dotacje dla małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. W będzie około 0,5 mld zł do podziału... więcej >>

Wiosna poprawi sytuację na rynku pracy

Spada odsetek tych przedsiębiorców, którzy spodziewają się recesji w Polsce. Poprawiają się też prognozy dla rynku zatrudnienia, mimo że dane makroekonomiczne wskazują, iż obecnie na polskim rynku pracy jest źle... więcej >>

Zarobki kobiet w 2012 roku

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że w 2012 roku płace kobiet kształtowały się na poziomie 3,5 tys. zł. To o 1 tys. zł mniej niż przeciętne zarobki mężczyzn... więcej >>

230 mln zł zaległości z tytułu niewypłaconych pensji

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że zaległości pracodawców z tytułu niewypłaconych pensji i innych należności wobec pracowników wyniosły w 2012 r. 230 mln zł... więcej >>

Będą pieniądze na rozwój telepracy

Resort pracuje na projektem, w ramach którego pracodawcy i jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pomoc w postaci udzielania im środków na zatrudnienie bezrobotnych rodziców, którzy powracają na rynek pracy w formie telepracy... więcej >>

BGK pomoże przedsiębiorcom

Bank Gospodarstwa Krajowego niebawem zacznie udzielać gwarancji na kredyty oferowane przez banki komercyjne małym i średnim przedsiębiorstwom. Przedsiębiorca będzie mógł dzięki temu wziąć kredyt w wysokości nawet 6 mln zł... więcej >>

Ciężki luty dla firm

Euler Hermes Collections z Grupy Allianz, powołując się na dane Monitora Sądowego i Gospodarczego poinformowała, że w Polsce w lutym 2013 r. upadło 76 firm, które zatrudniały około 4,5 tys. osób... więcej >>

Oskładkowane umowy śmieciowe spowodują wzrost bezrobocia

Pracodawcy RP oceniają, że oskładkowanie umów cywilnoprawnych może spowodować wzrost bezrobocia. Najbardziej mogą ucierpieć osoby wykonujące kilka zleceń czy pracujące na podstawie umowy o dzieło... więcej >>

Stopa bezrobocia w Polsce

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że rząd jest przejęty rosnącym bezrobociem. W styczniu liczba bezrobotnych zbliżyła się do 2,3 mln, co oznacza 14,2 proc. stopę bezrobocia – najwyższą od marca 2007 roku... więcej >>

UE: gwarancje pracy dla młodzieży

Unijni ministrowie pracy i polityki społecznej uzgodnili, że każdy kraj UE powinien wdrożyć systemy gwarantujące osobom poniżej 25. roku życia dobrą ofertę pracy, oraz możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego. To wszystko w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły... więcej >>

Główne przyczyny wypadków przy pracy

Rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska wyjaśnia, że praca w nadgodzinach i przemęczenie są jedną z poważniejszych przyczyn wypadków przy pracy... więcej >>

Projekt ustawy o ochronie miejsc pracy

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz chce pomóc pracodawcom i zagrożonym zwolnieniami pracownikom. Resort pracy przygotował projekt ustawy o ochronie miejsc pracy, dzięki której pracę zachowa nawet 100 tys. osób... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że o blisko 3 procent wzrosło przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego... więcej >>

Rodzice razem na rodzicielskim

Resort pracy rozważa wprowadzenie możliwości, aby rodzice razem spędzili urlop rodzicielski. Jego wymiar miałby wynieść 26 tygodni... więcej >>

Szacunkowe bezrobocie na koniec stycznia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia na koniec stycznia wyniosła 14,2 proc. Najniższe było w województwie wielkopolskim (10,7 proc.), a najwyższe w woj. warmińsko-mazurskim (22,3 proc.)... więcej >>

Wykształcenie a praca zawodowa Polaków

Z badania przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że ponad połowa Polaków pracuje w wyuczonym zawodzie. A im wyższe zarobki, tym wyższy okazał się odsetek osób pracujących w swoim zawodzie... więcej >>

ZUS wydał tysiące decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych

W ubiegłym roku lekarze orzecznicy ZUS wydali ponad 50 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych. To wynik corocznej kontroli, która jest jednym z ustawowych obowiązków Zakładu... więcej >>

Łatwiej o kredyt dla przedsiębiorców

Senat przyjął bez poprawek zmianę ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Nowelizacja zakłada, że 60 procent ryzyka, które ponosi bank udzielając kredytu obrotowego weźmie na siebie państwo... więcej >>

Abolicja długu z tytułu niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

Do ZUS zgłosiło się już 16 tysięcy przedsiębiorców spośród 400 tys. uprawnionych w sprawie abolicji długu z tytułu niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w latach 1999-2009... więcej >>

Dwa miliony pracowników nie ma naliczonego kapitału początkowego

Prawie 2 miliony osób, które pracowało przed 1990 rokiem, nie ma naliczonego kapitału początkowego w ZUS. Powodem jest niedostarczenie ZUS-owi dokumentów potwierdzających staż pracy i wysokość zarobków przed wejściem w życie reformy emerytalnej... więcej >>

Godzinowe minimum płacowe

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce, aby w Polsce zostało wprowadzone godzinowe minimum płacowe. Od nowego roku najniższe wynagrodzenie miesięczne wynosi1600 złotych brutto... więcej >>

Kontrole PIP w tym roku

Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy zamierzają przeprowadzić w tym roku aż 88 tys. kontroli. Głównym celem będzie sprawdzenie, czy prawo pracy jest przestrzegane tam, gdzie pracownicy są zatrudniani na umowach cywilnoprawnych... więcej >>

Lubimy swoją pracę, ale nie jesteśmy zadowoleni z pensji

Z ostatniego badania CBOS pod nazwą „Zadowolenie z pracy i jej oceny” Polacy lubią swoją pracę. Jednak bardziej za to, że mogą się w niej realizować i wykonywać ważne, odpowiedzialne zadania, a nie z powodu pensji... więcej >>

Młodzi ludzie martwią o pracę jak nigdy wcześniej

Młodzi ludzie uważają, że najważniejszym problemem współczesnego świata jest bezrobocie. Nigdy wcześniej nie martwili się oni kłopotami na rynku pracy tak, jak dziś... więcej >>

Polska nagrodzona za aktywizację osób starszych

Warmińsko-mazurski program wspierania zatrudnienia „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia” zwyciężył w konkursie RegioStars 2013, organizowanym przez Komisję Europejską. Celem programu była aktywizacja zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych... więcej >>

Stopa bezrobocia w grudniu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wzrosła do 13,4 proc. wobec 12,9 proc. w listopadzie... więcej >>

Kosiniak-Kamysz: Na rynku pracy nie jest tak źle

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z PAP ocenił, że na tle innych krajów polski rynek pracy jest relatywnie stabilny. Tempo wzrostu bezrobocia jest niższe niż średnia dla Unii Europejskiej... więcej >>

Mamy 600 tys. wolnych miejsc pracy

„Puls Biznesu” pisze, że gdyby odpowiednio przeszkolić bezrobotnych, co trzeci od ręki znalazłby pracę. Gazeta opiera się na badaniach przeprowadzonych przez ekonomistów Uniwersytetu Jagiellońskiego... więcej >>

Menedżer potrzebny w co drugiej firmie

Z ostatniej edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snapshot przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International wynika, że w pierwszym kwartale tego roku niemal co druga firma deklaruje, że zamierza przyjąć do pracy specjalistów bądź menedżerów... więcej >>

Najlepszym miejscem do pracy w USA jest Google

Magazyn Fortune zebrał opinie ponad 250 tys. pracowników najróżniejszych korporacji w Stanach Zjednoczonych, aby sprawdzić, która firma jest najlepszym miejscem do pracy. Najwyżej w zestawieniu uplasował się Google... więcej >>

Nie ma pieniędzy na czternastki

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że kolejny rok z rzędu gminy muszą do końca stycznia wypłacić nauczycielom specjalny dodatek, tzw. czternastkę. Problem w tym, że nie mają one na to pieniędzy... więcej >>

Urzędnicy nie otrzymają podwyżek

Ministerstwa i urzędy wojewódzkie miały w 2012 r. pieniądze na podwyżki i nagrody dla najlepszych pracowników, ale oddały je do budżetu... więcej >>

Zmiana pracy to zbędne ryzyko

W oparciu o badania Instytutu Homo Homini „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że ponad 60 proc. pracujących Polaków nie zamierza w 2013 r. zmienić pracy. Tylko 11 proc. respondentów deklaruje chęć rozejrzenia się za nowym zajęciem, a 16 proc. chciałoby to zrobić, ale uważa, iż sytuacja gospodarcza im na to nie pozwala... więcej >>

Średnia stopa bezrobocia w strefie euro wyniesie 12 proc.

Analitycy banku Barclays Capital oceniają, że średnia stopa bezrobocia w strefie euro w 2013 r. sięgnie 12 proc. wobec odnotowanego w listopadzie ubiegłego roku rekordowego poziomu 11,8 proc. Z wyjątkiem niemieckiego rynku pracy, stan pozostałych nie napawa optymizmem... więcej >>

Absolwenci mają coraz większe problemy na rynku pracy

Prognozy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami pokazują, że jeśli w 2013 r. bezrobocie w Polsce znacznie przewyższy 13 proc., na co wszystko wskazuje, to wśród absolwentów przekroczy próg 30 proc... więcej >>

Becikowe zostało uzależnione od dochodu

Becikowe zostało uzależnione od dochodu. Otrzymają je tylko rodziny o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. Według MPiPS prawo do becikowego utraci ok. 10 proc. rodzin o najwyższych dochodach, co da ok. 39 mln zł oszczędności... więcej >>

Będą kolejne zmiany w prawie pracy

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w roku 2013 w Polsce powstanie około 400 tys. miejsc pracy. Rząd chce, aby w II połowie roku został zatrzymany wzrost bezrobocia... więcej >>

Bezrobocie prawie na poziomie 13 proc.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 12,9 proc. Miesiąc wcześniej było to 12,5 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada wyniosła nieco ponad 2 mln osób... więcej >>

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zmniejszy zatrudnienie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce włączyć w struktury urzędów wojewódzkich wszystkie inspekcje podległe wojewodom. Tym samym mniej osób będzie potrzeba do zapewnienia obsługi tych jednostek... więcej >>

Pomoc dla kobiet po urlopie macierzyńskim

Rząd zamierza uruchomić nowy program pomocy dla kobiet, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Program będzie skierowany do pracodawców. Resort pracy planuje także wesprzeć finansowo urzędy pracy, tak by zwiększyć zatrudnienie osób do 30. roku życia. Na oba te programy przeznaczono w sumie 200 mln zł... więcej >>

Przedsiębiorcy mają coraz większe problemy z wypłacaniem pensji na czas

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy za 11 miesięcy minionego roku wynika, że 101 tys. firm miało kłopoty z wypłacaniem pensji. To o 34 tys. więcej niż rok wcześniej. Ponadto, w 2012 r. firmy niechętnie zatrudniały, a pensje stały w miejscu... więcej >>

Wynagrodzenia w 2013 roku

Portal wynagrodzenia.pl informuje, że szacunki większości krajowych i zagranicznych instytucji nie napawają optymizmem, ponieważ w 2013 roku nastąpi wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń w Polsce... więcej >>

Bezrobocie w strefie euro znowu wzrosło

Eurostat opublikował cykliczny komunikat o bezrobociu w strefie euro. W październiku bezrobocie ponownie wzrosło. Po uwzględnieniu czynników sezonowych wynosi 11,7 proc. To najgorszy wynik od 1995 roku... więcej >>

Branża usługowa szansą na pracę

Polska może stać się prawdziwym zagłębiem usługowym świata biznesu. Pracę w niej może znaleźć tysiące ludzi... więcej >>

Gwarantowana praca dla młodych ludzi?

Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że eurokomisarz ds. socjalnych Laszlo Andor zamierza przedstawić projekt, zgodnie z którym, rząd każdego państwa w strefie euro zadba o zatrudnienie młodego człowieka w przeciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki lub utraty dotychczasowego miejsca pracy... więcej >>

Krócej i łatwiej założysz działalność gospodarczą

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Nowela m.in. skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ogranicza obowiązki obciążające pracodawców... więcej >>

Maleje ilość jednoosobowych firm

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazuje, że w ciągu roku z rynku zniknęło 51 tys. jednoosobowych firm, a w ciągu 15 miesięcy 64 tys... więcej >>

Podwyżek nie będzie

Z raportu płacowego firmy Sedlak & Sedlak wynika, ze w przyszłym roku aż 25 proc. przedsiębiorstw nie zamierza w ogóle podnosić wynagrodzeń. W pozostałych firmach średni wzrost nie przekroczy 4 proc... więcej >>

Polski menedżer zarabia coraz lepiej

„Puls Biznesu” pisze, że wynagrodzenie polskiego menedżera sięga już 136,5 tys. dolarów rocznie. Dziennik powołuje się na wyniki badania firmy doradczej Hay Group... więcej >>

Kiepsko z efektywnością Polaków w pracy

Z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl wynika, że jedynie 29% Polaków pracuje efektywnie przez 8 godzin i więcej... więcej >>

Pensje wzrosną, ale niewiele

„Puls Biznesu” w oparciu o badania firmy doradczej Mercer pisze, że najwyższe podwyżki płac w 2013 r. zapowiadają sektory technologiczny - o 4,3 proc. i produkcyjny - o 4,2 proc... więcej >>

Prywatne agencje pomogą w aktywizacji bezrobotnych

Wiceminister pracy Jacek Męcina powiedział PAP, że prywatne agencje będą pomagać urzędom pracy w aktywizacji bezrobotnych. Na pilotażowy program, obejmujący 3 tys. bezrobotnych, budżet przeznaczył 30 mln złotych... więcej >>

Ulgi podatkowe po nowemu

Kancelaria Prezydenta poinformował, że Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje zmiany w ulgach podatkowych. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie zmian zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska podczas expose wygłoszonego w listopadzie ubiegłego roku... więcej >>

Wcześniejsza emerytura nie dla wszystkich nauczycieli

Sejm odrzucił projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, umożliwiających nauczycielom z dużym stażem pracy przechodzenie na wcześniejsze emerytury... więcej >>

Wskaźnik Dobrobytu w listopadzie nie zmienił się

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, że Wskaźnik Dobrobytu, który odzwierciedla ekonomiczną kondycję społeczeństwa, w listopadzie pozostał na poziomie z poprzedniego miesiąca... więcej >>

Zaległe składki na ZUS zostaną umorzone?

Sejm przyjął ustawę, która daje możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r... więcej >>

Znalezienie pracy zajmuje już 11 miesięcy

Z ostatnich badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski wynika, że przeciętny okres poszukiwania pracy w Polsce wynosi już 11 miesięcy. W wypadku ludzi młodych jest to okres 18 miesięcy... więcej >>

Łatwiej o pracę tymczasową

W ostatnim czasie rośnie popyt na pracowników tymczasowych. W przedświątecznym szczycie więcej osób znajduje zatrudnienie w sklepach. Producenci także zatrudniają, chcąc zdążyć z realizacją zamówień... więcej >>

Emigracja wpłynęła pozytywnie na wzrost zarobków w Polsce

Analitycy duńskiego instytutu The Rockwool Foundation Research Unit uważają, że dzięki emigracji Polaków w latach 1998-2007 realne płace w Polsce wzrosły o około jedną dziesiątą... więcej >>

IBnGR: PKB wzrośnie o 2 proc.

Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przewidują, że PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2 proc. Jednocześnie bezrobocie osiągnie poziom 13,6 proc. Według ich prognoz sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać w trzecim kwartale 2013 r... więcej >>

Ile lat trzeba pracować na własne mieszkanie?

Portal Wynagrodzenia.pl pisze, że najkrócej na własne mieszkanie musi pracować mieszkaniec Katowic. Na rynku wtórnym może je kupić już po 5 latach pracy... więcej >>

Masz wykształcenie - nie masz pracy

Z badania Narodowego Banku Polskiego, które zostało opublikowane w „Gazecie Polska codziennie” wynika, że osoby z wyższym wykształceniem mają coraz większe kłopoty ze znalezieniem pracy. Poszukiwani są natomiast pracownicy o niskich kwalifikacjach w przemyśle, budownictwie i rolnictwie... więcej >>

Pracodawcy rozpoczynający działalność będą mieli mniej obowiązków

Nowela Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmniejszenie procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotów innych niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą... więcej >>

Rekordowo wysokie bezrobocie w eurolandzie

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej poinformował, że stopa bezrobocia w strefie euro we wrześniu 2012 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 11,6 proc. wobec 11,5 proc. w sierpniu... więcej >>

W październiku przybyło bezrobotnych

Resort pracy w komunikacie podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 12,5 proc. wobec 12,4 proc. we wrześniu. Zdaniem ministra pracy, Władysława Kosiniaka-Kamysza, na koniec br. stopa bezrobocia zbliży się do 13 proc... więcej >>

Zarobimy w tym roku mniej

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że po raz pierwszy od 20 lat spadną w tym roku realne wynagrodzenia. Dane GUS pokazują, że w trzech kwartałach 2012 r. średnie wynagrodzenie w firmach było o 3,7 proc. wyższe niż przed rokiem, ale biorąc pod uwagę inflację, która w tym czasie osiągnęła poziom 4 proc., siła nabywcza płac spadła o 0,2 proc. więcej >>

BCC: Umowy śmieciowe ratują firmy

Eksperci z BCC przekonują, że umowy śmieciowe często są ratunkiem dla firm w czasie spowolnienia gospodarczego. A związkowcy ostrzegają, że takie umowy należy bardziej monitorować... więcej >>

Bezrobocie we wrześniu bez zmian

Główny Urząd Statystyczny informuje, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 12,4 proc, czyli tyle samo, ile wynosiło w sierpniu tego roku. W wrześniu 2011 roku stopa bezrobocia była na poziomie 11,8 proc... więcej >>

Firma na próbę?

Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, złożony w Sejmie przez Ruch Palikota przewiduje możliwość założenia firmy „na próbę”, z prowadzenia której można byłoby zrezygnować po 90 dniach bez żadnych konsekwencji... więcej >>

Niższe świadczenia chorobowe sędziów i prokuratorów

Minister sprawiedliwości został zobowiązany przez rząd, aby do projektu obniżenia zasiłków chorobowych funkcjonariuszy i żołnierzy dołączyć też przepisy o obniżeniu tego świadczenia wobec sędziów i prokuratorów... więcej >>

Od początku roku przybyło 194 tysiące nowych przedsiębiorców

Ostatnie statystyki GUS, które oparte są na rejestrach REGON wskazują, że od początku roku do końca sierpnia działalność gospodarczą rozpoczęło prawie 194 tysiące osób... więcej >>

Polaków sposób na bezrobocie

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że rośnie ilość osób przechodzących na świadczenia przedemerytalne. Przez ostatnie półtora roku przybyło ich prawie o 40 proc... więcej >>

Urzędy pracy do reformy

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że urzędy pracy zostaną zreformowane. Mają być bardziej efektywne, ponieważ więcej osób zostanie zaangażowanych w aktywizację bezrobotnych... więcej >>

W małej firmie zarobisz najmniej

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że prawie co czwarty zatrudniony Polak pracuje w mikroprzedsiębiorstwie. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że w 2011 r. średnia pensja w takiej firmie, zatrudniającej do 9 osób, wynosiła zaledwie 1987 zł... więcej >>

Elbląg: dobry pomysł na walkę z bezrobociem

Opracowany w Elblągu pomysł skutecznej walki z bezrobociem zyskał uznanie Komisji Europejskiej i jako jeden z pięciu europejskich projektów znalazł się w finale prestiżowego konkursu Regio Stars... więcej >>

Firmy mają problem z wypłatą pensji na czas

Ze wstępnych danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w okresie styczeń-lipiec tego roku, o 21 proc. wzrosła liczba przypadków niewypłacania pensji pracownikom na czas w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r... więcej >>

Kiepska sytuacja na rynku pracy w UE

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że pogarsza się sytuacja na rynku pracy w UE. Rosną różnice dzielące gospodarki najbiedniejszych krajów peryferyjnych i zamożnych państw. Polska gospodarka należy do nielicznych, które wciąż rosną... więcej >>

PJN chce ograniczyć bezrobocie wśród absolwentów studiów

Politycy PJN Paweł Kowal i Jacek Pilch przedstawili propozycje ułatwień, które mają ograniczyć bezrobocie wśród absolwentów studiów, w tym dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dwuletnie zwolnienie ze składek ZUS i podatków... więcej >>

Polacy są tani i wykwalifikowani

Analiza firmy doradczej PwC pokazuje, że w Polsce nakłady na zatrudnienie pracowników są o połowę mniejsze niż w Europie Zachodniej i w USA. Dla zachodnich firm Polacy są wysoko wykwalifikowaną, ale tanią siłą roboczą... więcej >>

Zasiłek macierzyński nie dla biznes matki

Resort pracy zlikwiduje lukę w prawie, która pozwala przyszłym matkom dostawać ponad 7,5 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. Obecnie wystarczy na miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości... więcej >>

Google znowu liderem wśród pracodawców

Z rankingu firmy doradczej Universum wynika, że internetowy gigant Google po raz kolejny wygrywa w rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców na świecie, których wskazało ponad 144 tysiące studentów i młodych profesjonalistów... więcej >>

MPiPS popiera elastyczne rozliczanie czasu pracy

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że jeszcze przed końcem tego roku uda się wypracować wspólny dla rządu, pracodawców i związkowców projekt zmian w Kodeksie pracy, umożliwiający bardziej elastyczne rozliczanie czasu pracy... więcej >>

Nowe środki na aktywizację zawodową bezrobotnych

Rząd zatwierdził zaproponowane przez resort rozwoju regionalnego zmiany w programie Kapitał Ludzki. W związku z tym ponad 163 mln euro może trafić na dofinansowanie projektów mających na celu aktywizację bezrobotnych w ramach tego unijnego programu... więcej >>

Nowelizacja Kodeksu pracy: urlop ojcowski będzie dłuższy

Wszystkie kluby sejmowe opowiedziały się za skierowaniem do dalszych prac w komisji projektu wydłużającego urlop ojcowski do ośmiu tygodni. Obecnie jego długość wynosi dwa tygodnie. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotował Ruch Palikota... więcej >>

Prawdopodobieństwo znalezienia pracy spada

NBP opublikował raport o rynku pracy, z którego wynika w drugim kwartale 2012 r. osłabł popyt na pracę. Oznacza to spadek prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez osoby bezrobotne... więcej >>

Wynagrodzenie w sierpniu wzrosło

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3686,45 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 2,7 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 0,4 proc... więcej >>

Zdalna praca nie jest popularna

Z raportu Fundacji Obserwatorium Zarządzania, która na zlecenie ClickMeeting zbadała popularność i nastawienie do pracy zdalnej wśród osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami wynika, że tylko jedna na dziesięć polskich firm zatrudnia pracowników w systemie pracy zdalnej... więcej >>

Każdego roku spada ilość chętnych do zmiany pracy

Z raportu „Skłonność Polaków do zmiany pracy w latach 2006-2011”, opublikowanego przez Sedlak & Sedlak wynika, że gotowość pracujących Polaków do zmiany miejsca zatrudnienia z roku na rok jest coraz mniejsza... więcej >>

Kogo pracodawcy w ostatnim półroczu zatrudniali najchętniej?

Mimo że stopa bezrobocia pnie się w górę i specjaliści wróżą kolejne załamanie na rynku pracy, to pracodawcy w badaniach regularnie deklarują, że poszukują pracowników... więcej >>

Końcówka roku będzie trudna na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje z wyprzedzeniem o zmianach na tymże rynku, w sierpniu nieznacznie wzrósł. Oznacza to złe prognozy, ponieważ prawdopodobnie czeka nas wzrost bezrobocia w kolejnych miesiącach... więcej >>

Osoby 50+ powinny być bardziej aktywne zawodowo

Celem zorganizowanej w Kielcach konferencji pod tytułem „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Solidarność Pokoleń” była promocja aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób... więcej >>

Pracodawcy nie będą zwalniać, ale nie dadzą też podwyżek

Z badania agencji Randstad wynika, że 56 proc. pracodawców w Polsce zapowiedziało, iż w nadchodzących sześciu miesiącach zatrudnienie w ich firmach nie ulegnie zmianie, a 70 proc. nie planuje podwyżek ani obniżek wynagrodzenia... więcej >>

Spowolniony PKB zatrzyma wzrost płacy minimalnej

„Nie sądzę, abyśmy podejmowali decyzję o obniżeniu płacy minimalnej, natomiast z całą pewnością płaca minimalna nie może rosnąć w sytuacji, gdy wzrost jest spowolniony” - powiedział premier Donald Tusk... więcej >>

Stabilizacja lub niewielki wzrost bezrobocia we wrześniu

Wiceminister pracy Jacek Męcina spodziewa się, że we wrześniu powinna mieć miejsce stabilizacja stopy bezrobocia na sierpniowym poziomie, szacowanym przez MPiPS na 12,4 proc., lub może dojść do jej niewielkiego wzrostu... więcej >>

Telepraca odstrasza firmy

Telepraca uregulowana jest w Kodeksie pracy już od pięciu lat, jednak wciąż jest rzadko stosowana w polskich firmach. Telepraca, czyli praca zdalna polega na wykonywaniu przez pracowników zadań poza siedzibą firmy i przesyłanie ich efektów za pomocą internetu lub innych technologii teleinformatycznych... więcej >>

Bezrobocie w lipcu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 12,3 proc. wobec 12,4 proc. w czerwcu. Najniższa - 9, 1 proc. była w Wielkopolsce; najwyższa - 19, 1 proc. w województwie warmińsko-mazurskim... więcej >>

Mamy coraz gorszą opinię o związkach zawodowych

Z opublikowanego przez CBOS badania „Oceny wybranych instytucji publicznych” wynika, że w sierpniu pogorszyły się opinie Polaków o największych w kraju związkach zawodowych - NSZZ „Solidarność” i OPZZ... więcej >>

Niejednoznaczne przepisy to problem prawa pracy

Rada Ochrony Pracy zwróciła uwagę, że niejednoznaczne przepisy, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorców, pracę kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy i ściganie naruszeń przez prokuraturę - to problem... więcej >>

Polskie firmy stosują wytyczne dotyczące korzystania z social media przez pracowników

Z badania biura Crisis Shield wynika, że aż 35 proc. największych polskich firm posiada wytyczne dla pracowników dotyczące korzystania z social media, takich jak Facebook czy Twitter... więcej >>

Składki za przedsiębiorców wychowujących dzieci zapłaci państwo

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że kończą się konsultacje międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o odprowadzaniu składek przez budżet państwa za osoby, które wychowują dzieci... więcej >>

Sytuacja na rynku pracy pogarsza się

Wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska poinformowała, że sytuacja na rynku pracy w Polsce pogarsza się, a tegoroczny sezonowy spadek stopy bezrobocia będzie niższy niż odnotowywany w latach 2010-2011... więcej >>

Szkolenia w zakresie bhp nie są obowiązkowe dla rolników

W związku z doniesieniami mediów w sprawie telefonicznego nakłaniania rolników do odbycia obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp, MPiPS informuje: Problematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowana w ustawie - Kodeks pracy i w, wydanym na podstawie art. 2375 Kodeksu pracy, rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)... więcej >>

Urzędy Pracy otrzymały 350 mln zł na walkę z bezrobociem

350 z 500 mln zł, jakie uruchomiono z Funduszu Pracy, zostało już skierowanych do Powiatowych Urzędów Pracy na aktywizację bezrobotnych... więcej >>

Bezrobocie wśród młodych Europejczyków

AFP podaje, że liczba bezrobotnych w Grecji rośnie w bardzo gwałtownym tempie. Od zeszłego roku przybyło ich prawie 40 proc. Bardzo wielu z nich to osoby poniżej 34. roku życia. Wręcz odwrotnie jest w Niemczech, gdzie odsetek bezrobotnych wśród młodych jest najniższy w Europie... więcej >>

Dodatkowe świadczenia w 87 proc. firm

Z raportu przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak wynika, że 87 proc. firm daje pracownikom dodatkowe świadczenia. Są to najczęściej szkolenia i opieka medyczna, ale tylko jedna czwarta informuje pracowników o wartości tych świadczeń... więcej >>

Po wakacjach wzrośnie bezrobocie

Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service prognozuje, że trzeba liczyć się ze wzrostem bezrobocia w Polsce w drugiej połowie tego roku. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w lipcu wyniosło 12,3 procent... więcej >>

Trzeba ograniczyć absencję chorobową pracowników

Aby zmniejszyć koszty związane z absencjami chorobowymi pracowników oraz ograniczyć patologię fikcyjnych zwolnień, Pracodawcy RP postulują skrócenie czasu pobierania wynagrodzenia za okres choroby z 33 do 14 dni... więcej >>

Więcej firm zatrudnia na czarno

„Rzeczpospolita” pisze, że kryzys i wysokie koszty pracy powodują, że coraz więcej osób pracuje na czarno. Według badań PKPP Lewiatan aż 33,2 proc. firm tak zatrudnia pracowników, rok temu było ich 28,9 proc... więcej >>

Wskaźnik Rynku Pracy w lipcu bez zmian

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w lipcu nie zmienił się w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca... więcej >>

Zdobycie stałej pracy przed trzydziestą jest prawie niemożliwe

Nadeszły takie czasy, że dla firm największe znaczenie znów zaczyna mieć doświadczenie zawodowe. Kiedy na jedno ogłoszenie o pracę nadsyłanych jest kilkadziesiąt CV, firmy wybierają tych, którzy przepracowali co najmniej pięć lat na podobnym stanowisku... więcej >>

Barometr Ofert Pracy w lipcu

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany ogłaszanych w internecie ofert pracy, wzrósł w lipcu w stosunku do ubiegłego miesiąca. Zdaniem BIEC, w najbliższej przyszłości nastąpi odwrócenie obecnej tendencji... więcej >>

Komisja za uruchomieniem środków na walkę z bezrobociem

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek resortu pracy, który dotyczy uruchomienia z Funduszu Pracy 500 mln zł na walkę z bezrobociem. Wcześniej pozytywną opinię wydał resort finansów... więcej >>

Młodzi Polacy chcą zarabiać dużo

Pracodawcy wykorzystują problemy absolwentów związane z wejściem na rynek pracy i często proponują im pensję minimalną, czyli 1,5 tys. zł brutto. Dla wielu to zbyt mało... więcej >>

Osoby niepełnosprawne nie są gotowe do podjęcia pracy

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2011 roku ponad 82 proc. osób niepełnosprawnych nie było gotowych do podjęcia pracy. Eksperci z Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością uważają, że pomóc im może skuteczna rehabilitacja społeczna... więcej >>

Po zawodówce łatwiej o pracę, ale niekoniecznie w zawodzie

Z badania przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wynika, że prawie połowa zeszłorocznych absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce znalazła zatrudnienie, ale 43 proc. z nich wykonuje zajęcie niezgodne z wyuczonym zawodem... więcej >>

Przybywa milionerów, ale jest też więcej ludzi ubogich

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w Polsce żyje ponad niemal 13,6 tys. podatników, którzy pracując i rozliczając się w kraju w 2011 r. osiągnęli dochody ponad 1 mln zł. Ale jest i druga strona medalu. Przybywa osób żyjących w skrajnej nędzy... więcej >>

Raport: struktura wynagrodzeń menedżerów spółek giełdowych

Z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2011 roku” wynika, że aż 61% wynagrodzenia całkowitego menedżerów pracujących cały 2011 rok stanowiła płaca podstawowa... więcej >>

Zatrudnianie nowych pracowników rodzi obawy

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że w czerwcu w przedsiębiorstwach w było zatrudnionych 5 mln 531,4 tys. osób, czyli o 0,1 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 3,75 tys. zł, czyli wzrosło o 4,3 proc. w ujęciu rocznym, a liczone miesiąc do miesiąca - o 3,8 proc... więcej >>

Bezrobocie w krajach OECD spadnie nieznacznie

Z najnowszego raportu organizacji OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) na temat zatrudnienia - Employment Outlook 2012 wynika, że do końca 2013 r. średnia stopa bezrobocia w krajach OECD spadnie tylko nieznacznie; z dzisiejszych 7,9 proc. do 7,7 proc... więcej >>

Fundusze UE pomogły stworzyć 34 tys. nowych miejsc pracy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował, że 34 tys. nowych miejsc pracy powstało dzięki wsparciu rozwoju wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... więcej >>

GUS: pensje wzrosły

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wynosiło 3,75 tys. zł, czyli wzrosło o 4,3 proc. w ujęciu rocznym, a liczone miesiąc do miesiąca - o 3,8 proc... więcej >>

Niebezpieczny krąg bezrobocia

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w ponad jednej czwartej polskich powiatów bezrobocie przekracza 20 proc. Nie ma tam popytu na usługi i towary, więc nikt nie zakłada firm i nie tworzy miejsc pracy... więcej >>

Spokój i atmosfera w pracy ważniejsze od pieniędzy

Wyniki najnowszego sondażu TNS Polska pokazują, że posiadanie spokojnej pracy jest ważniejsze niż wysokość wynagrodzenia. Dla ponad połowy zatrudnionych atmosfera w pracy jest istotniejsza, niż własna pozycja... więcej >>

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,4 proc.

Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej poinformował, że szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2012 roku 12,4 proc. i w porównaniu do maja spadła o 0,2 punktu procentowego... więcej >>

W polskich miastach buduje się prawie 1,1 mln metrów kwadratowych biur

W Warszawie, Wrocławiu, czy Trójmieście buduje się najwięcej nowych powierzchni biurowych, łącznie prawie 1,1 mln metrów kwadratowych. Około połowa nowych powierzchni powstaje w stolicy... więcej >>

Barometr Ofert Pracy w czerwcu wzrósł

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wskazało, że Barometr Ofert Pracy, który pokazuje na zmiany ogłaszanych w internecie ofert pracy, wzrósł w czerwcu wobec ubiegłego miesiąca... więcej >>

Bezrobocie w maju w UE lekko do góry, w Polsce bez zmian

Eurostat podał, ze wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w UE wyniosła w maju 10,3 proc. względem 10,2 proc. w kwietniu; w strefie euro wyniosła 11,1 względem 11 proc. W Polsce bezrobocie nie zmieniło się i wyniosło 9,9 proc... więcej >>

Firmy nie chcą zwiększać zatrudnienia

Zgodnie z raportem agencji zatrudnienia Manpower, jedynie 17 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie w najbliższych miesiącach. Pracodawcy obawiają się dalszego wzrostu kosztów pracy, dlatego coraz częściej rezygnują z zawierania stałych umów z pracownikami na rzecz innych, elastycznych form zatrudniania... więcej >>

Fundusz Pracy zwiększył środki do 7,4 mld zł

Resort pracy poinformował, że według sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy w ciągu czterech miesięcy 2012 r. stan środków Funduszu Pracy wzrósł z kwoty 5,7 mld zł do kwoty 7,4 mld zł... więcej >>

GUS: 351 zakładów pracy zgłosiło zwolnienie 31,9 tys. osób

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec maja tego roku wynika, że 351 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 31,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego - 10,2 tys. osób... więcej >>

Inżynierów wciąż za mało

Z badania „Niedobór talentów” wynika, że czterech na dziesięciu pracodawców w Polsce ma trudności ze znalezieniem pracowników. Najtrudniej zatrudnić inżynierów oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych... więcej >>

Pensje urzędników bez zmian

Zapowiadana nowelizacja ustawy o Służbie Cywilnej miała radykalnie zmienić strukturę wynagrodzenia urzędników zatrudnionych w administracji rządowej. Okazuje się jednak, że nie ma jeszcze żadnego projektu zmian... więcej >>

Waloryzacja emerytur i rent w 2013 roku

Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że waloryzacja emerytur i rent w 2013 roku będzie na poziomie 4,48 proc., co daje łączny koszt dla budżetu w wysokości 7,13 mld zł... więcej >>

Koszty pracy w Polsce w I kw. 2012 r. wzrosły

Eurostat poinformował, że godzinowe koszty pracy w I kwartale 2012 roku w Polsce wzrosły o 2,5 proc. w ujęciu rocznym... więcej >>

Nie wiadomo ile jest wypadków przy pracy

Zgodnie z wytycznymi UE do końca roku Polska musi ograniczyć o 25 proc. liczbę wypadków przy pracy. Problem w tym, że nie wiadomo do jakiej wartości to porównać... więcej >>

Poziom zatrudnienia w maju bez zmian

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które wskazują, że poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w maju nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca. W maju zatrudnienie było na poziomie lekko przekraczającym 5,5 mln osób... więcej >>

Raport: Najważniejsze wskaźniki rynku pracy 2000-2011

Z raportu „Najważniejsze wskaźniki rynku pracy 2000-2011”, opublikowanego przez firmę doradztwa w zakresie HR Sedlak & Sedlak wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu najwięcej problemów z pracą było w 2002 roku. Stopa bezrobocia sięgała wówczas prawie 20 procent... więcej >>

Rząd powalczy z bezrobociem wśród młodych

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w najbliższych tygodniach złoży do ministra finansów wniosek o odblokowanie środków z Funduszu Pracy. Pieniądze zostaną wykorzystane do zwalczania bezrobocia... więcej >>

System płac urzędników zostanie zmieniony

„Dziennik Gazeta Prawna” dowiedział się, że rząd zamierza zlikwidować przywileje, którymi cieszą się urzędnicy. Zniknąć mają trzynastki, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe... więcej >>

W przyszłym roku płaca minimalna ma wynosić 1600 zł

Rząd przyjął propozycje m.in. wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu na 2013 r. i minimalnego wynagrodzenia, które miałoby obowiązywać w przyszłym roku... więcej >>

Bezrobocie w maju

Resort pracy poinformował, że szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju tego roku 12,6 proc. i w porównaniu do kwietnia spadła o 0,3 pkt proc... więcej >>

Ile można zarobić w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak wynika, że mediana płac pracowników zatrudnionych w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR ukształtowała się w 2011 roku na poziomie 4 200 PLN brutto... więcej >>

Nauczyciele po wakacjach stracą pracę

Po wakacjach wielu nauczycieli straci pracę. W województwie świętokrzyskim etat straci 350 osób a kolejne 1000 będzie pracować w niepełnym wymiarze czasu. Wszystko z powodu niżu demograficznego i oszczędności... więcej >>

Polacy często zmieniają pracę

„Badanie stażu pracy 2012” przeprowadzone przez portal rynekpracy.pl pokazuje, że połowa polskich pracowników jest zatrudniona u jednego pracodawcy krócej niż 4 lata. Jednym z głównych czynników wpływających na długość zatrudnienia oraz lojalność pracownika okazały się zarobki... więcej >>

Pracodawcy otrzymują coraz gorsze oceny

Pracownicy sprzedaży, marketingu, reklam i PR oraz finansów wystawili najwięcej negatywnych opinii na profesjonalnym serwisie społecznościowym GoldenLine, gdzie od listopada użytkownicy mogą oceniać swych byłych i obecnych pracodawców... więcej >>

Większość menedżerów szuka pracy

„Rzeczpospolita” pisze, że jedynie 16 proc. menedżerów w Polsce twierdzi, że nie szuka obecnie pracy. Dane pochodzą z najnowszych badań firmy rekrutacyjnej Antal International, które w drugiej połowie maja objęły prawie 1500 osób z całej Polski... więcej >>

ZUS: spadła liczba emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba emerytów i rencistów na koniec kwietnia 2012 r. spadła do 7 mln 357,8 tys. osób z 7 mln 361,4 tys. osób w marcu... więcej >>

Bezrobotny w co czwartej rodzinie

CBOS postanowił zapytać Polaków o ich doświadczenia z brakiem pracy. Okazało się, że jedna trzecia przyznała, iż w przeszłości była bezrobotna przez krótszy (20 proc.) lub dłuższy czas (8 proc.)... więcej >>

Matkom ma być łatwiej wrócić do pracy

Ministerstwo Pracy chce ułatwić młodym rodzicom powrót na rynek pracy. W planach jest program dopłat do miejsc pracy dla osób z małymi dziećmi... więcej >>

Nowelizacja ustawy o emeryturach mundurowych trafi do podpisu prezydenta

Nowelizacja ustawy o emeryturach mundurowych, która wydłuża aktywność zawodową m.in. policjantów i żołnierzy, trafi do podpisu do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Senat nie wniósł żadnych poprawek do tego dokumentu... więcej >>

Prezydent i ministrowie we Francji obniżyli swoje pensje

Na pierwszym w kadencji prezydenta Francois Hollande\'a posiedzeniu francuskiego rządu, zdecydowano o 30 proc. obniżce uposażenia szefa państwa i ministrów. Zapowiedź obniżki wynagrodzeń była jednym z punktów programu wyborczego socjalistycznego kandydata... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 3 tys. 719,81 zł, czyli licząc rok do roku wzrosło o 3,4 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 1,3 proc... więcej >>

W maju bezrobocie na poziomie ok. 12,6 proc.

W ocenie wiceministra pracy i opieki społecznej Jacka Męciny, stopa bezrobocia w maju może spaść do ok. 12,6 proc. Z szacunków resortu wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 13,0 proc. wobec 13,3 proc. w marcu... więcej >>

Walka pokoleń na włoskim rynku pracy

Z opublikowanego raportu przygotowanego przez uniwersytet z Kalabrii wynika, że włoska kadra kierownicza, która pociąga za sznurki w polityce, gospodarce, finansach i administracji publicznej jest najstarsza w całej Unii Europejskiej... więcej >>

Absolwent wiele nie zarobi

Najlepiej wynagradzani w swojej pierwszej pracy są absolwenci kierunków technicznych związanych z elektroniką i informatyką. Mogą liczyć średnio na 3 tys. brutto. Co czwarta osoba z tej grupy mogła jednak liczyć na 4 tys. zł... więcej >>

Banki zwalniają

BNP Paribas ogłosił, że zamierza zwolnić 410 pracowników. Łącznie w sektorze bankowym pracę ma stracić ponad 2 tys. osób. To już piąty bank w Polsce, który zapowiada zwolnienia... więcej >>

Bezrobocie w kwietniu na poziomie 13 proc.

Resort pracy szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2012 r. wynosiła 13 proc. wobec 13,3, proc. w marcu. Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 2 mln 76 tys. 400... więcej >>

Długie dojazdy do pracy są szkodliwe dla zdrowia

W „Rzeczpospolitej” czytamy, że z badań, które publikuje pismo „American Journal of Preventive Medicine” wynika, iż osoby dłużej dojeżdżające samochodem do pracy są bardziej narażone m.in. na otyłość i różne zaburzenia metaboliczne... więcej >>

Majówka kosztowała firmy 7 mld

Z ostatnich danych Work Service S.A. wynika, że co trzeci Polak wyjechał w trakcie majowego weekendu. Koszt nieobecności pracowników w firmach w ciągu trzech dni roboczych wyniósł prawie 7 mld złotych... więcej >>

Na tle Unii Europejskiej zarabiamy bardzo mało

Eurostat zbadał zarobki Europejczyków. Okazuje się, że Polak może liczyć średnio na 7,1 euro za godzinę pracy, co oznacza jedną z najniższych stawek w całej Unii Europejskiej... więcej >>

Polacy są przeciwni podwyższeniu wieku emerytalnego

Z badania CBOS wynika, że aż 79 proc. dorosłych Polaków jest przeciwnych podniesieniu wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat, a 86 proc. nie popiera podwyższenia wieku emerytalnego kobiet do 67 lat... więcej >>

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą wiek emerytalny

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższa wiek emerytalny do 67. roku życia i zrównuje go dla kobiet i mężczyzn. Głosowało 455 posłów, za było 268, przeciw 185, a dwóch wstrzymało się od głosu... więcej >>

Bezrobocie nieznacznie spadło

Główny Urząd Statystyczny informuje, że bezrobocie spada, a ofert pracy przybywa. Zmiany nie są jednak znaczne, bo stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,3 proc. i była o 0,2 punktu procentowego niższa niż w lutym... więcej >>

KE chce walczyć z ubóstwem i pobudzać popyt

Komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor uważa, że Komisja Europejska nie może narzucać krajom UE stosowania płacy minimalnej, ale może ją zalecać, by walczyć z ubóstwem i pobudzać popyt w recesji... więcej >>

Pieniądze z UE na szkolenia bezrobotnych dobrze wykorzystano

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy prawidłowo dysponowały pieniędzmi z UE na programy aktywizacji bezrobotnych. Choć wsparcie nie obniżyło bezrobocia, to jednak znacząco ograniczyło jego wzrost... więcej >>

Polacy nie wykorzystują urlopu

Z sondy portalu Ekonomia24.pl wynika, że choć tylko 6 proc. Polaków woli otrzymać ekwiwalent pieniężny zamiast urlopu, to większość z nas ma problem z jego wykorzystywaniem... więcej >>

Sekretarki i asystentki zarabiają coraz lepiej

Mimo że nie można sobie wyobrazić biura, które mogłoby istnieć bez sekretarki, nie są one wynagradzane najlepiej, chociaż stawki dla asystentek czy sekretarek powoli zbliżają się do tych oferowanych w innych grupach zawodowych... więcej >>

Wynagrodzenie w marcu wzrosło

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu wyniosło 3770,66 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,8 proc., a miesiąc do miesiąca - o 5,7 proc... więcej >>

ZUS: nowy portal dla płatników i ubezpieczonych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął testy nowego portalu, który umożliwi płatnikom i ubezpieczonym obsługę przez internet swoich spraw. Portal ma ruszyć od lipca tego roku... więcej >>

Bezrobocie w marcu spadło

Resort pracy poinformował, że stopa bezrobocia w marcu tego roku spadła do 13,3 proc. wobec 13,5 proc. w lutym... więcej >>

Co drugi Polak jest aktywny zawodowo

Z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań za 2011 rok wynika, że w Polsce pracuje tylko niespełna co druga zdolna do tego osoba... więcej >>

Czarna Lista Barier coraz dłuższa

Z Czarnej Listy Barier 2012 opracowanej przez PKPP Lewiatan wynika, że bariery podatkowe, utrudnienia wynikające ze stosunków pracy oraz złego prawa o zamówieniach publicznych najbardziej przeszkadzają w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce... więcej >>

Polacy boją się o pracę

Z ostatniego badania CBOS wynika, że Polacy wciąż obawiają się bezrobocia i nie widzą perspektyw na poprawę sytuacji. Trzy czwarte respondentów ocenia kondycję rynku pracy jako złą, co piąty uważa, że nie ma powodu ani do radości, ani do narzekań, a zaledwie 4 proc. procent jest zadowolonych... więcej >>

Polski rynek pracy przyciąga głównie pracowników z Ukrainy

Według danych MPiPS w 2011 roku wydano 40 tysięcy zezwoleń na pracę. Prawie połowa imigrantów zarobkowych pochodziła z Ukrainy (46%). Na dwóch kolejnych miejscach plasują się Chiny (14%) i Wietnam (6%)... więcej >>

Pracy szukamy głównie w internecie

Okazuje się, że sześciu na dziesięciu Polaków szuka pracy za pośrednictwem internetu. Organizacja badawcza Ipsos przygotowała dla agencji Reuters opracowanie, z którego wynika, że spośród 24 badanych krajów, w tej dziedzinie Polska plasuje się na pierwszym miejscu... więcej >>

Urzędy pracy zwalniają

Do końca 2013 roku, co trzeci urzędnik w powiatowym urzędzie pracy (PUP) straci pracę. To efekt ograniczenia tegorocznej puli środków w Funduszu Pracy na płace i zmiany sposobu ich finansowania... więcej >>

Większość firm planuje ubiegać się o zewnętrzne finansowanie

Z badania Agencji Rozwoju Innowacji wynika, że aż 59 proc. firm planuje ubiegać się w tym roku o zewnętrzne finansowanie, z czego 82 proc. wskazuje na bank, 60 proc. na leasing, a 21 proc. fundusze UE... więcej >>

Członkowie zarządów banków zarabiają coraz lepiej

Z danych opublikowanych przez banki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynika, że w 2011 roku wzrosły wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla... więcej >>

Kiepska ocena sytuacji na rynku pracy

Z badań CBOS wynika, że 74 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy. Spośród nich 24 proc. uważa, że jest ona bardzo zła, 4 proc. ocenia ją jako dobrą, a 18 proc. twierdzi, że nie jest ani dobra, ani zła... więcej >>

Mimo zwolnień przybyło miejsc pracy

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w zeszłym roku utworzono w Polsce 580,3 tys. nowych miejsc pracy. To o 29 tys. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w handlu, w warsztatach naprawiających samochody, a także w firmach produkujących artykuły spożywcze... więcej >>

Polsce po 2020 roku zabraknie rąk do pracy

Ekspert Banku Światowego Marcin Piątkowski uważa, że w Polsce po 2020 roku może zabraknąć rąk do pracy. Aby tego uniknąć należy zwiększać wydatki na badania naukowe i rozwój i zatrudniać więcej pracowników w wieku powyżej 50 lat... więcej >>

Samozatrudnionych jest coraz więcej

Z analizy Narodowego Banku Polskiego, który opublikował „Kwartalny raport o rynku pracy – IV kwartał 2011 r.” wynika, że budownictwo było branżą, w której powstało najwięcej nowych miejsc pracy w ostatnich kwartałach zeszłego roku... więcej >>

Wyniki Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń

„Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń”, które zostało przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak pokazuje, że na wysokość wynagrodzenia wpływ mają nie tylko branża i stanowisko, ale również wiek i płeć pracowników. Najlepiej opłacani są mężczyźni między 36. a 40. rokiem życia... więcej >>

Średnia emerytura kapitałowa w 2011 r.

Wiceminister pracy Marek Bucior poinformował, że średnia emerytura kapitałowa w 2011 roku wyniosła 94,18 zł miesięcznie, a w grudniu ub.r. - 89,87 zł. Dodał, że tylko w grudniu 2011 roku takie świadczenia otrzymało 1,3 tys. osób... więcej >>

Atrakcyjni panowie mają łatwiej

Z badań przeprowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej wynika, że w rekrutacjach najwyżej oceniani są atrakcyjni mężczyźni aplikujący na wysokie stanowiska w typowo męskich zawodach. Panom rekruterzy przypisują też wyższą inteligencję niż paniom... więcej >>

Bezrobocie w lutym na poziomie 13,5 proc.

Resort pracy szacuje, że stopa bezrobocia w lutym br. wzrosła do 13,5 proc. wobec 13,2 proc. w styczniu br. Liczba bezrobotnych w lutym wyniosła 2 mln 168,7 tys. osób i w porównaniu do końca stycznia 2012 r. wzrosła o 47,2 tys. osób... więcej >>

Dostęp do zawodów reglamentowanych zostanie ułatwiony

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin ogłosił listę 49 zawodów, do których dostęp zostanie znacznie uproszczony. Warunki, jakie trzeba spełnić, żeby je wykonywać, będą znacznie łagodniejsze... więcej >>

Europa: coraz więcej osób bez pracy

Eurostat poinformował, że bezrobocie w Eurolandzie wyniosło w styczniu już 10,7 proc., a w całej Unii 10,1 proc. W całej UE bez pracy jest ponad 24,3 mln osób, z czego prawie 17 mln w krajach Eurolandu... więcej >>

Nowe zasady karania niekompetentnych urzędników

11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która ma na celu ułatwienie karania niekompetentnych urzędników... więcej >>

W styczniu spadła liczba emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba emerytów i rencistów na koniec stycznia 2012 r. spadła do 7 mln 368,7 tys. osób z 7 mln 372,5 tys. osób w grudniu. W ciągu roku liczba emerytów spadła o 88,0 tys. osób... więcej >>

Wynagrodzenie wzrosło o 4,3 proc. rdr

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym wyniosło 3568,32 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,3 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 2,7 proc... więcej >>

250 tys. nowych miejsc pracy w Niemczech

Federalny Urząd Pracy podał, że bezrobocie w Niemczech jest najniższe od ponad 20 lat. W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy dalej ma się poprawiać. Bez pracy jest 2,87 mln Niemców, czyli zaledwie 6,8 proc. ogółu zatrudnionych... więcej >>

GUS: stopa bezrobocia w styczniu na poziomie 13,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w styczniu, po raz kolejny wzrosła liczba bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 13,2 proc. wobec 12,5 proc. w grudniu... więcej >>

Kłopoty z odebraniem urlopu w pełnym wymiarze

Polska Konfederacja Pracodawców Lewiatan, powołując się na badania GfK Polonia i dane PIP informuje, że prawie połowa pracowników uważa, iż pracodawcy nie udzielają urlopów w pełnym wymiarze, ale tylko 3 proc. składa skargi do Państwowej Inspekcji Pracy... więcej >>

Nie będzie weryfikacji źle wyliczonych emerytur i rent

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie ponownie ustalał prawa do emerytury lub renty, gdy wyłączną przyczyną nieprawidłowej decyzji w sprawie świadczeń był błąd ZUS, który odniósł się w ten sposób do wyroku TK... więcej >>

Uprawnienia rolników do zasiłku macierzyńskiego

Wiceminister pracy Radosław Mleczko powiedział, że zmiany dotyczące prawa rolników do zasiłku macierzyńskiego w przypadku adopcji dziecka, muszą być poprzedzone konsultacjami... więcej >>

Wiek wpływa na wynagrodzenie specjalisty

Z danych za 2011 r. zebranych przez firmę Sedlak & Sedlak, która specjalizuje się w monitorowaniu wynagrodzeń wynika, że pracownicy w wieku 65 lat zarabiają dwa razy więcej niż osoby startujące w zawodzie... więcej >>

Wskaźnik Rynku Pracy sugeruje dalszy wzrost bezrobocia

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia ponownie wzrósł. Tym razem o 0,4 pkt, co sugeruje wzrost stopy bezrobocia... więcej >>

Duże firmy płacą więcej

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku przez firmę Sedlak & Sedlak na grupie ponad 100 tys. pracowników jasno wynika, że im większa firma, tym lepiej zarabiają jej pracownicy... więcej >>

GUS: poszukiwanie pracy trwa prawie 11 miesięcy

Główny Urząd Statystyczny podał, że średni czas poszukiwania pracy to 11 miesięcy. Zasadniczy wpływ na ten czas ma wykształcenie. Osoby z dyplomem szukały pracy najkrócej, bo 9,2 miesiąca... więcej >>

Mamy 2 miliony bezrobotnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że szacunkowa stopa bezrobocia na koniec stycznia 2012 r. wyniosła 13,3 proc. i w porównaniu do grudnia 2011 r. wzrosła o 0,8 pkt proc... więcej >>

Małe i średnie firmy finansują się z własnych środków

Z raportu „MŚP pod lupą” wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w małym stopniu korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, a 52 proc. z nich nie robi tego wcale... więcej >>

Pracownicy chcą podwyżek pensji

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie Polaków po raz pierwszy przekroczyło kwotę 4 tys. zł brutto. To o 167 zł miesięcznie więcej niż dotychczas... więcej >>

Pracownik tymczasowy najlepiej zarobi w Warszawie

W Warszawie pracownikom tymczasowym płaci się nawet o 8 zł brutto więcej na godzinę niż w pozostałych regionach Polski. Agencja pracy tymczasowej Adecco policzyła średnie zarobki swoich pracowników na terenie całej Polski w 2011 roku... więcej >>

W jednym miejscu Polacy pracują średnio 12 lat

Eurobarometr - instytucja badająca opinię publiczną w Unii Europejskiej – zbadał długość stażu pracy w aktualnym miejscu zatrudnienia. Polacy z wynikiem na poziomie niemal 12 lat znaleźli się dokładnie w połowie listy spośród 28 państw... więcej >>

Wynagrodzenie w styczniu wzrosło o ponad 8 proc.

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu br. wyniosło 3 tys. 666,41 zł, co oznacza, że licząc rok do roku wzrosło o 8,1 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 8,7 proc... więcej >>

„Mamy pracujące mamy” czyli mama w pracy

W województwie świętokrzyskim ruszył projekt „Mamy pracujące mamy”. Billboardy oraz spoty radiowe i telewizyjne promują matki jako wykwalifikowanych i efektywnych pracowników... więcej >>

Bezrobocie w grudniu wyniosło 12,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 12,5 proc. wobec 12,1 proc. w listopadzie. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal m.in. w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim... więcej >>

Brak pasji w pracy sporo kosztuje pracodawcę

Z badania Najlepsi Pracodawcy przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego Aon Hewitt wynika, że każdy niezaangażowany pracownik kosztuje firmę 29 tys. zł rocznie... więcej >>

Co dziesiąta firma zatrudnia cudzoziemców „na czarno”

„Puls Biznesu” pisze, że ze wstępnych wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2011 r. wynika, że prawie połowa skontrolowanych firm naruszyła przepisy przy zatrudnianiu cudzoziemców...

więcej >>

Duża kara dla pracodawcy za pracę na mrozie

Z przepisów prawa pracy wynika, że pracodawca ryzykuje grzywną w wysokości nawet 30 tys. zł, jeśli pracownicy zmuszeni są do pracy w biurze, w którym temperatura jest niższa niż 18 stopni C, albo w hali produkcyjnej, gdzie jest mniej niż 14 stopni C... więcej >>

PIP: 88 tys. kontroli w 2012 roku

Państwowa Inspekcja Pracy zamierza w tym roku przeprowadzić 88 tys. kontroli, w tym dotyczących legalności zatrudnienia i przestrzegania prawa pracy... więcej >>

Projekt „Moja firma”: nawet 40 tys. zł na uruchomienie biznesu

Osoby z Częstochowy i okolicznych powiatów, zakładające własny biznes lub spółdzielnię socjalną będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości nawet 40 tys. zł. Projekt adresowany jest do osób po pięćdziesiątce oraz młodych ludzi, którzy nie skończyli 25 lat... więcej >>

GUS: wynagrodzenie w grudniu 2011 r. wzrosło o 4,4 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu 2011 r. wyniosło 4 tys. 15,37 zł, co oznacza, że rocznie wzrosło o 4,4 proc., a miesięcznie o 9,0 proc... więcej >>

Komu będzie łatwiej na rynku pracy w tym roku?

Z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą PMR Research wynika, że ten rok w sektorze IT upłynie pod znakiem wzrostu zatrudnienia. Chęć przyjęcia nowych pracowników zadeklarowało 68 proc. firm... więcej >>

Kosiniak-Kamysz: nic nie wskazuje, by rynek pracy się pogorszył

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na interpelację poselską napisał, że poza sezonowym wzrostem bezrobocia w miesiącach zimowych nic nie wskazuje, aby sytuacja na rynku miała się pogorszyć... więcej >>

Małe i średnie firmy dbają o jakość

Z badań PKPP Lewiatan wynika, że jakość produktów i usług, a nie ich cena jest dla małych i średnich przedsiębiorstw kluczowym czynnikiem sukcesu na rynku... więcej >>

Polacy wśród pracujących najdłużej

Najnowsze wyniki badań francuskiego think-tanku ekonomicznego pokazują, że Polacy pracują dłużej niż Niemcy, najpilniejsi w Unii Europejskiej są Rumuni, a Finowie mają najwięcej czasu wolnego od pracy... więcej >>

Sytuacja na rynku pracy najgorsza od ośmiu lat

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w tym roku bezrobocie w Polsce może wzrosnąć o ok. 60 tys. osób, do 2 mln 50 tys. To jeszcze gorzej niż w roku ubiegłym, kiedy to według wstępnych danych resortu pracy, do urzędów pracy zgłoszono jedynie 743 tys. ofert pracy, czyli najmniej od 2003 roku... więcej >>

Zarobki w 2011 roku

Podsumowano dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzoną pod koniec ubiegłego roku przez portal Wynagrodzenia.pl. W badaniu udział wzięło ponad 100 tys. osób. To największe, pozarządowe badanie płac w Polsce... więcej >>

Duży wzrost bezrobocia w grudniu

Resor pracy szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 12,5 proc. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1,98 mln osób bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili 34,6 tys. wolnych miejsc pracy. Bezrobocie wzrosło o 0,4 pkt proc. w skali miesiąca i o 0,1 pkt proc w skali roku... więcej >>

Emerytury i renty w górę

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach zakładający zmianę systemu waloryzacji świadczeń z procentowej na kwotową. Wszystkie emerytury i renty będą podwyższone w 2012 r. o jednakową kwotę 71 zł... więcej >>

Gorsza ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorczości

Z cyklicznego badania przeprowadzonego przez resort gospodarki wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa coraz gorzej oceniają perspektywy rozwoju... więcej >>

Kontrole PIP w 2012 r.

Program działania PIP na 2012 r. przewiduje, że Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi około 88 tys. kontroli. Swoją ofertę prewencyjną skieruje do prawie 200 tys. podmiotów gospodarczych, w tym głównie do małych i średnich firm... więcej >>

Małe i średnie firmy chcą przetrwać

Z badania przeprowadzonego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika, że dla 39,4 proc. małych i średnich firm najważniejsze jest utrzymanie się na rynku. Na kolejnych miejscach znalazły się cele dotyczące rozwoju firmy... więcej >>

Wskaźnik Rynku Pracy ponownie wzrósł

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia ponownie wzrósł. W ostatnich trzech miesiącach skala tego wzrostu była podobna... więcej >>

Wzrost liczby osób pracujących wyhamowuje

Z raportu NBP o rynku pracy w III kwartale 2011 r. wynika, że obserwowane już w drugim kwartale wyhamowanie wzrostu liczby pracujących w gospodarce i w sektorze przedsiębiorstw nastąpiło również w kolejnym okresie... więcej >>

Zatrudnianie cudzoziemców na nowych zasadach

Przyjęty przez rząd projekt ustawy dotyczący zatrudniania cudzoziemców zakłada, że pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca powinien zażądać od niego dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce oraz przechowywać taki dokument przez cały okres zatrudnienia... więcej >>

16 mln Polaków ma pracę

„Rzeczpospolita” pisze, że mimo trudnych czasów firmy wciąż zatrudniają. Jeszcze nigdy po 1990 r. nie pracowało tylu Polaków. Główny Urząd Statystyczny podał, że w III kwartale tego roku liczba pracujących wyniosła 16,284 mln... więcej >>

Błędy pracowników to wciąż duże zagrożenie dla firm

Z raportu „Global Security Study”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że 20 proc. firm z sektora Technologii, Mediów i Telekomunikacji (TMT) uważa, że błędy pracowników to nadal główne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa... więcej >>

Firmy muszą zwiększyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż od 1 stycznia 2012 roku firma, która chce utrzymać status Zakładu Pracy Chronionej będzie musiała zwiększyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych... więcej >>

Najniższe zasiłki chorobowe wzrosną

Od 1 stycznia 2012 r. zasiłki chorobowe, które przysługują pracownikom zarabiającym minimalną pensję, będą ustalane od wyższej podstawy wymiaru. Podwyżka wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1386 zł brutto miesięcznie (w 2011 r.) do 1500 zł brutto miesięcznie (w 2012 r.)... więcej >>

Najwięcej upadłości dotyczy małych przedsiębiorstw

Z ostatniego badania przeprowadzonego w ramach projektu PARP dotyczącego drugiej szansy na sukces przedsiębiorców wynika, że 74 proc. upadłości dotyczy małych przedsiębiorstw, 15 proc. firm średniej wielkości, a w pozostałych przypadkach dużych podmiotów gospodarczych... więcej >>

Polacy uważają, że trudno znaleźć pracę

TNS OBOP przeprowadził badanie, z którego wynika, że 55 proc. badanych Polaków uważa, iż trudno znaleźć pracę, 13 proc. nie może jej znaleźć, a 28 proc. ankietowanych twierdzi, że pracę można dostać bez kłopotów, choć niekoniecznie taką, jaką się chce. Tylko 1 proc. respondentów listopadowego badania uważa, że można dostać dobra pracę i to bez żadnych kłopotów... więcej >>

Prezydent chce debaty w sprawie podniesienia wieku emerytalnego

Prezydencka minister Irena Wóycicka poinformował, że Prezydent Bronisław Komorowski widzi potrzebę przeprowadzenia uczciwej debaty na temat podniesienia wieku emerytalnego; do rządowych propozycji w tej sprawie odniesie się po ich skonkretyzowaniu... więcej >>

Bezrobocie w październiku na poziomie 11,8 procent

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w październiku była na poziomie 11,8 proc. wobec 11,8 proc. we wrześniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października wyniosła 1.867,6 tys. osób... więcej >>

Coraz większe kłopoty ze ściąganiem należności od firm

Z Indeksu Należności Przedsiębiorstw w Polsce, przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów BIG wynika, że już ponad 35 proc. firm nie reguluje swoich zobowiązań, bo nie dostaje zapłaty od innych, a prawie 34 proc. ogranicza z tego powodu inwestycje... więcej >>

Kapłaństwo to najszczęśliwsza praca świata

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Chicago, a opublikowanych w magazynie ,,Forbes” wynika, że kapłaństwo jest najszczęśliwszą pracą świata... więcej >>

Koszty administracyjne polskich firm są ogromne

Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, koszty administracyjne polskich firm sięgają 15 mld euro rocznie. Organizacja uważa, że „niepotrzebne przepisy” ograniczają konkurencyjność przedsiębiorstw i zwiększają bezrobocie... więcej >>

Prawie wszyscy zakładają firmy przez internet

Ministerstwo gospodarki poinformowało, że w kilka miesięcy po uruchomieniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prawie wszystkie zgłoszenia działalności gospodarczej są składane przez internet... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku wyniosło 3.617,16 zł, co oznacza, że roczny wzrost o 5,1 proc., a miesiąc do miesiąca o 1,0 proc... więcej >>

W przyszłym roku firmy planują podwyżki

Z ostatniego raportu płacowego Advisory Group TEST Human Resources, badającego poziom wynagrodzeń w Polsce wynika, że aż 83 proc. firm planuje w 2012 roku podwyżki płac... więcej >>

Żołnierze otrzymają nagrody pieniężne

Szef MON Tomasz Siemoniak podpisał zmianę budżetu ministerstwa, zgodnie z którą osoby odbywające służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) dostaną po 2 tys. zł nagrody... więcej >>

Bezrobocie na razie bez zmian

Ministerstwo pracy szacuje, że w październiku stopa bezrobocia wyniosła 11,8 proc. W rejestrach w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 868,8 tys. osób, czyli o ponad 7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej... więcej >>

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe

W 2012 roku sąd za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć 14 milionów 400 tysięcy złotych kary grzywny. Najwyższy mandat karny nakładany przez urzędników wyniesie 3 tysiące złotych... więcej >>

Należy spodziewać się pogorszenia sytuacji na rynku pracy

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia wzrósł w październiku w porównaniu do września... więcej >>

Niski ZUS lub prawo do zasiłku

Wiceminister pracy Marek Bucior wyjaśnia, że początkujący przedsiębiorca ma do wyboru, albo skorzystać z ulgi w składkach ZUS i tym samym pozbawić się prawa do zasiłku dla bezrobotnych, albo płacić więcej do ZUS, ale i mieć szansę na zasiłek po utracie zatrudnienia... więcej >>

Rolnicy zainteresowani wsparciem działalności pozarolniczej

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7,3 tys. wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie działalności pozarolniczej. Wnioski opiewają na kwotę ok. 768 mln zł. Agencja ma na ten cel 365 mln zł... więcej >>

Rząd pomoże polskim przedsiębiorcom w inwestycjach za granicą

„Puls Biznesu” pisze, że przedsiębiorcom inwestującym poza granicami kraju pomagać będzie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Rusza pilotażowy program wsparcia polskich inwestycji za granicą... więcej >>

Urzędy pracy muszą zwolnić część swoich pracowników

Urzędy pracy w przyszłym roku muszą zwolnić 1-2 tys. osób z powodu braku pieniędzy z Funduszu Pracy na aktywną pomoc bezrobotnym... więcej >>

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Główny Urząd Statystyczny podał, że w trzecim kwartale przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,6 proc... więcej >>

Będzie łatwiej o zasiłek macierzyński

Pracownicy mogą pobierać zasiłek macierzyński także w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego... więcej >>

Korzystanie z ulgi podatkowej na dziecko może pozbawić zasiłku

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście do ministra pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak napisał, że korzystanie przez rodziców z prorodzinnej ulgi podatkowej na dziecko może powodować, że tracą oni możliwość korzystania z zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego... więcej >>

Polacy na zwolnieniach lekarskich spędzili 244 mln dni

W 2010 roku Polacy na zwolnieniach lekarskich spędzili 244 mln dni. Nieobecności te spowodowały straty, które są równe kosztowi budowy 550 km autostrady... więcej >>

Ranking najlepszych pracodawców na świecie

25 najlepszych międzynarodowych miejsc pracy otwierają amerykańskie Microsoft, SAS i Net App. Zestawienie przygotowała firma doradcza Great Place to Work (GPTW) badająca jakość miejsc pracy w 45 krajach, w tym także w Polsce... więcej >>

Wynagrodzenia rosną

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętna płaca w firmach, gdzie pracuje od dziesięciu osób wyniosła we wrześniu 3 581,94 zł brutto, czyli o 5,2 proc. więcej niż przed rokiem... więcej >>

Wzrost bezrobocia pod koniec roku

Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, co prawda na zwiększenie poziomu zatrudnienia rok do roku w sektorze przedsiębiorstw o 2,5 pp. do poziomu 5,514 mln osób, ale jest to wyhamowanie dynamiki wzrostowej z ostatnich miesięcy... więcej >>

Zasiłek dla bezrobotnych uzależniony od średniego miesięcznego wynagrodzenia

PKPP Lewiatan proponuje skrócenie maksymalnego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 6 miesięcy i powiązanie jego wysokości ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem danej osoby w ostatnim roku pracy przed rejestracją w urzędzie pracy... więcej >>

Bezrobocie we wrześniu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia we wrześniu wzrosła wobec sierpnia o 0,1 pkt proc. i ukształtowała się na poziomie 11,7 proc... więcej >>

Coraz trudniej o kredyt dla firm

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej przeprowadził badania dotyczące wniosków o kredyt bankowy składanych przez przedsiębiorców z sektora MSP. Zbadano firmy z 20 państw członkowskich w okresie od 2007 roku do 2010 roku... więcej >>

Funkcjonariusze policji odchodzą z pracy

Prawie 500 policjantów miesięcznie rezygnuje z pracy. W 2010 r. było ok. 380 rezygnacji na miesiąc. Do września mundur zdjęło już blisko 4,5 tys. funkcjonariuszy. Boją się zmian i skarżą na niskie pensje... więcej >>

Polscy nauczyciele są wśród najsłabiej opłacanych w Europie

„Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na raport Eurydice, agendy Komisji Europejskiej zajmującej się edukacją pisze, że podwyżki, które rząd przyznał nauczycielom, nie zmieniły w istotny sposób ich statusu materialnego... więcej >>

Praca w miesiąc albo w ponad rok

Z najnowszych danych Work Service SA. wynika, że statystyczny Polak znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc, lub musi na nią czekać ponad rok. Najszybciej na zatrudnienie mogli liczyć młodzi ludzie, szczególnie ci, którzy nie mieli wysokich wymagań płacowych... więcej >>

Prace nad zmianą zasad opłacania składek zdrowotnych przez rolników

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że rząd pracuje nad nowymi zasadami opłacania składek zdrowotnych przez rolników. Jego zdaniem projekt ustawy w tej sprawie trafi wkrótce do Sejmu... więcej >>

Problem umów śmieciowych zostanie rozwiązany

Szef Europarlamentu Jerzy Buzek uważa, że w ciągu 2-3 lat w sposób prawny powinien zostać rozwiązany na szczeblu UE problem umów śmieciowych. Buzek zaznaczył, że nie uważa ich za idealne, ale pozwalają one wielu milionom na pracę... więcej >>

Ustawa deregulacyjna bis podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. możliwość wykorzystania zaległego urlopu do 30 września... więcej >>

Nauczyciele w Polsce pracują najkrócej na świecie

Z ostatniego raportu „Education at a Glance 2011” organizacji OECD, która zrzesza 34 najlepiej rozwinięte gospodarki świata, wynika, że polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie... więcej >>

Pracodawcy chcą dalszych deregulacji

Przedstawiciele organizacji pracodawców chcą ułatwień podatkowych, zmniejszenia biurokracji, możliwości załatwiania spraw związanych z prowadzeniem biznesu drogą elektroniczną... więcej >>

Prognoza PKB w wysokości 4,0 proc. w 2011 r.

Bank Credit Suisse (CS) podtrzymał prognozę PKB dla Polski w wysokości 4,0 proc. zarówno w 2011 r., jak i w 2012 r. Jest to reakcja na dane GUS-u o produkcji przemysłowej sprzedanej... więcej >>

Przeciętna emerytura w 2011 roku wyniesie 1795 zł

Minister finansów Jacek Rostowski podczas spotkania w Sejmie z liderem SLD Grzegorzem Napieralskim poinformował, że wysokość przeciętnej miesięcznej emerytury w 2005 r. wynosiła 1257 zł, a w 2011 r. będzie to już 1795 zł... więcej >>

Raport Wolności Gospodarczej Świata

W tegorocznym Raporcie Wolności Gospodarczej Świata Polska zajęła 53. miejsce wśród 141 klasyfikowanych krajów. Uzyskała 7,0 punktów na 10 możliwych. Wyższe miejsca od nas zajęły m.in. takie kraje jak: Gwatemala, Jamajka, Honduras i Uganda... więcej >>

Ruszył nabór wniosków na mikroprzedsiębiorstwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o środki na tworzenie mikroprzedsiębiorstw i nowych miejsc pracy na wsi poza rolnictwem. Do podziału są pule 2,5 mld zł i 365 mln zł... więcej >>

Wzrost wynagrodzenia w sierpniu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3.591,23 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 5,4 proc., a mdm spadło o 0,6 proc... więcej >>

Bezrobocie w sierpniu

Ministerstwo pracy szacuje, że stopa bezrobocia w sierpniu br. wyniosła 11,6 proc. wobec 11,7 proc. w lipcu. Z danych nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy wynika, że bezrobotnych w końcu sierpnia było 1 mln 856 tys. osób i w porównaniu do końca lipca ich liczba spadła o 6,9 tys., czyli o 0,4 proc... więcej >>

Co trzeci skontrolowany pracodawca nie wypłacał wynagrodzeń w terminie

Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2010 wynika, że co trzeci pracodawca, skontrolowany w ubiegłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy, nie wypłacał wynagrodzeń, a co czwarty nie wypłacał ich w terminie... więcej >>

Dotacje dla przedsiębiorców nie znikną

Minister Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że w ramach unijnych środków na lata 2014-2020 przedsiębiorcy nadal będą mogli liczyć na bezzwrotne dotacje. W tego typu pomocy dotacje wciąż będą dominować nad pożyczkami... więcej >>

Nowe miejsca pracy za 500 mln zł

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała uruchomienie 500 mln zł dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy. Szefowa resortu podpisała w tej sprawie wniosek do ministra finansów Jacka Rostowskiego... więcej >>

Polacy pracują średnio 40,8 h na tydzień

Jak wynika z danych Eurostatu, w I kwartale 2011 roku średni tygodniowy czas pracy Polaków zatrudnionych na pełny etat wyniósł 40,8 h i okazał się wyższy od wyniku z poprzedniego kwartału o 0,4 h... więcej >>

Rusza kampania promująca innowacyjność

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z kampanią promującą szeroko pojętą innowacyjność w biznesie. W ramach kampanii PARP wykorzysta m.in. specjalny portal internetowy pi.gov.pl, który ma być szeroko reklamowany w internecie... więcej >>

Wynagrodzenia i zatrudnienie w firmach bez zmian

Z badania PKPP Lewiatan wynika, że większość firm prognozuje, iż poziom wynagrodzeń i zatrudnienia pozostanie w 2011 roku bez zmian. W opinii małych i średnich firm obecny rok będzie lepszy, niż ubiegły... więcej >>

Wyższe płace na uczelniach

Minister nauki i szkolnictwa Barbara Kudrycka na spotkaniu ze związkami zawodowymi przypomniała o projekcie rozporządzenia, zgodnie z którym w 2015 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze na uczelniach publicznych będzie o 30 proc. wyższe w stosunku do 2012 r... więcej >>

Bezrobocie we wrześniu może wzrosnąć

Prezes GUS Janusz Witkowski powiedział, że patrząc na trendy na rynku pracy, prawdopodobne jest, że w sierpniu stopa bezrobocia spadnie do 11,5 proc. z 11,7 proc. w lipcu. We wrześniu stopa bezrobocia może już zacząć rosnąć... więcej >>

Co trzeci pięćdziesięciopięciolatek jest aktywny zawodowo

Z najnowszego badania BAEL za I połowę roku 2011 wynika, że ponad 9 milionów Polaków, którzy skończyli 50 lat nie ma stałego zatrudnienia. Polska ma jeden z najgorszych w Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia osób 50+... więcej >>

Doradca zawodowy w każdej szkole

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, aby od września każde gimnazjum zatrudniało doradcę zawodowego, który będzie pomagał uczniom w zaplanowaniu dalszej kariery zawodowej... więcej >>

Międzynarodowe korporacje są najciekawsze dla polskich menedżerów

Z badania firmy doradztwa personalnego Antal International wynika, że dla polskich menedżerów i specjalistów najbardziej atrakcyjna jest praca w międzynarodowych korporacjach... więcej >>

Na dwóch etatach pracuje coraz mniej Polaków

Z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w drugim kwartale tego roku w więcej niż jednym miejscu pracy pracowało ponad 1,1 mln osób. Było to o 40 tys. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i o blisko 100 tys. mniej niż przed dwoma laty... więcej >>

Nauczyciele zarabiają więcej

Od 1 września, o 7 proc. wzrosły minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Podwyżka płac nastąpiła w związku ze zmianą od 1 września kwoty bazowej dla nauczycieli określonej ustawie budżetowej na 2011 r... więcej >>

W końcu czerwca zmalała liczba zarejestrowanych firm

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w końcu czerwca 2011 roku w Polsce w REGON zarejestrowanych było 3 mln 866,8 tys. firm wobec 3 mln 909,8 tys. w końcu 2010 roku... więcej >>

ZUS wstrzymał bądź zawiesił wypłaty świadczeń na prawie 75,5 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu tego roku wstrzymał, lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko 75,5 mln zł. Jest to wynik prowadzonej od lat kontroli zwolnień lekarskich... więcej >>

Fedak: Sytuacja na rynku pracy jest stabilna

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak ocenia sytuację na rynku pracy w Polsce, jako stabilną. Poinformowała też, że resort wystąpił do ministra finansów na przekazanie dodatkowych środków na aktywizację bezrobotnych we wrześniu... więcej >>

Pieniędzy na wypłaty emerytur nie zabraknie

Rząd przyjął rozporządzenie, które zakłada przekazanie 4 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej do dyspozycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze mają być przeznaczone na wypłatę bieżących świadczeń. Dokument przygotował resort pracy... więcej >>

Początki kariery często na czarno

Okazuje się, że aż 38 proc. Polaków zaczęło swą karierę zawodową pracując w szarej strefie. Umowę o pracę dostał na początek tylko co trzeci z nas... więcej >>

Przybywa pracowników tymczasowych

Ponad 100 tys. osób znalazło pracę w I półroczu br. w agencjach pracy tymczasowej zrzeszonych w Polskim Forum HR. 51 proc. pracowników tymczasowych to ludzie do 26. roku życia... więcej >>

Senat wniósł poprawki do ustawy o roszczeniach pracowników

Senat zgłosił kilka drobnych poprawek do projektu zmian w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ustawa zakłada, że pracownicy dostaną świadczenia także wtedy, gdy upadłość ich firmy ogłosi sąd w innym kraju UE... więcej >>

Szara strefa ma się dobrze

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2008 r. udział szarej strefy w tworzeniu PKB wynosił 11,8 proc., a w 2009 r. było to już 13,1 proc... więcej >>

Trudna walka z bezrobociem

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że jedynie połowa bezrobotnych po stażu znajduje pracę. Odsetek ten jest taki sam od lat i nie rośnie mimo zwiększenia wydatków na aktywizację... więcej >>

W lipcu zatrudnienie na poziomie z czerwca

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że zatrudnienie w lipcu 2011 r. w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się względem czerwca br., a licząc rok do roku wzrosło o 3,3 proc... więcej >>

Wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 5,2 proc. rdr

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu wyniosło do 3.611,56 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 5,2 proc., a mdm wzrosło o 0,3 proc... więcej >>

10 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

Biuro prasowe wojewody mazowieckiego poinformowało, że w pierwszym półroczu 2011 roku w województwie mazowieckim wydano ponad 10 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wydanych pozwoleń wzrosła o 24 proc... więcej >>

Coraz mniej firm płaci zobowiązania w terminie

„Parkiet” na podstawie kwartalnych danych zebranych przez Dun & Bradstreet Poland pisze, że tylko 60 proc. przedsiębiorców przyznaje się do terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec kontrahentów... więcej >>

GUS: 42,3 tys. pracowników do zwolnienia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że z danych na koniec czerwca 2011 roku wynika, iż 405 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 42,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 29,8 tys. osób... więcej >>

Kłopot z urlopem w wybranym terminie

Z badania przeprowadzonego przez portal GazetaPraca.pl wynika, że prawie co drugi pracownik nie dostaje urlopu w wybranym przez siebie terminie, ponieważ jest niezbędny w firmie... więcej >>

Nowelizacja ustawy dot. czasu pracy kierowców

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym. Została ona uchwalona przez Sejm 15 lipca br... więcej >>

Połowa Polaków lubi to co robi

Z badania Najlepsi Pracodawcy przeprowadzonego przez międzynarodową firmę doradczą Aon Hewitt wynika, że średnio połowa pracujących Polaków lubi wykonywać swoje codzienne obowiązki... więcej >>

Producenci nie wykorzystują całej mocy produkcyjnej

Zgodnie z raportem GUS przedsiębiorstwa w III kwartale br. wykorzystały moc produkcyjną w 74 proc. Najlepiej moce produkcyjne wykorzystywali producenci metali, a słabiej producenci mebli, papieru i skór... więcej >>

Urlop z telefonem i e-mailem

Okazuje się, że tylko jedna trzecia polskich pracowników całkowicie zrywa kontakt z firmą na urlopie. Z sondażu portalu Praca.pl wynika, że nie tracąc kontaktu z firmą, spędza urlop prawie siedmiu na dziesięciu polskich pracowników... więcej >>

Zmniejsza się liczba emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba emerytów i rencistów na koniec czerwca 2011 r. spadła do 7 mln 423, 3 tys. osób z 7 mln 433,3 tys. osób w maju... więcej >>

Inspekcja drogowa będzie miała więcej uprawnień

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizacje ustaw o transporcie drogowym i o drogach publicznych. Nowela dostosowuje uprawnienia inspektorów transportu drogowego do nowych zadań związanych z poborem e-myta... więcej >>

Mamy więcej milionerów

„Rzeczpospolita” ustaliła, że dochody prawie 12 tysięcy Polaków przekroczyły w ubiegłym roku 1 mln zł. W wyniku załamania gospodarczego w 2009 roku liczba osób z dochodami powyżej 1 mln zł skurczyła się wobec 2008 roku o prawie 3 tys... więcej >>

Minimalna płaca na poziomie 1500 zł

Gotowy jest projekt rozporządzenia przygotowany przez ministerstwo pracy, w którym rząd ustala płacę minimalną w przyszłym roku na 1500 zł brutto, czyli o 114 zł więcej niż w tym roku... więcej >>

Najłatwiej o pracę po znajomości

Z badań przeprowadzonych przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej wynika, że w większości małych i średnich firm dominuje zatrudnienie z polecenia... więcej >>

Nowelizacja przepisów dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach

Sejm przyjął zmiany w ustawie o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych i pracownikach samorządowych, dotyczące pierwszeństwa w zatrudnieniu dla osób niepełnosprawnych w urzędach... więcej >>

Prawnicy szukają pracy

W wyniku nasycenia rynku usług i spadającej liczby zleceń, nawet co piąty prawnik nie ma szans na założenie swojej kancelarii. Musi mu wystarczyć etat w urzędzie lub w prywatnej firmie... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie w czerwcu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wyniosło 3.600,47 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 5,8 proc., a mdm wzrosło o 3,3 proc... więcej >>

Drogie płatne studia

W roku akademickim 2008/2009 roku studenci studiów niestacjonarnych stanowili 51% wszystkich żaków w Polsce. Za studia w trybie weekendowym bądź wieczorowym opłacali czesne, którego wysokość była uzależniona od wybranej placówki oraz kierunku studiów... więcej >>

Inkubator kuchenny dla małopolskich przedsiębiorców

W Stryszowie powstanie tzw. inkubator kuchenny. W ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska” przedsiębiorcy i rolnicy będą mogli korzystać z wyposażenia obiektu umożliwiającego wytwarzanie lokalnych produktów gastronomicznych... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Przyjęte przez Sejm zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym dotyczą zasad powoływania i działania Centrów Integracji Społecznej. Nowelizacja precyzuje, kto może tworzyć centra i kluby integracji społecznej, których zadaniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę chroniącą związkowców przed zwolnieniem z pracy

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu pracy, zgodnie z którą związkowcy zatrudnieni w swoich zakładach na czas określony, w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia, będą mogli ubiegać się o przywrócenie do pracy... więcej >>

Szacunkowa stopa bezrobocia w czerwcu to 11,8 proc.

Resort pracy poinformował, że szacunkowa stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8 proc., co oznacza, że w porównaniu z majem spadła o 0,4 pkt proc. Bezrobotnych w czerwcu było 1 mln 884 tys. 600... więcej >>

Urzędnicy zarabiają różnie

Okazuje się, że najlepiej w służbie cywilnej zarabia się w ministerstwach. Przeciętna pensja to 6,5 tys. zł brutto, ale różnice pomiędzy resortami sięgają jednej trzeciej tej kwoty... więcej >>

W ostatnim półroczu co piąty Polak zmienił pracę

Z międzynarodowego „Monitora rynku pracy” zrealizowanego przez Instytut Badawczy " Randstad wynika, że co trzeci Polak zrobił to przez reorganizację w firmie... więcej >>

GUS: bezrobocie na koniec maja wyniosło 12,2%

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 12,2 proc. wobec 12,6 proc. w kwietniu. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim i kujawsko-pomorskim... więcej >>

Małe dziecko zmniejsza szansę matki na pracę

Z badań Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wynika, że małe dziecko zmniejsza szansę matki na podjęcie pracy i utrzymanie się w zatrudnieniu. Matka trzylatka ma dwukrotnie mniejsze szanse na podjęcie pracy niż kobieta bezdzietna... więcej >>

Moda na nietypowe zawody

Obok tradycyjnych i znanych stanowisk można natrafić na bardzo oryginalne oferty pracy. Jedna z nich adresowana jest do tzw. wakacyjnych zwiadowców kraju. Praca na tym stanowisku polega na sprawdzaniu, czy Polska jest atrakcyjna turystycznie dla swoich mieszkańców... więcej >>

Nowelizacja ustawy o PIP

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która przewiduje mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców rozpoczynających działalność... więcej >>

Pracowite wakacje dla uczniów

Z badania CBOS wynika, że ponad trzy czwarte młodzieży z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (76 proc.) ma za sobą doświadczenie pracy zarobkowej. Najwięcej uczniów (73 proc.) pracuje podczas wakacji, a pracę częściej podejmują chłopcy niż dziewczęta... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wyniosło 3.483,99 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,1 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 3,2 proc... więcej >>

Ustabilizowane warunki pracy spowodowały wzrost zatrudnienia

Z kwartalnego raportu NBP na temat rynku pracy wynika, że aktualne dane wskazują na przyspieszenie wzrostu zatrudnienia w gospodarce i sektorze przedsiębiorstw. Dzieje się tak głównie za sprawą stabilizacji warunków pracy... więcej >>

W czerwcu kolejny spadek stopy bezrobocia

Czesława Ostrowska, wiceminister pracy powiedziała, że czerwiec będzie kolejnym miesiącem spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Główną rolę odgrywają tutaj czynniki o charakterze sezonowym... więcej >>

Absolwenci uczelni nie mogą znaleźć pracy

Systematycznie zwiększa się liczba zarejestrowanych bezrobotnych z dyplomem wyższej uczelni. Okazuje się, że w końcu marca takich osób było 223,5 tys. To o blisko 19 tys. więcej niż w końcu ubiegłego roku... więcej >>

Bezrobocie w Polsce jest zawyżone

„Gazeta Wyborcza” szacuje, że liczba rzeczywiście szukających pracy jest o jedną piątą mniejsza niż w rejestrach pośredniaków. Na Warmii i Mazurach różnica wynosi nawet 50 proc... więcej >>

Do pracy w Niemczech wyjechało 50 tys. Polaków

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych poinformowała, że do pracy w Niemczech od 1 maja br. wyjechało 50 tys. Polaków. Ekspertka Lewiatana Monika Zakrzewska uważa, że masowych wyjazdów, jakie odnotowano w 2004 r., nie będzie... więcej >>

Największe pracownicze grzechy

Z badania „Pulsu Biznesu” wśród Gazel Biznesu wynika, że ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce ma problem z nieuczciwością swoich pracowników... więcej >>

Prawie połowa firm proponuje zwalnianym pomoc

Z najnowszych badań krajowego rynku outplacement przeprowadzonych na zlecenie firmy DBM Polska wynika, że obecnie prawie połowa firm proponuje zwalnianym pracownikom pomoc. Także dlatego, że dbają o swój wizerunek... więcej >>

Składki od zagranicznych pracodawców na PFE

Przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje, że Pracownicze Fundusze Emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców... więcej >>

Zwiększyła się rotacja na rynku pracy

Zgodnie z wynikami badania Instytutu Badawczego Randstad, w ciągu ubiegłego półrocza istotnie zwiększyła się dynamika na rynku pracy, bo aż 27,1 proc. polskich respondentów badania zmieniło w tym okresie pracodawcę... więcej >>

Bezrobocie w lecie utrzyma się powyżej 10 proc.

Zdaniem wiceminister pracy Czesławy Ostrowskiej, latem bezrobocie spadnie, jednak wątpliwe, by stopa bezrobocia obniżyła się poniżej 10 proc. Jej zdaniem na koniec roku stopa bezrobocia oscylować będzie na poziomie 11-11,5 proc... więcej >>

PARP pomoże rozwinąć firmę

Z pilotażowej usługi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, polegającej na doradztwie dotyczącym rozwoju firmy, może do jesieni skorzystać nawet tysiąc przedsiębiorców. Usługa będzie płatna, ale przedsiębiorca poniesie tylko 5 proc. kosztów. Resztę dołoży UE... więcej >>

Ponad 1000 nielegalnie pracujących w Polsce cudzoziemców

Państwowa Inspekcja Pracy wykryła w 2010 r. ponad 1000 nielegalnie pracujących w Polsce cudzoziemców. Liczba wykrytych przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce wzrosła od 2008 r. trzykrotnie - wówczas wykryto 343 takie przypadki, a w 2009 r. - 697... więcej >>

Pracownicy tymczasowi mogą liczyć na więcej pracy

„Rzeczpospolita” pisze, że pracownicy tymczasowi w pierwszym kwartale tego roku byli zatrudnieni łącznie przez 65,8 mln godzin, co oznacza wzrost o 38 proc. niż rok temu... więcej >>

Premier Tusk zapowiedział redukcję zatrudnienia w administracji państwowej

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy dojdzie do „dość znaczącej redukcji” zatrudnienia w administracji państwowej... więcej >>

Wnioski o pomoc dla firm zostały rozpatrzone

Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór poinformował, że Ministerstwo Skarbu Państwa rozpatrzyło pozytywnie 18 z 52 wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa, ubiegające się o pomoc publiczną na restrukturyzację lub modernizację... więcej >>

Zadowolony z pracy jest tylko co trzeci Polak

Z ogólnopolskiego badania, które wśród 4,7 tys. internautów przeprowadziła firma Sedlak & Sedlak wynika, że najwięcej zadowolonych pracowników jest wśród dyrektorów i członków zarządów firm. Prawie sześciu na dziesięciu z nich deklaruje satysfakcję z pracy... więcej >>

Środki na zatrudnienie inspektorów kontroli e-myta

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk powiedział, że w najbliższym czasie do inspekcji drogowej trafią pieniądze na zatrudnienie inspektorów, którzy będą kontrolować, czy kierowcy płacą e-myto. W tym roku ma być ok. 100 funkcjonariuszy... więcej >>

Bezrobocie w kwietniu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 12,6 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,5 pkt proc... więcej >>

Informatyka stwarza najlepsze perspektywy na pracę

Agencja zatrudnienia Work Service ocenia, że w najbliższych lat największe możliwości pracy będą mieli absolwenci kierunków informatycznych i pedagogicznych... więcej >>

Nierówna walka z bezrobociem

Z danych Ministerstwa Pracy wynika, że jedynie 26 tys. osób skorzystało w marcu z aktywnych form pomocy na prawie 2 mln 134 tys. bezrobotnych. To o 70 proc. mniej niż w roku ubiegłym... więcej >>

Osoby niepełnosprawne chcą pracować

Z badania przeprowadzonego w 2010 r. przez TNS OBOP wynika, że ponad połowa niepełnosprawnych osób nie wyobraża sobie życia bez pracy, która jest dla nich przełomem, nieprzeliczalnym jedynie na pieniądze... więcej >>

PARP przyjmuje wnioski na wsparcie e-biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 9 maja do 3 czerwca 2011 r. przyjmuje wnioski na dofinansowanie e-biznesu. Do rozdysponowania jest około 307,5 mln zł... więcej >>

Przedsiębiorcy chcą mieć kontrolę nad wydatkami z Funduszu Pracy

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że nawet na 600 lat wystarczy pieniędzy w funduszach, na które łożą firmy. A mimo to dalej muszą płacić. Przedsiębiorcy nie chcą, aby te środki służyły politykom do łatania dziury budżetowej, zamiast iść na aktywizację zawodową... więcej >>

Urzędnicy jeszcze przez rok mogą być spokojni o pracę

Rząd zadeklarował, że jeśli ustawa o 10-proc. redukcji zatrudnienia w urzędach będzie zgodna z konstytucją, to zaktualizuje określone terminy na jej przeprowadzenie. Szefowie urzędów nie będą musieli zwalniać urzędników w przyspieszonym trybie... więcej >>

ZUS: padł rekord ilości wydanych zaświadczeń

ZUS wydał swoim klientom od ręki już ponad 340 tys. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Tylko w marcu przedsiębiorcy odebrali prawie 50 tys. takich zaświadczeń... więcej >>

Bezrobocie w marcu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w marcu 2011 r. w porównaniu do lutego br. odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,1 proc. wobec 13,2 proc. w lutym... więcej >>

Bezrobocie w strefie euro zgodnie z oczekiwaniami

Eurostat poinformował, że stopa bezrobocia w strefie euro w marcu wyniosła nieco poniżej 10 proc. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami analityków... więcej >>

Miliony euro dla firm na innowacje

Podlaskie firmy mogą zdobyć z UE 12 mln euro na przedsięwzięcia innowacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w urzędzie marszałkowskim do 8 lipca 2011 roku... więcej >>

MS i BCC namawiają na program Jonatan

Ministerstwo Sprawiedliwości i Business Centre Club zaapelowali do pracodawców, aby włączyli się do programu Jonatan, który daje szanse na pracę młodzieży, której bez pomocy trudno znaleźć zatrudnienie... więcej >>

Otwarcie rynków pracy Niemiec i Austrii

Niemcy i Austria 1 maja otworzyły rynek pracy dla obywateli ośmiu wschodnioeuropejskich państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Po rozszerzeniu UE w 2004 r. państwa te skorzystały z możliwości ograniczenia swobody przepływu pracowników z nowych państw UE przez siedem lat... więcej >>

PARP: wnioski na wsparcie e-biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że od 9 maja do 3 czerwca 2011 r. przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek na dofinansowanie e-biznesu. Do wykorzystania jest około 307,5 mln zł... więcej >>

Polski pracownik oddaje 26 proc. pensji

Z opublikowanego raportu PricewaterhouseCoopers wynika, że polski pracownik przeciętnie otrzymuje na rękę 74 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Średnia europejska to 70 proc... więcej >>

Studia dają przewagę na rynku pracy

„Rzeczpospolita” pisze, że wykształcenie wciąż daje największe szanse znalezienia pracy. Dotyczy to pracowników bez względu na wiek czy staż. Z badania BAEL wynika, że najniższe natężenie bezrobocia dotyczy osób z wykształceniem wyższym, dla których stopa bezrobocia wynosiła pod koniec roku 4,7 proc... więcej >>

Minimalna płaca dla Polaka w Niemczech

Pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni w Niemczech przez agencje pracy tymczasowej nie będą mogli zarabiać mniej niż 7,79 euro brutto za godzinę w landach zachodnich i 6,89 euro w landach wschodnich... więcej >>

Na własny rachunek pracuje ponad milion Polek

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ponad milion Polek pracuje na własny rachunek. Zdaniem ekspertów z rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, kobiety decydują się na to ze względu na nierówne szanse na rynku pracy... więcej >>

Nowelizacja ustawy o PIP

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, nad którym pracuje Sejm zakłada mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność... więcej >>

PARP: ponad 4 mld zł z funduszy unijnych

Od 2010 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Bankowi Gospodarstwa Krajowego niemal 10 tys. przelewów z funduszy unijnych łącznie na ponad 4 mld zł. W tym roku wartość tych przelewów do firm oraz samorządów sięgnie rekordowych 5,4 mld zł... więcej >>

Polacy uważają, że warto być pracowitym

Z sondażu CBOS wynika, że 95 proc. Polaków uważa, iż warto być pracowitym. 71 proc. sądzi, że praca to przede wszystkim sposób na zdobycie pieniędzy. Według 52 proc. uczciwą pracą człowiek nie jest w stanie dorobić się majątku... więcej >>

W pierwszym kwartale 2011 roku zbankrutowało 158 firm

Z raportu Coface Poland wynika, że w pierwszym kwartale 2011 roku sądy ogłosiły 158 upadłości firm. To o 6 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2010 r. Mimo, że sytuacja polskich przedsiębiorstw poprawia się, to do kondycji sprzed globalnego kryzysu dużo brakuje... więcej >>

Wzrośnie płaca minimalna

Z założeń do budżetu na 2012 rok, które przyjęła Rada Ministrów, wynika, że od 1 stycznia minimalna płaca musi wzrosnąć co najmniej o 5,4 proc., czyli do kwoty co najmniej 1461 zł. Taki wzrost jest zagwarantowany na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę... więcej >>

Zmieni się system zarządzania bezpieczeństwem pracy

W 2010 roku odnotowano 94 tys. wypadków przy pracy, z czego 440 śmiertelnych. W Sejmie odbył a się konferencja z okazji światowego dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, na której omówiono konieczność zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy... więcej >>

Mazowieckie: około 19 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców w 2010 roku

Urząd wojewódzki poinformował, że około 19 tys. cudzoziemców otrzymało w 2010 r. w woj. mazowieckim pozwolenia na pracę. Na podstawie oświadczenia składanego przez pracodawcę zatrudnionych było 90 tys. cudzoziemców... więcej >>

Migracje do Niemiec wzrosną nieznacznie

Dr Izabela Grabowska-Lusińska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała, że po otwarciu rynku pracy migracje do Niemiec i Austrii wzrosną tylko nieznacznie, ponieważ potencjał migracyjny Polski już się wyczerpuje... więcej >>

NIP dla firm będzie szybciej nadawany

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników przewiduje, że od 1 lipca 2011 r. firmom, które będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego... więcej >>

PARP: dofinansowanie na e-biznes

160 projektów dostanie 74,7 mln zł dofinansowania w ramach rozstrzygniętego właśnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu na wsparcie e-biznesu... więcej >>

Ponad 345 tys. deklaracji złożono przez Internet

Ministerstwo finansów poinformowało, że podatnicy złożyli w tym roku już ponad 345 tys. deklaracji za pośrednictwem Internetu. To prawie o 21 tys. więcej niż w całym 2010 r., a do końca okresu rozliczeniowego zostało jeszcze trochę czasu... więcej >>

Senat przyjął ustawę reformującą OFE bez poprawek

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy zmniejszającej składki przekazywane do OFE. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 55 senatorów, przeciw było 33, jeden wstrzymał się od głosu... więcej >>

Stopa bezrobocia w eurolandzie w lutym

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej poinformował, że stopa bezrobocia w strefie euro w lutym 2011 po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 9,9 proc., wobec 10,0 proc. w styczniu... więcej >>

Żołnierze nie dostaną podwyżek

„Rzeczpospolita” ustaliła, że Minister Obrony Narodowej zwrócił się do premiera o zgodę na wzrost uposażeń żołnierzy. Pensje w armii nie rosły od trzech lat. Jednak Tusk odmówił... więcej >>

Banki po cięciach etatów teraz zatrudniają

„Puls Biznesu” pisze, że po ostrych cięciach w 2009 r. banki znowu przyjmują do pracy. W 2010 r. przybyło kilka tysięcy etatów... więcej >>

Młodzi ludzie coraz częściej są bez pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) alarmuje, że nigdy wcześniej nie było na świecie tylu bezrobotnych młodych ludzi. Nazywa młodych uczestników rynku „straconym pokoleniem”... więcej >>

Studia, studia i na bezrobocie

„Rzeczpospolita” pisze, że w urzędach pracy zarejestrowanych było w styczniu prawie 39 tys. absolwentów do 27. roku życia. To prawie dwa razy więcej niż w najlepszym dla nich 2007 roku... więcej >>

Urlop na żądanie nie cieszy się popularnością

Z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl wynika w 2010 roku z urlopu na żądanie nie skorzystało w ogóle aż 63 proc. pracowników, mimo że obecnie polski pracownik może wykorzystać cztery dni urlopu na żądanie w ciągu roku... więcej >>

Więcej zatrudnień niż zwolnień

Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2011 roku. Z raportu wynika, że prognoza netto zatrudnienia dla Polski osiąga +12 proc... więcej >>

Wielkopolska: ponad 700 milionów na wsparcie Kapitału Ludzkiego

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak poinformował, że projekty dotyczące osób szczególnie zagrożonych bezrobociem będą miały priorytet w 2011 r. na dofinansowanie z unijnego programu Kapitał Ludzki... więcej >>

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie brutto

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym wyniosło 3.422,14 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,9 proc... więcej >>

Zwolnienia w administracji rządowej

„Dziennik Gazeta Prawna” ujawnił, że premier Donald Tusk polecił ministrom, aby zaczęli zwalniać pracowników poszczególnych resortów na podstawie obowiązujących przepisów... więcej >>

BAEL: na 1000 pracujących przypadają 974 osoby, które nie pracują

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że bezrobocie w Polsce zwiększa się. W IV kwartale stopa bezrobocia wyniosła 9,3 proc, o 0,2 pkt proc więcej niż trzy miesiące wcześniej i o 0,8 pkt proc więcej niż rok temu... więcej >>

Firmy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych

Pracodawcy, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, rezygnują z zatrudniania dużej ilości osób niepełnosprawnych... więcej >>

GUS: ponad 3 mln 909 tys. firm w końcu 2010

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w końcu 2010 roku w Polsce w REGON zarejestrowanych było 3 mln 909,8 tys. firm, czyli o 4,5 proc. więcej niż w końcu 2009 roku... więcej >>

Otwarcie rynku pracy w Niemczech nie wpłynie na bezrobocie w Polsce

Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej jest zdania, że otwarcie niemieckiego rynku pracy dla Polaków nie wpłynie znacząco na statystyki bezrobocia w Polsce, może mieć jednak negatywny wpływ na sytuację demograficzną na terenach przygranicznych... więcej >>

PIP: 5 tys. decyzji o wstrzymaniu budowy

Państwowa Inspekcja Pracy wydała w ubiegłym roku 4,9 tys. decyzji o wstrzymaniu prac na budowie. Ogółem skontrolowano ponad 5,7 tys. placów budów. Priorytetem w kontrolach było budownictwo, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa produkcyjne... więcej >>

Spadła liczba emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba emerytów i rencistów na koniec stycznia 2011 r. spadła do 7 mln 456,7 tys. osób z 7 mln 458,2 tys. osób w grudniu... więcej >>

Urzędy cały czas zatrudniają

„Rzeczpospolita” pisze, że ponad pół miliona osób pracowało pod koniec ub. roku w różnych urzędach i agendach administracji publicznej. W ciągu dwóch ostatnich lat administracja wzrosła o ponad 17 proc... więcej >>

Walka z bezrobociem jest nieskuteczna

„Puls Biznesu” pisze, że walka z bezrobociem to wyrzucanie pieniędzy. Szkolenia osób pozostających bez pracy są kosztowne, a nie przynoszą żadnych efektów. W ub.r. wydano na nie 7 mld zł... więcej >>

Becikowe nie dla wszystkich?

Przygotowany przez SLD projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych zakłada, że rodziny, w których dochód na osobę przekracza 2016 złotych, stracą prawo do becikowego... więcej >>

Etatów jest coraz mniej

Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że coraz mniej Polaków ma stałą umowę o pracę. Najbardziej pokrzywdzeni są ludzie młodzi, którzy na etat mogą liczyć dopiero po trzydziestce... więcej >>

Nie ma pracy na pół etatu

W 1999 r. na niepełny etat pracowało dziesięć proc. Polaków. 10 lat później już tylko osiem. Jest to tendencja odwrotna niż w Europie, gdzie ta forma zatrudnienia w wielu krajach zyskała na popularności... więcej >>

Ponad połowa osób powyżej 55 lat nie pracuje

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w trzecim kwartale 2010 roku wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55 - 64 lata wyniósł 42 proc. i był o ponad 2 pkt proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło

Przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu wyniosło 3.391,59 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 5,0 proc., a mdm spadło o 11,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny... więcej >>

Rekordowy wzrost ilości firm

„Parkiet” pisze, że w 2010 r. przybyło 167 tys. przedsiębiorstw. Oznacza to przyrost o 4,5 proc. Ogółem mamy w kraju 3,9 mln zarejestrowanych firm. Jednak ok. 1,8 mln spośród nich nie wykazuje żadnej aktywności... więcej >>

Rośnie ilość donosów do urzędów skarbowych

Polacy skarżą na sąsiadów, na firmy, które nie wydają im paragonów i na byłych małżonków. Lista donosów wpływających do Urzędów Kontroli Skarbowej (UKS) rośnie lawinowo... więcej >>

Rośnie zatrudnienie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że Polska zanotowała najwyższy miesięczny wzrost zatrudnienia od 15 lat: o 3,8 proc. w skali roku i 2,3 proc. w skali miesiąca... więcej >>

Bezrobocie na poziomie 13,1 proc

Stopa bezrobocia skoczyła w górę do 13,1 proc. Tym samym mamy już ponad 2 mln osób bez pracy. Rok temu bezrobocie wynosiło12,9 proc... więcej >>

Mniejsze bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Prezes BIG InfoMonitor Mariusz Hildebrand poinformował, że w ostatnich trzech miesiącach zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nieterminowość w płatnościach na koniec ub. r. była głównym powodem pogorszenia nastrojów przedsiębiorców... więcej >>

Projekt ustawy umożliwiającej łączenie pracy z emeryturą

Klub Polska Jest Najważniejsza złożył w Sejmie projekt ustawy umożliwiającej łączenie emerytury z pracą zarobkową bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę... więcej >>

Przedsiębiorcy chcą ograniczenia biurokracji

Prace nad ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dobiegają końca. Związek Rzemiosła Polskiego z zadowoleniem przyjmuje wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania regulacji, które nie tylko utrudniają prowadzenie działalności, ale wręcz zniechęcają do jej rozpoczynania... więcej >>

Rolnicy otrzymają dotacje na nowe miejsca pracy

Wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska poinformowała, że znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia wprowadza możliwość tworzenia subwencjonowanych miejsc pracy przez rolników, prowadzących specjalistyczne gospodarstwa... więcej >>

Samozatrudniony na zasiłku dla bezrobotnych

W życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na mocy której osoba samozatrudniona z dnia na dzień może zawiesić działalność i zarejestrować się jako bezrobotny... więcej >>

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą uposażenie byłych prezydentów

Byłym prezydentom dożywotnio będzie przysługiwało uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa. Sejm znowelizował ustawę w tej sprawie. Teraz rozpatrzy ją Senat... więcej >>

Tysiące nowych miejsc pracy na Euro 2012

Premier Donald Tusk zapewnił, że główne inwestycje na Euro 2012, takie jak lotniska i stadiony, będą gotowe na mistrzostwa bez opóźnień. Zdaniem premiera w związku ze współorganizacją mistrzostw spodziewane jest stworzenie ponad 30 tys. nowych miejsc pracy... więcej >>

Inspektorzy kontroli skarbowej z paralizatorem

Inspektorzy kontroli skarbowej od 7 stycznia 2011 roku w wyjątkowych sytuacjach mogą używać dodatkowych środków przymusu bezpośredniego. W skład ich nowego wyposażenia wchodzą m.in. gumowe kule, granaty hukowe i paralizatory... więcej >>

Polacy coraz rzadziej będą pracować w biurach

Z danych Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich działającym przy resorcie pracy wynika, że obecnie tylko 11 proc. polskich firm dopuszcza pracę w domu, a zaledwie 9 proc. pracę przez Internet... więcej >>

Rynek pracy w 2011 roku

Jeśli wierzyć prognozom to w 2011 roku tempo rozwoju polskiej gospodarki utrzyma się na poziomie 3,5%. Wzrost PKB powinien przyczynić się do niewielkiego spadku bezrobocia... więcej >>

Urzędników będzie więcej

„Dziennik Gazeta Prawna” zauważa, że miało być 20 tys. etatów mniej w administracji, a będzie o 30 tys. więcej. Taki bilans pozostanie po skierowaniu przez prezydenta do Trybunału Stanu ustawy o cięciach etatów w administracji... więcej >>

W 2010 roku upadło 655 polskich firm

Z badania Coface wynika, że w 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 655 polskich firm. W kolejnych miesiącach drugiego półrocza obserwowano wyhamowanie wzrostu liczby upadłości, dzięki czemu rok zamknął się liczbą niższą o 5,2 proc. w stosunku do roku 2009... więcej >>

W grudniu płace wyraźnie wzrosły

W 2010 roku płace utrzymały realną wartość. Ekonomiści szacują, że w tym roku wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń będzie silniejszy. Ich zdaniem podwyżki płac będą o 1,5 – 2 proc. wyższe niż inflacja... więcej >>

Święto Trzech Króli do Trybunału Konstytucyjnego

PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy zmieniającej kodeks pracy, która wprowadza dzień wolny w święto Trzech Króli... więcej >>

Fedak: Pod koniec 2011 roku stopa bezrobocia spadnie do 9,9 proc.

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak uważa, że obniżenie stopy bezrobocia do 9,9 proc. na koniec tego roku, jak zakłada ustawa budżetowa na 2011 rok, jest niezagrożone... więcej >>

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wynosi 1386 zł, co oznacza, że kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. jest wyższa o 69 zł od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r., które wynosiło 1317 zł... więcej >>

Na koniec III kwartału było 67,8 tys. wolnych miejsc pracy do dyspozycji

„Główny Urząd Statystyczny” poinformował, że liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających jedną lub więcej osób na koniec III kwartału 2010 r. wynosiła 67,8 tys... więcej >>

Oszczędności na badaniach lekarskich

Sejm znowelizował Kodeks pracy. W myśl nowych przepisów, osoba ponownie przyjmowana do pracy u tego samego pracodawcy nie będzie podlegała badaniom wstępnym, jeśli posiada aktualne orzeczenie lekarskie... więcej >>

Ponad połowa Polaków nie wypoczywała w 2010 r.

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że ponad połowa Polaków nie wyjeżdżała na wypoczynek w ubiegłym roku. 8 proc. wypoczywało poza domem po kilka dni, 12 proc. wyjeżdżało na dłuższe wypady, a 21 proc. korzystało zarówno z długich, jak i krótkich wyjazdów... więcej >>

Pracodawcy przeciwko podwyższeniu składki rentowej

Pracodawcy są przeciwni rządowemu pomysłowi ewentualnego podniesienia składki rentowej. Takie rozwiązanie zaproponował minister Michał Boni w liście otwartym o reformie OFE. Pracodawcy boją się, że wywoła to wzrost bezrobocia i szarej strefy... więcej >>

W tym roku bez większych zmian na rynku pracy

„Puls Biznesu” prognozuje, że w 2011 r. nie będzie dużo łatwiej o pracę. Z analiz różnych instytucji wynika, że zatrudnienie w naszym kraju pozostanie na obecnym poziomie. GUS obawia się, że w lutym bezrobocie przekroczy 13 proc., by w okresie letnim spaść nawet poniżej 10 proc... więcej >>

Wolne w Święto Trzech Króli do TK

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan złoży w styczniu wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w związku z ustanowieniem Święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy... więcej >>

Coraz mniej wypadków przy pracy

Z najnowszych danych PIP wynika, że spada liczba wypadków przy pracy. Od stycznia do października 2010 r. doszło do 424 śmiertelnych wypadków a ponad 600 osób doznało ciężkich obrażeń ciała. W tym samym okresie rok wcześniej zginęło 488 osób, a ponad 850 doznało ciężkich obrażeń... więcej >>

Fundusze na podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że uczelnie, które chcą szkolić pracowników, jak i nawiązywać współpracę z biznesem w celu komercjalizowania badań naukowych, mogą już ubiegać się o unijne środki na ten cel... więcej >>

Kryzys odczuło 20 proc. pracodawców

Agnieszka Bulik z agencji Randstad poinformowała, że 20 proc. firm źle oceniło swoją kondycję w 2010 r. wywołaną kryzysem. Ponad 30 proc. odczuło poprawę sytuacji, pozostałe przetrwały bez zmian... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która zmniejsza dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a zwiększa - dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym... więcej >>

Preferowani kandydaci do pracy z polskim obywatelstwem

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych wynika, że pracodawcy preferują kandydatów z polskim obywatelstwem i niechętnie zatrudniają cudzoziemców... więcej >>

Problematyczne stosowanie przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników

Z powodu nieprecyzyjnych przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników, przedsiębiorcy mają liczne problemy z ich stosowaniem w praktyce... więcej >>

BCC: Niewystarczające zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Business Centre Club poparł projekt kolejnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak, jego zdaniem, przedsiębiorcy potrzebują większych zmian w tym zakresie... więcej >>

Coraz więcej Polaków zakłada firmy

Z badania SMG/KRC, dotyczącego nastawienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej wynika, że coraz więcej Polaków prowadzi własne firmy. Odsetek ankietowanych prowadzących firmy wzrósł z 5 proc. w 2009 r. do 13 proc. w 2010 r... więcej >>

Etaty urzędników do redukcji

Rząd zamierza w przyszłym roku zwolnić prawie 28 tys. urzędników administracji publicznej. „Rzeczpospolita” dotarła do projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych urzędach w latach 2011 - 2013... więcej >>

Na drugim etacie pracuje ponad milion Polaków

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za II kwartał 2010 r. wynika, że prawie 1,2 mln osób w Polsce pracuje w więcej niż jednym miejscu. Stanowi to 7,3 proc. wszystkich zatrudnionych... więcej >>

Niższą emeryturę otrzyma 4 mln osób

Połowa uprawnionych do emerytury zusowskiej w przyszłym roku może otrzymać świadczenie nawet o dwie trzecie niższe niż wynikałoby to z wpłaconych składek... więcej >>

Podatki stanowią jedną trzecią kosztów pracy

Klin podatkowy w 2009 roku stanowił 34% całkowitych kosztów pracy, co oznacza, że do ZUS-u i Urzędu Skarbowego trafiała przeciętnie 1/3 wydatków, które na pracownika przeznaczał przedsiębiorca... więcej >>

Porozumienie między ZUS i PIP przeciwko nielegalnemu zatrudnieniu

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwową Inspekcja Pracy, inspekcja rozpoczynając kontrolę w firmie będzie uzbrojona w wiedzę, którą na temat zatrudnionych tam pracowników posiada ZUS... więcej >>

Pracownicy dalej będą mieli obowiązek wysyłania PIT-ów

Sejm nie będzie się już zajmował ustawą zwalniającą pracowników z wysyłania rocznych PIT-ów do urzędów skarbowych. Ustawa, która miała wejść w życie od 1 stycznia 2011 r. i objąć tegoroczne rozliczenia, trafi do kosza... więcej >>

Bezrobotni dostaną mniej pieniędzy

W 2011 roku będzie dużo mniej pieniędzy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz refundację pracodawcom kosztów tworzenia i doposażenia nowych stanowisk pracy... więcej >>

Krótszy urlop na żądanie?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opowiada się za zmianami zasad korzystania z urlopu na żądanie. Ma on zostać skrócony z 4 do 2 dni i będzie zgłaszany przez pracownika najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem pracy... więcej >>

Lewe zwolnienia lekarskie rujnują przedsiębiorców

Statystyczny Polak w ubiegłym roku był na zwolnieniu lekarskim 5,5 proc. wszystkich dni roboczych. Polska jest w tej kategorii rekordzistką. Średnia w UE wynosi 4,2 proc... więcej >>

Małe i średnie firmy są w dobrej formie

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oceniającego tę część gospodarki w latach 2008-2009 wynika, że kondycja małych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce dobra, mimo gorszej koniunktury na rynkach światowych... więcej >>

Nowelizacja Kodeksu pracy w sprawie urlopu ojcowskiego

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym debatował Sejm przewiduje, że ojcowie adopcyjni mogliby skorzystać z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko 12. miesiąca życia... więcej >>

PIP: Pracodawcy nie płacą pensji

Z ostatnich danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że kwota należności niewypłaconych pracownikom w trzech pierwszych kwartałach 2010 r. wyniosła 144 mln zł i dotyczyła 72 tys. osób. To prawie o połowę więcej niż w tym samym okresie roku 2009... więcej >>

Polacy nie boją się utraty miejsca pracy

Z badania Pentora wynika, że 47 proc. Polaków obawia się, iż w przyszłym roku wzrośnie bezrobocie. To o 8 pkt proc. więcej niż w czerwcu. Trzeci miesiąc z rzędu obniża się indeks nastrojów konsumenckich Penkon... więcej >>

TNS OBOP: Oszczędności Polaków

Z sondażu TNS OBOP wynika, że 74 proc. Polaków nie ma oszczędności. 26 proc. deklaruje, że ma odłożone pieniądze, czy wartościowe przedmioty lub nieruchomości, które traktuje jako lokatę kapitału... więcej >>

6 stycznia nie pójdziemy do pracy

Komisje senackie – Gospodarki Narodowej oraz Rodziny i Polityki Społecznej przyjęły ustawę, która wprowadza dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli, przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę... więcej >>

CV są coraz częściej sprawdzane przez pracodawców

Coraz częściej pracodawcy sprawdzają zgodność CV kandydatów do pracy z rzeczywistością. Firmy chcą wcześniej wiedzieć czy mają do czynienia z osobą kompetentną i godną zaufania... więcej >>

Czy maszyna kopertująca zastąpi człowieka?

Rosnące koszty związane z masową wysyłką przesyłek listowych sprawiają, że wiele firm, banków i urzędów rezygnuje z tej formy komunikacji na rzecz bardziej oszczędnych rozwiązań - e-mailingów lub coraz popularniejszych, alternatywnych technologii umożliwiających pełną automatyzację niemal wszystkich czynności związanych z obsługą korespondencji papierowej... więcej >>

PE: Minimalny urlop macierzyński w UE

Parlament Europejski rozważa wprowadzenie minimalnego wymiaru urlopów macierzyńskich w całej Unii dla wszystkich matek. Chce także zapewnić ochronę przed zwolnieniem po powrocie do pracy, oraz urlopy dla ojców... więcej >>

Pracownicy tymczasowi są bardzo popularni

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła w życie w styczniu tego roku usunęła bariery krępujące rozwój rynku, co sprawiło, że firmy coraz częściej zatrudniają pracowników tymczasowych... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 3.403, 68 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 3,7 proc., a mdm spadło o 0,1 proc... więcej >>

Przed polskimi firmami pozytywne perspektywy finansowe

Jak wynika z czwartej edycji badania „Business Sentiment Index” opracowanego przez firmę doradczą Deloitte, 80 proc. kadry kierowniczej w Polsce pozytywnie ocenia perspektywy finansowe dla swojej firmy w ciągu najbliższego roku... więcej >>

Przedsiębiorcy skorzystają z dopłat do pensji

Firmy, których obroty spadły o 10 proc. w wyniku kryzysu lub powodzi, będą mogły skorzystać z pakietów pomocowych. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców... więcej >>

Więcej pracy za te same pieniądze

Z nowelizowanego kodeksu pracy wynika, że w przyszłym roku Polacy popracują o tydzień dłużej i to bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Stracimy też na nadgodzinach... więcej >>

500 firm zbankrutowało w tym roku

Z badania Coface wynika, że w 3 kwartałach 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 500 polskich firm. To liczba porównywalna do tej, którą zanotowano w ubiegłym roku w tym samym czasie... więcej >>

Dofinansowanie e-biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie e-biznesu z funduszy europejskich złożyli 1852 wnioski. Konkurs trwał dwa miesiące, a wnioski przyjmowano przez internet... więcej >>

Rok 2009 zakończył się na plusie

W Polsce w 2009 roku powstało 521,6 tys. nowych miejsc pracy. Było to o 18,3% mniej niż w rekordowo dobrym dla rynku pracy 2007 roku, a jednocześnie o 6,3% więcej niż w roku 2008... więcej >>

Rynek pracy w najbliższym półroczu bez istotnych zmian

Randstad i TNS OBOP opublikowały raport, z którego wynika, że większość polskich przedsiębiorstw nie planuje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zmian w poziomie zatrudnienia i wysokości płac... więcej >>

Składki na ubezpieczenie rolnicze nie zwiększą emerytury z FUS

Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej, nie mogą ubiegać się o zwiększenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), wynikającej ze składek płaconych na ubezpieczenie rolnicze... więcej >>

Spadają płace realne

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że rośnie zatrudnienie w administracji publicznej. W ciągu roku zwiększyło się o ponad 6 proc., a fundusz płac jest wyższy o 4,3 proc. Jest to więcej niż inflacja i zapowiadana reguła wydatkowa... więcej >>

Wynagrodzenie minimalne w 2011 roku

Premier Donald Tusk poinformował, że płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 1386 zł. Solidarność i OPZZ skrytykowali decyzję rządu określając ją „podeptaniem” dialogu społecznego... więcej >>

Idealnym pracownikiem jest osoba lojalna

Z ostatnich badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że idealny pracownik według polskich przedsiębiorców to osoba lojalna... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3.407,26 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,2 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 0,8 proc... więcej >>

Składki zdrowotne dla bezrobotnych

W myśl projektu ustawy okołobudżetowej na przyszły rok, składki zdrowotne dla bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku będą obliczane na podstawie kwoty tego zasiłku w wysokości 582,70 zł... więcej >>

Wynagrodzenia nauczycieli wzrosną

Opublikowany przez resort finansów projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2011 zakłada, że podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli ma nastąpić 1 września 2011 r. W projekcie zaproponowano przepis przejściowy, który ma regulować zasady podwyższania wynagrodzeń dla nauczycieli w przyszłym roku... więcej >>

Zasiłek pogrzebowy wyniesie 4 tys. zł

Zgodnie z opublikowanym przez resort finansów projektem ustawy okołobudżetowej, w 2011 r. zasiłek pogrzebowy wyniesie 4 tys. zł. W przyszłym roku budżet zaoszczędzi na tym ponad 860 mln zł... więcej >>

ZUS: Więcej dostępnych e-wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najbliższym czasie poszerzy liczbę wniosków dostępnych na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Ogólna liczba dokumentów, które wpłynęły do ZUS drogą elektroniczną to ponad 112 tys... więcej >>

Zwrot kosztów podróży służbowych

Na podstawie obowiązujących przepisów nie można zwrócić kosztów podróży służbowych, jeżeli pracownik nie ma biletów czy rachunków. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do minister pracy o nowelizację regulujących to przepisów... więcej >>

Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy

Sejm, nowelizując Kodeks pracy i ustawę o dniach wolnych od pracy zdecydował, że 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, będzie dniem wolnym od pracy. Nowelą zajmie się jeszcze Senat... więcej >>

Firmy nie mogą znaleźć pracowników

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który informuje z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia kolejny miesiąc z rzędu zmalał, choć tempo jego spadku również systematycznie maleje... więcej >>

Jedna trzecia dużych firm nie korzysta z kredytów

W Polsce ponad 34 proc. dużych firm nie jest zadłużone. Pozostałe korzystają z kredytów i pożyczek, ale większość z nich ma zadłużenie nieprzekraczające 10 proc. wartości ich majątku... więcej >>

Jednakowa dla wszystkich kwotowa waloryzacja świadczeń

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ostrzega, że jednakowa dla wszystkich emerytów i rencistów kwotowa waloryzacja świadczeń może być niesprawiedliwa społecznie i niezgodna z konstytucją... więcej >>

Nasza firma na Facebooku!

Z przyjemnością informujemy, że wydawnictwo Verlag Dashofer jest już oficjalnie na Facebooku. Dołącz do nas jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w branży i z wyprzedzeniem wiedzieć o nowych publikacjach wydawanych przez naszą firmę. Dla naszych fanów na Facebooku przygotowaliśmy również wiele ciekawych promocji. Dołącz do nas! więcej >>

Polacy nie mają skłonności do zmiany pracy

Z najnowszego raportu przygotowanego przez Dział Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak wynika, iż w latach 2006-2009 wyraźnie zmniejszyła się skłonność Polaków do zmiany pracodawcy... więcej >>

Pomoc z UE zmniejsza bezrobocie

Polska w ciągu sześciu lat otrzyma z Unii na przeciwdziałanie bezrobociu 7 mld euro. Urzędy pracy szkolą bezrobotnych i swoich pracowników, ale eksperci wątpią w skuteczność tych działań... więcej >>

Stopa bezrobocia w sierpniu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 11,3 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca bezrobocie spadło o 0,1 pkt proc... więcej >>

Zespół Komisji Trójstronnej zajmie się minimalnym wynagrodzeniem

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak poinformował, że projekt dotyczący uzależnienia płacy minimalnej od PKB może znaleźć się na posiedzeniu Radzie Ministrów... więcej >>

Coraz więcej pracowników jeździ służbowymi samochodami

Raport firmy Mercer pokazuje, że aż 97 proc. działających w Polsce międzynarodowych koncernów daje swoim pracownikom do dyspozycji służbowe auta. To jeden z wyższych wskaźników nie tylko w Europie ale i na świecie... więcej >>

Doświadczona kadra poszukiwana

Jesienią specjaliści i menedżerowie nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy. Według headhunterów już wkrótce pracownicy będą mogli przebierać w ofertach zatrudnienia... więcej >>

Lewe zwolnienia lekarskie wciąż stanowią spory problem

W dalszym ciągu co dziesiąte zwolnienie lekarskie jest bezzasadne. Walka z patologią pochłania dużo trudu i pieniędzy, a ZUS jest pobłażliwy dla nieuczciwych lekarzy... więcej >>

Nabór wniosków na dofinansowanie działalności pozarolniczej na wsi

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków na dofinansowanie działalności pozarolniczej na wsi. Można dostać do 100 tys. zł. W pierwszym dniu przyjmowania wniosków napłynęło ich do Agencji 2,2 tys... więcej >>

Nauczyciele pilnie potrzebni

Przed nowym rokiem szkolnym pojawiło się sporo ofert pracy dla nauczycieli. Trudno oszacować, ile pojawia się ich w całym kraju, bo są rozproszone: po urzędach pracy, bankach ofert kuratoriów oświaty, internetowych giełdach... więcej >>

Podwyżki i zatrudnienie: Firmy dobrze sobie radzą mimo kryzysu

Z badania PKPP Lewiatan oraz Deloitte wynika, że mimo kryzysu gospodarczego duże firmy zatrudniały pracowników w 2009 i 2010 roku. Najczęściej poszukiwani byli pracownicy wykwalifikowani oraz inżynierowie... więcej >>

Zatrudnienie w administracji publicznej rośnie

Rośnie zatrudnienie w administracji publicznej. W latach 2000-2009 przybyło ponad 113 tys. urzędników, co oznacza wzrost o 36 proc. W administracji państwowej przybyło prawie 47 tys. urzędników, a w samorządowej 66 tys... więcej >>

Środki na bieżące emerytury

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd zdecydował o przesunięciu 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uzupełnienia funduszu emerytalnego i zapewnienia wypłaty bieżących emerytur... więcej >>

Co dziesiąta osoba jest molestowana seksualnie w pracy

Z sondażu przeprowadzonego w 24 krajach przez agencję Reutera i firmę badania opinii publicznej IPSOS wynika, że molestowanie seksualne w miejscu pracy przez przełożonego lub kogoś wyższej rangi zgłasza średnio co dziesiąta osoba... więcej >>

Coraz więcej pracowników nie dostaje wynagrodzenia

Przeprowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy kontrole pokazują, że o 25 proc. wzrosła na Mazowszu w pierwszym półroczu 2010 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, liczba przypadków niewypłacenia wynagrodzeń pracownikom... więcej >>

Jedynie co trzeci Polak pracuje po 55. roku życia

„Puls Biznesu” pisze, że mamy prawie najniższy w Europie wskaźnik zatrudnienia dojrzałych pracowników. W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55 - 64 lata wynosi zaledwie 32,3 proc., przy średniej europejskiej 46 proc... więcej >>

Nowelizacja przepisów dot. funduszy emerytalnych

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które dostosowują polskie przepisy do unijnej dyrektywy ws. działalności pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad tymi instytucjami... więcej >>

Pieniądze dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi

Sejm zdecydował, że przedsiębiorcy, których firmy zostały zniszczone przez tegoroczną powódź będą mogli otrzymać do 50 tys. zł pożyczki na ich odbudowę... więcej >>

Polska ma dużo dni ustawowo wolnych od pracy

Z badań opublikowanych przez firmę Mercer wynika, że pracownicy w Finlandii, Brazylii i Francji są uprawnieni do największej liczby dni ustawowo wolnych od pracy w skali roku... więcej >>

Portale społecznościowe powodują miliardowe straty

Portal ogłoszeń o pracę MyJobGroup.co.uk ocenia, że potencjalne straty dla brytyjskich firm, których pracownicy korzystają z internetowych portali społecznościowych w godzinach pracy, sięgają rocznie 14 mld funtów... więcej >>

ZUS: Kontrole zwolnień lekarskich

Urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszej połowie 2010 roku przeprowadzili ponad 154 tys. kontroli zwolnień lekarskich. To o 21 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku... więcej >>

BIEC: Bezrobocie nie powinno rosnąć

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podało, że w lipcu Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia, kolejny miesiąc z rzędu maleje... więcej >>

Europa: Dialog społeczny na dobrym poziomie

Zgodnie z Europejskim Badaniem Przedsiębiorstw, dialog społeczny w Europie stoi na przyzwoitym poziomie. Ponad 60% pracowników należy do związków zawodowych lub rad pracowniczych... więcej >>

Lekarze i prawnicy będą musieli zainstalować kasy fiskalne

Ministerstwa Finansów poinformował, że minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych dla gabinetów lekarskich i kancelarii prawniczych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r... więcej >>

Nabór na dofinansowanie e-biznesu

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych pomysłów na biznes elektroniczny. Nabór potrwa do 30 września, a wnioski będą przyjmowane przez internet... więcej >>

Niemcy chcą fachowców z zagranicy

Niemiecki minister gospodarki Rainer Bruederle będzie zabiegać za granicą o wysoko wykwalifikowanych pracowników, których potrzebują firmy w Niemczech. Jego zdaniem w najbliższych latach to właśnie niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, a nie bezrobocie będzie kluczowym problemem niemieckiego rynku pracy... więcej >>

Poczta Polska będzie zwalniać

Poczta Polska z powodu planowanych oszczędności planuje zwolnić około osiem tysięcy pracowników i zlikwidować 1,4 tysięcy placówek... więcej >>

Większy udział zmiennego wynagrodzenia w zarobkach

Okazuje się, że ponad połowa polskich firm chce zwiększyć udział zmiennego wynagrodzenia w zarobkach pracowników. Jeszcze więcej pracodawców zamierza zmienić kryteria przyznawania premii... więcej >>

Wyższy VAT odbije się na zarabiających najmniej

Szefowie największych organizacji związkowych w Polsce uważają, że zaproponowana przez rząd podwyżka VAT o 1 punkt procentowy dotknie przede wszystkim najuboższych, którzy muszą większość swoich dochodów przeznaczać na bieżące utrzymanie... więcej >>

Bezrobocie w czerwcu

Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,6 proc. wobec 11,9 proc. w maju. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu czerwca 1,8 mln osób... więcej >>

Dopiero kolejne pokolenie zarobi po europejsku

„Puls Biznesu” pisze, że pościg za zachodnimi uposażeniami zajmie nam nawet 35 lat. Mimo że pracujemy dużo, nasze zarobki na tle europejskich są ledwo widoczne... więcej >>

Emerytów i rencistów jest coraz mniej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w ciągu roku liczba emerytów spadła o 51, 9 tys. osób. Liczba emerytów i rencistów na koniec czerwca spadła do 7mln 500, 4 tys. osób z 7 mln 507, 1 tys. w maju... więcej >>

Nauczyciele dostaną wyższe wynagrodzenia

Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie gwarantujące nauczycielom 7 proc. podwyżki płac. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2010 r... więcej >>

Organizacje pracodawców krytykują zmiany w OFE

Pracodawcy RP i PKPP Lewiatan uważają, że projekt nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych, zmniejszający składkę przekazywaną do OFE i zwiększający składkę do ZUS, jest zły i nie rozwiąże problemów systemu emerytalnego... więcej >>

Policyjny program e-Posterunek ułatwi pracę policjantom

Policjant na miejscu zdarzenia z laptopem i drukarką, który wypełnia zamiast kilkunastu formularzy jedną aplikację stanowi obraz funkcjonariusza z wydziałów kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych, którzy jako piersi korzystać będą z e-Posterunku... więcej >>

Pracodawcy winni są pracownikom 110 milionów złotych

Z ostatnich danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że kwota należności niewypłaconych pracownikom w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosła 110 mln zł. To o 19 proc. więcej niż w tym samym czasie ub.r... więcej >>

Pracownicy fiskusa przygotowują się do protestów

W Katowicach odbyła się narada kilku największych związków zawodowych aparatu skarbowego. Ustalono formy protestu przeciwko zapowiedzianemu przez rząd zamrożeniu w 2011 r. podwyżek płac w sferze budżetowej... więcej >>

Święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy

Sejmowa komisja Przyjazne Państwo opowiedziała się za ustanowieniem święta Trzech Króli, jako dnia wolnego od pracy. Komisja rekomendowała Sejmowi przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy... więcej >>

10 tys. nowych miejsc pracy na wsi

W ramach programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na obszarach wiejskich może powstać ponad 10 tys. nowych miejsc pracy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zakończyła właśnie nabór wniosków, przeznacza na ten cel 1,2 mld zł... więcej >>

GIP: Krótszy czas pracy w upale

Główny Inspektor Pracy zaapelował do wszystkich pracodawców o skrócenie czasu pracy pracownikom albo wprowadzenie dodatkowych przerw. Wszystko z powodu panujących w Polsce upałów... więcej >>

Marnujemy sporo czasu w pracy

Z raportu HRM Guide wynika, że najwięcej czasu w pracy marnują osoby młode. Średnio nieco ponad 2 godziny dziennie tracą pracownicy w wieku od 20 do 29 lat. Osoby w wieku od 40 do 49 lat marnują w pracy średnio 1,4 godziny... więcej >>

Nowela ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowela ma charakter precyzujący, dostosowuje przepisy do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej... więcej >>

Ofert pracy jest coraz więcej

W II kwartale tego roku pracodawcy zamieścili na czołowym portalu rekrutacyjnym Pracuj.pl prawie 56 tys. ogłoszeń. Jest to o połowę więcej niż rok wcześniej... więcej >>

Pensje urzędników zostały zamrożone

Rada Ministrów zablokowała podwyżki dla pół miliona urzędników. Policjanci, żołnierze, czy urzędnicy służby cywilnej nie dostaną w 2011 roku ani złotówki więcej. Podwyżki dostaną jedynie nauczyciele... więcej >>

Polacy są pracowici

Polska zajmuje 3 miejsce pod względem rocznego, przeciętnego czasu pracy w przeliczeniu na jednego pracownika wśród wszystkich krajów Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (OECD)... więcej >>

Zmiany przepisów dot. pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Nowe przepisy są konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. dotyczącego sposobu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego... więcej >>

Dynamika upadłości polskich przedsiębiorstw

Z analizy Euler Hermes wynika, że w I półroczu 2010 r. sądy ogłosiły upadłość 368 polskich przedsiębiorstw. W I półroczu ub. r. było to 325 upadłości. Autorzy badania zaznaczają, że dane mogą ulec korekcie wraz z publikacją kolejnych orzeczeń... więcej >>

Generujemy 20% całkowitego zatrudnienia w rolnictwie UE

Pomimo faktu wynikającego z najnowszego raportu Eurostat, który pokazuje, że coraz mniej Polaków pracuje w rolnictwie, nasz kraj pozostaje rolniczym liderem. Polska generuje aż 20% całkowitego zatrudnienia w rolnictwie Unii Europejskiej... więcej >>

Kryzys urzędnikom nie straszny

„Rzeczpospolita” pisze, że przeciętne wynagrodzenia w ministerstwach zwiększały się dwa razy szybciej niż w całej gospodarce. W zeszłym roku średnie pensje ministerialnych urzędników zwiększyły się o blisko 11 proc. Średnia płaca najmocniej wzrosła w Ministerstwie Kultury - o ponad 45 proc... więcej >>

Nauczyciele dostaną podwyżki

Rzecznik MEN Grzegorz Żurawski poinformował, że w planie budżetowym na 2011 r. przewidziane są podwyżki dla nauczycieli, jednak ich wysokość będzie jeszcze negocjowana ze związkami nauczycielskimi... więcej >>

Nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o PIT

16 lipca 2010 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655)... więcej >>

Prace sezonowe poprawiają sytuację na rynku pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że od maja do czerwca pracę znalazło 62 tys. bezrobotnych. Bezrobocie spadło z 11,9 proc. do 11,6 proc. To lepiej niż w zeszłym roku, kiedy na przełomie tych dwóch miesięcy pracę znalazło 25 tys. osób... więcej >>

Z końcem roku osiągniemy szczyt bezrobocia

Ministerstwo Finansów w „Założeniach projektu budżetu państwa na przyszły rok" prognozuje, że na koniec grudnia w rejestrach urzędów pracy będzie więcej bezrobotnych niż pod koniec 2009 roku... więcej >>

Za mało osób niepełnosprawnych pracuje w administracji

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, z którego wynika, że w administracji publicznej pracuje zbyt mało osób niepełnosprawnych. Spośród 118 skontrolowanych siedzib urzędów tylko dziewięć było całkowicie dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych... więcej >>

Zatrudnienie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Liczba miejsc pracy oferowanych przez firmy prowadzące swoją działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, w latach 2001-2009 zwiększyła się o ponad 250%... więcej >>

Baca i juhas na liście oficjalnych zawodów

Z obowiązującego od 1 lipca rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej wynika, że baca i juhas to oficjalne zawody w Polsce, które zostały wpisane do załącznika rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2010 r. „w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania”... więcej >>

Najgorzej opłacane stanowiska

Dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak pokazują, że zdecydowanie najgorzej w 2009 roku wiodło się szwaczkom. Mediana ich zarobków kształtowała się na poziomie 1 396 PLN brutto i była zaledwie o 120 PLN wyższa od ustawowej płacy minimalnej... więcej >>

Ogromne zainteresowanie zaświadczeniami z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobligowany do wystawiania zaświadczeń o niezaleganiu w ciągu siedmiu dni. W kwietniu ZUS umożliwił uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w 15 minut od złożenia wniosku na sali obsługi klienta... więcej >>

Polacy wybierają się na dłuższe niż przed rokiem urlopy

Analitycy Sedlak & Sedlak, w sondzie przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl na przełomie maja i czerwca zapytali Polaków o urlopy. Uzyskane wyniki pokazują, że tegoroczne plany urlopowe są bardziej optymistyczne od ubiegłorocznych... więcej >>

TK zbada konstytucyjność przepisów dot. wieku emerytalnego

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy ustalenie różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jest zgodne z konstytucją. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustala wiek emerytalny mężczyzn na 65, a kobiet - na 60 lat... więcej >>

Unia Europejska pomoże pięćdziesięciolatkom znaleźć pracę

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała, że na wsparcie osób po 50. roku życia w szukaniu pracy i zakładaniu własnej firmy, przeznaczonych zostanie z funduszy unijnych około 2 mld zł... więcej >>

Wyższe wynagrodzenia dla pielęgniarek

W efekcie porozumienia podpisanego przez minister zdrowia i szefową OZZPiP, pielęgniarki i położne mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Siostry będą miały ponadto zagwarantowane limity liczby pacjentów, którymi będą opiekować się na dyżurze... więcej >>

Średnie oszczędności w OFE

Z podanych przez ministerstwo pracy informacji porównujących wyniki funduszy wynika, że przeciętny Polak zgromadził w ciągu ostatnich 10 lat na swoim koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym nieco ponad 32 tys. zł... więcej >>

Batalia o płacę minimalną

Jeśli pracodawcy i pracownicy dojdą do porozumienia, to minimalne wynagrodzenie w 2011 roku może wynieść około 1400 zł brutto miesięcznie... więcej >>

Bezrobotni pomogą usunąć skutki powodzi

Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował, że około 2 tys. osób bezrobotnych będzie mogło liczyć na czasowe zatrudnienie przy usuwaniu skutków powodzi w woj. śląskim. Do województwa trafi wkrótce blisko 14 mln zł na ten cel z rezerwy Funduszu Pracy... więcej >>

Kontrole PIP: Mandaty na kwotę 1,2 mln zł

W wyniku działań inspektorów pracy, którzy od 22 marca do 30 kwietnia przeprowadzili 2,3 tys. kontroli na budowach w całym kraju wydano 1,3 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników, oraz nałożono 1,1 tys. mandatów na kwotę 1,2 mln zł... więcej >>

Sejm poparł ułatwienia dla powodzian

Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu skutkom tegorocznej powodzi, która przewiduje m.in. ułatwienia w odbudowie miejsc pracy, pomoc dla gospodarstw, które znalazły się pod wodą, przedsiębiorców i pracowników z zalanych terenów... więcej >>

Spada bezrobocie

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia wyniosła w maju 11,9 proc. wobec 12,3 proc. w kwietniu i 10,7 proc. w maju 2009 r. Na koniec maja w urzędach pracy było zarejestrowanych 1 mln 907,9 tys. osób... więcej >>

Specjaliści są poszukiwani

Firmy chcą zatrudniać. Najwięcej chęci do zatrudniania profesjonalistów jest w telekomunikacji, bankowości oraz w firmach IT, które po ubiegłorocznym zastoju ruszyło z nowymi projektami... więcej >>

Urzędnicy liczą na lepsze emerytury

Samorządy i instytucje państwowe coraz częściej pytają Towarzystwa Funduszy Emerytalnych o pracownicze programy emerytalne. Problem w tym, że nie mogą ich zakładać... więcej >>

Zarobki menedżerów: Z MBA najwięcej

„Puls Biznesu” opublikował badania firmy Sedlak&Sedlak, które przeprowadzono wśród ponad 17 tys. menedżerów. Wynika z nich, że średnia wynagrodzeń kierowników najniższego szczebla w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 4262 zł... więcej >>

Nie trzeba podwyższać wieku emerytalnego

Minister finansów Jacek Rostowski nie widzi konieczności ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego, chociaż sam jest zwolennikiem, aby na emeryturę przechodzić później niż obecnie... więcej >>

NIP: Wpis do rejestru przedsiębiorców z urzędu

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom i upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru... więcej >>

Nowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w lipcu i sierpniu podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, m.in. osób wykonujących wolne zawody oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wyniesie maksymalnie 8290 zł 98 gr... więcej >>

Polacy chcą pracować we własnych firmach

„Dziennik Gazeta Prawna” opierając się na wynikach Eurobarometru „Przedsiębiorczość w Europie i poza nią”, pisze, że Polacy bardziej niż stara Europa upatrują swoją przyszłość we własnej firmie i samorozwoju zamiast w dużej korporacji... więcej >>

Polski rynek pracy zmieni się w najbliższych latach

„Parkiet” pisze, że prawie ośmiokrotnie szybszy spadek liczby dostępnych pracowników w stosunku do spadku ogólnej liczby konsumentów musi zdecydowanie zmienić rynek pracy i panujące na nim zwyczaje... więcej >>

Poszkodowani przez powódź przedsiębiorcy nie zapłacą składek ubezpieczeniowych

Przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi, zapłacą składki ubezpieczeniowe za kwiecień, maj i czerwiec dopiero w sierpniu. Rolnicy już mogą składać wnioski do KRUS o odroczenie lub umorzenie ich opłacania... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wyniosło 3346,61 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,8 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 1,5 proc... więcej >>

Unijne szkolenia nie dla uczniów i studentów stacjonarnych

Uczniowie i studenci kształcący się w trybie dziennym nie mogą korzystać z unijnych szkoleń dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. Nie spełniają one kryterium gotowości do podjęcia zatrudnienia... więcej >>

Bezrobocie w maju

Resort pracy szacuje, że bezrobocie w maju wyniosło 12 proc. i w porównaniu do kwietnia spadło o 0,3 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych na koniec maja wyniosła 1912,5 tys. osób... więcej >>

Dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy

Osoby, które zamierzają utworzyć lub rozwinąć firmy będą mogły od 28 czerwca ubiegać się o wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na korzystniejszych warunkach niż dotychczas... więcej >>

Emeryci będą mogli więcej dorobić

W okresie czerwiec – sierpień pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić bez groźby zawieszenia lub obniżenia świadczeń... więcej >>

Małe przedsiębiorstwa zainwestują miliony złotych

Mikroprzedsiębiorstwa zainwestują w nowe technologie, maszyny oraz nowe usługi 38,5 mln zł, które dostaną z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Powstanie 156 nowych miejsc pracy... więcej >>

Miliony miejsc pracy dzięki rewolucji energetycznej

Z raportu Greenpeace\'u wynika, że rewolucja energetyczna, polegająca na przejściu na energię ze źródeł odnawialnych, pozwoliłaby stworzyć w ciągu 20 lat 8,5 mln miejsc pracy, gdyby rządy zrezygnowały z subsydiowania paliw kopalnych... więcej >>

Niepełnosprawni studenci nie dostaną renty

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osobom, które w trakcie studiów stały się niepełnosprawne, ale nastąpiło to po 25. roku życia, nie przysługuje prawo do renty socjalnej... więcej >>

Wzrost płacy minimalnej od 2011 roku

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów zgodziła się na podwyższenie od 1 stycznia 2011 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę o 5,2 proc. Ma ono wynieść co najmniej 1 tys. 386 zł... więcej >>

Zmiany przepisów dotyczących diet

Ministerstwo pracy przygotowało projekt zmian przepisów w sprawie wysokości diet z tytułu podróży służbowych pracowników urzędów państwowych lub samorządowych... więcej >>

Coraz mniej bezrobotnych absolwentów

„Puls Biznesu” pisze, że w kwietniu liczba absolwentów zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała o połowę. Bezrobocie wśród absolwentów przez ostatnie półtora roku rosło dwu-trzykrotnie szybciej niż w całej populacji... więcej >>

Dużo pracy dla pracowników sezonowych

W tym roku więcej firm będzie zatrudniać pracowników sezonowych. Jednak płace większości z nich zostaną na poziomie sprzed roku... więcej >>

Dłuższy termin do wykorzystania zaległych urlopów

Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach pracownicy byli przymusowo wysyłani na urlopy do końca marca następnego roku... więcej >>

Kampania internetowa „Uśmiechnięta kasjerka”

Ruszyła kampania internetowa, której celem jest poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w super- i hipermarketach. Organizatorem akcji jest NSZZ „Solidarność”... więcej >>

Nadchodzą Aniołowie Biznesu

Aniołowie Biznesu, którymi są firmy mające pieniądze, kontakty i doświadczenie pomogą przedsiębiorcom potrzebującym takiego wsparcia, aby się rozwijać. Rusza unijny projekt o wartości 7,5 mln zł... więcej >>

Palarnie nie będą obowiązkowe

15 października 2010 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej... więcej >>

Zasiłek dla bezrobotnych wzrósł

Z początkiem czerwca bezrobotni, którzy w tym roku rozpoczęli pobieranie zasiłku, uzyskają go w wyższej kwocie. Zasiłek dla bezrobotnych wzrósł o 3,5 proc. na skutek corocznej waloryzacji... więcej >>

Łatwiej o szkolenia

Sejm przegłosował zmiany w kodeksie pracy, które dotyczą warunków i zasad nauki oraz podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Teraz pracodawcy nie będą robić problemów, aby wysłać pracownika na kurs... więcej >>

Bezrobocie w kwietniu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 12,3 proc. wobec 12,9 proc. w marcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia wyniosła 1 mln 973,8 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 102,9 tys. osób, czyli o 5 proc... więcej >>

Być swoim szefem

„Rzeczpospolita” pisze, że wśród Polaków coraz częstsza jest gotowość do zamiany tradycyjnego etatu na samozatrudnienie. Z badania firmy doradczej Kelly Services, w Polsce ponad jedna trzecia przedstawicieli tzw. pokolenia X, czyli obecnych 30 - 45-latków, planuje założyć firmę... więcej >>

Liniowy PIT dla samozatrudnionych

W maju weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która stanowi, że samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi dla dawnych pracodawców bez utraty prawa do opodatkowania liniowym 19-proc. PIT-em... więcej >>

Najwięcej można zarobić w Warszawie

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych średnia krajowa w br. wynosi 3 tys. 146 zł brutto. Najwięcej można zarobić w Warszawie, gdzie wynagrodzenie stanowi prawie 130 proc. średniej krajowej i jest o ok. 60 proc. wyższe niż w powiatach woj. mazowieckiego... więcej >>

Praca blisko domu

Wyniki sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl na przełomie kwietnia i maja 2010 roku, dowodzą, że większość Polaków poświęca na tę czynność nie więcej niż godzinę... więcej >>

Prognozy: Na koniec roku bezrobocie wyniesie 12,5 proc.

Analitycy resortu gospodarski prognozują, że na koniec bieżącego roku stopa bezrobocia wyniesie 12,5 proc... więcej >>

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na pomoc

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak postanowiła przekazać, poza środkami wynikającymi z zatwierdzonego planu finansowego Funduszu Pracy, dodatkowo 90 mln złotych na wsparcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy... więcej >>

Rynek pracy w woj. mazowieckim

Portal rynekpracy.pl pisze, że na początku kwietnia 2010 roku stopa bezrobocia w województwie mazowieckim ukształtowała się na poziomie 9,8%. Takiego wyniku nie osiągnęło żadne inne województwo... więcej >>

Bilion złotych oszczędności Polaków

Pomimo kryzysu, oszczędności finansowe Polaków osiągnęły rekordowy poziom, ponad biliona złotych. Poprawiony został wynik sprzed dwóch lat, gdy na giełdzie panowała hossa... więcej >>

Nauczyciele tracą pracę

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że część gmin zaleciło, a nawet wręcz nakazało dyrektorom szkół zwalnianie nauczycieli. Jest to efekt niższych dochodów z PIT oraz wprowadzenia w tym roku w życie specjalnych dodatków do nauczycielskich pensji... więcej >>

Nowelizacja przepisów o wykorzystywaniu środków zfron

Weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które ograniczają możliwości nieracjonalnego wykorzystywania środków zgromadzonych w funduszu... więcej >>

Posłowie chcą wydłużyć wiek służby

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za wydłużeniem do 63. roku życia służby na niektórych stanowiskach wojskowych, m.in. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego... więcej >>

Pracodawcy nagminnie łamią prawo pracy

W 2009 roku inspekcja pracy nałożyła na firmy ponad 20 tys. mandatów na kwotę 25 mln zł. Wciąż pracodawcy obchodzą prawo, bo chcą zaoszczędzić na kosztach zatrudnienia, a pracownicy zgadzają się na pracę w szarej strefie, aby korzystać ze świadczeń socjalnych... więcej >>

Rynek pracy na wiosnę

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętna pensja w ciągu roku urosła o nieco ponad 3 proc. W kwietniu zarabialiśmy w firmach z sektora przedsiębiorstw przeciętnie 3398,67 zł... więcej >>

ZUS walczy z symulantami

„Dziennik Gazeta Prawna” na podstawie danych z komisji orzekających Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pisze, że na stu chorych Polaków dziewięciu symuluje... więcej >>

Energetyka: Rekordowe odprawy

„Rzeczpospolita” napisała, że kwota 100-120 tys. zł to minimalna propozycja odprawy dla pracownika, który zgodzi się odejść z firmy. Gdańska Energa zależnie od stażu chce płacić 60-120 tys. zł, a Enion - 40-100 tys. zł... więcej >>

Niepełnosprawni mają problem z pracą

„Rzeczpospolita” pisze o wynikach największych w historii badań przeprowadzonych wśród aż 100 tys. osób niepełnosprawnych z całej Polski. Wynika z nich, że zaledwie co czwarty podejmuje pracę... więcej >>

PARP: Połowa firm w kraju nie odczuło kryzysu

Z badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że około 50 proc. małych i średnich firm w Polsce uważa, iż światowy kryzys finansowy prawie wcale nie wpłynął na ich działalność... więcej >>

Polacy zarabiają najmniej w Unii Europejskiej

Raport „Praca Polska 2010”, przygotowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pokazuje, że zarabiamy najmniej pieniędzy w całej Unii Europejskiej. Polskie firmy większość ryzyka związanego z kryzysem przerzuciły na pracowników... więcej >>

Rośnie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców

Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w Polsce rośnie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców. W roku 2009 zwiększyła się aż dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła ponad 10 tys... więcej >>

Starsi ludzie mogą liczyć na pracę

W najbliższej dekadzie w Polsce grupa osób w wieku produkcyjnym skurczy się o około 8 proc. Zatem będzie blisko 2 mln osób mniej. Zdaniem ekspertów od demografii taka tendencja spadkowa utrzyma się przynajmniej przez kolejnych dziesięć lat... więcej >>

Zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Rząd zamierza wprowadzić nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców i poszerzyć krąg potencjalnych odbiorców pomocy udzielanej przez Agencję... więcej >>

ZUS: Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w 15 minut

Rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski poinformował, że przedsiębiorca może od ręki dostać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS. Dotychczas musiał czekać na nie 7 dni... więcej >>

Inkubator Przedsiębiorczości w Gdańsku

W połowie przyszłego roku rozpocząć ma działalność Gdański Inkubator Przedsiębiorczości „Starter”. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą otrzymają w nim pomoc administracyjną i finansową... więcej >>

Niewygodne rozstania z pracodawcą

Wahania wśród nowozatrudnionych pracowników to dla HR-owców spory problem. Odejście tak zwanych „świeżych” pracowników jest bolesne, bo następuje na krótko po kosztownej i czasochłonnej rekrutacji... więcej >>

Pracodawcy bez obaw zatrudniają nowych pracowników

Jak wynika z najnowszego raportu korporacji Randstad i TNS OBOP przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia wśród 300 firm, co czwarty pracodawca planuje w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie... więcej >>

Sędziowie będą zarabiać więcej

Resort sprawiedliwości planuje, iż w przyszłym roku wynagrodzenia sędziów wzrosną o 7 proc. Planowana podwyżka wynika z przepisów ustawy o ustroju sądów... więcej >>

Składka zdrowotna zdrożeje

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że składka zdrowotna pójdzie w górę w zamian za ulgę podatkową na prywatną polisę medyczną... więcej >>

Składki do ZUS za delegowanych pracowników

Od 1 maja obowiązują nowe przepisy o delegowaniu przez firmy pracowników do państw unijnych. Przedsiębiorca zapłaci składki ubezpieczeniowe do ZUS od delegowanego pracownika maksymalnie przez dwa lata... więcej >>

Wyższe diety na podróże służbowe dostaną

Dieta oraz ryczałt za nocleg w czasie delegacji wzrosną o 30 proc. Wyższe będą także diety, które przysługują na służbową podróż zagraniczną... więcej >>

Zagraniczne inwestycje stworzą tysiące miejsc pracy

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych poinformowała, że nawet 40 tysięcy nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych lat może powstać dzięki inwestycjom zagranicznym, które wspiera. Ich łączna wartość to ok. 5,6 mld euro... więcej >>

Bezpłatne szkolenie dla co piątego pracownika

Na unijne szkolenie można zakwalifikować jedynie 20 proc. pracowników jednej firmy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tłumaczy, że dzięki temu ze szkoleń skorzysta więcej przedsiębiorstw... więcej >>

Chętnych do telepracy nie brakuje

Mimo że co drugi Polak chciałby pracować na odległość, to telepracę stosuje tylko co dziesiąta firma. Bariera mentalna i mało precyzyjne przepisy BHP to dwa największe hamulce, które ograniczają rozwój pracy na odległość w polskich firmach... więcej >>

Nie znajdujemy satysfakcji w pracy

Z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl wynika, że ponad 50% Polaków nie czerpie satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracodawcy mają powód na niepokoju... więcej >>

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej podpisana

Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje ujednolicenie zasad odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej oraz jednolite zasady przyznawania pomocy... więcej >>

Polacy są przepracowani

Aż 11 z 16 milionów pracujących Polaków pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Prawie co dziesiąty ma przynajmniej jedną dodatkową pracę. Ponad połowa twierdzi, że jest zmęczona i nie odczuwa satysfakcji z pracy... więcej >>

Więcej grupowych zwolnień

Zgłoszone przez firmy od stycznia do końca marca plany grupowych zwolnień objęły aż 24,7 tys. osób. To prawie dwa razy więcej niż w ostatnich trzech miesiącach 2009 r., kiedy zgłoszono do zwolnienia 13 tys. pracowników... więcej >>

ZUS zweryfikuje ważność podpisu on-line

Rząd przyjął nowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych, która ma zastąpić ustawę z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Nowa ustawa dostosowuje nasze przepisy do unijnych przepisów... więcej >>

Złe oceny pracy NFZ i ZUS

Mało się zmienia w postrzeganiu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Ostatni sondaż CBOS pokazuje, że ponad połowa Polaków źle ocenia działalność obu instytucji... więcej >>

Bezrobocie w marcu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 12,9 proc. wobec 13,0 proc. w lutym. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu marca br. 2 mln 76,7 tys. osób... więcej >>

Elastyczny czas pracy

Badanie European Companies Survey pokazuje, że w co drugim polskim przedsiębiorstwie funkcjonuje elastyczna organizacja czasu pracy. Firmy operują godzinami pracy tak, aby dostosować je do oczekiwań pracowników... więcej >>

Nowela przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie trwać do 30 maja... więcej >>

Obowiązkowa cytologia i mammografia

Projekty nowelizacji ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej i Kodeksu pracy, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia przewidują, że pracujące kobiety będą musiały obowiązkowo wykonywać badania cytologiczne i mammograficzne... więcej >>

Pracownicy tymczasowi będą znowu potrzebni

Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym roku po raz pierwszy od sześciu lat zmalała o 25 proc. liczba pracowników tymczasowych... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2010 roku wyniosło 3.493,42 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,8 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosło o 6,2 proc... więcej >>

Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia

Z badania Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP wynika, że 44 proc. przedsiębiorców spodziewa się w nadchodzącym półroczu wzrostu gospodarczego. 24 proc. z nich planuje wzrost zatrudniania, a 18 proc. przedsiębiorców myśli o podwyżkach płac... więcej >>

Wskaźnik Dobrobytu rośnie piąty raz z rzędu

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję społeczeństwa, wzrósł w kwietniu piąty miesiąc z rzędu... więcej >>

Bezrobotni założyli tysiące firm

„Rzeczpospolita” pisze, że w 2009 roku firmy założyło prawie 64 tys. bezrobotnych, a biznes stworzył niemal 30 tys. stałych miejsc pracy za pieniądze Funduszu Pracy. Kosztowało to łącznie 1,6 mld zł... więcej >>

Mniej bezrobotnych

Prognozy kilkunastu analityków i ekspertów rynku pracy mówią, że najgorsze mamy już za sobą. Ich zdaniem, obecny stopień bezrobocia 12,9 proc. do końca roku będzie malał... więcej >>

Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na 25 mln zł wsparcia

Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło ponad 25 mln złotych na wsparcie projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości „Droga do Polski przedsiębiorczej”... więcej >>

Nawet pół roku trwa założenie spółki

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jest w dalszym ciągu długotrwałym procesem. Dobrym wynikiem jest przebrnięcie przez procedurę rejestracyjną w trzy miesiące, ale czasem trwa to nawet pół roku... więcej >>

Polacy są przeciwni zrównaniu wieku emerytalnego

Z sondażu CBOS wynika, że 74 proc. Polaków jest przeciw zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Rozwiązanie takie popiera 20 proc. Zrównaniu wieku emerytalnego częściej sprzeciwiają się kobiety niż mężczyźni... więcej >>

W pracy bez rywalizacji

Wyniki badań przeprowadzonych przez portal Praca.pl pokazują, że Polacy w pracy nie chcą między sobą rywalizować. W ankiecie wzięło udział ponad 2 tys. osób... więcej >>

ZUS: W tym roku bez nowych kredytów

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest dobra. Wpływy ze składek mogą być nawet wyższe, niż zakładano, co oznacza, że ZUS nie będzie musiał w tym roku zaciągać kredytów w bankach komercyjnych i pożyczać pieniędzy na wypłatę świadczeń w budżecie... więcej >>

Świadectwo pracy z informacją o urlopie ojcowskim

Od 1 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Pracodawca w związku z tym musi zamieścić w świadectwie pracy informację o wykorzystaniu tego urlopu, jeżeli pracownik korzystał z niego w okresie zatrudnienia... więcej >>

Dodatkowy płatny urlop na podnoszenie kwalifikacji

Sejm zdecydował, że pracodawca będzie musiał dać 6 dni dodatkowego płatnego urlopu pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Jeśli sfinansuje mu naukę, to świadczenie takie nie będzie opodatkowane... więcej >>

Polacy mają pociąg do biznesu

W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 5,3 tys. nowych firm. Nawet kryzys nie ma wpływu na zapał Polaków do zakładania własnych przedsiębiorstw... więcej >>

Płace nauczycieli bez kontroli

Regionalne izby obrachunkowe nie będą kontrolować gmin, czy zapewniają nauczycielom średnie płace. Ograniczą się do sprawdzenia poprawności kwot z ich sprawozdań... więcej >>

Spada liczba osób w wieku produkcyjnym

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba osób w wieku produkcyjnym do 2035 r. zmniejszy się z poziomu 24,6 mln w 2008 r. do 20,7 mln w 2035 r., z czego o ponad 1,2 mln zmniejszy się w pięcioleciu 2015-2020... więcej >>

ZUS: Elektroniczne zapytania

Na portalu internetowym e-Inspektorat.zus.pl dostępna jest nowa usługa elektronicznych zapytań w kwestiach emerytur pomostowych. Nowa usługa umożliwi każdemu przedsiębiorcy zainteresowanemu zasadami opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych zwrócenie się do ZUS o pomoc... więcej >>

Elektroniczne zapytania dotyczące emerytur pomostowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę dla przedsiębiorców, którzy muszą odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

więcej >>

Nowe tabele dotyczące różnicowania stopy procentowej składki wypadkowej

Nowela rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych została wprowadzona ze względu na zmiany w rozporządzeniu w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Z tego względu od nowego okresu składkowego płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe wpisani do rejestru REGON stosowali nowe stopy ryzyka.

więcej >>

Nowe zasady wynagradzania w PLL LOT

Zarząd PLL LOT wprowadza w życie dwa nowe dokumenty: regulamin wynagrodzeń oraz pracy.

więcej >>

Nowelizacja przepisów o wysokości świadczeń związanych z niezdolnością do pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zakłada usunięcie różnic w wysokości wypłacanych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy - zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego.

więcej >>

Przedsiębiorcy niechętnie uczą zawodu bezrobotnych

Firmy nie przyjmują na praktyki bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych, chociaż mogą na ten cel otrzymać środki z urzędu pracy.

więcej >>

Przyznawanie ulg i umorzeń składek na ZUS

Rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski poinformował, że sytuacja finansowa przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty składek na ubezpieczenie społeczne, będzie oceniana według jednolitych standardów.

więcej >>

Zmiany w przekazywaniu elektronicznych dokumentów do ZUS

ZUS poinformował, że od 1 kwietnia płatnicy składek, którzy składają do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe drogą elektroniczną, muszą zmienić certyfikat logowania do programu Płatnik.

więcej >>

KE: Ostatnie ostrzeżenie w sprawie równouprawnienia w pracy

Komisja Europejska wysłała Polsce ostatnie, przed pozwaniem do Trybunału w Luksemburgu, upomnienie w sprawie opóźnień we wdrożeniu unijnej dyrektywy, która dotyczy równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy... więcej >>

Maleje liczba emerytów

W styczniu, drugi miesiąc z rzędu, malała liczba emerytów otrzymujących świadczenia z ZUS. Okazuje się, że wprowadzona rok temu reforma wcześniejszych emerytur przynosi efekty... więcej >>

Na pomoc w założeniu firm przeznaczono 79 mln zł

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów wspierających początkujących przedsiębiorców. Pieniądze mają być przeznaczone na uruchomienie i prowadzenie firmy... więcej >>

Polacy negatywnie oceniają sytuację na rynku pracy

Z marcowego sondażu CBOS wynika, że 67 proc. Polaków źle lub bardzo źle ocenia sytuację na krajowym rynku pracy. Przeciwnego zdania jest 5 proc. ankietowanych. Poprawy sytuacji spodziewa się 17 proc. respondentów, o 1 pkt proc. więcej niż w grudniu 2009 r... więcej >>

Rośnie liczba firm pokrzywdzonych przez organy państwa

„Rzeczpospolita” informuje, że rośnie liczba przedsiębiorstw, którym w wyniku błędów organów państwa grozi upadłość. Dramat dotyczy przedsiębiorców, ich rodzin, pracowników czy wspólników... więcej >>

Szanse na zaległe wynagrodzenia

Byli pracownicy upadłych firm, którzy do 30 czerwca 2007 r. nie złożyli wniosku o wypłatę zaległych wynagrodzeń, będą mogli wystąpić o nie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Wybory rad pracowników z uwzględnieniem wyroku TK

Obecne rady pracowników kończą w tym roku swoje kadencje. Nowe wybory muszą zostać przeprowadzone z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego... więcej >>

ZUS: Zaświadczenia E-101

Sąd Najwyższy orzekł, że przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zabroniła im opłacania składek do polskiego systemu ubezpieczeniowego od delegowanych pracowników... więcej >>

Do pracy w 42,2 minuty

Jak wynika z danych Eurofound, statystycznemu Polakowi dojazd do i z pracy zajmuje 42,2 minuty dziennie. Dla porównania: mieszkańcy Rumunii poświęcają tej czynności niemal 54 minuty, a Estończycy 48,5... więcej >>

Finansowe kary za błąd we wniosku

Specjaliści, którzy zajmują się rozliczaniem projektów unijnych, mogą zostać ukarani za popełniane błędy. Instytucje wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki odnotowują coraz większą liczbę pomyłek we wnioskach o płatność... więcej >>

Korzystanie z „tacierzyńskiego” budzi obawy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił, że jedynie 75 z nawet 325 tys. uprawnionych mężczyzn skorzystało z urlopu ojcowskiego w styczniu 2010 roku... więcej >>

Nowela przepisów o przyznawaniu bezrobotnym środków z Funduszu Pracy

17 marca weszło w życie rozporządzenie w sprawie przyznawania osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych... więcej >>

Projekty dotyczące opieki nad dziećmi

Szef doradców premiera Michał Boni poinformował, że rządowi zależy na stworzeniu jak najlepszych warunków dla wzrostu dzietności. W związku z tym Rada Ministrów zajmie się projektami dotyczącymi opieki nad najmłodszymi... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym 2010 roku wyniosło 3 tys. 288,29 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 2,9 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosło o 1,8 proc... więcej >>

Wzrosło świadczenie urlopowe z funduszu socjalnego

Z powodu wzrostu wysokości odpisu na fundusz socjalny, pracodawca, który na początku roku wypłacił pracownikowi świadczenie urlopowe, musi mu wypłacić wyrównanie... więcej >>

Zakaz internetu niekorzystnie działa na pracowników

I Ogólnopolskie Badanie Pracowników „Internet w pracy”, przeprowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim pokazuje, że w firmach, które blokują pracownikom dostęp do internetu, spada zadowolenie z pracy... więcej >>

Bezrobocie w lutym

Ministerstwo pracy szacuje, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13 proc. i w porównaniu do stycznia wzrosła o 0,3 punktu proc. Bezrobotnych było 2 mln 102,6 tys., a pracodawcy zgłosili 80,5 tys. nowych ofert pracy... więcej >>

Gminy nie szkolą swoich pracowników

Mimo, że pracownicy samorządowi mogą bezpłatnie podnosić kwalifikacje, jeśli ich urząd pozyska unijną dotacje, to gminy robią to jednak rzadko... więcej >>

Na kryzys dobre są staże i praktyki

Liczba ogłoszeń praktyk i staży w porównaniu z analogicznym okresem sprzed kryzysu wzrosła o 75 proc. W ten sposób firmy oszczędzają na zatrudnianiu nowych pracowników i łatają braki kadrowe... więcej >>

Ruszył program Bon na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi... więcej >>

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia poinformowało, że w ubiegłym roku wydano prawie 30 tys. zezwoleń na pracę. Jest to niemal 60 proc. więcej niż rok wcześniej... więcej >>

Wysokość emerytury wyniesie połowę ostatniego wynagrodzenia

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, że emerytura wypłacana z obowiązkowych dwóch filarów będzie o ponad połowę niższa od ostatniego miesięcznego wynagrodzenia... więcej >>

Budżet dołoży do niani

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej specjalnie zachęci rodziców, którzy zdecydują się na legalne zatrudnienie opiekunki do dziecka. Nowe przepisy mają szansę wejść w życie jeszcze w tym roku... więcej >>

Likwidacja odrębnego postępowania gospodarczego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada likwidację odrębnego postępowania gospodarczego... więcej >>

Nowe zasady wypłacania becikowego

Nowelizacja ustawy dotycząca zasad wypłacania „becikowego” przewiduje, że do końca 2011 r., aby otrzymać świadczenie wystarczy udowodnić co najmniej jedną wizytę u ginekologa lub położnej w czasie ciąży... więcej >>

Pensji nie wypłaca coraz więcej firm

Liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacają wynagrodzeń wzrosła aż o 65 proc. W zeszłym roku inspektorzy pracy wydali nakazy zapłaty zaległych świadczeń pracowniczych na kwotę 142 mln zł, czyli o 51 mln zł więcej niż rok wcześniej... więcej >>

Renty inwalidzkie uzależnione będą od zgromadzonych składek?

W opinii prezydenta Lecha Kaczyńskiego proponowane przez ministra finansów uzależnienie rent od kwoty zgromadzonych składek, naruszy zasadę „solidarności społecznej”... więcej >>

Więcej osób chce dłużej pracować

Jak wynika z sondażu Homo Homini, coraz mniej osób sprzeciwia się podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat. Pomysł odrzuca już tylko 49,5 proc. Polaków... więcej >>

Wskaźnik Rynku Pracy w lutym

Instytut BIEC poinformował, że Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje o trendach na rynku pozostał w lutym na stabilnym poziomie... więcej >>

ZUS ma pieniądze na waloryzację emerytur i rent

Rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Przemysław Przybylski poinformował, że średnia emerytura wzrośnie od 1 marca o 75 zł, a renta o 55-64 zł. Będzie to kosztowało około 516 mln zł miesięcznie, ale ZUS ma pieniądze na waloryzację świadczeń... więcej >>

Bezrobocie jest coraz wyższe

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 12,7 proc. wobec 11,9 proc. w grudniu 2009 roku. Na koniec stycznia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 2052,5 tys. osób... więcej >>

Co ósma osoba na zwolnieniu była zdolna do pracy

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że co ósma osoba pobierająca w ubiegłym roku zasiłek chorobowy, była zdolna do pracy. ZUS skontrolował łącznie ponad 287 tys. zwolnień i cofnął świadczenia na blisko 150 mln zł... więcej >>

Internauci są zadowoleni z pracy

Z internetowych badań, które Fundacja Obserwatorium Zarządzania przeprowadziła jesienią zeszłego roku wśród ponad 1000 osób wynika, że prawie sześciu na dziesięciu Polaków jest zadowolonych z pracy w swojej firmie... więcej >>

Najwięcej zarabia się w stolicy

Warszawa kolejny raz jest liderem płacowym wśród polskich miast. Mediana wynagrodzeń wyniosła w stolicy 5,2 tys. zł brutto i była o 44 proc. wyższa niż w Krakowie (3,6 tys. zł) i aż o 86 proc. większa niż w Lublinie (2,8 tys. zł)... więcej >>

Nowy zawód dzięki programowi „Praca Przyjazna Rodzicom”

Bezrobotni rodzice z Małopolski będzie mogło bezpłatnie zdobyć nowy zawód dzięki programowi „Praca Przyjazna Rodzicom”, który jest finansowany jest w ramach unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)... więcej >>

Odpis na działalność socjalną wzrósł

Główny Urząd Statystyczny podał wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, które stanowi podstawę do wyliczenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)... więcej >>

Polacy wciąż są tanią siłą roboczą

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Polacy są w dalszym ciągu tanią siłą roboczą. Tylko w pięciu państwach UE praca jest niżej wyceniana niż u nas. Ekonomiści jednak twierdzą, że to dobrze... więcej >>

Sezonowych przedsiębiorców jest coraz mniej

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w ostatnim kwartale 2009 roku liczba pracujących zmalała z 16,02 mln w III kwartale do 15,88 mln, czyli o 141 tys. osób... więcej >>

Straż Graniczna chce zatrudnić sto osób

Sto osób, głównie do pracy na przejściach granicznych, chce zatrudnić w tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej... więcej >>

Bezrobocie spadnie w 2012 roku

„Rzeczpospolita” pisze, że w rządowej aktualizacji programu konwergencji podano, iż bezrobocie liczone według europejskiej metodologii BAEL pod koniec tego roku wyniesie 9,2 proc., a pod koniec 2011 r. 9,3 proc... więcej >>

Dotacja nie przysługuje po zawieszeniu firmy

Osoba bezrobotna może otrzymać z urzędu pracy na założenie własnej firmy dotację w wysokości sześciu średnich pensji. Nie ma jednak na nią szans, jeśli w ciągu ostatniego roku prowadziła firmę... więcej >>

Kosztowne związki zawodowe

Ministerstwo skarbu przygotowało raport dotyczący kosztów funkcjonowania związków zawodowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, na prośbę Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan... więcej >>

Pomoc UE dla regionów o najwyższym bezrobociu

W tym roku więcej unijnych szkoleń dla bezrobotnych odbędzie się w powiatach, które zanotowały najwyższy wskaźnik stopy bezrobocia... więcej >>

Systematyczna waloryzacja emerytur

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała utrzymanie w kolejnych latach systematycznej waloryzacji emerytur. W tym roku mają one wzrosnąć o 4,6 proc., zamiast planowanych wcześniej 4,1 proc... więcej >>

Więcej wydatków niż wpływów

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk poinformował, że wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na emerytury i renty przewyższają wpływy, ale – jak zapewnił prezes – sytuacja jest stabilna... więcej >>

Wzrost średniego wynagrodzenia

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2010 roku wyniosło 3 tys. 231,13 zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 0,5 proc., a miesiąc do miesiąca spadek o 11,5 proc... więcej >>

Świadczenie usług na rzecz dawnych pracodawców

Sejm znowelizował przepisy PIT, które dotyczą ułatwień dla podatników chcących świadczyć usługi na rzecz dawnych pracodawców... więcej >>

Emerytury wojskowe niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady naliczania emerytur wojskowych są niezgodne z konstytucją, co oznacza, że po zmianie ustawy i wydaniu nowego rozporządzenia wojskowi wymienieni w ustawie dostaną dodatki emerytalne na nowych zasadach... więcej >>

Kobiety w Polsce wciąż zarabiają mniej od mężczyzn

Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej o równości kobiet i mężczyzn wynika, że kobiety zarabiają średnio o 15 proc mniej od mężczyzn. Im lepsze posady, tym większe różnice... więcej >>

Opinia PIP niekonieczna do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Przedsiębiorca, który zatrudnia osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie będzie musiał uzyskiwać opinii Państwowej Inspekcji Pracy... więcej >>

Pracownicy tymczasowi zarabiają lepiej

Według badań agencji pracy tymczasowej Start People słaba koniunktura na rynku pracy tymczasowej nie przełożyła się na zarobki. Liczba zleceń spadła o prawie 30 proc., ale średnia płaca brutto za godzinę pracy wzrosła o 3,5 proc. i wynosiła 9,22 zł... więcej >>

W lutym bezrobocie może wzrosnąć

Wiceminister pracy Czesława Ostrowska powiedziała, że w lutym stopa bezrobocia może jeszcze wzrosnąć, ale skala wzrostu będzie nieznaczna... więcej >>

Wniosek o pomoc dla zwalnianych pracowników

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała, że Polska wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych zwalnianych pracowników. Chodzi o 500 tys. euro pomocy dla 415 osób, które straciły pracę w Wielkopolsce w branży motoryzacyjnej... więcej >>

Zostań stewardesą/stewardem

Linie lotnicze rozpoczęły rekrutację stewardes i stewardów. Na rynku pojawili się nowi przewoźnicy, którzy rozpoczęli nabór na stewardesy i stewardów. Osób zainteresowanych pracą w tym zawodzie również nie brakuje... więcej >>

Zwolnienia w PZU

Członek zarządu PZU Rafał Stankiewicz poinformował, że Grupa PZU w ramach restrukturyzacji swoich spółek przewiduje zmniejszenie zatrudnienia w tym roku o 2316 etatów... więcej >>

Co roku rejestruje się więcej nowych firm

Każdego roku w Polsce powstaje więcej firm, ale niewielka część z nich jest jednak w stanie przetrwać pierwsze trzy lata od rozpoczęcia działalności... więcej >>

Droga awansu nauczyciela

Rząd, oprócz tego, że chce podwyższać w kolejnych latach pensje nauczycielom, proponuje im nowy system awansu zawodowego, który ma bardziej motywować do efektywniejszej pracy... więcej >>

Druga edycja programu kierunków zamawianych

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wyda w tym roku 200 mln zł na wsparcie uczelni, które kształcą inżynierów i innych specjalistów potrzebnych gospodarce. Połowa studentów, którzy podejmą naukę otrzyma stypendia... więcej >>

Największy wzrost bezrobocia nastąpił w woj. pomorskim

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tadeusz Adamejtis poinformował, że w województwie pomorskim liczba osób bezrobotnych wzrosła w 2009 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 48 proc... więcej >>

Niewystarczająca liczba żłobków

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zaapelował o przyspieszenie prac nad ustawą o żłobkach, która ma złagodzić przepisy blokujące zakładanie nowych placówek tego typu... więcej >>

PIP w urzędach skarbowych

„Puls Biznesu” pisze, że pierwszy raz w historii fiskus padł ofiarą kontroli. Od czerwca do listopada 2009 r. 16 izb oraz 145 urzędów skarbowych znalazło się pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy... więcej >>

Stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 12,8 proc.

Minister Jolanta Fedak powiedziała, że jej resort szacuje stopę bezrobocia w styczniu na poziomie 12,8 proc. Oznacza to wzrost z 11,9 proc. w grudniu 2009 roku... więcej >>

Temperatura w miejscu pracy do sprawdzenia

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych Państwowa Inspekcja Pracy otrzymuje coraz więcej skarg od pracowników. Zgłoszenia dotyczą łamania przepisów bhp dotyczących warunków pracy w okresie zimowym... więcej >>

Wysokość kosztów pracy w Polsce

Przeciętny miesięczny koszt pracy w Polsce wyniósł w 2008 roku 3 986,5 PLN. Szacowana na 2009 roku wysokość nakładów na pracownika to 4 177,9 PLN. W 2008 roku koszty pracy w sektorze publicznym były o 15% wyższe niż w firmach prywatnych... więcej >>

Bez tajemnic przed pracodawcą

Minister pracy Jolanta Fedak rozważa poszerzenie katalogu informacji, jakich będzie się mógł domagać pracodawca od pracowników i kandydatów do pracy. Wnioskuje o to generalny inspektor ochrony danych osobowych... więcej >>

Coraz więcej bankructw

„Rzeczpospolita” pisze, że od początku stycznia liczba upadłości polskich firm wzrosła o 120 proc. w porównaniu z sytuacją rok temu. Prognozy na kolejne miesiące nie są optymistyczne... więcej >>

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którym zajmowała się Rada Ministrów przewiduje możliwość przyznawania rodzinom zastępczym wyższych świadczeń oraz ujednolica zasady przyznawania im pomocy pieniężnej... więcej >>

Polska upomniana za możliwą dyskryminację w miejscu pracy

Komisja Europejska uznała, że pomimo wcześniejszych upomnień, Polska nie wdrożyła prawidłowo unijnej dyrektywy z 2000 roku, zakazującej jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy... więcej >>

Pracownik przez internet

Firmy i osoby bezrobotne od połowy roku będą mogli elektronicznie składać oferty pracy w ogólnopolskim portalu internetowym zarządzanym przez resort pracy... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IKE

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę nowelizującą ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz o pracowniczych programach emerytalnych... więcej >>

Stopa bezrobocia w grudniu 2009 roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w grudniu 2009 roku wzrosła do 11,9 proc. wobec 11,4 proc. w listopadzie 2009 roku... więcej >>

Wartość pracy kobiet w domu

Ekonomiści szacują, że średnia wartość pracy, którą wykonują kobiety w domu, wynosi około 2 tys. zł miesięcznie. Fundacja MaMa obliczyła, że kobieta zajmująca się domem i dziećmi w ciągu dnia wykonuje około 200 różnych czynności... więcej >>

Długi ZUS w bankach komercyjnych

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk poinformował na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, że zadłużenie ZUS w bankach komercyjnych wynosi obecnie 1 mld 810 mln zł... więcej >>

Małe i średnie firmy mogą liczyć na pieniądze z UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w marcu ogłosi konkurs, w którym przyzna dotacje na projekty tak zwanych szkoleń zamkniętych, tj. przygotowanych na potrzeby konkretnej firmy... więcej >>

Naliczanie składki zdrowotnej rolników

Minister zdrowia Ewa Kopacz powiedziała, że projekt zakładający, iż składka zdrowotna rolników będzie naliczana od najniższego wynagrodzenia, a nie od ceny kwintala żyta został przyjęty na kierownictwie resortu zdrowia... więcej >>

Nowelizacja przepisów o pracy tymczasowej

24 stycznia weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych... więcej >>

Polacy krytycznie o ZUS i NFZ

Z ostatniego sondażu CBOS wynika, że większość Polaków krytycznie ocenia działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (54 proc.) i Narodowego Funduszu Zdrowia (76 proc.)... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu 2009 roku wyniosło 3 tys. 652,40 zł, co znaczy, że rok do roku wzrosło o 6,5 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosło o 7,3 proc... więcej >>

Sądy pracy będą rozstrzygać spory między inwestorem a związkami zawodowymi

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji przewiduje, że roszczenia pracowników wynikające z porozumień zawieranych między związkami zawodowymi i przyszłym inwestorem nie będą już trafiały do sądów cywilnych. Będą rozpatrywane przez sądy pracy... więcej >>

Wyższa podwyżka emerytur i rent w marcu

Z ostatnich danych GUS wynika, że wskaźnik waloryzacji wyniesie ok. 104,5 proc., a nie jak zakładał rząd 104,1 proc. W związku z tym w marcu prawie 10 mln rencistów i emerytów otrzyma większą podwyżkę... więcej >>

447 mln zł na walkę z bezrobociem w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie w 2010 r. otrzyma około 447 mln zł na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób poszukujących pracy. Będzie to ponad 64 mln zł więcej niż w 2009 r... więcej >>

Aplikant bez pracy nie otrzyma pomocy z urzędu

Aplikanci prawniczy, którzy mają status bezrobotnego, chcieliby otrzymać z Funduszu Pracy pieniądze na opłacenie aplikacji. Według nich jest to możliwe, bo aplikacja jest tym samym co szkolenie... więcej >>

Lepsza ochrona przed zwolnieniem

Prezydent złożył Marszałkowi Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jego zdaniem obowiązujący stan prawny w sposób niedostateczny chroni stałych pracowników przed zwolnieniami, które wynikają z chęci zastąpienia ich pracownikami tymczasowymi... więcej >>

Niższa kara za nieopłacenie składek do ZUS

Rząd proponuje obniżenie ze 100 do 30 proc. dodatkowej kary wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tym pracodawcom, którzy nie zapłacili terminowo składek na ubezpieczenia społeczne... więcej >>

Polacy za przywilejami emerytalnymi dla ciężko pracujących

„Rzeczpospolita” pisze, że istnienie uprzywilejowanych grup emerytów nie przeszkadza Polakom. Największymi zwolennikami zróżnicowania zasad emerytalnych są najmniej zarabiający... więcej >>

Senat popiera nowelizację ustawy o IKE

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz o pracowniczych programach emerytalnych. Uchwalona przez Sejm w grudniu 2009 r. nowela dostosowuje przepisy naszej ustawy o IKE do prawa wspólnotowego... więcej >>

W dużych miastach bezrobocie rośnie dwa razy szybciej

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba bezrobotnych w aglomeracjach rośnie ponad dwa razy szybciej niż w całej Polsce... więcej >>

W styczniu będzie więcej bezrobotnych

Osoby bezrobotne wstrzymały się do stycznia z rejestracją jako bezrobotni. Działo się tak za sprawą podwyższonego od początku tego roku zasiłku dla bezrobotnych... więcej >>

Emerytem najlepiej być we Francji

Amerykańskie pismo „International Living” napisało, że Francja nadal jest krajem o najlepszej jakości życia. Tak wynika z rankingu dotyczącego emerytów żyjących za granicą... więcej >>

Lepsza ocena stanu zatrudnienia

BIEC poinformował, że Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o trendach na rynku pracy, w grudniu spadł, co oznacza, że nie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu bezrobocia... więcej >>

Podatek liniowy dla samozatrudnionych

Projekt zmian w ustawie o PIT, który przyjęła sejmowa podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego przewiduje, że samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi na rzecz dawnych pracodawców bez utraty prawa do opodatkowania liniowym PIT-em... więcej >>

Stopa bezrobocia na koniec 2009 roku

Stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie 2009 roku była najwyższa od 1998 roku. Po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła według Eurostat 10 procent. W Polsce w grudniu stopa bezrobocia wyniosła 11,9 procent... więcej >>

Urzędnik podatkowy to najbardziej deficytowy zawód w Polsce

Z danych Urzędów Pracy z pierwszej połowy 2009 roku wynika, że urzędnik podatkowy to najbardziej deficytowy zawód w Polsce... więcej >>

W 2010 roku niższe składki do ZUS

Osoby, które prowadzą własne firmy będą odprowadzać w tym roku, co miesiąc niższe składki na ubezpieczenia społeczne w porównaniu z rokiem 2009... więcej >>

Więcej kontroli inspekcji pracy

„Puls Biznesu” pisze, że z dokumentu, do którego dotarł wynika, że kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy ma być w 2010 r. więcej niż w latach poprzednich... więcej >>

Wiek emerytalny nie zostanie wydłużony

Minister pracy Jolanta Fedak powiedziała w Sejmie, że resort pracy nie przedłoży propozycji wydłużenia wieku emerytalnego... więcej >>

ZUS będzie egzekwować zaległe składki przez 5 lat

Od 1 stycznia 2011 r. mogą się zmienić zasady ubiegania się przez firmy o nienależnie pobrane składki przez ZUS. Rząd zamierza skrócić z dziesięciu do pięciu lat okres przedawniania należności firm wobec ZUS z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne... więcej >>

Bezrobocie w listopadzie

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie na koniec listopada 2009 roku wzrosło do 11,4 proc. z 11,1 proc... więcej >>

FUS w 2010 roku otrzyma z budżetu 60,4 mld zł

Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska poinformowała, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych otrzyma w 2010 roku łącznie z budżetu 60,4 mld zł... więcej >>

Lepsza ochrona pracujących rodziców

Prezydent podpisał ustawę z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy zapewnia większą ochronę pracowników korzystających z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem... więcej >>

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010 r. wyniesie 1317 zł

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. będzie wyższa o 41 zł od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2009 r., które wynosiło 1276 zł... więcej >>

Ponad 100 dni wolnego w 2010 roku

Na Polaków w 2010 roku czeka aż 112 dni wolnych od pracy, nie licząc indywidualnych urlopów. Jednak nie wszyscy będą mogli aż tyle odpoczywać. Kilkusettysięczna część Polaków będzie zmuszona spędzić część dni wolnych pracując jak zwykle... więcej >>

Praca w warunkach zagrożenia zdrowia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2008 roku 11,2% osób zatrudnionych w Polsce pracowało w warunkach zagrożenia zdrowia. Podobnie jak rok wcześniej, co szóstą osobą zatrudnioną w trudnych warunkach była kobieta... więcej >>

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia... więcej >>

Zatrudnianie pracowników tymczasowych: Nowelizacja ustawy

Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Podpisana ustawa zmniejsza biurokratyczną procedurę, a tym samym polepsza sytuację pracowników tymczasowych... więcej >>

Jaki zawód wybrać?

W roku szkolnym 2007/2008 nastąpił przełom i po raz pierwszy od 18 lat odnotowano wzrost liczby uczniów zasadniczych szkół zawodowych... więcej >>

Poziom stresu w pracy

Z badań Extended DISC wynika, że polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Wskaźnik stresu wśród Polaków jest zdecydowanie wyższy niż u pracowników z innych krajów np. Wielkiej Brytanii, Danii czy Hiszpanii... więcej >>

Pracownicy najbardziej cenią świąteczne premie

Z ankiety, jaką wśród internautów przeprowadził portal pracuj.pl. wynika, że firmową Wigilię zorganizuje pracodawca prawie co drugiego ankietowanego (46 proc.). Dla prawie wszystkich zapytanych, bo dla ok. 93 proc. jest to miły zwyczaj... więcej >>

Rekompensata za pracownika w wojsku

Od stycznia w armii zawodowej będzie służyć 100 tys. żołnierzy zawodowych. Wspomagać ich będzie 10 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych... więcej >>

Specjalny dodatek do renty strukturalnej

W przyszłym roku około 6 tys. osób będzie mogło otrzymać jeszcze unijne renty strukturalne. Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie programu rent strukturalnych o 362 mln euro... więcej >>

W tym roku przedsiębiorcy dostali z UE 640 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tym roku przyjęła prawie 9 tys. wniosków o 19 mld zł unijnych dotacji. Nigdy wcześniej agencja nie rozdysponowała wśród polskich przedsiębiorców aż tak dużo unijnych pieniędzy... więcej >>

Wykształcenie nie satysfakcjonuje Polaków

Jak wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej pt. „Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993-2009”, w Polsce znacznie zwiększyła się liczba osób, które nie odczuwa satysfakcji z osiągniętego poziomu wykształcenia... więcej >>

Zawodowy kierowca za unijne pieniądze

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze otrzyma z Programu Kapitał Ludzki prawie 2,3 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na realizację projektu, który pozwoli uzyskać kwalifikacje bezrobotnym posiadającym prawa jazdy kategorii C i C+E... więcej >>

Zmiany w ustawie o telepracy

Wiele wskazuje na to, że z kodeksu pracy znikną przepisy nakładające na pracodawców obowiązek wyposażania mieszkań telepracowników w ergonomiczny i zgodny z przepisami BHP sprzęt... więcej >>

Święto Trzech Króli będzie w Łodzi dniem wolnym od pracy

Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki poinformował, że przypadające na 6 stycznia 2010 r. święto Trzech Króli będzie w łódzkim magistracie dniem wolnym od pracy... więcej >>

Bezrobocie w listopadzie na poziomie 11,4%

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia wzrosła na koniec listopada 2009 roku o 0,3% i ukształtowała się na poziomie 11,4%... więcej >>

Dwumiesięczny termin na wypłatę zaległych pensji

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Przyjęte zmiany dotyczą umożliwienia wypłaty wynagrodzeń pracownikom w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i porzucenia zakładu pracy przez pracodawcę... więcej >>

Emeryci chcą pracować

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 87 proc. przyszłych emerytów chce pracować zawodowo. Wśród osób obecnie pobierających emeryturę pracę zarobkową deklaruje 9 proc. badanych. 7 proc. twierdzi, że podróżuje po świecie... więcej >>

Firmy nie chcą płacić za nadgodziny

Coraz częściej pracodawcy podpisują z agencjami pracy tymczasowej umowy cywilnoprawne zatrudniając własnych pracowników po godzinach ich pracy jako wypożyczonych z agencji. W ten sposób unikają zapłaty nadgodzin oraz składek do ZUS... więcej >>

GUS: Dane dot. zatrudnienia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w Polsce, mimo spowolnienia gospodarczego pracuje obecnie najwięcej osób od początku lat 90. Liczba pracujących przekroczyła w III kwartale 16 mln osób... więcej >>

Mniejsze formalności przy zatrudnieniu niepełnosprawnego

Do Sejmu trafił przygotowany przez Komisję Przyjazne Państwo projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który znosi obowiązek uzyskania przez pracodawcę opinii inspekcji pracy o stanowiskach pracy osób niepełnosprawnych... więcej >>

Sytuacja obcokrajowców na polskim rynku pracy

W 2008 roku obywatele innych państw stanowili jedynie 0,15% ogółu mieszkańców Polski. Jednak, mimo że cudzoziemcy nie są liczną zbiorowością, to ich obecność na polskim rynku pracy wymaga odpowiednich przepisów i regulacji... więcej >>

Utrzymuje się znaczny poziom zwolnień

Jak wynika z listopadowego raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia, trzeci miesiąc z rzędu nieznacznie obniża się... więcej >>

W grudniu zostań Świętym Mikołajem

Za 20 minut pracy można zarobić nawet 200 zł pracując jako Święty Mikołaj, Śnieżynka lub Elf. Do tej pracy zgłaszają się zwłaszcza studenci, bezrobotni i emeryci. Dodatkowo płatne są takie umiejętności jak śpiewanie, gra na instrumencie i znajomość języków obcych... więcej >>

ZUS wycofał zasiłki chorobowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, ze co ósma osoba, której czasową niezdolność do pracy skontrolowali orzecznicy ZUS w okresie od sierpnia do listopada 2009 roku, była zdolna do pracy. Wycofano zasiłki chorobowe na łączną kwotę 2 mln 713 tys. zł... więcej >>

Związki zawodowe i pracodawca ustalą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń

Jak wynika z zaakceptowanej przez Senat ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń, od 1 stycznia 2010 r. przeciętny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych będzie negocjowany między pracodawcami a związkami zawodowymi... więcej >>

Ile rzeczywiście zarabiali Polacy

Główny Urząd Statystyczny podał strukturę wynagrodzeń w październiku 2008 roku. Okazuje się, że Polacy najczęściej zarabiali 2091,35 zł brutto... więcej >>

Najwięcej firm powstaje w branży budowlanej

Zanim Powiatowe Urzędy Pracy przyznają dotację na działalność gospodarczą, to sprawdzają wnioski pod kątem szans przetrwania firmy na rynku. Najczęściej wybierane branże przez bezrobotnych to: budownictwo, handel i usługi... więcej >>

Polacy liczą na zagraniczną emeryturę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że w ostatnich miesiącach kilka tysięcy taksówkarzy, handlarzy i fryzjerów zrezygnowało z ubezpieczenia w ZUS i zaczęło opłacać składki w Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Litwie... więcej >>

Praca na czarno będzie łatwiejsza do udowodnienia

Państwowa Inspekcja Pracy łatwiej wykaże, że pracodawca nielegalnie zatrudnia pracowników. Pracodawcy mogą zostać zobowiązani do wcześniejszego potwierdzenia umów o pracę na piśmie... więcej >>

Rozwarstwienie zarobków pracowników jest coraz większe

Rozwarstwienie w dochodach Polaków robi się coraz bardziej zauważalne. Pensje pracowników najgorzej zarabiających rosły przez ostatnie lata o jedną trzecią wolniej, niż zarobki najlepiej opłacanych pracowników... więcej >>

Straty firm w związku z grypą

„Rzeczpospolita” szacuje, że w listopadzie zachorowało na grypę około 260 tysięcy osób. Zdaniem epidemiologów jeśli nie zaczną się mrozy, w grudniu może zachorować jeszcze więcej ludzi... więcej >>

W tym roku pracujemy krócej niż w roku ubiegłym

Jak wynika z raportu „Aktualny czas pracy Polaków” portalu rynekpracy.pl, w pierwszym półroczu 2009 roku przeciętny czas pracy wynosił o ok. pół godziny mniej, niż w roku ubiegłym... więcej >>

Wolne w Trzech Króli?

Platforma Obywatelska na początku grudnia złoży w Sejmie projekt ustanawiający święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy. PO chce też usunąć z kodeksu pracy przepis, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę... więcej >>

Wysokość rocznego wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Z przyjętego przez rząd rozporządzenia wynika, że w 2010 roku maksymalny roczny wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zaliczanego w ciężar kosztów u przedsiębiorców, wyniesie 1,0 proc... więcej >>

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych

Sejm zajmie się projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Rządowy projekt zmian wprowadza rozwiązania, które miałyby zapewnić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych uzyskiwanie nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa oraz z Funduszu Rezerwy Demograficznej... więcej >>

Dotacje dla dużych firm będą łatwiej dostępne

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia, które dużym firmom pomoże w dostępie do unijnych dotacji na inwestycje... więcej >>

Elastyczny czas pracy w przedsiębiorstwach

59 firm, które z powodu kryzysu gospodarczego popadły w kłopoty finansowe, wyraziło chęć skorzystania z przewidzianych w pakiecie antykryzysowym dopłat przeznaczonych na utrzymanie miejsc pracy... więcej >>

Emeryci odłożyli prawie 2 biliony złotych

Polacy odłożyli na kontach emerytalnych prawie dwa biliony złotych. Szkopuł w tym, że są to pieniądze wirtualne... więcej >>

Firmy mają czas do końca roku żeby przeklasyfikować się na PKD 2007

Od 20 października 2008 r. prowadzona jest akcja przeklasyfikowania działalności z PKD 2004 na PKD 2007 podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Akcja potrwa do końca 2009 roku... więcej >>

Negatywne oceny ZUS

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że ponad połowa Polaków negatywnie oceniła w listopadzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najmniej krytycznych ocen jest wśród emerytów... więcej >>

Obcokrajowcy są wyzyskiwani w polskich firmach

Główny Inspektorat Pracy poinformował, że w 40 proc. zakładów w Polsce, w których pracowali obcokrajowcy, stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ich zatrudnienia, a w co czwartym pracowali oni bez wymaganego zezwolenia na pracę... więcej >>

Raport ws przeprowadzek za pracą

Jak wynika z raportu portalu pracuj.pl, osoby rozważające przeprowadzkę w celu znalezienia pracy najczęściej wybierają województwa sąsiadujące z ich miejscem zamieszkania... więcej >>

Składki wypadkowe zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności

Firmy, które obecnie opłacają składki wypadkowe lub zaczną robić to jeszcze w tym roku, będą je płaciły do końca marca 2010 r. w takiej samej kwocie jak obecnie. Jednak stawki muszą być dostosowane do nowej PKD... więcej >>

W grudniu bezrobocie wzrośnie do 11 proc.

Analitycy Ministerstwa Gospodarki napisali w raporcie pt. „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I - IX 2009 r.”, że stopa bezrobocia zarejestrowanego wzrośnie w najbliższych miesiącach i na koniec roku może przekroczyć 11,0% wobec 10,9% odnotowanych we wrześniu... więcej >>

Świadczenia dla pracowników porzuconych firm

Kluby parlamentarne jednogłośnie opowiedziały się za szybszą wypłatą świadczeń pracownikom, których pracodawca porzucił firmę... więcej >>

Dotacje dla małych firm: 5 mld zł w puli

W ostatnim konkursie o dotacje unijne na inwestycje w najnowsze technologie, wnioski złożyło 277 firm, które zabiegają o 5,2 mld zł... więcej >>

Efektywność obsługi bezrobotnych w urzędach musi wzrosnąć

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozesłało do urzędów pracy projekt rozporządzenia dotyczący nowych wytycznych obsługi bezrobotnych. Jest to kolejna próba wprowadzenia nowych zasad pracy publicznych służb zatrudnienia... więcej >>

Gorsze nastroje związane z rynkiem pracy

Z sondażu CBOS wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca pogorszyły się opinie Polaków na temat gospodarki, lokalnych rynków pracy i rozwoju sytuacji w kraju... więcej >>

Klikanie pracowników

Z badań firmy Gemius wynika, że pracownicy poświęcają coraz więcej czasu na przeglądanie internetu w celach prywatnych. Połowa z nich nawet godzinę dziennie, przez co pracodawcy tracą pieniądze... więcej >>

Opodatkowanie świadczeń dla pracowników do zmiany

Jak wynika z badania PBS DGA, przepisy dotyczące zasad opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych są niejasne i niespójne. Uważa tak ponad 50 proc. firm polskich i zagranicznych... więcej >>

PFRON nie uruchomił programu dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie uruchomił w tym roku programu pod nazwą „Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych”... więcej >>

Podwójna zaliczka na podatek jeszcze przez dwa lata

Za dwa lata wejdą w życie przepisy, które zlikwidują obowiązek zapłaty przez przedsiębiorców w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy... więcej >>

Pracodawcy niechętni zwolnieniom

Ministerstwo pracy i ekonomiści specjalizujący się w problematyce rynku pracy zgodnie uważają, że wzrost liczby bezrobotnych będzie łagodniejszy, niż do tej pory przewidywano... więcej >>

Rządowe programy antykryzysowe nie sprawdziły się

Jedynie 631 osób, które straciło pracę zgłosiło się po dopłaty do kredytów. Rządowe programy mające zapobiegać skutkom kryzysu nie działają... więcej >>

Bezrobotni na studiach podyplomowych

Niewielka część bezrobotnych korzysta z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych, ponieważ pracodawcy nie deklarują, że zatrudnią ich po zakończeniu studiów... więcej >>

Ekwiwalent pieniężny za urlop: Nowe przepisy

3 listopada br. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop... więcej >>

Motywujące dodatki do pensji

Z sondażu PBS DGA wynika, że 90 proc. zagranicznych firm działających w Polsce i 81 proc. firm polskich przyznaje swoim pracownikom niepieniężne dodatki do pensji, tzw. świadczenia pozapłacowe... więcej >>

Młodociani pracownicy są coraz częściej zatrudniani

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w tym roku firmy zatrudniły 122 tys., młodocianych pracowników w zamian za refundację ich wynagrodzenia. Z takiej możliwości skorzystało 38 tys. przedsiębiorstw... więcej >>

Problemy z opłacaniem składek na emerytury pomostowe

Od nowego roku przedsiębiorcy mają opłacać dodatkowe składki za pracowników wykonujących prace uprawniające ich do emerytur pomostowych. Powinny one trafiać do Funduszu Emerytur Pomostowych... więcej >>

Raport dotyczący ogłoszeń o pracę

Od kwietnia do lipca tego roku Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przeanalizowało ponad 60 tys. ogłoszeń o pracy, zamieszczonych w prasie codziennej i internecie... więcej >>

Ustalanie wzrostu wynagrodzeń

Od nowego roku wzrost wynagrodzeń nie będzie ustalany w ramach Komisji Trójstronnej, a przez uprawnionych do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, czyli przez zakładową organizację związkową i pracodawcę... więcej >>

Wykształceni ludzie są lepiej chronieni przed bezrobociem

Z ostatniego raportu Eurostatu, europejskiego urzędu statystycznego wynika, że wśród Polaków z wyższym wykształceniem zatrudnienie wzrosło w ciągu roku o 11 proc... więcej >>

Wąsaci mężczyźni zarabiają więcej

Amerykańscy naukowcy twierdzą, że mężczyźni z zarostem nad górną wargą zarabiają średnio o 8,2 proc. więcej niż ich współpracownicy i o 4,3 proc. więcej niż koledzy na gładko ogoleni... więcej >>

Kto może handlować w święta?

W dniach 1 i 11 listopada znowu obowiązuje zakaz pracy w handlu. Ponownie Państwowa Inspekcja Pracy ma problemy z interpretacją przepisów, bo nie precyzują pojęcia placówka handlowa... więcej >>

Najlepsze miejsca pracy według studentów

Z międzynarodowego badania przeprowadzonego przez firmę Universe wynika, że wymarzone miejsca pracy według studentów to internetowy gigant Google, firma PricewaterhouseCoopers i informatyczny potentat Microsoft... więcej >>

Niższe wynagrodzenia za okres urlopu

Pracownicy, którzy będą pobierać dopłaty do wynagrodzeń, otrzymają niższe pensje w miesiącu, w którym skorzystają z urlopu wypoczynkowego... więcej >>

PIP: Zatrudnienia bez umowy o pracę

Firmy coraz częściej łamią przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Państwowa Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości w połowie spośród 7 tysięcy skontrolowanych przedsiębiorstw... więcej >>

Polacy oszukują w pracy

Z najnowszego badania firmy doradczej Euler Hermes wynika, że polscy pracownicy oszukują swoich pracodawców. Wynoszą cenne dane o klientach, sprzedają informacje o warunkach przetargów lub też kradną sprzęt... więcej >>

UE: 5 milionów nowych osób bez pracy

W krajach Unii Europejskiej bez pracy jest już ponad 22,1 mln ludzi, a stopa bezrobocia wynosi 9,2 proc. Na tle UE polski rynek pracy wydaje się stabilny... więcej >>

Więcej dotacji unijnych trafi do bezrobotnych

Od 2010 roku więcej unijnych dotacji na własny biznes trafi do grup, które najtrudniej aktywizować zawodowo, czyli do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, niepełnosprawnych czy starszych... więcej >>

Wiek emerytalny kobiet nie zostanie podniesiony

Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej poinformowała, że jej resort nie przygotuje projektu ustawy, który ma podnieść wiek emerytalny kobiet... więcej >>

Wolniejsze tempo wzrostu bezrobocia

Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia, kolejny miesiąc z rzędu nie wzrasta, co jest efektem poprawy nastrojów gospodarczych... więcej >>

Bezrobocie we wrześniu na poziomie 10,9 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie na koniec września tego roku wzrosło do 10,9 proc. z 10,8 proc. w sierpniu... więcej >>

Dofinansowanie dla kobiet zakładających firmy

Rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu pracy w Warszawie Wiesława Lipińska poinformowała, że kobiety z okolic Warszawy, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić na rynek pracy i założyć własną firmę, będą mogły otrzymać 40 tys. zł pomocy finansowej z urzędu pracy... więcej >>

Minister Fedak kosztem emerytów łata budżet

Minister Pracy Jolanta Fedak chce mniej pieniędzy ze składek emerytalnych przeznaczyć na OFE, a więcej do ZUS. Tym sposobem budżet zaoszczędzi ok. 16 mld zł w ciągu roku... więcej >>

Ministerstwo Gospodarki chce zlikwidować biurokrację

Okazuje się, że aż 6 tysięcy wymogów, zapisanych w 500 aktach prawnych, ciąży na polskich firmach. Ministerstwo Gospodarki chce zlikwidować jedną czwartą z nich. Tylko jedna firma podjęła się niebagatelnego zadania sprawdzenia wszystkich przepisów... więcej >>

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rząd planuje zwiększyć liczbę osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Chce w ustawie o świadczeniach rodzinnych znieść kryteria dochodowe i pozwolić uzyskać świadczenie pielęgnacyjne wszystkim osobom, które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny... więcej >>

Nowelizacja ws. rozliczeń PIT przez pracodawców odrzucona

Senat odrzucił w głosowaniu nowelizację ustawy o PIT, nakładającą na pracodawców obowiązek rozliczenia swoich pracowników... więcej >>

Oszczędzanie na Indywidualnych Kontach Emerytalnych

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o IKE, którego pierwsze czytanie odbyło się w sejmowej komisji finansów przewiduje, że na Indywidualnych Kontach Emerytalnych będą mogły oszczędzać także osoby, które płacą podatki w innych krajach... więcej >>

PIP: Kontrola wypłat wynagrodzeń

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że prawie dwukrotnie wzrosła liczba pracowników pozbawionych wynagrodzenia za pracę... więcej >>

Urzędom brakuje pieniędzy na składki

„Rzeczpospolita” pisze, że kolejne urzędy pracy zawiadamiają ZUS, że nie mogą opłacić bezrobotnym ubezpieczenia zdrowotnego. Pieniądze na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku skończyły się w kilkudziesięciu powiatach... więcej >>

Złożono 27 wniosków o wsparcie finansowe państwa

Minister pracy Jolanta Fedak powiedziała, że przedsiębiorcy złożyli dotychczas 27 wniosków o przewidzianą w pakiecie antykryzysowym pomoc finansową państwa. W większości wnioski złożyły małe i średnie firmy... więcej >>

Dotacje na rozwój e-usług

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła trzecią rundę aplikacyjną w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”... więcej >>

Firmy rekrutacyjne poszukają pracy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zostanie od stycznia 2010 r. poligonem doświadczalnym dla całej kraju. Prywatne firmy będą szukać pracy dla bezrobotnych, a za każdego zatrudnionego otrzymają premię... więcej >>

Niskie bezrobocie tylko w 4 miastach

Tylko 2,5 procent mieszkańców stolicy szukało pracy pod koniec sierpnia. Stopa bezrobocia poniżej 3 proc. utrzymuje się jeszcze w trzech miastach... więcej >>

Polacy chcą karać urzędników

Z sondażu firmy badawczej IQS and Quant Group wynika, że Polacy zdecydowanie domagają się wprowadzenia materialnych kar dla urzędników, którzy błędnymi i bezprawnymi decyzjami niszczą firmy i krzywdzą obywateli... więcej >>

Sonda: Praca po godzinach

Z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl wynika, że do pracy po godzinach przynajmniej raz w tygodniu przyznaje się 64% Polaków... więcej >>

Sprawy w ZUS będzie można załatwić przez internet

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o podpisaniu umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. sfinansowania budowy systemu informatycznego... więcej >>

Ustalanie ekwiwalentu pieniężnego - zmiana przepisów

3 listopada wejdą w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop... więcej >>

Zarobki nauczycieli

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak pokazują, że mediana płacy całkowitej nauczyciela w I połowie 2009 roku wyniosła 2 250 PLN... więcej >>

3 mln zł oszczędności na pensjach urzędników

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe zasady wynagradzania urzędników służby cywilnej. Na zmianie przepisów stracą najlepiej zarabiający pracownicy... więcej >>

Bezrobocie na poziomie 11 proc.

Ministerstwo Pracy szacuje, że stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 11 proc. i w porównaniu do sierpnia wzrosła o 0,2 pkt proc. Liczba bezrobotnych na koniec września wyniosła 1 mln 714,1 tys. osób... więcej >>

Młode bezrobotne kobiety

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Polki wciąż mają duże problemy z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka, a sytuacji nie poprawiła nawet tegoroczna nowelizacja kodeksu pracy... więcej >>

Młodzież dowie się jak pracować bezpiecznie

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski poznają zasady BHP podczas warsztatów „Młodzi pracownicy - kultura bezpieczeństwa”, których organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy... więcej >>

Nie będzie wyższych dopłat do wynagrodzeń

W 2010 roku firmy z otwartego rynku pracy nie będą otrzymywać takiego samego dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników jak zakłady pracy chronionej. Podstawą jego obliczania będzie kwota 1276 zł, a nie 1317 zł... więcej >>

PIP: 100 mln zł niewypłaconych pensji

Główny Inspektor Pracy Tadeusz Jan Zając poinformował, że wzrosła liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia. W trzech pierwszych kwartałach br. była ona prawie dwukrotnie wyższa niż w tym samym okresie 2008 r., a kwota niewypłaconych należności wzrosła o połowę... więcej >>

Praca rujnuje zdrowie Europejczyków

Z sondażu przeprowadzonego przez instytut TNS na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że zdecydowana większość Europejczyków uważa, iż praca pogarsza ich zdrowie... więcej >>

Small business ratuje przed bezrobociem

Okazuje się, że małe firmy nie patrzą na kryzys i zatrudniają. To small business ratuje społeczeństwo prze bezroboc... więcej >>

Wiek emerytalny bez zmian

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak poinformowała, że jej resort nie pracuje nad żadnym projektem ustawy, która miałaby wydłużyć obecny wiek przechodzenia na emerytury do 70 roku życia... więcej >>

Wielka Brytania: Napiwki to nie jest pensja

W Wielkiej Brytanii w życie wszedł przepis, który zakazuje wliczania napiwków do ustawowego minimum płacowego. Według szacunków, dodatkowe koszty z tego tytułu dla pracodawców mogą wynieść 60 mln funtów, co z kolei może wywołać masowe zwolnienia w branży... więcej >>

ZUS ma kłopoty finansowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał z bankami umowę na otwarcie linii kredytowej na 2,5 mld zł. Przetarg na kolejny kredyt ma zostać ogłoszony niebawem... więcej >>

Absolwent uczelni zadowoli się niską pensją

Z badania przeprowadzonego przez portal rekrutacyjny Pracuj.pl wynika, że najmniejsze oczekiwania płacowe mają absolwenci uczelni pedagogicznych i uniwersytetów, a najwyższe uczelni technicznych... więcej >>

Dzieci niepracujących matek są zdrowsze

„Journal of Epidemiology and Child Health” informuje, że dzieci, których matki pracują zawodowo, rzadziej prowadzą zdrowy tryb życia niż dzieci matek niepracujących... więcej >>

Euroland: Bezrobocie najwyższe od 10 lat

Stopa bezrobocia w strefie euro wzrosła w sierpniu do poziomu 9,6 procent, co oznacza, że jest najwyższe od dekady... więcej >>

Gdańsk: Bezrobotni zarejestrują się przez internet

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uruchomił system rejestracji osób bezrobotnych przez internet. Będzie to pierwsze w pełni działające przedsięwzięcie tego rodzaju w kraju... więcej >>

Miesięczne wynagrodzenia brutto wzrosły

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które dotyczą przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej w I półroczu bieżącego roku. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 134,65 zł... więcej >>

Nie zmieni się tryb ustalania płacy minimalnej

Dotychczasowy mechanizm uzgadniania płacy minimalnej w Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych został utrzymany przez parlamentarzystów... więcej >>

Ratownicy medyczni określą kwalifikacje zawodowe w swojej ustawie

Ratownicy nie chcą już dłużej czekać na rządowy projekt ustawy, która określi zasady i niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu i przygotowali własny... więcej >>

Umowa z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

1 października weszła w życie umowa między Polską a Kanadą o zabezpieczeniu społecznym, z której skorzysta około 40 tys. Polaków... więcej >>

Wcześniejsze emerytury cieszą się coraz większą popularnością

Podczas seminarium „Solidarność pokoleń - strategiczne rozwiązania wobec zmiany demograficznej” ekspertka rynku ubezpieczeń Agnieszka Chłoń-Domińczak poinformowała, że w kryzysie gospodarczym coraz więcej osób decyduje się odejść z rynku pracy... więcej >>

Bezrobocie: Na koniec roku 13 proc.

Wiceminister pracy Czesława Ostrowska poinformowała, że na koniec roku bezrobocie może wynieść w najgorszym wypadku 13 proc. Póki co, stopa bezrobocia nie rośnie. GUS podał, że stopa bezrobocia w sierpniu 2009 r. była taka sama jak w lipcu i wyniosła 10,8 proc... więcej >>

Ekwiwalent pieniężny za urlop

Ministerstwo pracy przygotowuje nowelizację przepisów o zasadach ustalania ekwiwalentu. W kodeksie pracy należy uwzględnić wymagania przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy... więcej >>

Mało jest kobiet na fotelach prezesów

Okazuje się, że jedynie co czwarta spółka notowana na giełdzie ma we władzach kobiety. To odwrotna tendencja niż na zachodzie Europy, gdzie odsetek pań na stanowiskach prezesa stale rośnie... więcej >>

Mniej osób w sierpniu otrzymało zasiłki chorobowe

Wzmożone kontrole ZUS osób, które przebywały na zwolnieniach lekarskich i poprawiająca się sytuacja na rynku pracy spowodowały, że Polacy chorowali w sierpniu najmniej ze wszystkich miesięcy tego roku... więcej >>

Mniej pieniędzy na wynagrodzenia dla urzędów, które nie mają etatów dla niepełnosprawnych

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych, Rada Ministrów będzie mogła przeznaczyć mniej pieniędzy na płace członków korpusu służby cywilnej w urzędach, które nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników... więcej >>

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Konfederacja Pracodawców Polskich uruchomiła Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, którego działalność zainaugurowano w Warszawie... więcej >>

Pensje staną w miejscu

Jak wynika z sondy przeprowadzonej wśród 15 bankowców i ekspertów rynku pracy, do końca 2010 r. przybędzie w Polsce 400 tys. bezrobotnych, a przez najbliższe dwa lata nie ma szans na realny wzrost płac... więcej >>

Połowa ofert pracy to staże, a nie prawdziwe formy zatrudnienia

W informacjach na temat ofert pracy, jakie przedsiębiorstwa zgłaszają do pośredniaków, nie ma wyraźnego podziału na staże i propozycje zatrudnienia, co utrudnia rzeczywistą analizę sytuacji na rynku pracy... więcej >>

Pracodawcy rozliczą PIT za pracowników

Uchwalone przez Sejm nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej przewidują, że od 2011 r. pracownicy nie będą musieli wypełniać i wysyłać rocznego rozliczenia PIT, ponieważ zrobią to za nich pracodawcy... więcej >>

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych będzie łatwiejsze

Na spotkaniu Komisji Przyjazne Państwo omówiony został projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych... więcej >>

Czterodniowy tydzień pracy receptą na kryzys

Amerykańscy naukowcy uważają, że w czasach kryzysu coraz bardziej realne wydaje się wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Z eksperymentu przeprowadzonego w stanie Utah wynika, że trzydniowe weekendy przynoszą wiele korzyści... więcej >>

Emeryci nie będą mogli pracować

Ministerstwo Pracy zamierza przywrócić zmieniony w styczniu br. przepis, który zakazuje ZUS wypłaty emerytury, jeśli ubezpieczony nie rozwiąże z firmą umowy o pracę... więcej >>

Nowelizacja ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych

Projekt nowelizacji ustawy o IKE przewiduje, że obywatele państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy płacą podatki za granicą, będą mogli gromadzić pieniądze na Indywidualnych Kontach Emerytalnych tak jak obywatele polscy, którzy podatek płacą tylko w kraju... więcej >>

Polacy coraz szybciej znajdują pracę

Z raportów firmy Sedlak & Sedlak wynika, że w I kwartale 2009 r. średni czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wynosił 8,5 miesiąca. Oznacza to, że Polacy znajdują pracę o dwa miesiące szybciej niż w roku poprzednim... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o języku polskim

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o języku polskim, która nakłada obowiązek sporządzania umów z zakresu prawa pracy w języku polskim... więcej >>

Rozporządzenie o warunkach odbywania stażu przez bezrobotnych weszło w życie

17 września weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych... więcej >>

Sonda: Praca za łapówkę

Wzrost bezrobocia spowodowany kryzysem skutkuje tym, że aby znaleźć zatrudnienie, osoby bezrobotne uciekają się do metod, które w okresie stabilizacji na rynku pracy nie byłyby wcale konieczne... więcej >>

Zwolnienia w urzędach nie ominą kobiet w ciąży

Kobiety pracujące w urzędach państwowych, które po 1 stycznia 2010 r. zajdą w ciążę, nie będą chronione przed zwolnieniem. W takiej samej sytuacji będą pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy wychowawczego... więcej >>

Aktualizacja certyfikatu do elektronicznej wymiany danych z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w sprawie aktualizacji certyfikatu RP-1-OOP-SDWI, który służy do elektronicznej wymiany danych z ZUS... więcej >>

Lekarze zarabiają najwięcej

„Gazeta Prawna” ocenia, że lekarze to najlepiej zarabiająca grupa zawodowa w Polsce. Najbardziej doświadczeni zarabiają po kilkaset tysięcy złotych rocznie... więcej >>

Nowe przepisy o zasiłku dla bezrobotnych

10 września weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego... więcej >>

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Pracodawcy z Komisji Trójstronnej i związkowcy poinformowali, że w ciągu kilku tygodni zostanie wypracowane wspólne stanowisko w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych... więcej >>

Polscy premierzy nie chodzą na urlopy

Polscy premierzy niechętnie wykorzystują urlopy. Okazuje się, że ośmiu byłym szefom rządu wypłacono do tej pory 166 tys. złotych ekwiwalentów urlopowych... więcej >>

Pracodawcom przybędzie dodatkowy obowiązek

Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej. Celem nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika... więcej >>

Wnioski od przedsiębiorczych matek nie wpływają

Jedynie kilkanaście wniosków od kobiet o umorzenie składek ubezpieczeniowych od prowadzonych przez nie firm wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych... więcej >>

Zwolnienia z podatku w zamian za nowe miejsce pracy

Coraz więcej miast w zamian za stworzenie nowych miejsc pracy oferuje zwolnienie od podatku od nieruchomości. Niedawno z podobną inicjatywą skierowaną do przedsiębiorców wyszedł Włocławek... więcej >>

Nie można zakazać palenia tytoniu w pracy

Przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej 20 pracowników musi zapewnić specjalne pomieszczenie palącym pracownikom... więcej >>

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że we wrześniu, październiku i listopadzie podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 7703,70 zł... więcej >>

Polacy już nie wyjeżdżają za granicę

W 2008 roku po raz pierwszy od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmniejszyła się liczba osób przebywających na emigracji. Głównie za sprawą powrotów z Irlandii i Wielkiej Brytanii... więcej >>

Porozumienie w sprawie wzrostu płac nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego podpisał 3 września porozumienie z rządem dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2010 roku. Wyraził więc zgodę na propozycję premiera, aby płace nauczycieli wzrosły w przyszłym roku tylko raz - o 7 proc. we wrześniu... więcej >>

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w TK

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, które dotyczy zgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych... więcej >>

Urlopy bez zmian

Rząd nie podjął prac nad zmianą zasad wliczania nauki do stażu pracy, a więc firmy nadal mogą mieć problemy z ustalaniem urlopu... więcej >>

Wynagrodzenia menedżerów

„Parkiet” wylicza, że w i półroczu wynagrodzenia giełdowych menedżerów spadły o 4,6 proc. Członkowie zarządów dużych spółek dostawali średnio 140 tys. zł miesięcznie... więcej >>

Wzrósł wskaźnik, wzrośnie bezrobocie

Według analityków z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), bezrobocie w drugiej połowie 2009 r. może wzrosnąć, ponieważ w sierpniu wzrósł Wskaźnik Rynku Pracy (WRP)... więcej >>

Coraz więcej firm rezygnuje ze statusu zakładu pracy chronionej

Zmniejsza się ilość zakładów pracy chronionej, a będzie ich jeszcze mniej, ponieważ od 2010 roku dostaną one taką samą pomoc z PFRON, jak inne firmy zatrudniające niepełnosprawnych... więcej >>

Do przedsiębiorców trafi 1,5 mld zł pomocy

Minister Jolanta Fedak poinformowała, że rząd przeznaczył 1,5 mld zł na wsparcie przedsiębiorców. Pieniądze pochodzić będą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Dofinansowanie szkoleń ze środków Funduszu Pracy

Znane są już warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy... więcej >>

Gdzie zarobisz najwięcej?

Z ostatniego raportu płacowego firmy Sedlak & Sedlak, dotyczącego wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, najwięcej można zarobić jako dyrektor finansowy, bo 13-14 tys. zł, a najmniej jako pomocnik kucharza - 1,2 tys. zł... więcej >>

Nowelizacja kodeksu pracy

Projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy przewiduje, że pracownicy, którzy korzystają z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będą objęci ochroną stosunku pracy tak jak pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim... więcej >>

PIP: Wciąż niezadowalający poziom przestrzegania prawa pracy

Jak wynika ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy, w zeszłym roku inspektorzy przeprowadzili kontrole u prawie 60 tys. pracodawców. Co trzecia z nich skutkowała nałożeniem grzywny lub skierowaniem wniosku do sądu... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach parlamentarzystów

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelę ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która ujednolica prawa emerytalne i rentowe parlamentarzystów z prawami pozostałych obywateli... więcej >>

Umowy o pracę tylko po polsku

Nowelizacja ustawy o języku polskim, do której Sejm przyjął jedyną senacką poprawkę stanowi, że umowy o pracę, w których jedną ze stron jest obywatel polski, będą musiały być sporządzane w języku polskim i tylko ta wersja językowa będzie miała moc prawną... więcej >>

Zasiłki dla bezrobotnych: Nowe przepisy

10 września wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego... więcej >>

Bezrobocie rośnie

Główny Urząd Statystyczny podał w komunikacie, że stopa bezrobocia w lipcu 2009 r. wyniosła 10,8 proc. wobec 10,7 proc. w czerwcu 2009 roku... więcej >>

Nowy internetowy portal informacyjny dla pracodawców

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uruchomiła nowy internetowy portal informacyjny, który znajduje się na stronie: www.ekspertpopon.pl... więcej >>

Profesjonalne szkolenia dla kadrowców

W województwie śląskim rusza unijny projekt szkoleniowy „Profesjonalne zarządzanie kadrami kluczem do sukcesu”, którego celem jest podniesienie umiejętności kadrowców w województwie oraz unowocześnienie działów HR w śląskich firmach... więcej >>

Rok na złożenie wniosku o umorzenie składek

Osoby na etacie, które przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, mogą od 1 września 2009 r. składać wnioski o umorzenie składek... więcej >>

Rząd nie pracuje nad ustawą kominową

Wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku nadal będą obowiązywać ustawowe ograniczenia wynagrodzeń menedżerów. W Ministerstwie Skarbu Państwa nie trwają obecnie żadne prace nad uchyleniem tak zwanej ustawy kominowej... więcej >>

Szkolenia pomogą starszym osobom w znalezieniu pracy

Do końca września w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zostanie zorganizowana seria tygodniowych warsztatów uczących osoby bezrobotne po 50 roku życia, jak skutecznie odnaleźć się na rynku pracy... więcej >>

Szybsza pomoc dla zwalnianych w ramach pakietu antykryzysowego

We wrześniu rusza pierwszy finansowany ze środków unijnych projekt szybkiego reagowania. W jego ramach osoby zwalniane z powodu kryzysu otrzymają między innymi pomoc szkoleniowo-doradczą... więcej >>

Ustawa o praktykach absolwenckich wchodzi w życie

28 sierpnia wchodzi w życie ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052). Firmy będą mogły przyjmować na praktykę co najmniej absolwentów gimnazjów, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 lat... więcej >>

Koniec ery świadectw pracy?

Być może już niedługo znikną dokumenty poświadczające nasze zatrudnienie. Likwidacja świadectw pracy miałaby ułatwić start młodym i powracającym z zagranicy... więcej >>

Niewiele matek dorabia na urlopie wychowawczym

Dosyć niskie kryterium dochodowe uniemożliwia większości kobiet możliwość dodatkowego zarobku w trakcie urlopu wychowawczego bez obawy utraty świadczeń... więcej >>

PIP: Ruszyły kontrole w firmach budowlanych

Inspektorzy pracy rozpoczęli intensywne kontrole w firmach budowlanych. Do końca roku Inspekcja sprawdzi także przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach... więcej >>

Pracownik niezadowolony z warunków pracy, to pracownik mniej wydajny

W 2005 roku co czwarty Polak był niezadowolony lub bardzo niezadowolony z warunków, jakie panowały w jego miejscu pracy. Znacznie częściej niż inni Europejczycy wskazywaliśmy także na zły wpływ aktywności zawodowej na ogólne samopoczucie i stan zdrowia... więcej >>

Urzędy będą zwalniać

Kierownicy urzędów, którzy po 30 czerwca 2009 r. zwiększyli zatrudnienie, będą musieli zwolnić więcej osób, niż ma to w planach rząd. Na redukcję zatrudnienia mają czas do połowy przyszłego roku... więcej >>

Ustawa o praktykach absolwenckich

W Dzienniku Ustaw nr 127, pod poz. 1052 opublikowano ustawę o praktykach absolwenckich, która określa zasady odbywania tych praktyk... więcej >>

W lipcu wynagrodzenia wzrosły

Główny Urząd Statystyczny poinformował w komunikacie, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wzrosło o 2,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 3,9% i wyniosło 3361,90 zł... więcej >>

W tym roku bezrobocie wzrośnie do około 12 proc.

Jak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Analizy sytuacji gospodarczej Polski w I połowie 2009 r.” stopa bezrobocia w skali całego 2009 r. wyniesie ok. 12%... więcej >>

Dopłaty do pensji będą wypłacane dopiero jesienią lub zimą

Pracownicy mogą otrzymać dopłaty do pensji dopiero za kilka miesięcy, ponieważ na ich wypłatę musi być zgoda Komisji Europejskiej, która ma na to czas co najmniej do 30 września 2009 roku... więcej >>

Fundusz Pracy zwróci koszty szkolenia starszych pracowników

Firmy mogą dostać z Funduszu Pracy częściowy zwrot kosztów szkolenia swoich pracowników... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2009r.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w drugim kwartale 2009r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3081,48 zł... więcej >>

Umowy o pracę na czas nieokreślony

Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" zwróciła się do pracodawców, aby po zawarciu z pracownikiem dwóch umów na czas określony trzecią podpisali już na czas nieokreślony... więcej >>

Wolne za 15 sierpnia

Pracodawca, u którego sobota jest dniem wolnym od pracy, będzie miał obowiązek udzielić pracownikom innego dnia wolnego w zamian za święto, które przypada w sobotę 15 sierpnia... więcej >>

Wzrost bezrobotnych na Podkarpaciu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie poinformował, że liczba zarejestrowanych na Podkarpaciu bezrobotnych wzrosła do około 130... więcej >>

ZUS umorzy składki ubezpieczeniowe

Niekiedy ZUS odmawia umorzenia nieopłaconych składek ubezpieczeniowych nawet pomimo trudnej sytuacji życiowej dłużnika... więcej >>

Łatwiejszy dostęp dla firm do unijnych dotacji

„Gazeta Prawna" podała, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmieniło zasady otrzymywania zaliczek ze środków UE na bardziej korzystne dla firm... więcej >>

Czas pracy kierowców

Główny Inspektor Pracy spotkał się z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego i Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w sprawie nowelizacji przepisów o czasie pracy kierowców... więcej >>

Dopłaty do pensji dla firm

W połowie sierpnia wejdą w życie przepisy, które pozwolą na wydłużanie i proporcjonalne skracanie czasu prac w zależności od potrzeb pracodawców... więcej >>

Firmy nie muszą zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Pracodawca nie musi zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Ma natomiast obowiązek wyznaczyć podwładnego odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów i ewakuację, który musi ukończyć zwykłe szkolenie bhp, a nie kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej... więcej >>

Intensywniejsze kontrole skarbowe

Zdaniem ekspertów formy doradczej Deloitte, w najbliższym czasie nasilą się kontrole skarbowe. więcej >>

Poręczenia i gwarancje dla małych firm

Mikro i małe firmy muszą jeszcze poczekać na możliwość skorzystania z poręczeń i gwarancji w nowym systemie... więcej >>

Wzrasta liczba przypadków nielegalnego zatrudnienia

Jak wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wzrosła liczba wykrywanych przypadków nielegalnego zatrudnienia. Nieprawidłowości występują w co drugim zakładzie pracy... więcej >>

Wzrost bezrobocia w lipcu

Według szacunków Ministerstwa Pracy stopa bezrobocia w lipcu 2009r. wyniosła 10,8 proc... więcej >>

50 tys. wniosków o emerytury i renty z Unii Europejskiej

O prawie 20 proc. wzrosła w ubiegłym roku liczba wniosków złożonych do ZUS o przyznanie emerytur i rent na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów... więcej >>

Bezrobotni wkrótce otrzymają pomoc w spłacie kredytów

Wiceminister pracy Czesława Ostrowska nie wyklucza, że pierwsze wnioski o pomoc w spłacie kredytów hipotecznych bezrobotni będą mogli składać już w połowie sierpnia. Resort kończy prace nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy w tej sprawie... więcej >>

Grupowe zwolnienia w TVP

Grupowe zwolnienia w TVP mają się rozpocząć 31 sierpnia. Zarząd chce zwolnić ponad 11 proc. pracowników. Największe cięcia mają dotknąć administrację, dziennikarzy i realizatorów... więcej >>

Liczba emerytów wzrosła w czerwcu o 4 tys.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba emerytów i rencistów na koniec czerwca wzrosła do 7 mln 552,3 tys. z 7 mln 548,3 tys. osób w maju... więcej >>

Nowelizacja Kodeksu pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która zrównuje prawa rodziców biologicznych i adopcyjnych, jeśli chodzi o urlopy macierzyńskie i ojcowskie... więcej >>

Organizacje na rzecz niepełnosprawnych otrzymają prawie 30 mln zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozstrzygnął konkurs na projekty w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy... więcej >>

Polacy rezygnują z wakacyjnego urlopu

Z wyników sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl wynika, że w stosunku do roku ubiegłego ankietowani Polacy dość istotnie skorygowali plany dotyczące letnich urlopów... więcej >>

Pół miliona osób prześladowanych w pracy

Jak wynika z informacji Instytutu Psychosomatycznego prawie pół miliona Polaków jest prześladowanych w miejscu pracy. Zdaniem biegłych sądowych około 4 proc. pracującej populacji w Polsce kwalifikuje się do odszkodowań z powodu mobbingu... więcej >>

Wydatki na pomoc społeczną

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej negatywnie zaopiniowała zmiany w nowelizacji ustawy budżetowej, zmniejszającej wydatki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne o blisko 2,3 mld zł... więcej >>

Zakłady pracy deklarują zwolnienia pracowników

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec czerwca 2009 r. 474 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 29,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5 tys. osób... więcej >>

Decyzja w sprawie podwyżki składki emerytalnej do 30 września

Szef klubu PO Zbigniew Chlebowski poinformował, że decyzja w sprawie podwyżki składki emerytalnej dla najbogatszych zostanie podjęła do 30 września, czyli do dnia, w którym rząd musi przedłożyć Sejmowi projekt budżetu na 2010 rok... więcej >>

Jak spowolnienie gospodarcze wpływa na wynagrodzenia

Jak wynika z analizy danych zebranych przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, polskie organizacje dynamicznie reagują na przeobrażenia rynkowe i podejmują działania zmierzające do zwiększenia efektywności przetrwania w czasie kryzysu... więcej >>

NFZ przeznaczy ponad 54,5 mld zł na świadczenia zdrowotne

Jak wynika z projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r., który został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję zdrowia, ponad 54,5 mld zł zamierza on przeznaczyć na finansowanie świadczeń zdrowotnych w przyszłym roku... więcej >>

Polacy nie szukają pracy

Według badania, które zostało przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, drastycznie spada liczba osób, które aktywnie poszukują nowego, lepszego pracodawcy... więcej >>

Pracownicy tymczasowi zarabiają lepiej

Agencje pracy tymczasowej przeanalizowały wynagrodzenia prawie 9 tys. pracowników tymczasowych z 31 miast Polski od października 2008 do kwietnia 2009 roku... więcej >>

Tylko bezpieczny podpis elektroniczny

Od 21 lipca br., wszystkie przekazywane do ZUS dokumenty elektroniczne należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego... więcej >>

Ustawa o praktykach absolwenckich

Jedna z senackich poprawek do ustawy o praktykach absolwenckich, które przyjął Sejm zakłada, że praktyki absolwenckie będą mogli odbywać także absolwenci gimnazjum lub osoby, które ukończyły równorzędną szkolę za granicą... więcej >>

Zaległy zasiłek rodzinny bez odsetek

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie przewiduje wypłaty odsetek, gdy rodziny nie otrzymują terminowo pomocy... więcej >>

Coraz więcej osób niepełnosprawnych ma pracę

Dzięki dofinansowaniu z PFRON pracodawcy zatrudniają coraz więcej osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku co piąty niepełnosprawny w wieku produkcyjnym miał pracę... więcej >>

Inżynierom powinno być łatwiej na rynku pracy

Absolwenci takich kierunków, jak budownictwo lądowe oraz budowa mostów i dróg, konstrukcje stalowe i inżynierskie, geodezja i kartografia nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy... więcej >>

Liczba ofert pracy w czerwcu

Liczba ofert pracy, które zostały zgłoszone przez pracodawców w czerwcu 2009 r. wyniosła 78,4 tys. i w porównaniu do maja spadła o 7,8%... więcej >>

Nowa pula na mikrokredyty

Europejski komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Spidla zapowiedział uruchomienie kredytów w wysokości do 25 tys. euro dla osób zagrożonych bezrobociem, które chcą podjąć działalność gospodarczą... więcej >>

Od września europejskie książeczki czystości

Polska Izba Gospodarczej Czystości zaproponowała firmom sprzątającym wyposażenie osób w nich zatrudnionych w tak zwane europejskie książeczki pracownika, które zawierać mają między innymi historię odbytych szkoleń i przebieg pracy... więcej >>

OPZZ nie zaakceptowało dwóch ustaw z pakietu antykryzysowego

OPZZ nie zgadza się na dwie uchwalone przez Sejm dwóch ustawy z pakietu antykryzysowego. Zaapelowało do senatorów, aby w trakcie prac nad nimi przyjęli poprawki zgłoszone przez związki zawodowe... więcej >>

Tylko 3 tys. ochotników znajdzie pracę w armii zawodowej

Dziewięciu chętnych na jedno miejsce ubiega się o służbę w armii zawodowej. Od 2010 roku w wojsku ma służyć 100 tys. żołnierzy. Teraz jest ich prawie 97 tys... więcej >>

Więcej pracowników bez wynagrodzenia

W porównaniu z zeszłym rokiem ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób, którym pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia. Wzrosła też liczba naruszeń prawa pracy oraz liczba skarg kierowanych do PIP... więcej >>

Wzrośnie składka zdrowotna?

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz poinformował, że wystąpi do ministrów finansów oraz zdrowia o podwyższenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 2011 roku o 0,25 proc... więcej >>

Zmniejszy się liczba urzędników mianowanych

Rząd przyjął zmianę do trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2009–2011, która zakłada zmniejszenie tegorocznego limitu z 1,5 do 1 tys. osób... więcej >>

ZUS: Informacja o stanie kont emerytalnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca czerwca przesłał 13 mln ubezpieczonym informacje o zwaloryzowanym kapitale początkowym oraz o składkach na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na ich kontach emerytalnych... więcej >>

Bezrobocie w czerwcu

W czerwcu bezrobocie rejestrowane, czy wyliczane na podstawie liczby pracujących z końca maja, wyniosło 10,7% i spadło o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do maja... więcej >>

Gronkiewicz-Waltz zamraża wynagrodzenia i liczbę etatów

Warszawski Ratusz planuje zamrożenie wynagrodzeń i liczby etatów urzędników oraz wstrzymanie naboru na stanowiska wakujące po odchodzących na emeryturę... więcej >>

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców

Komisja Europejska chce uruchomić mikrokredyty dla małych przedsiębiorstw oraz osób, które utraciły pracę i chcą założyć własną firmę. Chce na ten cel przeznaczyć 100 mln euro... więcej >>

Najwyższe od 10 lat bezrobocie w strefie euro

Eurostat, agencja statystyczna Unii Europejskiej poinformował, że stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w maju 2009, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 9,5 proc. wobec 9,3 proc. w kwietniu po korekcie... więcej >>

Nie zabraknie pieniędzy na wypłaty zasiłków

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapewniła, że mimo oszczędności w rezerwach celowych, w tym w Funduszu Alimentacyjnym, pieniędzy na wypłaty zaliczki alimentacyjnej nie zabraknie... więcej >>

Sejm uchwalił dwie ustawy z pakietu antykryzysowego

Pakiet antykryzysowy jest to szereg zmian w prawie pracy i ustawie o podatku dochodowym, które zostały opracowane przez rząd na podstawie ustaleń pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami... więcej >>

TVP: Pracę można stracić za e-maile

Telewizja Polska dokonała zmian w regulaminie pracy i wprowadziła zapis o monitorowaniu poczty elektronicznej pracowników. Od tej pory e-maile mogą stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego... więcej >>

W Trzech Króli pójdziemy do pracy

Sejm odrzucił oba projekty ustaw, które miały przywrócić dzień wolny od pracy w przypadające 6 stycznia święto Trzech Króli. Zarówno projekt obywatelski, jak i autorstwa PiS przepadły w głosowaniach... więcej >>

Zdalna praca jest coraz popularniejsza

Okazuje się, że aż dla dziewięciu na 10 polskich pracowników możliwość pracy z domu, poza biurem to atrakcyjna oferta. Nawet jeśli w praktyce oznacza to więcej godzin poświęconych na służbowe obowiązki... więcej >>

Bezrobocie w 2010 roku jeszcze wzrośnie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poinformowało, że bezrobocie w 30 najbardziej rozwiniętych demokracjach rynkowych świata będzie nadal rosło w 2010 r. i pod koniec przyszłego roku osiągnie prawie 10 proc... więcej >>

Jedynie 58 osób otrzymuje emerytury pomostowe

Niewielu uprawnionych do emerytury pomostowej wyraża zainteresowanie jej otrzymaniem. W całym kraju świadczenie takie wypłacane jest niespełna 60 osobom... więcej >>

Na kryzys najlepszy ZUS

Stopa zwrotu z inwestycji, jaką osiągnął Fundusz Rezerwy Demograficznej w 2008 r., była o 8 proc. lepsza od średniego wyniku dla otwartych funduszy emerytalnych... więcej >>

Ponad milion Polaków pracuje na dwa etaty

Jak wynika z raportu przytoczonego przez serwis gazetaprawna.pl, liczba osób, które pracują na więcej niż jeden etat systematycznie wzrasta od 2006 roku... więcej >>

Prace na ustawą o praktykach absolwenckich

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o praktykach absolwenckich, której celem jest określenie zasad odbywania praktyki absolwenckie... więcej >>

Stopa bezrobocia spadła do 10,8%

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia wyniosła na koniec maja 2009 roku 10,8% wobec 11,0% miesiąc wcześniej. W kwietniu 2008 roku stopa ta wyniosła 9,8%... więcej >>

Uproszczona procedura wydawania świadectwa pracy

Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji kodeksu pracy, przygotowany przez Senat, który upraszcza wydawanie świadectw pracy i wykonywanie wstępnych badań lekarskich... więcej >>

Zmiana przepisów o radach pracowników

8 lipca wchodzą w życie przepisy, które nowelizują ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji... więcej >>

Brak pieniędzy na działalność gospodarczą emerytów

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej odrzuciła projekt, który przewidywał przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia dla osób, które ukończyły 50. rok życia... więcej >>

Gminy nie zatrudniają doradców i asystentów

Zdecydowana większość gmin nie dostrzega potrzeby zatrudniania doradców i asystentów. Na ich miejsce wolą zatrudnić pracowników z doświadczeniem w administracji państwowej... więcej >>

Kodeks pracy został znowelizowany

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw... więcej >>

Mniejsze zapotrzebowanie na pracę tymczasową

W pierwszym kwartale 2009 r. zapotrzebowanie na pracę tymczasową, w stosunku do analogicznego okresu 2008 r., spadło prawie o 30 proc... więcej >>

Na Podkarpaciu rusza pomoc dla zwalnianych

Podkarpackie jest pierwszym województwem, które wdraża Pakiet Antykryzysowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego... więcej >>

Niezarejestrowani bezrobotni tracą wiarę w znalezienie pracy

Jak wynika z opublikowanych badań Instytutu Homo-Homini, osoby nierazarejestrowane jako bezrobotne nie podejmują szkoleń, nie szukają aktywnie pracy, mają duże poczucie nieprzydatności i nie wierzą, że pracę znajdą... więcej >>

Trybunał Konstytucyjny zajmie się zasiłkiem rodzinnym

Trybunał Konstytucyjny 30 czerwca zajmie się zasadami przyznawania zasiłku rodzinnego. Jest to efekt pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu... więcej >>

W poszukiwaniu pracy najskuteczniejsze są znajomości

Polacy znajdują pracę głównie dzięki swoim znajomościom i kontaktom, bo inne metody poszukiwania pracy bywają mniej skuteczne... więcej >>

100 mln dzieci pracuje na świecie

Międzynarodowa Organizacja Pracy poinformowała, że około 100 mln dzieci pracuje na świecie, w tym wiele w warunkach poważnie zagrażających ich bezpieczeństwu i zdrowiu... więcej >>

Coraz lepiej na polu wynagrodzeń

Z informacji na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zeszłym roku wynika, że poprawia się stan przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku pracy... więcej >>

Dokument dla Polaków sprzątających zawodowo

Polska Izba Gospodarcza Czystości zamierza stworzyć specjalny europejski dokument dla Polaków sprzątających zawodowo. Miałby on rejestrować przebieg pracy i stosownych badań lekarskich... więcej >>

Dyrektorzy stracili najwięcej

Advisory Group TEST Human Resources przedstawił najnowszy raport płacowy. Jest to ogólnopolski projekt badania wynagrodzeń w firmach od końca lat 90. Firma sporządza go dwa razy do roku, przepytując prawie 200 firm i uwzględniając 160 różnych stanowisk... więcej >>

Menedżerowie mniej potrzebni

W I kwartale światowy rynek Executive Search zmalał o 38 proc. Na całym świecie najbardziej ucierpiały firmy wyspecjalizowane w rekrutacji menedżerów dla sektora finansowego... więcej >>

Nawet 1200 zł miesięcznie pomocy na spłatę kredytu

Wiceminister pracy i polityki społecznej, Agnieszka Chłoń-Domińczak powiedziała, że system pomocy finansowej dla osób, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe, a teraz nie mogą ich spłacać, bo utraciły pracę, może ruszyć na początku sierpnia... więcej >>

Nowelizacja ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych

Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych... więcej >>

Ustawa o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli podpisana

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, która umożliwi nauczycielom z dużym stażem pracy przechodzenie na wcześniejsze emerytury... więcej >>

Zasiłku rodzinnego może nie dostać sporo rodzin

Związkowcy na posiedzeniu Komisji Trójstronnej wyjaśniali, że jeśli nie zostaną podwyższone progi dochodowe, upoważniające do otrzymania zasiłku rodzinnego, to prawo do zasiłku stracą kolejne tysiące rodzin... więcej >>

Funduszu emerytalnego nie wybrało 160 tys. osób

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie listów do ponad 157 tys. osób, które samodzielnie nie wybrały OFE. Jeśli tego nie zrobią, to zakład przydzieli im fundusz w drodze losowania... więcej >>

Komisja Europejska wyda 19 mld euro na walkę z bezrobociem

Komisja Europejska przyjęła strategię ograniczania wpływu kryzysu na zatrudnienie w Unii Europejskiej. Na wsparcie osób dotkniętych utratą pracy przeznaczy 19 mld euro... więcej >>

Na Mazowszu powstały punkty konsultacyjne dla bezrobotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie powołał pierwsze w Polsce punkty konsultacyjne dla osób, które straciły pracę w ramach zwolnień grupowych... więcej >>

Należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje, że należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych będą zaspokajane po składkach na ubezpieczenia społeczne... więcej >>

Nie przeprowadzamy się za pracą

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że coraz mniej Polaków decyduje się na poszukiwanie pracy poza miejscem swojego zamieszkania. Przeprowadzki za pracą stają się coraz mniej opłacalne... więcej >>

Opinia PKPP Lewiatan na temat pakietu antykryzysowego

Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan uważa, że przesłanie pakietu jest klarowne. Razem należy przetrzymać trudny czas, nawet kosztem niższych wynagrodzeń, niż doprowadzić do zwolnień grupowych i pozbywania się pracowników, którzy dla wielu firm są kluczowym kapitałem... więcej >>

Pracę znalazł co trzeci bezrobotny

W marcu liczba bezrobotnych wynosiła 1,687 mln osób, a w kwietniu 1, 719 mln osób. Stopa bezrobocia w maju zmniejszyła się do 10,8 proc. wobec 11,0 proc. w kwietniu... więcej >>

Prostsze zasady wydawania świadectwa pracy

Senatorowie przedstawili projekt nowelizacji kodeksu pracy, który upraszcza zasady wydawania świadectw pracy oraz wykonywania wstępnych badań lekarskich... więcej >>

Eurodeputowani będą zarabiać jednakowo

Od inauguracyjnej sesji wybranego w czerwcu Parlamentu Europejskiego, obowiązywać będzie nowy statut europosła, na podstawie którego eurodeputowani z 27 krajów UE będą otrzymywać jednakowe wynagrodzenie w wysokości 7665,31 euro... więcej >>

Nowela ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Senat nie wniósł poprawek do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji... więcej >>

Opinia minister pracy o płacy minimalnej

Minister pracy i spraw społecznych Jolanta Fedak jest zdania, że płaca minimalna w Polsce na poziomie 40 proc. płacy średniej, jest w dobrej relacji, uwzględniając stosowane w Unii rozwiązania... więcej >>

Stopa bezrobocia w maju spadła do 10,8 proc.

Minister pracy Jolanta Fedak, podając szacunki resortu poinformowała, że stopa bezrobocia w maju spadła do 10,8 proc. wobec 11,0 proc. w kwietniu... więcej >>

W Warszawie bezrobocia nie ma

Jak wynika z raportu przygotowanego przez warszawski Urząd Pracy w tym mieście zarobki są o połowę wyższe, a bezrobocie pięć razy mniejsze. Nawet w czasie kryzysu stołeczny rynek pracy rozkwita... więcej >>

Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie od marca 2010 roku

Jak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992), który trafił już do Komitetu Rady Ministrów, dopiero od 1 marca 2010 r. ma wzrosnąć wysokość zasiłku pielęgnacyjnego... więcej >>

ZUS zwróci składki

Od 1 września 2009 r. każda osoba pracująca na etacie, która rozpocznie działalność gospodarczą i będzie przebywać na urlopie macierzyńskim, nie będzie musiała płacić składek z tytułu prowadzonej firmy... więcej >>

Źle gospodarowane pieniądze na wynagrodzenia

Jak wynika z kontroli NIK w urzędach wojewódzkich, wojewodowie źle gospodarują pieniędzmi przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników. Chodzi o awanse i nagrody, które przyznają według niejasnych zasad... więcej >>

Choroby zawodowe w Kodeksie pracy

Sejmowa komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt zmian w Kodeksie pracy, które wprowadzają do niego pojęcie choroby zawodowej i regulują między innymi zasady zgłaszania chorób zawodowych... więcej >>

Kryzys nie zaszkodził pracowniczym programom emerytalnym

Jak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego kryzys finansowy, który ujawnił się w Polsce w drugiej połowie ubiegłego roku, nie miał większego, negatywnego wpływu na pracownicze programy emerytalne... więcej >>

Mimo zwolnień wynagrodzenia rosną

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu 2009 roku wyniosło 3.294,76 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,8 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 1,1 proc... więcej >>

Nabór wniosków na renty strukturalne

Wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się przesunąć 325 mln euro na renty strukturalne dla polskich rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... więcej >>

Polityka kojarzy się nam z korupcją

Ostatnie badania CBOS pokazują, że polityka kolejny raz wyprzedziła służbę zdrowia i znalazła się na pierwszym miejscu wśród najbardziej skorumpowanych w opinii społecznej dziedzin życia publicznego... więcej >>

Problemy ze zmianą funduszu

Członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych bardzo często skarżą się na problemy ze zmianą funduszu. Jednak przyczyna kłopotów leży nie po stronie OFE, ale skarżących, którym brakuje wiedzy na temat funkcjonowania systemu OFE... więcej >>

Wakacje z rodziną stresują bardziej niż praca

Jak pokazują wyniki ostatnich badań opublikowane w brytyjskim serwisie Daily Mail, dla rodziców bardziej stresogenne niż problemy w miejscu pracy są wakacje w rodzinnym gronie... więcej >>

Aktywność zawodowa chroni przed chorobą Alzheimera

Grupa brytyjskich naukowców, których artykuł ukazał się w „International Journal of Geriatric Psychiatry” twierdzi, że późniejsze przejście na emeryturę oddala w czasie niebezpieczeństwo zachorowania na Alzheimera... więcej >>

Firma dostanie dopłatę za zatrudnienie asystenta niepełnosprawnego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwróci firmom koszty zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych, których celem jest dostosowanie zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych... więcej >>

Nie można kupować dowolnych rzeczy za dotację na firmę

Bezrobotni ubiegający się o dotację na firmę, najczęściej chcą ją przeznaczyć na zakup samochodu. Jednak nie zawsze mogą to zrobić... więcej >>

Powstaje coraz więcej firm zakładanych przez bezrobotnych

Wiceminister pracy Czesława Ostrowska poinformowała, że w dużym tempie rośnie liczba osób, które po utracie pracy, występują o pomoc finansową z Funduszu Pracy na założenie własnej firmy... więcej >>

Prace nad projektem ustawy o praktykach absolwenckich

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o praktykach absolwenckich. Powstać ma szczególna regulacja związana z umowami o praktykę absolwencką... więcej >>

Spadnie tempo wzrostu płac

Główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław Gomułka jest zdania, że w tym roku należy oczekiwać systematycznego spadku tempa wzrostu płac... więcej >>

W sieci można znaleźć darmowe pomysły na biznes

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła stronę internetową, na której udostępnia materiały dotyczące działalności w sieci... więcej >>

Wnioski do ZUS można już składać przez internet

Od poniedziałku 18 maja Polacy mogą składać przez internet między innymi wnioski do ZUS-u o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz o zwrot nadpłaconych składek... więcej >>

Zmiany zasad dorabiania przez mundurowych

Emerytury i renty żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych z niepełną wysługą lat, którzy dorabiają do emerytury kwotę od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będą obniżane o nie więcej niż o 25 proc... więcej >>

Komisja za obniżeniem świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za obniżeniem wysokości świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli odchodzących na wcześniejsze emerytury ze 100 do 80 proc. wysokości emerytury pomostowej... więcej >>

Kryzys w czeskich kopalniach

Z powodu kryzysu w czeskich kopalniach będą obniżki pensji albo zwolnienia. Czeskie związki zawodowe chcą, aby zacząć od pracujących w nich Polaków... więcej >>

Policjanci będą pracować 5 lat dłużej do emerytury

Policjanci i strażacy, którzy wstępują do służby będą musieli pięć lat dłużej pracować na prawo do wcześniejszej emerytury... więcej >>

Rusza program Szkolenia zamiast zwolnień

Firma będzie mogła dostać nawet pół miliona euro, jeśli nie zwolni swoich pracowników, lecz wyśle ich na kursy doszkalające. Pieniądze mają pochodzić z funduszy unijnych... więcej >>

Stopa bezrobocia w kwietniu spadła.

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak poinformowała, że stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 11 proc. z 11,2 proc. w marcu... więcej >>

Unia Europejska rzuci wyzwanie bezrobociu

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso oświadczył, że Unia Europejska zamierza uchwalić w czerwcu zestaw środków do walki ze wzrastającym bezrobociem wywołanym przez międzynarodowy kryzys finansowy... więcej >>

W Warszawie coraz więcej osób bez pensji

„Życie Warszawy” informuje, że ponad dwa tysiące pracowników nie dostaje w Warszawie pensji na czas. To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku... więcej >>

Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych po 50. roku życia

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, wyliczając na 2010 rok dla każdego województwa kwoty z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, będzie brała pod uwagę liczbę bezrobotnych w danym województwie na koniec października, a nie jak obecnie na koniec września... więcej >>

Zmiany w przepisach przeciwpożarowych

Sejm dokonał nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy mają wyeliminować dosyć kontrowersyjne rozwiązania dotyczące ochrony przeciwpożarowej... więcej >>

Bezrobocie powinno się stabilizować

W opinii minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak, na koniec roku bezrobocie w Polsce będzie się stabilizować. W pesymistycznej wersji wzrośnie o 2-2,5 pkt proc... więcej >>

Dyżur będzie czasem pracy

Parlament Europejski nie zgodził się na podział dyżuru medycznego na część aktywną i nieaktywną... więcej >>

Najwięcej etatów w UE tnie Polska

Jeśli wierzyć analizom unijnej agencji Eurofound, w I kwartale polskie firmy ogłosiły zwolnienie blisko 39 tys. pracowników, a w efekcie znikło 25 tys. etatów. Jest to najgorszy wynik w Unii Europejskiej... więcej >>

Polacy pracują za granicą poniżej kwalifikacji

Jak wynika z danych resortu pracy większość naszych rodaków pracujących w Unii Europejskiej to osoby z niskimi kwalifikacjami lub zatrudnione poniżej posiadanych kwalifikacji... więcej >>

Specjalne programy dla bezrobotnych

„Gazeta Prawna” pisze, że gminy, w których zwolnieniami zagrożona jest duża liczba pracowników, mogą uruchamiać tak zwane programy specjalne... więcej >>

Unia Europejska otwiera się szerzej na polskich pracowników

Jeszcze tylko Niemcy i Austria nie zdecydowały się na otwarcie swoich rynków pracy dla obywateli naszego kraju. Od 1 maja Polacy mogą legalnie pracować w 13 krajach starej Unii Europejskiej... więcej >>

W 2008 roku doszło do ponad 104 tys. wypadków przy pracy

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że w 2008 r. doszło do ponad 104,4 tys. wypadków przy pracy, czyli ponad 5 tys. więcej niż rok wcześniej... więcej >>

Wyprawka bez nowego wniosku

Rodziny, które nabędą prawo do zasiłku rodzinnego po 1 listopada 2009 r., nie otrzymają w tym roku dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego... więcej >>

„Solidarność” potępiła emerytury kompensacyjne

Uchwalone przez Sejm zapisy ustawy o tak zwanych emeryturach kompensacyjnych, zakazujące nauczycielom pracy w czasie pobierania tego świadczenia zostały skrytykowane przez oświatową „Solidarność”... więcej >>

10 tys. nowych miejsc pracy

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że prawie 10 tys. nowych miejsc pracy może powstać w wyniku zwiększenia powierzchni dwóch specjalnych stref ekonomicznych - krakowskiej i wałbrzyskiej... więcej >>

Bezrobotny dostanie dwuletnią gwarancję zatrudnienia

Firma, która otrzyma z Funduszu Pracy środki na refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy bezrobotnego, będzie musiała go zatrudniać przez co najmniej dwa lata... więcej >>

Dotacje dla osób tracących pracę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce poszerzyć grupę docelową, która może otrzymać dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu. Z tej formy wsparcia będą mogli korzystać pracownicy, którzy tracą pracę ze względu na kryzys... więcej >>

Firmy tracą dane przez pracowników

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez światową firmę odzyskującą utracone dane, mimo obowiązującej prawie we wszystkich dużych firmach polityki bezpieczeństwa danych, 61 proc. ich pracowników wciąż naraża pracodawców na utratę kluczowych dokumentów... więcej >>

Nadgodziny to śmierć dla mózgu

Fińscy badacze z Instytutu Medycyny Pracy w Helsinkach przebadali 2214 brytyjskich urzędników, menedżerów i innych umysłowych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy... więcej >>

Przepisy wprowadzające ustawy zdrowotne zostały uchwalone

Sejm uchwalił ustawę zawierającą przepisy wprowadzające w życie trzy ustawy zdrowotne. Ustawa zawiera przepisy wprowadzające ustawy: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o konsultantach medycznych oraz o akredytacji w ochronie zdrowia... więcej >>

Zwiększa się ilość pracowników nieotrzymujących wynagrodzeń w terminie

Główny inspektor pracy Tadeusz Zając poinformował, że w I kwartale 2009 r. liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacili wynagrodzeń wyniosła prawie 19 tys. To sześciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku... więcej >>

Dodatek za zmianę miejsca zamieszkania

Prawdopodobnie od lipca ruszy wypłata jednorazowych dodatków relokacyjnych na pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub osiedlenia się w nowym miejscu zamieszkania... więcej >>

Dopłaty do pensji

Do pakietu rozwiązań antykryzysowych, które będą finansowane z funduszy unijnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dołączyło nowy instrument... więcej >>

Informatycy w branży farmaceutycznej zarabiają najlepiej

Jak wynika z danych portalu wynagrodzenia.pl oraz firmy Dice Holdings Inc, polscy informatycy zarabiają od dwóch do czterech razy mniej, niż informatycy w USA. Najwyższe pensje otrzymują informatycy pracujący w przemyśle farmaceutycznym... więcej >>

Najlepsi pracodawcy w Polsce

Quintiles Poland i EMC Computers Systems Poland to firmy, które zwyciężyły w tegorocznej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce. W badaniu wzięło udział 126 firm... więcej >>

Pensje za znikające firmy wypłaci FGŚP

Pracownicy zatrudnieni przez pracodawców, którzy rzeczywiście zaprzestali działalności, otrzymają wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Składki emerytalno-rentowych zostaną umorzone

W toku są prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych... więcej >>

Sytuacja na rynku pracy jest niepokojąca

W opinii minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak nie widać jeszcze wyraźnych oznak kryzysu na rynku pracy w Polsce, jednak sytuacja jest „niepokojąca”... więcej >>

ZUS zaprasza na praktyki i staże zawodowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeden z największych polskich pracodawców, zachęca studentów z niepełnosprawnością do odbycia praktyk i staży zawodowych w swoich oddziałach... więcej >>

Średnie wynagrodzenie w marcu wzrosło o 5,7 proc. rdr

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2009 roku wyniosło 3 332,65 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 5,7 proc., a miesiąc do miesiąca o 4,3 proc... więcej >>

Adopcyjni rodzice będą skuteczniej chronieni przed zwolnieniem

Resort pracy przygotowuje nowelizację Kodeksu pracy, która zmierza do przyznania rodzicom adopcyjnym takich samych praw w zakresie ochrony stosunku pracy, jakie posiadają rodzice biologiczni... więcej >>

Dłużnicy alimentacyjni mają małe szanse na zatrudnienie

Dłużnik, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych, bo nie ma pracy, jest kierowany przez gminę do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy... więcej >>

Pracodawcy oszczędzają, ale nie na pracownikach

Z najnowszego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który nosi tytuł „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008” wynika, że w 2008 roku wiele firm zainwestowało we wprowadzenie u siebie tak zwanych dobrych praktyk... więcej >>

W marcu wzrosło bezrobocie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 2009 roku 11,2 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,3 punktu procentowego... więcej >>

Większość firm nie zwolni

Jak wynika z opublikowanych badań TNS OBOP na zlecenie agencji pracy Randstad, aż 75 proc. pracodawców nie planuje zwolnień w ciągu najbliższego półrocza. Badania przeprowadzono w listopadzie 2008 i w lutym 2009... więcej >>

Zapracowane jak Polki

W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich kobieta zajmująca się domem powinna zarabiać 5 złotych za ugotowanie obiadu, 3 złote za zakupy i 5 złotych za zrobienie prania... więcej >>

Zmiana rozporządzenia dot. dokumentacji pracowniczej

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej, pracodawcy nie będą musieli przechowywać kopii zawiadomień przesyłanych do urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego... więcej >>

Bezrobocie w UE

Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny), liczba osób bezrobotnych w strefie euro, do której należy 16 państw, wyniosła w lutym tego roku 8,5 proc. (w styczniu - 8,3 proc., rok temu - 7,2)... więcej >>

Koncern Tieto zatrudni 100 informatyków

Skandynawski koncern informatyczny Tieto zatrudni w tym roku w Szczecinie niemal 100 osób. Firma poszukuje głównie programistów oraz testerów oprogramowania... więcej >>

Państwo zapłaci składki emerytalno-rentowe za kobiety na urlopie macierzyńskim

Znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, którą uchwalił Sejm zakłada, że kobiety, które na urlopie macierzyńskim podejmą dodatkową pracę albo założą własną firmę, nie będą musiały płacić składek emerytalno-rentowych... więcej >>

Polacy są niepewni swoich etatów

Jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego w lutym 2009 r. przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych i portal pracuj.pl, jedynie czterech na dziesięciu Polaków jest pewnych, że zachowa pracę... więcej >>

Renty strukturalne nie będą przyznawane w 2009 roku

Rolnicy nie będą mogli w tym roku ubiegać się o renty strukturalne, bo brakuje pieniędzy na ich wypłatę. Resort rolnictwa źle policzył wydatki na ten cel... więcej >>

RPO: Renciści powinni dorabiać bez ograniczeń

Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, zwrócił się do resortu pracy z pytaniem, czy zamierza wystąpić z projektem ustawy znoszącym limity dorabiania przez rencistów... więcej >>

Ruszyły kampanie promujące szkoły zawodowe

Pod hasłem „Zawodowo dla Łodzi” rozpoczęła się kampania reklamująca łódzkie szkolnictwo zawodowe. Projekt ma na celu pokazanie, że po szkołach zawodowych nie tylko można dalej się kształcić, ale również mieć ciekawą pracę... więcej >>

Urlop szkoleniowy jest niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny uznał art. 103 kodeksu pracy za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Oznacza to, że moc obowiązującą utraci rozporządzenie z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U nr 103, poz. 472 z późn. zm.)... więcej >>

Zasiłek przysługuje także po likwidacji firmy

Osoby, które prowadzą własne firmy powinny rozważyć, czy w ich przypadku nie jest opłacalne przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS... więcej >>

ZUS zwróci składki

Ubezpieczeni mogą do 8 maja 2009 r. składać w ZUS wnioski o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłaconych od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r... więcej >>

Będzie reforma KRUS?

Komisja Trójstronna ma za zadanie wypracować nowe zasady opłacania składek przez rolników. Nie podoba się to związkowcom, którzy twierdzą, że rząd chce rozpocząć prace, nie mając żadnego projektu ustawy... więcej >>

Bezrobocie wzrośnie, ale zwolni tempo

Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Michał Boni ocenia, że bezrobocie w 2009 roku będzie rosło, jednak będą to wzrosty w mniejszej skali niż obserwowano w ostatnich miesiącach... więcej >>

Chińczycy ostrzeżeni przed kryzysem

Chińskie Ministerstwo Handlu zaapelowało do obywateli swojego kraju, aby w najbliższym czasie z powodu kryzysu gospodarczego nie jeździli do pracy do „Polski, Rumunii i innych państw środkowej i wschodniej Europy”... więcej >>

E-podpis jest coraz popularniejszy

Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w lutym do 71 proc. wzrosła liczba przesyłek opatrzonych bezpiecznym podpisem... więcej >>

Nauczyciele otrzymają podwyżki

Minister edukacji Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wprowadzające podwyżki... więcej >>

Prace nad zmianami dotyczącymi emerytur żołnierzy

W resorcie obrony narodowej trwają prace nad koncepcją zmian w systemie emerytalnym wojska Zmiany w systemie emerytalnym nastąpią po zakończeniu procesu profesjonalizacji, czyli po 31 grudnia 2010 r... więcej >>

ZUS przekazał do OFE 874,6 mln zł

Biuro prasowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowało, że przekazano do otwartych funduszy emerytalnych 874,61 mln zł w gotówce... więcej >>

Coraz więcej osób zgłasza się po zasiłki rodzinne

Rośnie liczba osób, które po utracie pracy zgłaszają się po świadczenia rodzinne i pomoc społeczną. Mogą je otrzymać, bo zmniejszyły się ich dochody... więcej >>

Dyrektywa usługowa UE pomoże stworzyć 100 tys. nowych miejsc pracy

Według ekspertów, którzy pracowali przy unijnym dokumencie, co najmniej 100 tys. nowych miejsc pracy w sektorze usług powinno powstać w Polsce w ciągu trzech-czterech lat dzięki wdrożeniu unijnej dyrektywy usługowej... więcej >>

Inżynierowie zarabiają coraz mniej

Jak wynika z ostatniego Miesięcznego Raportu Płacowego Banku Danych o Inżynierach, w lutym po raz pierwszy od wielu miesięcy spadły płace jednej z najlepiej opłacanych grup zawodowych. Inżynierowie, jak na razie, zarabiają średnio nieznacznie mniej niż w styczniu... więcej >>

Najubożsi emeryci bez dodatku

Sejm nie zajmie się projektem ustawy przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, który dotyczy corocznego dodatku dla najbiedniejszych emerytów i rencistów... więcej >>

Odsetki za zwłokę w przekazaniu składek do OFE

Znana jest już wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego... więcej >>

PIP przeprowadziła kontrolę legalności zatrudnienia

Państwowa Inspekcja Pracy wykryła w ponad połowie z blisko 36 tys. firm nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia i przestrzegania ustawy o instytucjach rynku pracy... więcej >>

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej do poprawki

Sejm skierował do dalszych prac w komisji cztery projekty nowelizacji Kodeksu pracy, które mają wyeliminować uznawane przez pracodawców za absurdalne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej... więcej >>

Senatorowie nie poprą planu podwyższenia składek na PFRON

Senatorowie wycofali swoje poparcie dla planu podwyższenia o 20 proc. miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy jednoczesnym wprowadzeniu możliwości zaliczenia ich w koszty podatkowe... więcej >>

W lutym wzrosła stopa bezrobocia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 2009 r. 10,9% i w porównaniu do stycznia 2009 r. wzrosła o 0,4 punktu procentowego... więcej >>

Minimalne płace dla samorządowców

Do końca czerwca kierownicy urzędów będą mieli obowiązek samodzielnie określić maksymalne pensje zatrudnionych przez siebie pracowników... więcej >>

Nowe zasady kontroli przedsiębiorców

7 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 18, poz. 97), która wprowadza korzystne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące zasad przeprowadzania kontroli... więcej >>

Pieniądze z UE na szkolenie pracowników

Trwa nabór wniosków od firm, które chcą za środki z UE szkolić swoich pracowników...

więcej >>

Pracę stracą osoby zatrudnione w przemyśle

Ekonomista Ryszard Petru szacuje, że kryzys w następnych miesiącach najbardziej dotknie branżę przemysłową. Pracę stracą zwłaszcza osoby zatrudnione w tym sektorze... więcej >>

Raport ze zwolnieniem do końca miesiąca

„Rzeczpospolita" podała, że firmy, które chcą rozliczyć wkłady na starych zasadach mają czas do końca miesiąca. Mają wybór: albo opodatkować transakcję albo zdecydować się na zwolnienie. więcej >>

Wynagrodzenie za prace

„Rzeczpospolita" podaje, że zapłata za pracę w porze nocnej może uzupełniać płacę zasadniczą tak, aby pracownik otrzymał co najmniej płacę minimalną... więcej >>

Wzrost wynagrodzenia w lutym

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2009r. spadło o 0,6% w stosunku do stycznia, ale w ujęciu rocznym wzrosło o 5,1% i wyniosło 3195,56 zł... więcej >>

Wzrosło zatrudnienie w Polsce w IV kw. 2008 roku

Unijny urząd statystyczny Eurostat oszacował, że stopa zatrudnienia w Polsce wzrosła w IV kw. 2008 roku o 3,0% r/r wobec wzrostu o 3,7% w III kw. 2008 roku... więcej >>

Czarny scenariusz: Na 100 pracujących przypadnie 56 niepracujących

Wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska jest przekonana, że już za dwa lata w Polsce na 100 pracujących przypadnie 56 niepracujących... więcej >>

Emeryci będą mogli więcej dorobić

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podał wysokość kwot, których przekroczenie może spowodować od 1 marca tego roku zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych. Nie dotyczy to 60-letnich kobiet i 65-letnich mężczyzn... więcej >>

Kontrole w firmach będą krótsze

7 marca 2009 r. zmianie uległy zasady kontrolowania przedsiębiorców. Kontrole będą trwały krócej, a tylko w nielicznych przypadkach inspektorzy mogą przedłużyć je ponad dopuszczalny limit... więcej >>

Kwalifikacje zawodowe nabyte w UE będą uznawane w Polsce

Ministerstwo gospodarki zamierza wprowadzić rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego lub przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji nabytych poza granicami Polski... więcej >>

Mundurowi nie pójdą na emeryturę po 15 latach służby

Od 1 stycznia 2010 roku zmianie ulegną zasady przechodzenia na emerytury funkcjonariuszy wstępujących po raz pierwszy do służby... więcej >>

Ponad 52 proc. inżynierów bez pracy

Jak wynika z sondażu firmy doradczej Bank Danych o Inżynierach, ponad 52 proc. inżynierów między innymi budownictwa, mechaniki i chemii szuka pracy... więcej >>

Senatorowie chcą zróżnicować wynagrodzenia młodych lekarzy

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którą bez poprawek poparł Senat przewiduje, że wynagrodzenie lekarzy rezydentów ma być uzależnione od dziedziny medycyny oraz od okresu specjalizacji... więcej >>

Umowy o pracę tylko po polsku

Senat z powodu niejednoznaczności sformułowań odesłał do Komisji Kultury nowelizację ustawy o języku polskim. Nowelizacja stanowi, że umowy o pracę będą miały moc prawną tylko, jeżeli sporządzone będą w języku polskim, jeżeli jedną ze stron umowy jest Polak... więcej >>

Weto prezydenta do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych przyjęte

Sejm przyjął weto prezydenta Kaczyńskiego do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych... więcej >>

ZUS rozpoczął realizację umowy dotyczącej amerykańskich emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął 1 marca 2009 r. realizację umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, która została podpisana 2 kwietnia 2008 r... więcej >>

Chałupnicy zapłacą wyższe składki do ZUS

Od 1 marca 18 tys. chałupników będzie płaciło wyższe składki na ubezpieczenie społeczne. Każdy, kto wykonuje pracę nakładczą i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, zapłaci składki emerytalne i rentowe od podstawy równej co najmniej najniższej podstawie wymiaru składek dla osób prowadzących firmę... więcej >>

Dłuższy tydzień pracy dla osób zatrudnionych na czas nieokreślony

Podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej rząd przedstawił związkom i pracodawcom propozycje zmian w kodeksie pracy, które zakładają m.in. możliwość wykonywania pracy w wymiarze wyższym niż 48 godzin tygodniowo pod warunkiem podpisania tzw. klauzuli opt-out... więcej >>

Majątek bezrobotnego będzie musiał być ujawniony

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w ciągu czterech tygodni rząd przygotuje projekt ustawy, która gwarantowałaby bezrobotnym pomoc przy spłacie kredytu hipotecznego. Środki na ten cel mają pochodzić z Funduszu Pracy... więcej >>

Nowy projekt skierowany do niepełnosprawnych

Nowy program „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” przewiduje szkolenia, staże, doradztwo zawodowe i zakup profesjonalnego sprzętu, który umożliwi osobom niepełnosprawnym np. pracę przy komputerze... więcej >>

Program tworzący nowe miejsca pracy

Przedsiębiorca, który skorzysta z unijnej pomocy dla mikroprzedsiębiorstw, będzie miał dwa, a nie pięć lat, na stworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy... więcej >>

Waloryzacja świadczeń

ZUS zwaloryzuje wszystkie świadczenia, czyli emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Podwyżka dotyczy świadczeń przyznanych lub przeliczonych do końca lutego 2009 r... więcej >>

Zmienia się składka wypadkowa

Od 1 kwietnia wiele firm zapłaci inne niż dotychczas składki wypadkowe. Nowe stawki składki wypadkowej będą obowiązywały od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 r... więcej >>

Zwolnienia w sektorze finansowym

Międzynarodowa Organizacja Pracy poinformowała, że ponad 325 tys. pracowników sektora finansowego straciło na świecie pracę od sierpnia 2007 r. 40 proc. tych osób, zostało zwolnionych od października 2008 r... więcej >>

Apel GIP w sprawie terminowych wypłat wynagrodzeń

Tadeusz Zając, główny inspektor pracy zaapelował, aby pracodawcy terminowo wypłacali wynagrodzenia. Jednocześnie zadeklarował, że w obliczu trudności finansowych Państwowa Inspekcja Pracy gotowa jest udzielić wszechstronnej pomocy, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom... więcej >>

Projekt noweli o KRUS: II czytanie

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników został skierowany do drugiego czytania. Sprawozdanie specjalnej podkomisji rozpatrywały połączone komisje rolnictwa oraz polityki społecznej... więcej >>

RPD za umorzeniem zaległych składek ZUS

Marek Michalak, rzecznik praw dziecka apeluje o umorzenie zaległych składek matkom, które przebywały w latach 1999-2006 na urlopach wychowawczych oraz tym, które otrzymywały zasiłek macierzyński... więcej >>

Uwagi do reformy emerytur

Uwagi do założeń projektu reformy systemu emerytur mundurowych przedstawiła już część związków zawodowych oraz kierownictwa wszystkich służb, których to dotyczy... więcej >>

W styczniu wynagrodzenie wzrosło o 8,1 proc. rok do roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2009 roku wyniosło 3.215,75 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 8,1 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 6,2 proc... więcej >>

Zasiłek pielęgnacyjny w tym roku wzrośnie

Od 1 listopada ma zostać zniesione kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi 420 zł miesięcznie. Trzykrotnie ma też wzrosnąć podstawa naliczania składki na emeryturę i rentę osób, które je otrzymują... więcej >>

ArcelorMittal zwalnia, także w Polsce

Dyrektor koncernu ArcelorMittal ds. finansowych Aditya Mittal poinformował, że redukcje zatrudnienia w zakładach należących do koncernu stalowego ArcelorMittal mogą przekroczyć planowane wcześniej 9 tys. osób... więcej >>

Dłuższe okresy rozliczeniowe i ruchomy czas pracy

Związki zawodowe i organizacje pracodawców chcą rozmawiać z rządem m.in. na temat wydłużenia okresów rozliczeniowych czasu pracy, publicznych subwencji do zatrudnienia oraz ułatwień procedury ubiegania się o fundusze unijne... więcej >>

Firmy mogą zakładać przedszkola z funduszu

Od 1 stycznia przedsiębiorstwa mogą przeznaczać środki gromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie przyzakładowych przedszkoli, żłobków oraz innych form wychowania przedszkolnego... więcej >>

Nowelizacja przepisów ustawy o promocji zatrudnienia

Ostatnia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu zachęcenie bezrobotnych i poszukujących pracy do aktywnej współpracy z urzędem pracy i uczestnictwa w proponowanych działaniach aktywizacyjnych... więcej >>

Powiatom będzie łatwiej wypłacić pomoc osobom niepełnosprawnym

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... więcej >>

W styczniu wzrosło bezrobocie

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2009 r. 10,5% i w porównaniu do grudnia 2008 wzrosła o 1 punkt procentowy. W styczniu zeszłego roku wynosiła 11,5%... więcej >>

Wyższa kwota bazowa od 1 marca

Główny Urząd Statystyczny 10 lutego 2009 r. poinformował, że kwota bazowa, która ma istotny wpływ na wysokość przyznawanych emerytur i rent, wyniesie 2578,26 zł. Będzie więc wyższa od obowiązującej obecnie o 302,89 zł... więcej >>

ZUS czeka na informacje od emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, którzy wykonywali pracę w 2008 r., mają czas do ostatniego dnia lutego 2009 r. na złożenie w ZUS oświadczenia potwierdzającego wysokość osiągniętego przez nich przychodu w 2008 r... więcej >>

Kodeks pracy nie zabezpiecza praw zatrudnianych dzieci poniżej 16 roku życia

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwrócił się do resortu pracy, aby sprawy związane z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia w miejscu pracy i sankcjami wobec pracodawców związanymi z łamaniem praw zatrudnionych dzieci poniżej 16 lat były określone tak samo jak w stosunku do pracowników młodocianych... więcej >>

Pawlak nie zgadza się na podniesienie wieku emerytalnego dla służb

Minister gospodarki Waldemar Pawlak opowiedział się przeciw proponowanemu przez MSWiA podniesieniu wieku emerytalnego dla służb mundurowych... więcej >>

PIP nie będzie sprawdzać zatrudnienia inspektorów

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie sprawdzać, czy firmy wyznaczyły pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową... więcej >>

Sposoby na zachowanie miejsc pracy

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, ze najlepszym sposobem na zachowanie miejsc pracy jest utrzymanie koniunktury na obecnym poziomie, wzmacnianie krajowego popytu i utrzymanie inwestycji... więcej >>

Termin sporządzenia PIT-11 mija 2 marca

Formularz PIT-11, który dotyczy informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, powinien zostać wypełniony przez płatników dla swoich pracowników... więcej >>

Wynagrodzenie w IV kwartale wzrosło o 6,8 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2008 roku wyniosło 3.096,55 zł wobec 2.899,83 zł w IV kwartale 2007 roku, czyli wzrosło o 6,8 proc. rok do roku... więcej >>

Założenia reformy funduszy emerytalnych

Ministerstwo pracy przedstawiło na Komitecie Stałym Rady Ministrów założenia reformy funduszy emerytalnych. Resort proponuje m.in. stworzenie tzw. OFE B czyli funduszy inwestujących pieniądze przyszłych emerytów bez nadmiernego ryzyka... więcej >>

Związki przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców

OPZZ chce, aby ograniczono napływ do Polski pracowników spoza Unii Europejskiej. W ocenie PKPP Lewiatan rozwiązanie takie można byłoby rozważać jedynie w przypadku znacznego wzrostu bezrobocia... więcej >>

Co dziesiąta osoba na zwolnieniu była zdolna do pracy

Co dziesiąta osoba, której ubiegłoroczne zwolnienie skontrolowali orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była zdolna do pracy. W związku z tym cofnięto zasiłki na łączną kwotę 78,4 mln zł.. więcej >>

Coraz mniej legalnie pracujących Polaków w Irlandii

O ponad połowę spadła liczba Polaków, którym irlandzkie ministerstwo spraw socjalnych i rodzinnych wydało prawo do legalnego zatrudnienia. Chodzi o tak zwane numery PPS... więcej >>

Dobrowolny program odejść z pracy w Zelmerze

Zarząd spółki Zelmer z Rzeszowa chce przygotować spółkę przed nadchodzącym kryzysem i w związku z tym wprowadza program dobrowolnych odejść pracowników z pracy... więcej >>

Dwie podwyżki składek ZUS z winy rządu

W tym roku 1,7 mln osób, które prowadzą firmy nie będzie opłacać składek do ZUS w stałej wysokości. Posłowie zasiadający w sejmowej Komisji Przyjazne Państwo zapomnieli, że przedsiębiorcy opłacają także składkę zdrowotną do NFZ... więcej >>

Google straciło tytuł najlepszego pracodawcy

W najnowszym rankingu najlepszych pracodawców opublikowanym w amerykańskim magazynie „Fortune”, firma Google znalazła się na czwartym miejscu. Na pierwszym miejscu znalazła się firma NetApp (branża IT), na drugim Edward Jones, a na trzecim Boston Consulting Group... więcej >>

Mało chętnych na emerytury pomostowe

Osoby uprawnione do emerytur pomostowych nie składają wniosków do ZUS o ich przyznanie. Czekają na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i rozwój sytuacji na rynku pracy... więcej >>

Pracownicy oświaty dostaną podwyżki

Minimalne kwoty stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół niebędących nauczycielami wzrosną od 1,6 do 3 proc... więcej >>

Propozycje zmian w prawie pracy

Minister pracy Jolanta Fedak przedstawiła rządowe propozycje zmian w prawie pracy. Chodzi o elastyczny czas pracy i możliwość obniżek płac jako alternatywa dla zwolnień... więcej >>

Swobodna zmiana stanowisko pracy rodzica

Nowelizacja kodeksu pracy sprawiła, że pogorszeniu uległa sytuacja rodziców powracających z urlopów macierzyńskich. Nowela umożliwiła pracodawcom jednostronną zmianę stanowiska pracy takiego pracownika, bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego... więcej >>

Tylko 14 dni wynagrodzenia chorobowego

Od 1 lutego 2009 r. pracodawca będzie wypłacał pracownikom w wieku powyżej 50 lat wynagrodzenie za czas choroby tylko przez pierwsze 14 dni ich niezdolności do pracy w roku... więcej >>

Bezrobocie na poziomie 9,5%

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2008 roku 9,5% wobec 9,1% miesiąc wcześniej. W grudniu 2007 roku stopa ta wyniosła 11,2%... więcej >>

Nauczyciele popracują godzinę dłużej

Samorządy, które nie zapewnią nauczycielom wynagrodzeń na poziomie zagwarantowanym przez ustawę, będą musiały na koniec roku wypłacić im wyrównanie. W styczniu i we wrześniu wzrośnie dwukrotnie po 5 proc. kwota bazowa, na podstawie której ustalane są pensje dla nauczycieli... więcej >>

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem

Znowelizowane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wynikającego z konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gwarantuje, że każdy ubezpieczony elektronicznie będzie mógł otrzymywać informacje o wysokości płaconych na jego rzecz przez pracodawcę składek ubezpieczeniowych... więcej >>

Propozycja nowelizacji kodeksu pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak wysłała do komisji sejmowej Przyjazne Państwo propozycję nowelizacji dwóch artykułów Kodeksu pracy, które dotyczą tak zwanych „przepisów przeciwpożarowych”.... więcej >>

Wynagrodzenia uzależnione od zysku firmy

Jak wynika z poselskiego projektu nowelizacji ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, wysokość pensji pracowników zatrudnionych w średnich i dużych przedsiębiorstwach może w większym stopniu zależeć od sytuacji ekonomicznej i zysków pracodawcy... więcej >>

Zaległe składki na ZUS dotyczą 46 tys. kobiet

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak poinformowała, że sprawa zaległych składek na ubezpieczenie społeczne kobiet, które pobierały zasiłki macierzyńskie lub przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą, dotyczy ok. 46 tys. osób... więcej >>

Zatrudnienie w firmach zwalnia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2008 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach rosło coraz wolniej. W porównaniu z rokiem 2007 wzrosło tylko o 2,3 proc... więcej >>

Zmiany w KRUS

Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki jest zdania, że reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest na dobrym etapie. Obecnie trwają prace już w Sejmie... więcej >>

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Posłowie zaakceptowali w głosowaniu senacki projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych... więcej >>

Bardzo zła sytuacja kobiet zatrudnionych w super i hipermarketach

Wyniki badania „Sytuacja pracownic super- i hipermarketów” pokazują, że nieprzestrzegany jest ustawowy czas pracy, niechętne udziela się urlopów, kobiety zmuszanie są do przenoszenia nadmiernych ciężarów... więcej >>

Fala zwolnień uderzy w polskie miasta

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło tylko o 2,3 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Oznacza to, że firmy tną koszty, by przetrwać kryzys... więcej >>

Kiedy czas na papierosa?

Zgodnie z kodeksem pracy w czasie godzin pracy nie ma żadnych dodatkowych przerw dla osób palących. Pracownik nie powinien się też oddalać z miejsca pracy bez zgody przełożonego. Kiedy więc wygospodarować czas na papierosa?... więcej >>

Prawie 3 mld zł na dopłaty do pensji i składek

W 2009 roku firmy otrzymają około 2 mld zł na dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych oraz 900 mln na refundację ich składek ZUS... więcej >>

W 2008 zbankrutowało 411 firm

W 2008 roku wyraźne pogorszenie sytuacji gospodarczej nie spowodowało wzrostu liczby firm, które ogłosiły upadłość. Jednak w tym roku liczba bankructw może być nawet dwukrotnie większa... więcej >>

Wynagrodzenie w grudniu 2008 r. wzrosło o 5,4 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu 2008 roku wyniosło 3.419,82 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 5,4 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosło o 3,0 proc... więcej >>

Średnia pensja w sektorze publicznym jest wyższa niż w prywatnym

„Puls Biznesu” informuje, że przeciętna pensja w sektorze publicznym szybko rośnie i jest już o 1250 zł wyższa niż w prywatnym. Kryzys tego nie zmienił... więcej >>

Bezrobocie może wzrosnąć o 2 procent

Minister pracy Jolanta Fedak w pesymistycznym wariancie zakłada, że bezrobocie w 2009 roku może wzrosnąć o 2 pkt proc., czyli w liczbach bezwzględnych o 200-300 tys. osób... więcej >>

Ciężkie czasy dla firm pracy tymczasowej

Agencje zatrudnienia zaczynają popadać w kłopoty. Ich główni klienci, zakłady produkcyjne, tną zlecenia na tymczasowych pracowników... więcej >>

Elastyczny czas pracy pomoże w czasie kryzysu

Konfederacja Pracodawców Polskich oznajmiła, że poważne zmiany w systemie pracy mogą nas uchronić nas przed skutkiem kryzysu ekonomicznego... więcej >>

Najgorzej mają urodzeni zimą

Amerykańscy naukowcy Kasey Buckles i Daniel Hungerman z Uniwersytetu w Notre Dame w stanie Indiana dowodzą, że ludzie urodzeni w grudniu, styczniu i lutym zazwyczaj zarabiają mniej niż osoby urodzone w innych porach roku... więcej >>

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która umożliwi powoływanie nowych instytucji finansowych, tak zwanych zakładów reasekuracyjnych... więcej >>

Wysokość dofinansowania z PFRON zależne od wysokości wynagrodzenia

Od stycznia pracodawcy otrzymają zwrot 75 proc. kosztów wynagrodzenia i składek niepełnosprawnego pracownika. Pomoc za grudzień ubiegłego roku otrzymają na starych zasadach... więcej >>

Dodatkowe fundusze na aktywizację zawodową 50+

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znalazło dodatkowe pieniądze w unijnym programie pod nazwą „Kapitał ludzki”. W 2009 roku ponad 300 mln zł otrzymają ci, którzy wygrają konkursy na realizację projektów promujących starszych pracowników na rynku pracy... więcej >>

Dokumentacja płacowa

Pracodawca musi liczyć się z koniecznością ewidencjonowania wypłaconego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że obowiązki nie kończą się na obliczeniu i odpowiednim zaewidencjonowaniu pensji... więcej >>

Nawet pół miliona Polaków w 2009 r. może mieć problem ze znalezieniem pracy

„Rzeczpospolita” napisała, że W opinii ekonomistów, problemy ze znalezieniem pracy w 2009 roku może mieć od 200 do 500 tys. osób... więcej >>

Niższe emerytury dla byłych funkcjonariuszy SB

Od 2010 roku co najmniej 30 tys. byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL otrzyma niższe emerytury. Budżet zaoszczędzi na tym 600 mln zł rocznie... więcej >>

W 2009 roku składki do ZUS w tej samej wysokości

Pierwszy raz od wejścia w życie reformy emerytalnej osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od najniższej podstawy wymiaru, nie będą musiały cztery raz do roku sprawdzać ich wysokości... więcej >>

W Katowicach o pracę nietrudno

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstanie niemal 3,7 tysiąca miejsc pracy. 24 projekty inwestycyjne warte łącznie prawie 1,5 mld zł pozyskała w minionym roku KSSE... więcej >>

ZUS daruje przedsiębiorczym matkom

Posłowie PiS zgłosili projekt ustawy zakładający umorzenie składek ZUS matek prowadzących firmę i przebywających w latach 1999-2006 na urlopach macierzyńskich i wychowawczych... więcej >>

Bez pracy może zostać 40 tys. osób po pięćdziesiątce

Dziennik „Polska” napisał, że w przyszłym roku pracę może stracić około 40 tysięcy osób, które ukończyły 50 lat, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego ani ochronnego... więcej >>

Dotacje na zatrudnienie naukowców

Jak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie programu „Mobilność w Nauce - wsparcie mobilności pracowników sektora badawczo- rozwojowego”, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników prowadzących badania naukowe... więcej >>

Duże zwolnienia w pierwszej połowie 2009 roku

W opinii ekonomisty Ryszarda Petru, w IV kwartale br. tempo wzrostu inwestycji może spaść poniżej zera. Oznacza to, że w pierwszej połowie 2009 roku czekają nas duże zwolnienia... więcej >>

Emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej

W grudniu tego roku renciści oraz emeryci, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, będą mogli dorobić więcej niż w poprzednich trzech miesiącach, bez groźby zawieszenia lub obniżenia ich świadczeń... więcej >>

Składka wypadkowa za zleceniobiorców

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe, firmy będą musiały opłacać składki wypadkowe za każdego zatrudnionego przez nich zleceniobiorcę... więcej >>

Własne becikowe wypłaca co pięćdziesiąta gmina

Jedynie niespełna 2 proc. gmin wypłaca dodatkowe świadczenia pieniężne dla urodzonych na ich terenie dzieci. Wypłacało je 46 z prawie 2,5 tys. gmin w Polsce. To o 10 gmin więcej niż w roku 2006... więcej >>

Zwalniany pracownik powinien otrzymać pomoc

Pracodawca musi zapewnić zwalnianym pracownikom pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia. Jednak za niedopełnienie tych obowiązków nie grozi mu żadna sankcja... więcej >>

Armia zamierza w 2009 roku zatrudnić 40 tys. żołnierzy

6 grudnia weszła w życie ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 206, poz. 1288)... więcej >>

Dłuższy urlop macierzyński wcześniej?

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia poprosiła Senat o to, aby maksymalny okres urlopu macierzyńskiego był możliwy do osiągnięcia już w 2012, a nie w 2014 roku, a także by tygodniowy urlop dla ojców przysługiwał od przyszłego roku, a nie dopiero od 2010 roku... więcej >>

Firmy będą potwierdzać prawo do emerytury pomostowej

Od stycznia pracodawcy będą zobowiązani wystawiać pracownikom mającym prawo do emerytur pomostowych zaświadczenia potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze... więcej >>

Ile zarabia Święty Mikołaj

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, więc rośnie popyt na usługi Świętego Mikołaja. W okresie przedświątecznym w prasie i internecie aż roi się od ofert firm świadczących „usługi mikołajowe”... więcej >>

Nauczyciele będą przechodzić na wcześniejsze emerytury do 2027 roku

Zakończyły się negocjacje w sprawie świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Trzy Kluby Parlamentarne: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy ustaliły zasady przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury... więcej >>

Pracodawcy wciąż chcą zatrudniać

Zgodnie z badaniem Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzonego w Polsce, 7 z 10 pracodawców nie przewiduje zmian zatrudnienia w pierwszym kwartale 2009 roku a 1 z 5 pracodawców deklaruje jego zwiększenie... więcej >>

Sejm przyjął nowelę ustawy o promocji zatrudnienia

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, którą przyjął Sejm przewiduje zwiększenie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, tworzenie dla nich indywidualnych planów działania oraz ulgi dla pracodawców, zatrudniających osoby po 50. roku życia... więcej >>

Wyższe dofinansowanie do studiów podyplomowych dla bezrobotnych

Jak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby bezrobotne zyskają prawo do refundacji kosztów studiów podyplomowych, jeżeli nie są one wyższe niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 8,8 tys. zł... więcej >>

Najwięcej młodych bezrobotnych z wykształceniem średnim

Jak wynika z danych, przedstawionych na konferencji „Kariera i potencjał” wśród zarejestrowanych bezrobotnych do 25. roku życia w województwie mazowieckim najwięcej było osób po liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych i średnich zawodowych... więcej >>

Od przyszłego roku ruszają programy dla bezrobotnych

Jak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie programów specjalnych, powiatowe urzędy pracy działające w imieniu starosty będą mogły tworzyć programy dla bezrobotnych i osób, które utraciły pracę w ramach zwolnień grupowych... więcej >>

Oszczędzanie w OFE coraz mniej opłacalne

Z analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że średnio zarabiający Polak ma na koncie w OFE przeciętnie 24,1 tys. zł. To jedynie o 690 zł więcej niż osoba, która została w ZUS... więcej >>

Pozytywna ocena ustawy o funduszach emerytalnych

Senacka komisja rodziny i polityki społecznej zaakceptowała ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych z uwzględnieniem siedmiu poprawek... więcej >>

Pół miliona emigrantów może wrócić

Według ekspertów w ciągu kilku lat może do Polski wrócić nawet pół miliona emigrantów. Resort pracy nie ma jednak dokładnych danych, ilu Polaków wraca do kraju... więcej >>

Przedsiębiorczość na maturze

Kancelaria Prezydenta zwróciła się do Ministerstwa Edukacji, aby zasady przedsiębiorczości były jednym z przedmiotów, który będzie można zdawać na maturze... więcej >>

Ubezpieczenia społeczne rolników do Trybunału Konstytucyjnego

Business Centre Club składa do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z art. 32 ustawy zasadniczej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Podstawą jest raport o KRUS przygotowany przez prof. Katarzynę Duczkowską-Małysz i prof. Małgorzatę Duczkowską-Piasecką... więcej >>

W Polsce najniższe bezrobocie w UE

Unijny urząd statystyczny Eurostat poinformował, że w październiku stopa bezrobocia wyniosła 7,1% w całej Unii Europejskiej, wobec 7,0% w poprzednim miesiącu i wobec 6,9% rok wcześniej... więcej >>

Wynagrodzenia w przyszłym roku będą rosły dwukrotnie wolniej

Jak wynika z sondy, którą „Gazeta Prawna” przeprowadziła wśród ekspertów rynku pracy, ekonomistów, pracodawców i związkowców, w przyszłym roku bezrobocie wzrośnie o 2 pkt proc. i osiągnie poziom 11 proc... więcej >>

Obowiązkowy sekretarz

W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim zostanie utworzone stanowisko sekretarza, który nie mógł należeć do żadnej partii politycznej... więcej >>

Poprawki do przepisów przeciw dyskryminacji

Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy przedłużającą z 14 do 30 dni vacatio legis przepisów przeciw dyskryminacji oraz dotyczących bhp... więcej >>

Potrzebny elastyczny czas pracy

Pracodawcy chcą wprowadzenia elastycznego czasu pracy dostosowanego do aktualnych potrzeb pracodawcy i zgodnego z preferencjami pracownika... więcej >>

Rośnie ilość firm planujących grupowe zwolnienia pracowników

Na Śląsku niemal trzy razy więcej pracowników niż przed rokiem może stracić pracę w wyniku zwolnień grupowych. Jedynie październiku pracodawcy zapowiedzieli zwolnienie w ten sposób sześciokrotnie większej liczby osób niż w tym samym miesiącu rok temu... więcej >>

Ruszają konkursy na unijne pieniądze

Z początkiem 2009 roku ruszą konkursy na unijne dotacje dla najmniejszych firm, działających na obszarach wiejskich. Do podziału jest ponad 1 mld euro... więcej >>

Warunki powrotu Polaków z zagranicy

Szef Zespołu Doradców Strategicznych premiera, Michał Boni jest zdania, że zadaniem rządu jest stworzenie warunków do powrotu dla Polaków pracujących za granicą, ale nie nakłanianie ich do tego... więcej >>

Wniosek do TK w sprawie KRUS

Business Centre Club zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie, czy funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie narusza prawa do równości, które gwarantuje konstytucja RP... więcej >>

Wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego

Pracodawcy mogą ubiegać się o refundację z Funduszu Pracy z tytułu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji... więcej >>

250 tys. osób będzie mieć prawo do emerytur pomostowych

Od nowego roku prawo do emerytur pomostowych zyskają m.in. piloci, maszyniści, pracownicy domów opieki społecznej, nauczyciele pracujący z trudną młodzieżą i wybrane osoby wykonujące ciężkie prace fizyczne... więcej >>

Bezrobotni będą mogli być zatrudniani przy pracach interwencyjnych

Od 1 stycznia 2009 r. firmy będą mogły ubiegać się o refundację wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych zatrudnionych przez siebie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych... więcej >>

Dłuższa ochrona rodzica przed zwolnieniem z pracy

Firma nie będzie mogła wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z podwładnym uprawnionym do urlopu wychowawczego, który złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy... więcej >>

Firmy będą zwalniać z pracy?

Jak wynika z badań ABR Opinia, co czwarta firma średniej wielkości zamierza w najbliższym czasie zmniejszyć zatrudnienie. Mniej skłonni do zwolnień pracowników są właściciele mniejszych firm... więcej >>

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych i pobierają z tego tytułu dofinansowania do ich wynagrodzeń, nie będą już musieli co roku rozliczać się z uzyskanej pomocy... więcej >>

Oszczędzanie na emeryturę

Osoby, które dobrowolnie oszczędzają na emeryturę od nowego roku zyskają zachęty do gromadzenia wyższych kwot na indywidualnych kontach emerytalnych... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do prawie 3000 zł

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2008 roku wyniosło 2968,55 zł... więcej >>

Właściciele firm zapłacą do ZUS od grudnia wyższe składki

Osoby, które prowadzą własne firmy zapłacą do ZUS o prawie 6 zł miesięcznie więcej niż obecnie. Prowadzący własne firmy zapłacą więc do ZUS z tytułu wszystkich składek 789,23 zł, tj. o 5,89 zł więcej niż dotychczas... więcej >>

45 tygodni urlopu macierzyńskiego

Poselskie poprawki do rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy, które przyjęła sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach przewidują między innymi, że rodzice obniżający swój wymiar czasu pracy będą chronieni przed zwolnieniem przez 12 miesięcy, a nie trzy lata... więcej >>

Bezrobocie w październiku spadło poniżej 9 proc.

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak powiedziała, że bezrobocie w październiku spadło poniżej 9 proc. Tendencja spadkowa utrzymuje się od połowy roku... więcej >>

Europosłowie są przeciw wydłużaniu tygodnia pracy

Europosłowie z komisji zatrudnienia Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za maksymalnie 48-godzinnym tygodniem pracy w krajach Unii Europejskiej, kwestionując porozumienie rządów krajów członkowskich o możliwości jego wydłużenia nawet do 65 godzin... więcej >>

Firmy przestrzegają zakazu pracy w święta

1 listopada do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono około 30 skarg o naruszenie zakazu pracy w handlu w święta. I tylko w kilku przypadkach inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów... więcej >>

Rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury

Posłowie połączonych Komisji Sejmowych Finansów oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęli poprawkę zakładającą, że osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach, otrzymają rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury... więcej >>

Składka zdrowotna za każdego bezrobotnego

Od 1 stycznia 2009 r. urzędy pracy będą obowiązkowo opłacały składkę zdrowotną za każdego bezrobotnego. Stanie się tak na skutek wejścia w życie nowelizacji art. 66 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 166, poz. 1172)... więcej >>

W polskich biurach brakuje ergonomii

Nowa edycja badań Ergotest.pl ujawnia, że tylko w 1 proc. stanowisk pracy w polskich biurach jest w pełni ergonomicznych, a ponad połowa zupełnie nie spełnia wymogów ergonomii. W efekcie, niemal 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa czy oczu... więcej >>

Brak informacji o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

Niemal 70 proc. kandydatów do pracy twierdzi, że nie otrzymało po rozmowie kwalifikacyjnej żadnej informacji zwrotnej od pracodawcy. Trzeba pamiętać, że takie zachowanie to nie tylko brak kultury, ale zły sygnał o firmie... więcej >>

Czas najwyższy na wnioski do OHP

Do 15 listopada pracodawcy muszą złożyć do OHP wnioski o refundację wynagrodzeń zatrudnionych przez siebie młodocianych... więcej >>

Emerytury z FUS dla mundurowych

Komisja Polityki Społecznej rekomenduje Sejmowi przyjęcie projektu umożliwiającego żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych, pobierającym emeryturę „mundurową”, złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych... więcej >>

Nie będzie wcześniejszych emerytur w przyszłym roku

Rząd zapowiedział, że nie zgodzi się na przedłużenie o kolejny rok obecnych zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury... więcej >>

Pod górkę po odszkodowanie

Senat nie chce, aby kodeks pracy przyznawał pracownikom prawo do odszkodowań cywilnych za bezprawne zwolnienie... więcej >>

W Polsce bezrobocie jest niższe niż w Irlandii

Eurostat poinformował, że bezrobocie w Polsce spadło poniżej unijnej średniej i wyniosło we wrześniu 6,5 proc. To mniej niż w Irlandii, gdzie bezrobocie wzrosło do 6,6 proc... więcej >>

Zmniejsza się liczba ogłoszeń o wolnych miejscach pracy

Z analizy instytutu BIEC wynika, że we wrześniu odnotowano ostry spadek ogłoszeń o wolnych miejscach pracy... więcej >>

40 tys. zł na założenie firmy

„Gazeta Prawna” napisała, że co najmniej w czterech województwach chętni na unijne dotacje na założenie własnej firmy będą mogli złożyć o nie wnioski. Każdy może dostać maksymalnie 40 tys. zł... więcej >>

Co trzy minuty umiera w pracy człowiek

Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych to główne zadania Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, zorganizowanego w ramach kampanii Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)... więcej >>

Emerytury funkcjonariuszy SB zagrożone

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów ustaw o odebraniu byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa prawa do wysokich emerytur. Ponad 30 tys. byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa może stracić prawo do emerytur w obecnej wysokości... więcej >>

Poprawki do ustaw z zakresu ochrony zdrowia

Senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili poprawki do ustaw z zakresu ochrony zdrowia, które zostały uchwalone przez Sejm 21 października... więcej >>

Sekretarze w samorządach

Uchwalona przez Sejm ustawa z 24 października 2008 r. o pracownikach samorządowych przewiduje, że pracownicy samorządowi będą pracować wyłącznie na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę. Nie będzie więc już w gminach urzędników mianowanych... więcej >>

Składki nie za starszych pracowników

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Resort zamierza skrócić do 14 dni okres, w którym firmy wypłacają wynagrodzenie za czas choroby pracownika w wieku powyżej 50 lat... więcej >>

W pracy bez papierosa?

Unijny komisarz ds. społecznych i zatrudnienia Vladimir Szpidla jest za wprowadzeniem unijnego zakazu palenia we wszystkich miejscach pracy, w tym w barach i restauracjach... więcej >>

Z powodu kryzysu przybędzie na świecie 20 mln nowych bezrobotnych

Dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy Juan Somavia powiedział, że z powodu kryzysu finansowego do końca 2009 roku na całym świecie może przybyć 20 milionów bezrobotnych... więcej >>

3,5 tys. wniosków o ukaranie firm za zatrudnianie na czarno

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że od lipca 2007 r. pracodawcy zapłacili już prawie mln zł za nielegalne zatrudnianie pracowników... więcej >>

Jedynie co trzecia starsza osoba pracuje

Ministrowie przygotowują projekty ustaw konkretyzujące rządowy program aktywizacji osób w wieku ponad 50 lat... więcej >>

Molestowanie znalazło się w kodeksie

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy, w myśl której jakiekolwiek molestowanie zatrudnionych, także seksualne, jest zakazane... więcej >>

Nie będzie waloryzacji emerytur z II filaru

Jak wynika z przyjętej przez Sejm ustawy o emeryturach kapitałowych, w 2009 roku nie powstaną zakłady wyspecjalizowane w wypłatach emerytur z OFE. Świadczenia wypłacą działające już fundusze... więcej >>

Nowelizacja ustawy o służbie medycyny pracy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o służbie medycyny pracy, z której wynika, że pracodawca, a nie publiczne ośrodki medycyny pracy, będzie musiał przeprowadzić ocenę szkodliwych czynników dla zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników... więcej >>

W Trzech Króli pójdziemy do pracy

Sejm przegłosował wniosek Platformy Obywatelskiej o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy ustanawiającej święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy... więcej >>

Warszawa: Wydano ponad 5,4 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wydał do końca sierpnia tego roku ponad 5,4 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. To niemal 50 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku... więcej >>

Zakłady pracy chronionej dostaną mniej pieniędzy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie wypłacał takie samo dofinansowanie firmom z otwartego, jak i z chronionego rynku pracy. Tym samym pomoc dla zakładów pracy chronionej będzie niższa... więcej >>

Zwolnienie z PIT unijnych środków na założenie firmy

Ministerstwo Finansów zamierza zwolnić z PIT środki unijne otrzymane przez podatników na założenie firmy. Zwolnienie ma obowiązywać dopiero od 2010 roku... więcej >>

Łatwiej będzie można zwolnić dyrektora szkoły

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty zakłada, że zmniejszy się kontrola kuratoriów oświaty nad szkołami. Tym samym samorządy będą miały większy wpływ na ich zarządzanie... więcej >>

Architekci z krajów Unii będą mogli pracować w Polsce

Projekt nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów przewiduje, że architekci, urbaniści i inżynierowie budownictwa z innych krajów Unii Europejskiej będą mogli wykonywać swój zawód na terenie Polski... więcej >>

Bezrobocie we wrześniu wyniosło 9,1 proc.

Resort pracy poinformował, że bezrobocie rejestrowane wyniosło we wrześniu 2008 r. 9,1 proc. i w porównaniu do sierpnia 2008 spadło o 0,2 punktu procentowego... więcej >>

Indywidualne aktywizowanie bezrobotnych

Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na powiatowe urzędy pracy obowiązek przygotowania indywidualnego planu aktywizacji bezrobotnych, którzy przez pół roku od zarejestrowania w urzędzie nie znaleźli pracy... więcej >>

Już 40 proc. firm korzysta z bezpiecznego e-podpisu

„Gazeta Prawna” napisała, że coraz więcej niekwalifikowanych podpisów wydanych przedsiębiorcom przez ZUS traci swoją ważność. W tym miesiącu będzie to dotyczyć prawie 13 tys. firm... więcej >>

Kłopot ze znalezieniem pracownika

Jak wynika z ankiety Business Centre Club przeprowadzonej we wrześniu, 79,4 proc. pracodawców ma problemy ze znalezieniem do pracy chętnych i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników... więcej >>

Prace nad ustawą depenalizacyjną trwają

Przedsiębiorcy chcą zmiany 20 ustaw, które przewidują sankcje karne i karne administracyjne za naruszanie norm prawnych przy działalności gospodarczej... więcej >>

Szykują się duże zmiany w PIP

Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy zapowiedział spore zmiany w Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o przymiarki do wprowadzenia telepracy, rezygnację z kosztownego wynajmowania pomieszczeń na inspektoraty i docelowo wzrost wynagrodzeń pracowników inspekcji... więcej >>

Ułatwienia w dostępie do pieniędzy z PFRON

Wszystko wskazuje na to, że najpóźniej od listopada tego roku niepełnosprawni przedsiębiorcy będą składać jeden formularz, aby otrzymać refundację opłaconych składek ZUS... więcej >>

Coraz więcej zwolnień

Zwolnienia chorobowe pracowników kosztowały pracodawców i budżet w 2007 r. ponad 7,6 mld złotych... więcej >>

Dłuższy czas pracy

Rząd planuje wydłużenie czasu pracy nawet do 65 godzin tygodniowo... więcej >>

Emerytury pomostowe

Rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach pomostowych... więcej >>

Firmy planują zwolnienia

Wzrosła liczba zwolnień grupowych w firmach. W pierwszej połowie tego roku aż 147 firm zapowiedziało redukcję zatrudnienia o 10 tysięcy osób... więcej >>

Fundusz Alimentacyjny

Od dnia 1 października obowiązuje ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dzieci, które nie otrzymują zasądzonych alimentów, dostaną do 500 zł... więcej >>

Program 50+

Program 50+ zakłada aktywizację zawodową i promocję zatrudniania osób powyżej 50. roku życia... więcej >>

System rentowy do zmiany

Dnia 26 września podkomisja nadzwyczajna ds. reformy emerytalnej przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych... więcej >>

Zmiany dotyczące czasu pracy kierowców

Kierowcy zatrudnieni w równoważnym czasie pracy, pracujący w porze nocnej, nie będą mogli pracować dłużej niż 10 godzin dziennie... więcej >>

Dodatkowy urlop dla rodziców

Posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim dłuższy będzie urlop macierzyński oraz okres otrzymywania świadczenia chorobowego przysługującego kobietom w ciąży... więcej >>

Potrącenia z wypłaty pracownika bez jego zgody

Wynagrodzenie za pracę podlega ustawoj ochronie. Należności, które można potrącać z wynagrodzenia bez zgody pracownika określone zostały w art. 87 kodeksu pracy... więcej >>

Pracownicy wykorzystywani ze względu na niejasne przepisy

W kodeksie pracy brakuje wielu definicji, m.in. dnia wolnego i stałego miejsca pracy. Wykorzystują to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy... więcej >>

Pracujemy mniej godzin w tygodniu

Polacy pracują trochę ponad 40 godzin w tygodniu, czyli krócej niż np. rok temu... więcej >>

Przewlekle chory straci status bezrobotnego

W urzędach pracy jako bezrobotne zarejestrowane będą tylko te osoby, które są naprawdę zainteresowane aktywizacją zawodową... więcej >>

Więcej wypadków przy pracy

Ponad 44 tys. osób ucierpiało w wypadkach przy pracy w pierwszym półroczu br. Zginęło aż 231 osób. Tak wynika z opublikowanego na poczatku września raportu "Wypadki przy pracy w I półroczu 2008 r."... więcej >>

Wzrost wynagrodzeń w sierpniu

Wynagrodzenia w firmach w sierpniu wzrosły o 10,9% , a zatrudnienie o 4,5%...
więcej >>

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mają kosztować ok. 1,5 mld zł... więcej >>

Dłuższa lista prac uprawniających do „pomostówek”

Wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak powiedziała, że poszerza się lista prac, których wykonywanie będzie dawało uprawnienia do emerytur pomostowych. Z „pomostówek” będzie mogło skorzystać około 200 tysięcy osób... więcej >>

Emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić

Wraz ze spadkiem przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r. emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wynagrodzenie to wyniosło 2951,36 zł. Było więc o 32,62 zł niższe niż w I kwartale... więcej >>

Firmy dostaną mniej pieniędzy na szkolenia

Od 1 stycznia 2009 r. zmniejszy się pomoc, jaką firmy otrzymują za skierowanie niepełnosprawnych pracowników na szkolenia. Pracodawcy będą mogli starać się o zwrot 80, a nie jak obecnie 90 proc. kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika... więcej >>

Masz kwalifikacje, kompetencje nie będą sprawdzane

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej po raz dziewiąty zamieściła ogłoszenie o egzaminie do Państwowego Zasobu Kadrowego. Osobom, które posiadają świadectwa potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku, nie będą sprawdzane kompetencje kierownicze w trakcie naboru... więcej >>

Poznańscy pedagodzy dostaną sto złotych ekstra

Dwa tysiące nauczycieli kontraktowych i stażystów z Poznania będzie zarabiało 100 zł brutto więcej niż ich koledzy z innych miejscowości. Miasto w ten sposób próbuje zatrzymać w szkołach młodych ludzi... więcej >>

Uczelnie dostaną pieniądze na kształcenie w deficytowych zawodach

Aż 47 uczelni wyższych może liczyć na dodatkowe pieniądze na kształcenie w deficytowych zawodach. Dzięki rządowemu programowi tzw. kształcenia zamawianego od października tego roku naukę na kierunkach technicznych i przyrodniczych rozpocznie o 2,35 tys. studentów więcej... więcej >>

Wzrósł Wskaźnik Rynku Pracy

Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia, w sierpniu 2008 roku wzrósł kolejny raz z rzędu. Jednak wzrost ten był nieznaczny i w nadchodzących miesiącach nie grozi Polsce nasilenie bezrobocia... więcej >>

ZUS zapłaci za orzeczenie lekarskie

W myśl tak zwanej ustawy zdrowotnej za część badań, orzeczeń czy zaświadczeń pacjent musi zapłacić z własnych środków. W przypadku innych badań płaci za nie podmiot, który uzależnia przyznanie konkretnego świadczenia od ich wykonania, np. ZUS... więcej >>

1,67 mln bezrobotnych w Wielkiej Brytanii

Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) poinformował, że w Wielkiej Brytanii było 1,67 mln osób bezrobotnych licząc od początku kwietnia do końca czerwca br., czyli o 60 tys. więcej, w porównaniu z poprzednim kwartałem. Stopa bezrobocia wynosi 5,4 proc... więcej >>

Co jedenasta osoba symulowała

W wyniku kontroli ZUS w I kwartale 2008 roku obniżono lub cofnięto osobom uznanym za zdolne do pracy wypłatę świadczenia chorobowego na kwotę 38,3 mln zł. Za zdolnych do pracy uznano 11,3 tys. ze 127,4 tys. kontrolowanych, czyli 8,9 proc... więcej >>

Kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnego leczenia

NFZ pokryje koszty świadczeń udzielonych kobietom w ciąży oraz dzieciom, nawet jeśli nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia ze środków pochodzących z budżetu... więcej >>

Małżonek skorzysta z ubezpieczenia żony

Właściciele firm, którzy zawieszą działalność gospodarczą, będą mogli korzystać z publicznej służby zdrowia na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego małżonka. Firmy będą mogły zawieszać działalność najwcześniej 20 września... więcej >>

Połowa firm zatrudnia na czarno

W 2007 roku 31,6 tys. pracowników, którzy byli zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych lub na czarno, otrzymało umowy o pracę. W porównaniu z 2006 rokiem liczba ta wzrosła o 143 proc... więcej >>

We wrześniu wzrośnie składka zdrowotna

Osoby, które prowadzą własne firmy zapłacą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niższe składki na ubezpieczenia społeczne i wyższą składkę zdrowotną za wrzesień, październik i listopad... więcej >>

Wyrok TK: zmiany w naliczaniu zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił sposób naliczania zasiłku chorobowego oraz świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, uwzględniając m.in. premie i nagrody, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe... więcej >>

Łatwiej o refundację z PFRON

„Gazeta Prawna” pisze, że w ciągu dwóch tygodni PFRON będzie musiał zrefundować opłacone składki ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców. Od września złożą oni tylko jeden wniosek o taką pomoc... więcej >>

1 mld euro na miejsca pracy na wsi

Osoby i firmy, które zdecydują się na utworzenie nowych miejsc pracy na wsi lub w małych miasteczkach, po raz pierwszy w Polsce będą mogły otrzymać bezzwrotną pomoc ze środków unijnych. Przeznaczono na ten cel1 mld euro... więcej >>

Bezrobocie w Polsce niższe niż w Hiszpanii czy Francji

Polska powoli wyprzedza pod względem wskaźnika bezrobocia sześć krajów Unii Europejskiej. Wyższe bezrobocie notują m.in. Francja, Hiszpania, Grecja i Słowacja... więcej >>

Co piąta firma otrzyma dotację na szkolenia

Aż 839 wniosków o dotacje na szkolenia na łączną wartość 2,1 mld zł złożyli przedsiębiorcy w PARP. Problem w tym, że w puli jest tylko 400 mln zł... więcej >>

Kwalifikacje zdobywane w zakładzie pracy

Bezrobotni od stycznia 2009 r. będą mogli nabyć nowe kwalifikacje u pracodawców. Szkolenie będzie trwać co najmniej 12 miesięcy... więcej >>

Poznań: Bezrobocie najniższe od dekady

W czerwcu stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,8 procentu. Większy procent mieszkańców bez pracy ma nawet Warszawa. Jednak eksperci przestrzegają, że zbyt niskie bezrobocie to nic dobrego... więcej >>

Rząd nie może limitować płac w przedsiębiorstwach

Związki zawodowe chcą zniesienia limitu wzrostu płac w państwowych przedsiębiorstwach. Argumentują, że o podwyżkach powinna decydować sytuacja firmy, a nie Komisja Trójstronna czy rząd... więcej >>

Sporna wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody na proponowaną przez resort pracy podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych twierdząc, że może to zniechęcić bezrobotnych do podejmowania pracy... więcej >>

Zmienią się zasady ustalania wzrostu płac w firmach

Senatorowie podjęli uchwałę o skierowaniu do Sejmu senackiego projektu zmian w ustawach o PIT i CIT. Celem nowelizacji jest zmiana zasad zaliczania przez pracodawców do kosztów podatkowych wynagrodzeń i składek ZUS... więcej >>

0,5 mln pracowników nie dostanie podwyżek

Komisja Trójstronna nie doszła do porozumienia w sprawie podwyżek płac w 2009 roku w państwowej sferze budżetowej. Związki żądają wzrostu o 15 proc... więcej >>

Bezrobotny może dostać 40 tys. zł na założenie firmy

Bezrobotni, którzy przez co najmniej rok byli bez pracy, będą mogli z unijnych środków uzyskać 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pieniądze na założenie biznesu są zarezerwowane w ramach Działania 6.2 w programie Kapitał Ludzki 2007-2013... więcej >>

Chałupnicy zapłacą wyższe składki

Osoba, która wykonuje pracę nakładczą i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, zapłaci składki ubezpieczeniowe od podstawy równej co najmniej najniższej podstawie wymiaru składek dla osób prowadzących firmę... więcej >>

Debata „Sytuacja kobiet na rynku pracy”

GazetaPraca.pl, pod patronatem radia Tok FM zorganizowała debatę na temat sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Okazuje się, że 4 miliony kobiet jest bez pracy, a 8 mln zarabia za mało, aby czuć się bezpiecznie... więcej >>

IBM: Praca dla 100 informatyków

Laboratorium Oprogramowania IBM, krakowski ośrodek badawczo-rozwojowy koncernu, planuje w 2008 roku zatrudnić ok. 100 informatyków. IBM poinformował też, że wprowadził na polski rynek nowy serwer korporacyjny Power Systems model 595... więcej >>

Nowy termin przekazania dokumentów do ZUS

Dopiero od 21 lipca 2009 r., a nie jak wcześniej planowano od 21 lipca 2008 r., wszyscy płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe przez internet będą musieli korzystać wyłącznie z bezpiecznego e-podpisu... więcej >>

Zachęty dla firm do zatrudniania rodziców

Rząd przyjął projekt ustawy, który ma zachęcić Polaków do posiadania dzieci oraz ułatwić godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r... więcej >>

ZUS przejmuje nieruchomości za długi

W 2007 roku ZUS ustanowił niemal 30 tys. firm hipotekę przymusową na nieruchomości. Ma prawo to zrobić niezależnie od wysokości długu. Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej przez ZUS jest doręczona dłużnikowi decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek... więcej >>

Bezrobocie poniżej 10 proc.

Pierwszy raz od lat bezrobocie spadło poniżej 10 procent. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w czerwcu stopa bezrobocia spadła do 9,6 proc. z 10 proc. w maju... więcej >>

Mobilizacja bezrobotnych do pracy

Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma skłonić osoby bezrobotne do podejmowania pracy... więcej >>

Niekoniecznie spółka z o.o.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw zmieniających kodeks spółek handlowych. W myśl noweli wspólnicy spółki cywilnej nie będą już musieli przekształcać jej obowiązkowo w spółkę jawną po osiągnięciu określonego progu obrotów... więcej >>

Projekt ustawy o równym traktowaniu

Każdy obywatel, który spotka się z nierównym traktowaniem będzie mógł wystąpić do sądu w takiej sprawie. Sprawca dyskryminacji będzie musiał udowodnić, że jego zachowanie nie było zakazane prawem... więcej >>

Przestrzegasz przepisy bhp, zapłacisz niższą składkę

Rząd chce, aby pracodawcy, którzy wdrożą system zarządzania bhp, zapłacili niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Firmy będą rejestrować tylko te wypadki przy pracy, które powodują niezdolność do pracy powyżej trzech dni... więcej >>

Redukcja urzędników administracji wojewódzkiej

„Rzeczpospolita” pisze, że w wyniku likwidacji 34 delegatur urzędów wojewódzkich, 1,6 tys. osób tam zatrudnionych w 2009 roku dostanie wypowiedzenia z pracy... więcej >>

Rząd woli płacić niż zatrudniać

Ministerstwa oraz urzędy centralne wolą płacić z publicznych pieniędzy wielomilionowe kary na PFRON, niż zatrudniać niepełnosprawnych... więcej >>

Świadczenia chorobowe według TK

Zgodnie w wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jeśli firma pobierze składkę chorobową do premii, a nie wypłaca jej pracownikowi w okresie zwolnienia lekarskiego, to taki składnik wynagrodzenia powinien być wliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego... więcej >>

Będzie można wystąpić o wiążące interpretacje do ZUS i NFZ

Przedsiębiorcy będą mogli, podobnie jak do urzędów skarbowych, składać do ZUS i NFZ wnioski o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne... więcej >>

Mobbing: co dwudziesty pracownik wygrywa sprawę

Polacy coraz częściej skarżą pracodawców o mobbing. Jednak tylko 5 proc. z nich wygrywa sprawy w sądach. To i tak więcej niż rok wcześniej czy w 2005 roku, kiedy sądy pracy orzekały na korzyść pracowników w zaledwie 1-2 proc. spraw tego typu... więcej >>

Nawet 788 zł miesięcznie zasiłku dla bezrobotnych

Nowe zmiany w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakładają wyższe stypendia dla bezrobotnych za udział w szkoleniach i wyższe zasiłki, ale jednocześnie zaostrzają warunki utrzymania statusu osoby bezrobotnej... więcej >>

Obowiązki pracodawców w czasie upałów

Lato nadeszło i upały dają się we znaki. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w czasie upałów nie wolno zapomnieć o napojach dla pracowników. Nieodpłatne dostarczenie napojów obowiązuje przy zatrudnianiu zarówno przy pracach na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych... więcej >>

Od 30 czerwca można składać wnioski o renty strukturalne

Rolnicy, którzy zamierzają przekazać swoje gospodarstwa rolne, będą mogli od 30 czerwca składać wnioski o przyznanie unijnej renty strukturalnej... więcej >>

Polacy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Ipsos na zlecenie portalu Nowoczesna Firma we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania w ramach projektu „Szkolenia w Polsce. Era Profesjonalizacji”, 47 proc. Polaków chce podnosić swoje kwalifikacje... więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Od przyszłego roku elementem negocjacji wysokości najniższej płacy może być projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Propozycję zmian w ustawie przygotowało OPZZ... więcej >>

Rada nadzorcza ustali pensje menedżerów

Sejm przyjął nowelizację ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), która znosi ustawowe ograniczenia dotyczące zarobków menedżerów państwowych spółek... więcej >>

Sejm zajmie się emeryturami pomostowymi dopiero we wrześniu

Mimo zapowiedzi rząd nie skierował do konsultacji społecznych projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Dopiero pod koniec czerwca Komisja Trójstronna zakończy negocjacje w tej sprawie... więcej >>

Trzeba dbać o zdrowie pracownika

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Medicover, niemal 25 proc. pracowników odczuwa zmęczenie, a co szósty wykazuje oznaki wypalenia. Ponad 50 proc. uskarża się na bóle kręgosłupa, 30 proc. na bóle głowy i migreny... więcej >>

Tysiące chętnych do pracy w górnictwie

Pierwszy raz od wielu lat spółki węglowe nie muszą już pytać Ministerstwa Gospodarki o zgodę na zatrudnienie nowych górników. A o pracę w kopalniach stara się ponad 30 tys. osób... więcej >>

100 tys. zł pomocy z Unii na prowadzenie własnej firmy

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, od 5 czerwca będą mogli liczyć na 100 tys. zł pomocy z UE... więcej >>

Agencje pracy tymczasowej dynamicznie się rozwijają

Jak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ponad 800.000 osób znalazło w ubiegłym roku pracę w kraju i za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia... więcej >>

Coraz więcej cudzoziemców zza wschodniej granicy przyjeżdża do pracy

Przedsiębiorcy w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku złożyli w powiatowych urzędach pracy ponad 58 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom, Rosjanom i Białorusinom... więcej >>

Nielegalne zatrudnienie w co czwartej firmie

W 2007 roku co druga skontrolowana przez inspektorów pracy firma łamała przepisy dotyczące legalności zatrudnienia i opłacania składek na Fundusz Pracy i ZUS. W ubiegłym roku PIP przeprowadziła ponad 12 tys. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia... więcej >>

Niepełnosprawni pracownicy mogą stracić pracę

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego publicznej pomocy udzielanej na zatrudnienie niepełnosprawnych osób, nawet kilkadziesiąt tysięcy takich pracowników może po 1 stycznia 2009 roku stracić pracę... więcej >>

Randstad i Active Plus połączyły siły

Randstad i Active Plus, czołowe firmy rekrutujące pracowników na polskim rynku połączyły swoje siły. Powstała największa agencja pośrednictwa pracy w Polsce. Nowa firma zamierza wysyłać do pracy 14 tys. pracowników tymczasowych na dzień... więcej >>

Wysokie bezrobocie na obszarach popegeerowskich

Okazuje się, że na terenach popegeerowskich bezrobocie jest niemal dwukrotnie wyższe niż kraju i utrzymuje się na poziomie ok. 20 proc. Tereny popegeerowskie to najtrudniejsze obszary pod względem aktywizacji zawodowej... więcej >>

Wyższa składka wypadkowa dla niepokornych

Firmy notorycznie naruszające przepisy bhp są karane koniecznością opłacania o 100 proc. wyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ukarał trzydziestu pracodawców, którzy muszą płacić do końca marca 2009 r. o 100 proc. wyższą składkę... więcej >>

Zaświadczenie wyda marszałek województwa

W życie weszło rozporządzenie ministra gospodarki z 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 90, poz. 549)... więcej >>

Bezrobotni nie chcą pracować

Zarejestrowani bezrobotni, aby nie dostać pracy masowo biorą zwolnienia lekarskie. Zdarzają się urzędy, w których codziennie propozycje zatrudnienia dostaje 120 osób, a 80 z nich natychmiast ucieka na zwolnienie... więcej >>

E-learning cieszy się coraz większą popularnością

Za pomocą e-learningu można doszkalać nie tylko w zakresie bezpieczeństwa pracy, obsługi komputera czy CRM, ale można także zamówić program uczący zasad obowiązujących w firmie nowych pracowników różnego szczebla... więcej >>

Kwietniowe płace wzrosły o 12,6 proc.

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia płaca w kwietniu wzrosła do 3138 zł brutto. Jest to wynik lepszy niż wynikało z prognozy „Gazety Prawnej” i nadal świadczy o dobrej sytuacji pracowników przedsiębiorstw... więcej >>

Na aktywizację bezrobotnych przeznaczono 90 mln zł

Marszałkowie województw do 30 czerwca mogą składać w resorcie pracy wnioski o sfinansowanie programów aktywizacji osób, które ukończyły 45 lat. Ministerstwo pracy i polityki społecznej przeznaczy ze swojej rezerwy 90 mln zł dla powiatów na aktywizację zawodową starszych osób... więcej >>

Nie można karać grzywną za bezprawne działanie związkowców

Jak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja br. (P 50/07), jeżeli członek związku zawodowego działa w sposób sprzeczny z prawem, nie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej... więcej >>

Policja cierpi na braki kadrowe

W policji brakuje ludzi. Tylko w samej Bydgoszczy i okolicy jest do obsadzenia ponad 100 etatów. Jeżeli ktoś jest pełnoletni, po liceum, niekarany i wysportowany, może liczyć na pracę w charakterze stróża prawa... więcej >>

Renciści mogliby dorabiać bez ograniczeń

Rząd zaproponował, aby renciści, którzy pobierają świadczenia z tytułu niezdolności do pracy mogli dorabiać bez ograniczeń, a ich renty nie były zmniejszane ani zawieszane bez względu na osiągane dochody, jak to jest obecnie... więcej >>

Studenci nie chcą pracować za grosze

Z badania „Kariera z Pracodawcą” wynika, że studenci najbardziej chcą pracować w finansach i bankowości oraz w branży reklamowej. Oczekują na początek wynagrodzenia w wysokości 1 tys. 926 zł netto... więcej >>

Wcześniejsza emerytura dla pracujących w szkodliwych warunkach

Osoby, które pracują w tzw. szkodliwych warunkach, a które zapisały się do OFE, będą mogły od stycznia korzystać z wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.)... więcej >>

10 proc. zatrudnionych pracuje w szarej strefie

Niemal co dziesiąty zatrudniony w Polsce pracownik pracuje w szarej strefie. Dla ponad 90 proc. z nich taka praca jest głównym zajęciem. Ministerstwo pracy chce ograniczyć taki sposób zatrudnienia... więcej >>

51 zawodów z prawem do emerytur pomostowych

Jedynie 51 zawodów dostanie prawo do emerytur pomostowych. Nie ma w tej grupie nauczycieli. Rząd prześle do konsultacji projekt ustawy dotyczący tej kwestii. „Gazeta Prawna” szacuje, że prawo do wcześniejszej emerytury straci ponad 900 tys. osób... więcej >>

Adopcyjni rodzice powinni mieć prawo do dłuższego urlopu macierzyńskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski postuluje, aby kobiety, które adoptowały bliźnięta miały prawo do zwiększonego wymiaru urlopu macierzyńskiego... więcej >>

Coraz wyższe grzywny i mandaty za łamanie praw pracowników

W 2007 roku o ponad 36 proc. wzrosły grzywny nakładane przez sądy na firmy łamiące prawa pracownika. Inspektorzy pracy skierowali do sądów grodzkich o 90 proc. więcej wniosków o ukaranie pracodawców niż rok wcześniej... więcej >>

Krajowy system pomocy bezrobotnym

Powstanie krajowy system całodobowej pomocy osobom bezrobotnym, oparty na bazie pilotażowego programu wprowadzonego w podlaskich urzędach pracy. Bezrobotni będą mogli m.in. bezpłatnie korzystać z pomocy telefonicznych konsultantów... więcej >>

Maleje zadowolenie Polaków z pracy

Ostanie badania TNS OBOP pokazały, że Polacy są obecnie mniej zadowoleni z pracy niż rok temu. Jak wynika z Indeksu Satysfakcji Pracowników, opracowanego zgodnie z metodologią TRI*M, w 2007 roku satysfakcja pracowników była na poziomie 49 punktów, natomiast w 2008 r. wyniosła już tylko 43 punkty... więcej >>

Związki żądają podwyżek

Związkowcy chcą dostać ogromne podwyżki, które zdaniem ekspertów rozsadzą kasę państwa w 2009 r. Jan Guz, przewodniczący OPZZ uzasadnia żądania tym, że w ostatnich latach nie było podwyżek, za to ceny rosły jak szalone... więcej >>

Świadczenia dla bezrobotnych wzrosną

Do prawie 400 tys., czyli dwukrotnie ma się zwiększyć liczba bezrobotnych biorących udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez urzędy pracy. Wzrosnąć ma stypendium szkoleniowe i zasiłek dla bezrobotnych... więcej >>

Bonusy zamiast podwyżek

Od października 2008 r. członek zarządu państwowej spółki będzie mógł otrzymać nawet 9,3 tys. zł dodatku do pensji, która będzie wynosić nadal co najwyżej 18,6 tys. zł... więcej >>

Młodociani w radach

Sejm, przyjmując nowelizację ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550), jednogłośnie zdecydował, że pracownicy młodociani będą wliczani do liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmach i będą brać udział w powoływaniu rady pracowników... więcej >>

Pracownicy zdecydują

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek. Zgodnie z nowymi przepisami związkowcy z poszczególnych krajów będą wprowadzać swoich przedstawicieli do władz nowej spółki... więcej >>

Rekordowy spadek liczby bezrobotnych

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w marcu 2008 roku spadło do 11,1 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy była niższa niż przed miesiącem o 4,3 proc... więcej >>

Rekrutacja przez internet

„Gazeta Wyborcza” napisała na temat rekrutacji przeprowadzonej w polskim internecie w 2007 roku. Okazuje się, że średnio co 20 sekund pojawia się w nim ogłoszenie rekrutacyjne. Łącznie w 2007 roku pracodawcy umieścili w sieci ponad 1,5 miliona ofert pracy... więcej >>

W małych firmach cudzoziemcy pracują na czarno

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w okresie od 1 lipca do końca grudnia 2007 r., firmy zatrudniające do dziewięciu osób częściej zatrudniają nielegalnie zagranicznych pracowników... więcej >>

„Solidarność pokoleń 50+”

Resort pracy przygotował program „Solidarność pokoleń 50+”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób po 50-tym roku życia i zapobieganie wcześniejszemu przechodzeniu na emeryturę... więcej >>

100 tys. poszukiwanych pracowników

W ostatnim miesiącu status bezrobotnego straciło 72 tys. osób. Na koniec marca liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła ponad 1,71 mln osób. W porównaniu z lutym ich liczba zmniejszyła się o 4 proc... więcej >>

Do pracy w lotnictwie

Wiele wskazuje na to, że polskie lotnictwo będzie potrzebować około 23 tys. pracowników w najbliższych pięciu latach. Urząd Lotnictwa Cywilnego planuje, że w zapełnieniu luki na rynku pracy ma pomóc Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, które powstaje na Śląsku... więcej >>

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej przewiduje, że powstanie rejestr członków służby cywilnej, urzędnicy odzyskają prawo do dodatkowego urlopu, a egzamin na urzędnika mianowanego nie będzie sprawdzał predyspozycji kierowniczych... więcej >>

Półtoraroczne umowy na czas określony

„Solidarność” zamierza skończyć z umowami o pracę na czas określony zawieranymi na wiele lat i zmienić zasady ich rozwiązywania przez pracodawców. Obowiązujące przepisy mające ograniczyć zatrudnianie na czas określony nie sprawdziły się w praktyce... więcej >>

Problem z uzyskaniem urlopu

W zeszłym roku inspektorzy pracy, którzy skontrolowali prawie 5 tys. pracodawców, wykryli nieprawidłowości w zakresie terminowego udzielania urlopów wypoczynkowych. Dotyczyły one aż 116 tys. pracowników... więcej >>

Raport: Stabilizacja na rynku pracy

Analitycy banku BNP Paribas w cotygodniowym opracowaniu „Local Market Mover” uważają, że jest coraz więcej oznak, iż popyt na siłę roboczą w Polsce stabilizuje się. Jednak wskazuje to na gorszą perspektywę dla rynku pracy w przyszłości... więcej >>

Tysiące firm wypożycza pracowników

Niemal pół miliona pracowników tymczasowych zatrudniały agencje pracy tymczasowej w 2007 roku. Pracowali oni w 11,4 tys. przedsiębiorstw. W porównaniu do 2006 roku jest to wzrost o prawie 70 proc... więcej >>

Ustawa o radach pracowników

Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, potocznie zwanej ustawą o radach pracowników... więcej >>

Zmiany w prawie pracy

Firmy, które zatrudniają rodziców wracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych przez trzy lata nie będą opłacać za nich składek do FP i FGŚP. Do Komitetu Rady Ministrów trafił przygotowany przez resort pracy projekt ustawy mający zachęcić Polaków do posiadania dzieci oraz ułatwić godzenie życia zawodowego i rodzinnego... więcej >>

Aktywizacja zawodowa po pięćdziesiątce

W ramach programu aktywizacji osób po 50 roku życia rząd planuje podwyższyć kwotę stypendium szkoleniowego dla bezrobotnych i zapłacić za szkolenia pracowników. Przedsięwzięcia te zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego... więcej >>

Boom na więźniów

Mamy spory popyt na pracowników z zakładów karnych. Na przykład do kieleckiego aresztu często zgłaszają się firmy i instytucje, które chcą zatrudnić skazanych. W 14 firmach i instytucjach w mieście pracuje teraz około 70 skazanych z kieleckiego aresztu śledczego... więcej >>

Duża firma musi zatrudniać przynajmniej 500 pracowników

Francja zgłosiła propozycję zmian w prawie unijnym, dotyczącą definicji dużej firmy. Za duże uważano by firmy zatrudniające przynajmniej 500 pracowników lub o rocznym obrocie co najmniej 100 mln euro... więcej >>

Dwa rodzaje wynagrodzeń dla prezesów państwowych spółek

Maksymalnie pensja członka zarządu spółki Skarbu Państwa wynosi 18,6 tys. zł. Od października tego roku będzie on mógł otrzymać także uznaniowy dodatek... więcej >>

Pracodawca nie naruszy już danych osobowych

Pracodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie wynagrodzeń nie muszą już martwić się, że naruszą dane osobowe niepełnosprawnych pracowników. Dane takiej osoby pracodawcy będą podawać w dokumencie INF-D-P tylko jednokrotnie... więcej >>

Szybki wzrost pensji może grozić bezrobociem

„Puls Biznesu” napisał, że wynagrodzenia w polskich firmach rosną najszybciej od lat. Następstwem tego jest utrata konkurencyjności w regionie, ponieważ zagraniczni inwestorzy boją się wzrostu kosztów pracy... więcej >>

Wzrosną jednorazowe odszkodowania za wypadek w pracy

Z początkiem kwietnia podwyższeniu ulega jednorazowe odszkodowanie za utratę zdrowia w miejscu pracy spowodowaną wypadkiem lub chorobą zawodową. Nowe kwoty będą obowiązywać do 31 marca 2009 r... więcej >>

Zmieniają się zasady pokrywania kosztów podróży służbowej

Z projektu nowelizacji kodeksu pracy przygotowanego przez resort gospodarki wynika, że pracodawcy zatrudniający mniej niż 10 osób nie będą musieli zwracać pracownikom kosztów podróży służbowej, nawet jeśli sami ich na nią wyślą... więcej >>

Firmy będą zwiększać zatrudnienie

Jak wynika z Barometru Perspektyw Zatrudnienia w Polsce przeprowadzonego przez firmę Manpower, prawie 30 proc. pracodawców działających w Polsce zamierza zwiększyć jeszcze w tym półroczu zatrudnienie... więcej >>

Grupy zawodowe stracą przywileje

Resort pracy chce, aby prawo do wcześniejszego kończenia kariery zawodowej od przyszłego roku mieli tylko ci, którzy pracują w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze... więcej >>

Indywidualne programy rehabilitacji

Jak wynika z ostatnich wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z funduszy przeznaczonych na indywidualne programy rehabilitacji można sfinansować każdy wydatek, który przyczyni się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych niepełnosprawnych... więcej >>

Nauczyciele będę zarabiać średnio o 12 proc. więcej

Minister edukacji Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie określające tegoroczne podwyżki dla prawie 600 tys. nauczycieli. Stanie się tak mimo braku opinii związków zawodowych na jego temat... więcej >>

Niekonwencjonalne metody kontroli czasu

Inspektorzy pracy mogą na podstawie analizy wielkości produkcji firmy udowodnić, że pracownicy pracowali w godzinach nadliczbowych lub w dni wolne od pracy... więcej >>

Niewystarczające zachęty dla firm zatrudniających 50-latków

Rząd pracuje nad nowym programem, który ma zachęcić do aktywności zawodowej osoby po 50 roku życia. Program nazywa się „Solidarność Pokoleń” i jest konsultowany z parterami społecznymi... więcej >>

Rekordowo dużo chętnych do pracy w kopalniach

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która właśnie zakończyła nabór podań, średnio pięć osób stara się o jedno miejsce pracy. Złożonych zostało ponad 9,3 tys. aplikacji na 1870 miejsc pracy... więcej >>

Unia sfinansuje nawet 90 proc. kosztów szkolenia pracowników

Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie pokrywała do 80 proc. kosztów szkoleń o charakterze ogólnym dla mikro, małych i średnich firm... więcej >>

Zabraknie sędziów?

Jeśli sędziowie nie dogadają się z ministerstwem sprawiedliwości w sprawie podwyżek, to 31 marca pójdą na urlopy na żądanie. Sędziowie są jedyną grupą zawodową, co do której zasady wynagradzania określone zostały w konstytucji... więcej >>

ZUS zapłaci za chorobę pracownika

Nowelizacja kodeksu pracy, nad którą pracuje resort pracy zakłada, że od 2009 roku pracodawcy mają opłacać wynagrodzenie za czas choroby pracownika przez 14, ale nie jak obecnie, 33 dni zwolnienia lekarskiego w danym roku... więcej >>

Bezpłatne staże dla absolwentów

Jak wynika z projektu ustawy o stażu absolwenckim, przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pracodawcy nie zapłacą za staż absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych... więcej >>

Gotowość do pracy w trakcie dyżuru czasem pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu pracy, który dostosowuje przepisy do prawa unijnego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie ze zmianami, pozostawanie w gotowości do pracy w trakcie dyżuru pełnionego w miejscu będzie wliczane do czasu pracy... więcej >>

Nie wszystkich pracowników będzie obowiązywał limit 150 nadgodzin

Pracownicy zatrudnieni przez osoby fizyczne będą mogli przepracować więcej niż 150 nadgodzin w roku, a ich szefowie nie będą musieli prowadzić ewidencji czasu pracy... więcej >>

Policjanci czekają na obiecane pieniądze

Komenda główna obiecała średnio po 522 zł dla każdego policjanta. W rzeczywistości patrolujący ulice dostaną niewiele ponad połowę z tego. O podwyżkach mówi się od wielu lat i na mówieniu do tej pory się głównie kończyło... więcej >>

Pracujący uczniowie będą mieli wpływ na rady pracowników

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez resort pracy projekt noweli ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 7, poz. 550)... więcej >>

Rekord zatrudnienia

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej firmy stworzyły niemal 2,1 mln nowych miejsc pracy. W 2007 roku zmniejszyła się też liczba osób pracujących na podstawie umów na czas określony... więcej >>

Rynek pracy otwiera się na niepełnosprawnych

Coraz częściej osoby niepełnosprawne zajmują miejsca po pracownikach, którzy wyjechali za granicę. Zatrudnia ich o 20 proc. więcej firm niż jeszcze dwa lata temu... więcej >>

Stopa bezrobocia w lutym na poziomie 11,7 proc.

Wiceminister pracy Czesława Ostrowska powiedziała, że stopa bezrobocia w lutym nie wzrośnie i będzie zbliżona do poziomu ze stycznia, czyli 11,7 proc. Ostrowska podtrzymała swoje wcześniejsze prognozy, według których stopa bezrobocia na koniec roku może wynieść 9,7-9,8 proc... więcej >>

W 2007 roku ze staży i szkoleń skorzystało 700 tys. osób

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ubiegłym roku stażami, szkoleniami i dotacją na prowadzenie działalności gospodarczej objęto prawie 700 tys. osób... więcej >>

Wcześniejsze emerytury są zagrożone

Wiele wskazuje na to, że jeśli rząd nie podniesienie wieku emerytalnego kobiet i nie zlikwiduje świadczeń zachęcających do odchodzenia z rynku pracy młodych osób, emerytury będą prawie dwukrotnie niższe niż obecnie... więcej >>

Zmiana zasad zatrudniania w administracji

Zmianie ulegną zasady zatrudniania w Służbie Cywilnej. Dyrektor generalny lub kierownik urzędu będzie podpisywał roczną umowę o pracę z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę w administracji... więcej >>

Dane na temat wynagrodzenia i zatrudnienia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w styczniu przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wynosiło 2 tysiące 969 złotych 65 groszy. Pensje w tym sektorze w ujęciu rocznym wzrosły o 11,5 procent, natomiast w porównaniu z grudniem zmniejszyły się o 8,5 procent... więcej >>

Legalne nianie

Rząd chce wywabić nianie z szarej strefy i proponuje ulgę podatkową dla matek legalnie zatrudniających opiekunki do dzieci. Niestety, na razie wygląda na to, że skorzystają z niej jedynie najbogatsi... więcej >>

Od 1 marca wzrastają emerytury

W marcu ponad 9,8 mln emerytów i rencistów otrzyma wyższe świadczenia. W zeszłym roku przywrócono coroczną waloryzację rent i emerytur. Świadczenia te są waloryzowane każdego roku 1 marca... więcej >>

Osoba odpowiedzialna za ewakuację pracowników

Rada Ministrów rozpatrzyła projekt nowelizacji kodeksu pracy, który nakłada na pracodawców m.in. obowiązek wyznaczenia spośród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy oraz ewakuację w razie nagłego wypadku... więcej >>

Renciści będą mogli dorobić

Resort pracy pracuje nad nowelizacją ustawy, w myśl której renciści będą mogli dorabiać bez ograniczeń. W przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS resort proponuje, by renta z tytułu niezdolności do pracy nie ulegała ani zmniejszeniu, ani zawieszeniu ze względu na wysokość przychodów z pracy... więcej >>

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych?

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak uważa, że zasiłek dla osób bezrobotnych powinien być wyższy. W resorcie trwają prace nad zmianą przepisów w tym zakresie... więcej >>

Wzrośnie kwota bazowa

Kwota bazowa, która wpływa na wysokość przyznawanych przez ZUS emerytur i rent, będzie od marca wyższa o ponad 10 proc. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że kwota bazowa wyniesie 2275,37 zł... więcej >>

Związkowcy utrudniają wydawanie regulaminów wynagrodzeń

Pracodawcy chcieliby takiej nowelizacji kodeksu pracy, która uniemożliwiłaby związkowcom paraliżowanie trybu wydawania regulaminu wynagradzania. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca wydaje regulamin wynagrodzenia jeśli zatrudnia więcej niż 20 osób... więcej >>

Budżetówka domaga się podwyżek

W połowie lutego minister pracy Jolanta Fedak przedstawi propozycje podwyżek dla budżetówki i zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych... więcej >>

Dokumenty za styczeń 2008 r. w nowym Płatniku

Żeby poprawnie sporządzić dokumenty rozliczeniowe począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r., należy zainstalować nową wersję programu Płatnik - 7.02.001. Należy pamiętać, ze używanie starszych wersji programu spowoduje błędy w rozliczeniu składki na ubezpieczenia rentowe nawet w przypadku wprowadzenia zmiany stopy procentowej składki... więcej >>

Firmy nieprawidłowo zgłaszają pracowników do ZUS

Państwowa Inspekcja Pracy w II półroczu 2007 r. przeprowadziła ponad 12 tys. kontroli w firmach, które zatrudniają około 800 tys. osób. Skontrolowano legalność zatrudnienia ponad 100 tys. osób, w tym prawie 3,5 tys. cudzoziemców... więcej >>

Kary za porzucanie pracy

Pracodawcy domagają się przywrócenia przepisów, które dają im prawo do odszkodowań za porzucenie stanowiska pracy przez zatrudnionych. Problem jest, bo pracownicy coraz częściej porzucają pracę z dnia na dzień, a za nagłe odejście z firmy prawo nie przewiduje żadnych sankcji... więcej >>

Lekarze zaczynają walczyć w sądzie

Lekarze zdecydowali się na walkę już nie tylko o pieniądze za nadgodziny, ale także o rekompensaty za brak wypoczynku. Wiele wskazuje na to, że jeśli Sąd Najwyższy przyzna rację trzem lekarzom, którzy złożyli pozwy, otworzy się lawina tego typu roszczeń... więcej >>

Mężczyźni dopłacą do emerytur kobiet

Ministerstwo zdecydowało, że na takich samych zasadach będą wyliczane świadczenia z II filara dla obu płci. Projektem ustawy wkrótce zajmie się rząd, jednak już wiadomo, że mężczyźni dopłacą do emerytur kobiet... więcej >>

Niewiele polskich firm dba o równouprawnienie

Jak wynika z badania przeprowadzonego podczas drugiej edycji konkursu Firma Równych Szans, wciąż zbyt mało polskich firm spełnia standardy europejskie w zakresie polityki równości kobiet i mężczyzn... więcej >>

Przepisy prorodzinne już niedługo

Już za kilka tygodni do Sejmu trafi nowelizacja przepisów przewidująca wydłużenie urlopu macierzyńskiego i ulgi podatkowe dla świeżo upieczonych rodziców... więcej >>

Refundacja będzie równa finansowaniu

Pracodawcy mają problem ze stosowaniem obowiązującej od nowego roku nowelizacji ustawy z 15 czerwca 2007 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 115, poz. 791)... więcej >>

W Polsce bezrobocie spada najszybciej

W Polsce bezrobocie maleje najszybciej w całej Unii Europejskiej. Eurostat podał, że wskaźnik bezrobocia w całej Wspólnocie wyniósł w grudniu 6,8 procent. W Polsce wynosił on 8,1 proc... więcej >>

Wicepremier zasypany propozycjami

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Rzemiosła Polskiego przekazali wicepremierowi i szefowi resortu gospodarki Waldemarowi Pawlakowi kilkadziesiąt postulatów zmian w prawie usuwających bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej... więcej >>

Większe bezrobocie większa pomoc

Województwa dostaną z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem i aktywizację zawodową. Otrzymają do dyspozycji połowę środków z Funduszu Pracy, a nie jak dotychczas 30 proc... więcej >>

Brakuje pracowników a firmy tracą przychody

Z raportu przedstawionego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika, że 45 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw przyznaje się do straty części przychodów z powodu z powodu braku pracowników... więcej >>

Emeryci i renciści wciąż muszą płacić składki do ZUS

Ministerstwo pracy uważa, że nie można różnicować wysokości wynagrodzeń, więc wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą płacić składki na ubezpieczenie rentowe... więcej >>

Likwidacja Komisji ds. Układów

Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, który zakłada likwidację Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy... więcej >>

Na emeryturę po 30 latach pracy

Nauczyciel może przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela lub paragrafu 15 rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze... więcej >>

Nowy sposób finansowania składek do ZUS niepełnosprawnych wpłynie na ich zatrudnienie

Nowy sposób finansowania składek do ZUS niepełnosprawnych wydłuży czas oczekiwania na pieniądze z PFRON i zwiększy koszty działalności firm... więcej >>

Wynagrodzenie w grudniu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wynagrodzenie w grudniu wzrosło rok do roku o 7,2 procent. Wyniosło przeciętnie 3.246,00 złotych brutto... więcej >>

Wzrost wynagrodzenia zniechęcił Polaków do zmiany pracy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 roku znacznie zmniejszyła się liczba osób, które chcą zmienić pracodawców. W III kw. było ich tylko 722 tys., czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Rok wcześniej było to 943 tys. (6,3 proc. ogółu)... więcej >>

11,2 procent bezrobotnych

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w listopadzie po raz kolejny z rzędu spadło bezrobocie. Wskaźnik bezrobocia obniżył się do 11,2% z 11,3 % w październiku. W zeszłym roku w listopadzie bezrobocie wynosiło 14,8%... więcej >>

Brakuje protokolantów

W warszawskich sądach brakuje protokolantów, bo młodzi ludzie nie chcą podjąć pracy za pieniądze, jakie oferuje im stołeczna Temida. Na 800 zł brutto może liczyć świeżo upieczony pracownik administracyjny sądu w Warszawie... więcej >>

Co drugi Polak zarabia poniżej średniej

„Gazeta Prawna” pisze, że mimo wzrostu gospodarczego, płace Polaków są wciąż niskie. Okazuje się, że co drugi Polak zarabia mniej niż 2 200 złotych. Zarobki ponad 65 procent Polaków nie przekraczają średniej płacy... więcej >>

Niedoceniony pracownik po pięćdziesiątce

„Gazeta Wyborcza” ostrzega, że jeśli nie podejmie się odpowiednich kroków to większość dzisiejszych 45-latków w 2018 r. będzie bezrobotna. Wciąż niestety panuje pogląd, że pracownik po pięćdziesiątce „nie potrafi się przystosować”... więcej >>

Osoby na kontraktach menedżerskich płacą za wysokie składki na ZUS

„Gazeta Prawna” napisała, że od kontraktu menedżerskiego wykonywanego w ramach działalności gospodarczej ZUS nakazuje opłacać składki jak od umowy zlecenia. Eksperci są zdania, że bezpodstawnie domaga się wyższych wpłat... więcej >>

Praca urzędników zostanie sfinansowana przez Unię Europejską

Projekt wytycznych dla Programu Kapitał Ludzki przewiduje nową definicję personelu pracującego przy projekcie, a także możliwość wypłacania z unijnych środków dodatków dla urzędników... więcej >>

Prawie 2 mld euro na walkę z bezrobociem

„Gazeta Prawna” napisała, że ponad połowa bezrobotnych, którzy wzięli udział w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego znalazła pracę... więcej >>

Służba cywilna: Dodatki do wynagrodzeń

Od 2008 roku dodatkowym elementem wynagrodzenia członków służby cywilnej stanie się dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań. Wchodzą właśnie w życie wprowadzające go przepisy ustawy o służbie cywilnej z 2006 r... więcej >>

W tym roku długie weekendy będą krótsze

W tym roku rozkład dni wolnych od pracy jest mniej korzystny niż w roku ubiegłym. Trzeba będzie włożyć więcej wysiłku w to, aby zaplanować dłuższy wypoczynek... więcej >>

Wojskowi specjaliści dostaną dodatkowe urlopy

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzenia ministra obrony narodowej z 29 listopada 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (DzU nr 138, poz. 1465)... więcej >>

Wzrastają płace i świadczenia społeczne

Z dniem 1 stycznia płaca minimalna wzrosła o 190 zł, a składka rentowa opłacana do ZUS zmalała o 4 punkty proc. Emerytury i renty wzrosną w marcu o prawie 6 proc... więcej >>

Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne

Od tego roku pracodawcy, niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy będą mogli ubiegać się o refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Żeby dostać zwrot, należy złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o refundację... więcej >>

1,5 miliona Polaków wyjechało za pracą

MSZ poinformowało, że za granicę wyjechało już 1,5 miliona osób. Migracja Polaków staje się już nie tylko problemem gospodarczym, lecz także społecznym... więcej >>

Mnóstwo pracy dla sezonowych pracowników

W Warszawie brakuje pakowaczy prezentów, recepcjonistów, magazynierów, pracowników linii produkcyjnych. Pracodawcy robią co mogą, aby znaleźć brakujących pracowników przed Bożym Narodzeniem... więcej >>

Najniższe uposażenie żołnierzy zawodowych wzrośnie o 380 zł

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzenia z 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, zgodnie z którą od 1 stycznia 2008 r. żołnierze zawodowi rozpoczynający swoją karierę w armii będą otrzymywać 2,2 tys. zł... więcej >>

Podatek za Wigilię w pracy

Podatkowcy z firmy doradczej PricewaterhouseCoopers ostrzegają, że Wigilia w zakładzie pracy może być zinterpretowana przez urząd skarbowy jako dochód podatnika... więcej >>

Polska powinna uchwalić ustawę o równym traktowaniu

Polska powinna do końca roku uchwalić ustawę o równym traktowaniu. W przeciwnym razie nie unikniemy postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości... więcej >>

Pracownicy mogą blokować przedsiębiorstwa

ETS orzekł, że związki zawodowe mogą zablokować przeprowadzkę firm do innego kraju, jeśli w ten sposób ochronią pracowników. Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął głośną sprawę fińskiej firmy przewozowej Viking Line... więcej >>

Rzecznik praw obywatelskich o składkach na emerytury i renty

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego, pracujący emeryci nie powinni opłacać składki rentowej. RPO zwrócił się do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej, z wystąpieniem dotyczącym bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób... więcej >>

Trzeba się bać rosnących pensji

W listopadzie średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło o prawie 5 proc. Średnia pensja w przedsiębiorstwach wyniosła w ubiegłym miesiącu 3092 zł brutto i była wyższa o 12 proc. niż przed rokiem... więcej >>

Większość Polaków nie boi się utraty pracy

Ponad połowa Polaków ocenia sytuację swego miejsca pracy jako dobrą, a jedynie 13 proc. jako złą. To podobny wynik, jak na początku lat 90, tyle że wówczas ankietowani odpowiadali na odwrót... więcej >>

Więzień pracować musi

Więźniowie z Zakładu Karnego w Chełmie pracują przy budowie supermarketu. Robią to jedynie dlatego, że w mieście z ponad 20 proc. bezrobociem nie ma innych chętnych... więcej >>

11, 3 proc. bezrobotnych

Jak wynika z danych GUS, bezrobocie w dalszym ciągu spada i wynosi obecnie 11,3 procent. W październiku bezrobocie zmalało w porównaniu z wrześniem o 3,2 procent, czyli prawie o 57 tysięcy osób. Bez pracy pozostaje nadal prawie milion 721 tysięcy osób... więcej >>

Emerytury po zmianach

Trwają prace nad projektem ustawy, która pozwoli przejść na emeryturę 60-letnim mężczyznom z 35- letnim stażem ubezpieczeniowym. Zmiany przepisów mają dotyczyć tych, którzy do końca 2008 roku ukończą 60 lat... więcej >>

Kampania „Mama w pracy”

Kampania „Mama w pracy” przynosi efekty. Matki małych dzieci coraz częściej mogą pogodzić macierzyństwo z pracą bez uszczerbku dla pracy i dziecka... więcej >>

Miliony euro na szkolenia

Unia Europejska przeznaczy na szkolenia w Polsce miliony euro. Chętni dowiedzą się jak założyć własną firmę, a zdolni uczniowie dostaną stypendia... więcej >>

Ministerstwo pobudzi rynek pracy

Minister pracy i polityki społecznej zamierza aktywizować bezrobotnych z terenów wiejskich i małych miast. Resort pracy będzie starał się wdrażać regionalne projekty pobudzające rynek pracy... więcej >>

Premia nie może zostać wliczona do podstawy zasiłku opiekuńczego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezaliczanie premii uznaniowych do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego jest zgodne z konstytucją... więcej >>

Prywatne firmy kształcą sobie pracowników

Coraz więcej firm kształci sobie pracowników. Dają szkołom kadrę, organizują praktyki, fundują uczniom stypendia i gwarantują zatrudnienie. Przez zapaść na rynku pracy przedsiębiorcy inwestują w rozwój szkolnictwa zawodowego... więcej >>

Roszczenia z tytułu bezprawnego zwolnienia

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pracownik, który bezprawnie został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia, może starać się nie tylko o odszkodowanie przysługujące mu na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ale również o rekompensatę całości swoich szkód z powództwa cywilnego... więcej >>

Rynek pracy zdominowany przez franczyznę

Firma doradcza Profit System poinformowała, że w pierwszym półroczu tego roku zatrudnienie dzięki sieciom franczyzowym zwiększyło się o ponad 11 tys. Dzisiaj działa w Polsce ponad 450 różnych systemów franczyzowych... więcej >>

Zarobki Polaków

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w trzecim kwartale najwięcej zarabiali mieszkańcy województwa mazowieckiego. Ich wynagrodzenie wynosiło 3635 złotych 90 groszy brutto miesięcznie. Najmniej zarabia się w województwie podkarpackim - 2387 złotych 57 groszy... więcej >>

Zmiany w prawie pracy

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak chce, aby została uchwalona ustawa o wypłacie emerytur z OFE w pierwszym kwartale przyszłego roku. Przesłała już do konsultacji projekt przygotowany przez poprzedni rząd... więcej >>

Zmniejszenie chorobowego

Platforma Obywatelska zastanawia się nad zmniejszeniem liczby dni, za które w przypadku choroby pracownika wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Przedsiębiorcy mogą liczyć na milionowe oszczędności... więcej >>

Firmy wolą młodszych pracowników

Jak wynika z badań Ipsos Polska, 41 proc. firm, mając wybór między zatrudnieniem pracownika młodszego i starszego o tych samych kompetencjach, wybrałoby „raczej” kandydata młodszego. Starszy miałby szanse jedynie u 19 proc. pracodawców.... więcej >>

Fortuna na bezrobotnych

Zwiększają się pozapłacowe koszty pracy. Od 2008 r. przedsiębiorcy będą ponosić jeszcze wyższe wydatki na bezpłatną pomoc medyczną dla bezrobotnych, chociaż ich liczba maleje... więcej >>

Koniec ustawy kominowej

Aleksander Grad, który został nowym ministrem skarbu ma własny sposób na pozyskanie dla firm najlepszych menedżerów w kraju. Chce do państwowych spółek zwabić ich wizją zniesienia ustawy kominowej... więcej >>

Niechciana ustawa o równym zatrudnieniu

Ustawa o równym zatrudnieniu, która nakazuje pracodawcom dostosowanie siedziby firmy do potrzeb niepełnosprawnych już na etapie rekrutacji pracowników, może zniechęcić do zatrudniania tych osób... więcej >>

Niski wskaźnik aktywności zawodowej polskich emerytów

Okazuje się, że Polska ma najniższy w Unii Europejskiej wskaźnik aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątce. Wynosi on jedynie 27 procent. Najwcześniej też przechodzimy na emeryturę, bo średnio w wieku 58 lat... więcej >>

Pensje wzrosną o 8 procent?

Ekonomiści są przekonani, że w niedługim czasie pensje wzrosną o ok. 8 proc., a zatrudnienie nawet o 5 proc. Rocznie. Najwięcej nowych pracowników przyjmą banki oraz przedsiębiorstwa budowlane i przemysłowe... więcej >>

Polacy nie boją się utraty pracy

„Gazeta Prawna” przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że niemal 73 procent Polaków nie boi się utraty pracy. Jeszcze rok temu niespełna 60 procent badanych było pewnych utrzymania swojego etatu... więcej >>

Praca może być bezpieczniejsza

Ponad połowa pracowników biurowych w polskich firmach pracuje w warunkach zagrażających zdrowiu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Marcin Babski, zwraca uwagę, że najmniej ergonomicznych rozwiązań stosują firmy państwowe... więcej >>

Składka rentowa zostanie obniżona

Od przyszłego roku pracownicy zaczną odczuwać korzyści związane z waloryzacją progów kwoty wolnej i kosztów. Zyskają także na składce rentowej, która już została obniżona z 3,5 do 1,5 proc... więcej >>

Stażyści dostaną podwyżki

Minister pracy w niedawnym rozporządzeniu uznał, że absolwenci uczelni, które za pośrednictwem urzędu pracy decydują się na staż będą zarabiać więcej... więcej >>

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym musi zostać zmieniona

Na dzień dzisiejszy działa 50 centrów integracji społecznej. Aby spełniły swoje zadanie, powinny być w każdym z 379 powiatów. Do zakładania nowych miała zachęcić nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która weszła w życie 14 lipca (DzU nr 115, poz. 793)... więcej >>

Waloryzacja rent i emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział na marzec 2008 rok waloryzację rent i emerytur. Emerytury wzrosną o 5,5 proc. Najmniej mogą otrzymać ci, którzy na emeryturę przeszli w tym roku. Obejmie ich jedynie 3,5 proc. podwyżka... więcej >>

Łatwiej będzie szukać pracowników w terenie

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw stanowi, że pracodawcy są zobowiązani na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na ich siedzibę lub miejsce wykonywania pracy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego... więcej >>

38 proc. stanowisk kierowniczych w Polsce zajmują kobiety

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, jedynie 38 proc. stanowisk kierowniczych w Polsce zajmują kobiety. Wciąż również zarabiają mniej niż mężczyźni... więcej >>

Coraz więcej pracy dla Polaków w Europie

Polscy inżynierowie nie potrzebują już pozwoleń na pracę w niemieckich fabrykach. Podobnie jest także w Luksemburgu, gdzie otworzono rynek pracy dla nowych członków Unii Europejskiej... więcej >>

Do pracy za mieszkanie

Deficyt pracowników doskwiera polskim firmom tak bardzo, że niektóre z nich postanowiły przyciągnąć ich mieszkaniami. Na przykład Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna wyłoży na budowę mieszkań dla pracowników 30 mln zł, miasta natomiast dadzą grunty... więcej >>

Dobrze być maklerem

„Parkiet” napisał, że doświadczeni maklerzy zarabiają nawet 20 tys. zł netto miesięcznie i otrzymują blisko milionowe premie roczne. To kilkakrotnie więcej niż jeszcze trzy czy pięć lat temu... więcej >>

Lublin bez kucharzy

W Lublinie brakuje kelnerów, barmanów i kucharzy. O pracowników jest trudno, a oferty pracy w Miejskim Urzędzie Pracy wciąż napływają... więcej >>

Mniej ofert pracy

Jak wynika z najnowszego raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, na rynku pracy pojawia się coraz mniej nowych ofert. Mniej propozycji napływa też do urzędów pracy... więcej >>

Niepewne wypłaty dla niepełnosprawnych i firm

„Gazeta Prawna” pisze, że od 7 listopada niepełnosprawni mogą się starać m.in. o dofinansowanie założonej przez siebie firmy. Jednak według gazety, niektórzy niepełnosprawni otrzymają środki dopiero w połowie 2008 roku... więcej >>

Rencistów czekają zmiany

Niemal 50 tysięcy przedsiębiorców, którzy mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, od 2008 roku będzie musiało opłacać pełne składki na ubezpieczenie społeczne... więcej >>

Telepraca jest korzystna dla pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że uregulowanie przepisów dotyczących telepracy jest niezwykle korzystne dla pracowników. A korzystają na tym także pracodawcy, którzy nie muszą m.in. płacić za pomieszczenia, w których przebywają pracownicy... więcej >>

Za Święto Niepodległości nie przysługuje dzień wolny

Święto Niepodległości w tym roku wypada w niedzielę, co oznacza, że pracodawcy nie muszą wyznaczać pracownikom innego dnia wolnego od pracy... więcej >>

Zbliża się koniec obowiązywania dotychczasowych zasad przyznawania wcześniejszych emerytur

Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jedynie do końca przyszłego roku będą obowiązywać dotychczasowe zasady przyznawania wcześniejszych emerytur... więcej >>

Bezrobocie w 2008 roku na poziomie 7,1 proc.

Minister gospodarki Piotr Woźniak powiedział, że według metodologii unijnej stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 7,1% na koniec 2008 roku, a na koniec 2010 roku - 4,8%... więcej >>

Coraz mniej rąk do pracy

Pracodawcy alarmują, że brak pracowników zagraża rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wynika z badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ciągu ostatniego półtora roku aż 44 procent polskich firm miało problemy ze znalezieniem pracowników... więcej >>

Duże pieniądze przestały kusić

Z danych Instytut Psychoimmunologii wynika, że stołecznym firmom coraz trudniej jest przyciągać nowych pracowników wysokimi zarobkami i perspektywami awansu. Okazuje się, że coraz więcej osób rezygnuje z dużych zarobków... więcej >>

Fachowcy mogą liczyć na większe zarobki

Na rynku pracy już nie tylko budowlańcy i kierowcy mogą wybierać spośród tysięcy ofert. Brakuje też stolarzy, piekarzy, sprzedawców, szwaczek, tokarzy czy spawaczy... więcej >>

Jeśli pracujesz za granicą możesz skorzystać ulg

Bardzo dużo osób zameldowanych w Polsce pracuje za granicą. W większości przypadków z uzyskiwanych tam dochodów muszą się rozliczyć także w kraju... więcej >>

Koszty zatrudnienia obcokrajowców zmaleją

Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca zmniejszy się dziesięciokrotnie. Takie podanie musi złożyć każdy pracodawca w Polsce, który chce zatrudnić lub przedłużyć zezwolenie pracującego już u niego obcokrajowca... więcej >>

Nakaz przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego

Państwa Unii mają prawo nakazać przechodzenie na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Państwa członkowskie mają prawo zarówno wydłużać wiek emerytalny, jak i go skracać... więcej >>

Polska słabo wykorzystuje swój kapitał ludzki

Polska nie wykorzystuje swojego kapitału ludzkiego. Pod tym względem radzi sobie najgorzej ze wszystkich państw UE z Europy Środkowej... więcej >>

Wyższe pensje, więcej etatów

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 2 858,83 zł. Oznacza to, że rok do roku wzrosło o 9,5 proc., a miesiąc do miesiąca zmniejszyło się o 0,9 proc... więcej >>

Zakończyły się prace nad „Kapitałem ludzkim”

Zgodnie ze specjalnym programem operacyjnym o nazwie „Kapitał ludzki”, do 2015 roku ponad 11 miliardów euro zostanie przeznaczone na aktywizację bezrobotnych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych Polaków... więcej >>

Brakuje specjalistów w urzędach

Zwiększa się liczba doświadczonych specjalistów, którzy odchodzą z pracy z urzędach i kancelariach. Jedynie w ciągu kilku ostatnich miesięcy tego roku z pracy w urzędach skarbowych odeszło prawie 1000 doświadczonych pracowników... więcej >>

Co piąty pracownik nie jest zatrudniony zgodnie z przepisami

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że aż 40 procent polskich firm nie przestrzega przepisów regulujących legalne zatrudnienie pracowników. Do połowy września inspektorzy przeprowadzili ponad 1300 kontroli legalności pracy, które objęły niemal 50 tys. pracowników... więcej >>

Do pracy do Czech

Czesi z otwartymi rękami przyjmują do pracy Polaków. Czeskie fabryki: Skoda. Lego i Nestle już rozpoczęły otwartą walkę o polskich pracowników... więcej >>

Inwestycje zagraniczne stwarzają coraz więcej miejsc pracy

Dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w ciągu ostatnich lat najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim... więcej >>

Miliony na poprawę bhp

Rząd zamierza w latach 2008-2010 wydać 101,6 mln zł na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Dzięki temu mniej pracowników ma ulegać wypadkom przy pracy... więcej >>

Podwyżki dla pilotów

Polski pilot F-16 w przyszłym roku zarobi o 20 tys. zł więcej. Ministerstwo Obrony Narodowej chce zatrzymać swoją kadrę lotniczą lepszymi zarobkami... więcej >>

Polska pracowitość jest doceniana na Wyspach

Okazuje się, że Anglicy szanują pracowitość Polaków, jednak co drugi mieszkaniec Wielkiej Brytanii uważa, że zabieramy pracę miejscowym... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie ochrony zdrowia w środowisku pracy

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy... więcej >>

Spadło bezrobocie

Ministerstwo pracy i polityki społecznej poinformowało, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 11,7 procent i było niższe o 0,3 punktu procentowego niż w sierpniu. Spadek odnotowano we wszystkich województwach... więcej >>

Umowy na czas określony wciąż najpopularniejsze

Ruszyła kampania NSZZ „Solidarność” „Polska przyjazna pracownikom”, podczas której związkowcy będą przekonywali przedsiębiorców do zatrudniania pracowników na stałe... więcej >>

15 mld zł na emerytury i renty rolników

W przyszłym roku jedynie 8 proc. wypłacanych rolnikom świadczeń będzie pochodzić z ich składek. Resztę sfinansują podatnicy... więcej >>

Fundusz zastąpi zaliczkę alimentacyjną

Wybrane rodziny od października 2008 r. będą mogły otrzymać do 500 zł miesięcznie, jeśli drugi z rodziców nie płaci alimentów... więcej >>

Mobbing ma różne formy

Za każdym razem, kiedy pracownik traci zdrowie z wyniku negatywnych relacji z szefem, ma prawo do zadośćuczynienia za mobbing. Okres zatrudnienia nie ma znaczenia, bo nie można wskazać minimalnego czasu niezbędnego do zaistnienia mobbingu... więcej >>

Pensje pracowników szpitali wzrosną jeszcze w tym roku

Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże do szpitali od października do końca roku dodatkowe 100 mln zł na podwyżki... więcej >>

Polacy są zadowoleni ze swojej pracy

Jak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez CBOS, trzech na czterech Polaków z przyjemnością wychodzi do firmy w której pracuje, a ponad 42 proc. z nas chętnie przebywa w przedsiębiorstwie ponad osiem godzin... więcej >>

Poprawia się sytaucja pracowników

CBOS przeprowadził badanie, z którego wynika, że poprawa sytuacji na rynku pracy wpływa na poprawę pozycji pracowników. Przeprowadzone na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan badania wskazują, że pracodawcy bardziej dbają o zatrudnionych... więcej >>

Rzeczywista wielkość bezrobocia jest zaniżona o połowę

Zgodnie z badaniem socjologicznym „Diagnoza Społeczna 2007” rzeczywista wielkość bezrobocia jest zaniżona o połowę. Z ankiety wynika, że Polakom nie chce się pracować... więcej >>

Setki tysięcy ogłoszeń o pracy w sieci

W pierwszym półroczu 2007 pracodawcy wystawili w Internecie ponad 800 tys. ogłoszeń w sprawie pracy. Wśród nich 94 proc. stanowiły ogłoszenia polskich pracodawców, jedynie 6 proc. dotyczyło ofert zagranicznych... więcej >>

Szkoły nie przygotowują do pracy

„Rzeczpospolita” pisze, że szkoły w Polsce uczą dużo, jednak kiepsko. Nie przygotowują do życia zawodowego i za wolno reagują na potrzeby rynku pracy. Zdecydowanie za mało kształci się techników, matematyków i specjalistów... więcej >>

Bezrobocie w Unii

Poziom bezrobocia w Unii Europejskiej w lipcu wyniósł 6,8 proc., a Polska ze wskaźnikiem 9,7 proc., nadal znajduje się w grupie państw o najwyższym bezrobociu... więcej >>

Brak waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego

„Gazeta Prawna” napisała, że chorzy, który w październiku przejdą na świadczenie rehabilitacyjne, nie będą mieli obliczonej jego wysokości od zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego... więcej >>

Dorabianie emerytów i rencistów

Od 1 września 2007 r. do końca listopada emeryci i renciści, którzy dorabiają, będą mogli pobierać świadczenia w pełnej wysokości, jeśli ich dodatkowe przychody wyniosą nie więcej niż 1851,10 zł... więcej >>

II edycja programu „W pełni zaradni”

Ruszyła kolejna edycja programu „W pełni zaradni”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W kampanię tę zaangażowana jest grupa sześciu osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo... więcej >>

Na rynku pracy coraz ciaśniej?

Jak wynika z danych Bureau for Investments and Economic Cycles, bezrobocie może spadać wolniej niż ostatnio. Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje z wyprzedzeniem o zmianach wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia w lipcu nieco zwiększył swoją wartość i już od kilku miesięcy nie spada... więcej >>

Nowela ustawy o emeryturach i rentach

Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza, że dotychczasowe zasady przyznawania wcześniejszych emerytur zostaną utrzymane do końca 2008 roku... więcej >>

Reforma struktury terenowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza przeprowadzić reformę struktury terenowej, uporządkować system informatyczny i przygotować się do wypłat świadczeń z drugiego filara... więcej >>

Skarbowcy żądają podwyżek

Następna grupa zawodowa przygotowuje się do walki o podwyżki płac. Urzędnicy skarbowi i celnicy uzgadniają strategię działania. Zamierzają zwrócić się do premiera z żądaniem znacznych podwyżek... więcej >>

W firmach może zabraknąć księgowych

Czarne chmury wiszą nad działalnością biur rachunkowych, które mogą wkrótce stracić prawo do świadczenia usług księgowych. A dojdzie do tego, jeśli Sejm na czas nie uchwali nowych przepisów... więcej >>

Agencje zatrudnienia z nieczystym sumieniem

Jak wynika z kontroli Powiatowego Inspektoratu Pracy, agencje zatrudnienia oszukują na potęgę. Okazuje się, że wiele z nich nie ma nawet pozwoleń na działalność... więcej >>

Kolejny spadek bezrobocia

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w lipcu bezrobocie spadło do 12,2 procent. W czerwcu ten wskaźnik wynosił 12,4 procent. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu wyniosła przeszło milion 856 tysięcy osób i spadła o 39 tysięcy osób w stosunku do czerwca... więcej >>

Kontrowersyjny projekt zmian w prawie pracy

Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową negatywnie ocenia projekt zmian w prawie pracy... więcej >>

Koszty pogrzebu do zwrotu

Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy, pozwalające ZUS przetwarzać dane osobowe pobierających rentę socjalną lub zasiłek pogrzebowy. Na zwrot kosztów pogrzebu będzie mógł liczyć każdy, kto je poniósł... więcej >>

Nie pracuje ponad połowa dorosłych Polaków

„Rzeczpospolita” zauważa, że pomimo spadającego bezrobocia wciąż więcej osób odchodzi z rynku pracy, niż się zatrudnia. Na 1000 pracujących Polaków przypada 1120 niepracujących... więcej >>

Premie wliczane do zasiłku chorobowego

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu chorobowym, ma prawo do zasiłku obliczanego od wysokości jego dotychczasowego wynagrodzenia. Do zasiłku wlicza się także premię regulaminową, ale pod warunkiem, że jest zawieszana lub zmniejszana w czasie choroby... więcej >>

Telepracownicy mają swoje prawa

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą zatrudnienia w formie telepracy, która określa m.in. definicję telepracownika, sposoby jego zatrudniania oraz jego prawa i obowiązki... więcej >>

Tysiące osób skorzystało ze szkoleń

Jak pisze „Gazeta Prawna”, aż 79 proc. pracodawców uważa, że podczas szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ich pracownicy zdobyli cenną wiedzę i nowe umiejętności... więcej >>

Wydłużony okres zatrudnienia pracowników tymczasowych

Okres zatrudnienia pracownika tymczasowego w jednej firmie nie będzie mógł przekroczyć 18, a nie jak to było dotychczas 12 miesięcy... więcej >>

„Pracujący Polacy 2007”

Badanie „Pracujący Polacy 2007” zrobione na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ujawnia, że pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy i swoich przełożonych niż z zarobków. Największe poczucie bezpieczeństwa wciąż gwarantują im firmy państwowe... więcej >>

Do OFE trafiły bieżące składki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w ostatnich dniach do Otwartych Funduszy Emerytalnych 98 milionów 63 tysiące złotych w gotówce... więcej >>

Dodatkowe środki na podwyżki wynagrodzeń

„Rzeczpospolita” napisała, że koszty, które z tytułu podwyższenia o 200 złotych najniższego wynagrodzenia poniesie budżet państwa to ponad cztery miliardy złotych... więcej >>

Likwidacja wypoczynkowych turnusów wypoczynkowych

Ministerstwo Pracy chce zlikwidować wypoczynkowe turnusy rehabilitacyjne. Wszystkie tego typu wyjazdy mają mieć specjalistyczny charakter... więcej >>

Nie zawsze odszkodowanie przysługuje

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, umowa o zakazie konkurencji nie musi wprost stanowić, że w razie zwolnienia pracownika z takiej lojalności nie przysługuje mu odszkodowanie. Jak podkreślił SN, wszystko zależy od tego, czy obowiązki stron były równe... więcej >>

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

Emeryci i renciści, którzy w dalszym ciągu są aktywni zawodowo, będą rozliczać się z ZUS na nowych zasadach. Przestaną obowiązywać maksymalne kwoty zmniejszeń. ZUS ustali je indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy... więcej >>

Ogólnopolska akcja „Spełniona w biznesie”

Aż 52 proc. Polek nie jest aktywnych zawodowo, bo zajmują się domem, dziećmi i po cichu marzą, by zrobić karierę. Wiceminister Joanna Kluzik-Rostkowska zamierza im w tym pomóc... więcej >>

Pensje urzędników wciąż na poziomie sprzed dwóch lat

Mimo, że w ciągu ostatniego roku płace w gospodarce wzrosły mniej więcej o 9 procent, to pensje urzędników pozostają na poziomie sprzed dwóch lat... więcej >>

Składki ZUS dla osób prowadzących firmy będą niższe

Jak pisze „Gazeta Prawna”, składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą będą od września niższe o prawie 10 zł. To efekt spadku przeciętnego wynagrodzenia, które jest podstawą ich obliczenia... więcej >>

Sytuacja w ZUS nie poprawi się

„Puls Biznesu” zdobył dokumenty potwierdzające, że sytuacja w ZUS nie ulegnie poprawie. Z informacji gazety wynika, że za 18 lat dziura w budżecie Zakładu przekroczy w przeliczeniu na dzisiejsze wartości sumę 52 miliardy złotych... więcej >>

Wystartował program wsparcia dla osób trwale bezrobotnych

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację programu, dzięki któremu 250 osób zaliczanych do grupy długotrwale bezrobotnych z całego województwa małopolskiego będzie mogło zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i doskonalić posiadanie umiejętności... więcej >>

15 mln zł na pomoc kobietom w znalezieniu pracy

Minister Anna Kalata podjęła decyzję o przeznaczeniu 15 milionów złotych z rezerwy Funduszu Pracy na pomoc kobietom po 50 roku życia w znalezieniu zatrudnienia... więcej >>

Członkowie OFE będą mogli wybrać emeryturę małżeńską

Przyszli emeryci będą mogli od 2009 roku wybierać emeryturę indywidualną, z dziesięcioletnim okresem płatności i małżeńską... więcej >>

Dyżur zostanie wliczony do czasu pracy

„Gazeta Prawna” napisała o projekcie nowelizacji kodeksu pracy, autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zakłada, że pozostawanie w gotowości w trakcie dyżuru będzie wliczane do czasu pracy... więcej >>

Kary dla firm za pomostówki

Pracodawcy, którzy zatrudniają uprawnionych do pomostówek mogą mieć kłopoty ze składkami do ZUS. Przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do opłacania karnych odsetek... więcej >>

Kobiety za kółkiem

Z powodu zarobkowej emigracji zawodowych kierowców, firmy przewozowe coraz częściej przyjmują do pracy kobiety. Warszawskie Miejskie Zakłady Autobusowe zagwarantowały sobie nawet rządowe dotacje i za darmo oferują zdobycie przez kandydatki uprawnień do kierowania autobusami... więcej >>

Ludzie w wieku aktywności zawodowej pracują najmniej

Eurostat przeprowadził badania, z których wynika, że e krajach Unii było w zeszłym roku 214 milionów pracujących, co oznacza to, że wśród 15-64-latków pracowało średnio 64,4 proc. Najmniej w Polsce, tylko 54,5 proc., najwięcej - w Danii: 77,4 proc... więcej >>

Niemcy otwierają rynek pracy dla Polaków

„Dziennik” napisał, że wiele wskazuje na to, iż już za kilka miesięcy niemiecki rząd zdecyduje się otworzyć rynek pracy dla polskich obywateli. Według gazety, może to oznaczać kolejną falę wyjazdów fachowców do pracy za granicą... więcej >>

Niepewny fundusz ubezpieczeń społecznych

Zwiększa się deficyt funduszu ubezpieczeń społecznych, z którego pochodzą pieniądze na emerytury. Rozwiązaniem problemu jest zwiększenie wieku emerytalnego Polaków... więcej >>

Poprawki do nowelizacji kodeksu pracy przegłosowane

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy do której Senat niedawno przegłosował poprawki, zakaz pracy ma obowiązywać w 12 dni świątecznych w ciągu roku... więcej >>

Wchodzący w wiek emerytalny Polacy chcą pracować dłużej

„Rzeczpospolita” poinformowała, że coraz więcej Polaków wchodzących w wiek emerytalny chce pracować dłużej... więcej >>

Brak porozumienia w sprawie nowych definicji pracy w szkodliwych warunkach

„Gazeta Prawna” napisała, że nie wiadomo, czy rządowi uda się uzgodnić ze stroną społeczną założeń ustawy o emeryturach pomostowych. Związkowcy nie popierają nowych definicji pracy w szkodliwych warunkach... więcej >>

Emerytura do podziału

Rząd zaproponował, aby małżonkowie dzielili się po rozwodzie pieniędzmi na emeryturę, gromadzonymi w ZUS. Taka propozycja znalazła się w projekcie ustawy przygotowanej przez Joannę Kluzik-Rostkowską... więcej >>

Jak zachęcić Polki do macierzyństwa

Rząd niedługo zakończy prace nad zmianami w przepisach, które mają zachęcić kobiety do rodzicielstwa. Proponuje 500 zł ulgi podatkowej już w przyszłym roku i dłuższe urlopy macierzyńskie... więcej >>

Konta emerytalne coraz częściej rozwiązywane

„Rzeczpospolita” napisała, że coraz więcej Polaków likwiduje indywidualne konta emerytalne. W pierwszym półroczu tego roku Polacy założyli zaledwie 45 tysięcy takich kont... więcej >>

Najwięcej wypadków przy pracy na wsi

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, niemal jedna trzecia wypadków przy pracy ma miejsce w rolnictwie. Tylko w ubiegłym roku w indywidualnych gospodarstwach rolnych zdarzyło się 31 tysięcy wypadków, w których zginęły 123 osoby... więcej >>

Nikt nie zna rozmiarów ukrytego bezrobocia

Nikt nie monitoruje jakie rozmiary osiągnęło ukryte bezrobocie. Do 1 lipca obowiązek zbierania danych o tym zjawisku spoczywał na Wojewódzkich Urzędach Pracy... więcej >>

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia

Sejm prawie jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, która przewiduje większe niż dotychczas premie dla bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy... więcej >>

Spadło bezrobocie

Według danych resortu pracy bezrobocie w czerwcu wyniosło 12,4 procent. Oznacza to, że w porównaniu z majem spadło o 0,6 procent. Spadek stopy bezrobocia, w granicach od 0,3 do 0,8 punktu, odnotowano we wszystkich województwach... więcej >>

Co trzeci pracujący Polak jest ofiarą mobbingu

W ciągu ostatniego roku co trzeci polski pracownik był mobbingowany. Pod tym względem Polska jest w światowej czołówce. Jedynie dziesięć procent poszkodowanych dochodzi swoich praw w sądzie... więcej >>

Niepełnosprawni przedsiębiorcy otrzymają dotację

Niepełnosprawni przedsiębiorcy otrzymają dotację, która ma im pomóc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Wysokość dotacji określi umowa między osobą niepełnosprawną a starostą, z tym że nie może ona być wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia... więcej >>

PIP skontroluje pracujących na czarno

Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie kontrole osób, które pracują na czarno. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą kontrola legalności zatrudnienia przechodzi z urzędów wojewódzkich do Inspekcji Pracy... więcej >>

Poprawia się sytuacja na rynku pracy

W opinii Głównego Urzędu Statystycznego w maju stopa bezrobocia wyniosła 13 procent, czyli 3,5 punktu procentowego mniej niż przed rokiem i o 7 dziesiątych mniej niż w kwietniu... więcej >>

Rencistom będzie łatwiej

„Gazeta Prawna” napisała, że od lipca renciści prowadzący działalność gospodarczą nie muszą już płacić składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS... więcej >>

Rozpoczął się okres zasiłkowy

Można już składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy. Złożenie ich do końca lipca gwarantuje, że gmina wypłaci pomoc już we wrześniu... więcej >>

Siedmioprocentowa składka rentowa

Prezydent podpisał ustawę, w myśl której składka rentowa zostanie obniżona łącznie o 7 procent. Składka rentowa płacona przez pracowników ma się zmniejszyć od lipca o 3 punkty procentowe... więcej >>

Warto znać się na funduszach strukturalnych

W czerwcu niemal 2 tys. urzędników ministerstw i urzędów wojewódzkich zajmujący się funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności dostało podwyżki. Ich pensje wzrosły średnio o 30 proc... więcej >>

Wysokość pensji nie jest tajemnicą

Zdarza się, że pracodawcy grożą dyscyplinarnym zwolnieniem, jeśli przyjmowany pracownik zdradzi kolegom wysokość swojej pensji. Okazuje się, że bezprawnie ograniczają w ten sposób innym walkę o równe traktowanie... więcej >>

Będziemy zarabiać więcej

Posłowie przyjęli rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych zakładający obniżenie składki rentowej. Składka rentowa płacona przez pracowników ma się zmniejszyć o 3 punkty procentowe od lipca... więcej >>

Gdzie pracuje się najprzyjemniej?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Hewitt Associates, polski Microsoft jest najlepszym pracodawcą w naszej części Europy. W badaniu „Najlepsi pracodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej” wzięło udział ponad 90 tys. ankietowanych, reprezentujących 504 firmy z 10 krajów... więcej >>

GIP apeluje o przestrzeganie prawa pracy

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa zaapelowała o przestrzeganie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpłatnych napojów podczas upałów. Pracodawca może skrócić też czas pracy... więcej >>

Nie wszyscy cudzoziemcy będą mogli pracować

Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, jeszcze w tym tygodniu minister pracy i polityki społecznej ma podpisać rozporządzenie ułatwiające zatrudnienie w Polsce obcokrajowców... więcej >>

Ostateczny termin wyboru OFE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa niemal 280 tys. osób do wyboru OFE. Jeśli tego nie zrobią, fundusz zostanie im przydzielony w drodze losowania... więcej >>

Pracodawca nie ma obowiązku korygowania listy płac

Jak uznał naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, w sytuacji kiedy pracodawca obliczył, pobrał i odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ZUS od wynagrodzenia pracownika, który bez wypowiedzenia porzucił pracę, nie ma podstaw do sporządzania korekty listy płac, deklaracji PIT-4, deklaracji ZUS i PIT-118/8B... więcej >>

Refundacja wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

„Gazeta Prawna” napisała, że pracodawcy, którzy zatrudniają uczestników zajęć centrów integracji społecznej przez co najmniej rok, otrzymają refundację części wypłacanego im wynagrodzenia... więcej >>

Studenci w ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego intensywnie szuka współpracowników wśród studentów. Ogłoszenia o naborze można znaleźć na wrocławskich uczelniach... więcej >>

Trzeba przyspieszyć nowelizację kodeksu pracy

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się o pilne zakończenie prac ustawodawczych nad projektem zmiany przepisów kodeksu pracy dotyczących pracy w niedziele i święta... więcej >>

Unia za elastycznymi formami zatrudnienia

Specjaliści rynku pracy uważają, że nowe kraje Unii Europejskiej powinny częściej korzystać z elastycznych form zatrudnienia. Tym czasem w nowych krajach Unii z tej formy zatrudnienia korzysta od 17 do 20 procent pracowników najemnych... więcej >>

10 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 2006 roku wydano cudzoziemcom ponad 10 tys. pozwoleń na pracę w Polsce. Najwięcej Ukraińcom, Wietnamczykom, Białorusinom i Niemcom... więcej >>

Coraz więcej kobiet rezygnuje z kariery zawodowej

Jak napisało „Życie Warszawy”, na początku tego roku już ponad 1,5 miliona Polek prowadziło domy, świadomie rezygnując z kariery zawodowej. W ostatnich latach ich liczba wzrosła o 30 procent... więcej >>

Kolejny spadek bezrobocia

Jak wynika ze wstępnych danych resortu pracy i polityki społecznej, poziom bezrobocia pod koniec maja wyniósł 13 - 13,1 procent. Minister Anna Kalata jest zdania, że przyczyną spadku bezrobocia jest przede wszystkim zapotrzebowanie na prace sezonowe... więcej >>

Krajowa Izba Gospodarcza przeszkoli kobiety

Krajowa Izba Gospodarcza zamierza pomóc kobietom w zakładaniu własnego biznesu. W związku z tym rozpoczęła realizację projektu szkoleniowo-doradczego... więcej >>

Minimalny wiek pracowników

Przepisy prawa nie określają minimalnego wieku, jaki musi osiągnąć dziecko, aby mogło wykonywać pracę w branżach kulturalnej, artystycznej, sportowej czy reklamowej... więcej >>

Niezależne od macierzyńskiego urlopy ojcowskie?

Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata zadeklarowała w Brukseli, że Polska popiera dyskutowany obecnie w Unii Europejskiej pomysł wprowadzenia urlopów ojcowskich w związku z narodzinami dziecka... więcej >>

Nowy prezes ZUS

Paweł Wypych, który pełnił dotychczas funkcję podsekretarza stanu w kancelarii premiera, został nowym prezesem ZUS... więcej >>

Od 1 czerwca wyższy zasiłek pogrzebowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca ZUS będzie wypłacał zasiłek pogrzebowy w kwocie 5418,28 zł, co stanowi 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione... więcej >>

Spada liczba skarg na pracodawców

Jak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy, spada liczba skarg kierowanych przez pracowników. W ubiegłym roku skargi wpłynęły 25 tysięcy razy. W poprzednich latach liczba skarg przekraczała 30 tysięcy... więcej >>

Wzrósł zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych wynosi 538 złotych 30 groszy brutto, co oznacza, że wzrósł o 5 złotych i 40 groszy. Prawo do zasiłku ma każdy bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy... więcej >>

3 miliony Polaków w ciągu roku wyjedzie za granicę

„Rzeczpospolita” opublikował sondaż, z którego jasno wynika, że w ciągu najbliższego roku do pracy za granicą zamierza wyjechać ponad 3 miliony Polaków... więcej >>

Dobrze być prezesem banku

Jak wynika z najnowszego raportu Sedlak & Sedlak, Małgorzata Krokier-Jachowicz, wiceprezes Kredyt Banku była w 2006 r. najlepiej opłacaną menedżerką w sektorze bankowym. W 2006 roku zarobiła prawie 7 mln zł... więcej >>

Fundusz Pracy sfinansuje szkolenia dla pracowników

Pracodawcy mogą liczyć na dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Funduszu Pracy. Szkolenie pracowników może być zorganizowane przez pracodawcę w systemie wewnątrzzakładowym... więcej >>

Państwowy Zasób Kadrowy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1217)... więcej >>

Pierwsza rata płatna do końca maja

Do 31 maja pracodawcy, którzy zdecydowali się utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, muszą zapłacić 75 proc. równowartości odpisu podstawowego. Na wpłatę pozostałej części odpisów mają czas do 30 września... więcej >>

Ponad 90 procent Polaków zetknęło się z dyskryminacją w pracy

„Dziennik” napisał, że ponad 90 procent Polaków zetknęło się z dyskryminacją w pracy. Zjawisko to jest aż tak powszechne, że mimo iż kodeks pracy i konstytucja dyskryminacji zakazują, do sądów zgłaszają się jedynie nieliczni poszkodowani... więcej >>

Unia w walce z przemocą w miejscu pracy

Związki zawodowe i organizacje pracodawców działające w Unii Europejskiej podpisały autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące prześladowania i przemocy w pracy... więcej >>

Wybory do rady pracowników na wniosek załogi

„Gazeta Prawna” napisała na temat wyborów do rady pracowników w firmach, w których nie działają związki zawodowe, a które organizuje się na wniosek 10 proc. pracowników... więcej >>

Wzrost plac w stosunku do ubiegłego roku

„Rzeczpospolita” napisała, że płace w Polsce w kwietniu były średnio aż o 200 złotych wyższe niż przed rokiem. Jest to wzrost o ponad 8 procent... więcej >>

Zarabiamy więcej, wydajemy więcej

„Gazeta Wyborcza” napisała, że Polacy zarabiają coraz więcej i co się z tym wiąże, coraz więcej wydają. Wzrost dynamiki sprzedaży odnotowują producenci butów, sprzętu AGD i restauratorzy... więcej >>

„Gotowi do pracy”

Wystartował projekt „Gotowi do pracy”, który ma na celu wspieranie niepełnosprawnych mających problem z wejściem na rynek pracy. Projekt jest adresowany do niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym... więcej >>

„Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2007”

Jak wynika z raportu „Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2007”, który został przygotowany przez specjalistyczny portal rekrutacyjny Pracuj.pl, przez pierwsze miesiące tego roku najczęściej brakowało pracowników w branży handlowej i finansowej... więcej >>

10 procentowe bezrobocie?

Jak przewiduje Komisja Europejska bezrobocie w Polsce w 2008 roku spadnie poniżej 10%. Bruksela, która przedstawiła swoje wiosenne prognozy dla krajów członkowskich podkreśla, że będzie to najlepszy wynik od czasu przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej... więcej >>

Będą kłopoty z wypłatami emerytur w 2025

„Gazeta Wyborcza” napisała, że ZUS będzie miał problem z wypłatą emerytur. Największy kryzys czeka nas w latach 2025 – 2050, kiedy to budżet będzie musiał znaleźć na dopłaty do emerytur nawet 100 miliardów złotych, czyli 5 razy więcej niż teraz... więcej >>

Jedynie zatrudnienie w placówkach pedagogicznych daje prawo do nauczycielskiej emerytury

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego osoba, która zajmowała się sportowym szkoleniem młodzieży oraz kadry instruktorskiej w placówce niewymienionej w przepisach, nie może się ubiegać o emeryturę przeznaczoną dla pedagogów... więcej >>

Kierowcy będą podlegali nowym przepisom

Zarówno kierowcy autobusów miejskich, podmiejskich jak i tramwajów, którzy są zatrudnieni na etacie lub na podstawie umów cywilnoprawnych, będą podlegali nowym przepisom... więcej >>

Polska będzie uznawać kwalifikacje unijne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało projekt ustawy zgodnie z którą obywatele Unii Europejskiej nie będą musieli potwierdzać w Polsce nabytych w krajach członkowskich kwalifikacji... więcej >>

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych trafił do partnerów społecznych do konsultacji. Międzyresortowy zespół ds. ubezpieczeń społecznych zmienił na bardziej elastyczną definicję pracy w szczególnym charakterze... więcej >>

System kształcenia nie przygotowuje absolwentów uczelni do pracy

Prof. Mieczysław Kabaj, pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie powiedział, że system kształcenia w Polsce w małym stopniu przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy... więcej >>

Więcej urlopu oznacza więcej dzieci

Eksperci z przedstawicielstwa ONZ w Polsce są przekonani, że „częściowy” urlop wychowawczy, obligatoryjny wychowawczy dla ojców i łatwiejszy dostęp do szkoleń dla młodych mam spowoduje, iż w Polsce będzie się rodziło więcej dzieci... więcej >>

Minister Kalata o bezrobociu

W opinii minister pracy Anny Kalaty na koniec roku stopa bezrobocia może spaść poniżej 12 procent. Minister powiedziała, że jeśli w miesiącach letnich utrzyma się spadek bezrobocia z marca, albo będzie on jeszcze głębszy, to realne jest bezrobocie w końcówce roku poniżej 12 procent... więcej >>

Na Śląsku przybywa pracy

Śląsk plasuje się na czwartym miejscu w Polsce pod względem spadku bezrobocia. Mniej bezrobotnych jest w województwach małopolskim, wielkopolskim i mazowieckim... więcej >>

Nauczycielom zostanie odebrane prawo do wcześniejszych emerytur

Rząd zamierza odebrać nauczycielom prawo do wcześniejszej emerytury. Pomysł dotyczy również kobiet, które przepracowały 30 lat... więcej >>

Praca musi być tańsza

Zyta Gilowska była gościem specjalnym zorganizowanej przez studentów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim konferencji pt. „Zostań menedżerem”. Mówiła przede wszystkim o tym, jak zmniejszyć koszty pracy... więcej >>

Sejm zmienił zasady wypłaty świadczeń rodzinnych

Sejm przyjął nowelizację ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Zgodnie z nowelą do składu rodziny nie będą wliczane dzieci pozostające w związku małżeńskim i pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko... więcej >>

Telepraca zostanie wpisana do kodeksu pracy

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Pracy projekt regulujący pracę na odległość. Projekt ma spowodować, że firmy chętniej będą zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę... więcej >>

W tym roku nie trzeba odpracowywać majówki

W tym roku 1 i 3 maja wypadają w dni robocze tego samego tygodnia. Jednak pracownicy już nie będą musieli ich odpracowywać, bo zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, która weszła w życie 30 listopada 2006 r., wystąpienie dwóch świąt w jednym tygodniu nie będzie już rodzić obowiązku odpracowywania jednego ze świąt... więcej >>

Łamanie praw pracowników będzie drogo kosztować

Posłowie uchwalili nową ustawę o PIP, zgodnie z którą już od pierwszego lipca na pracodawców łamiących prawo pracy będą mogły być nakładane grzywny do 30 tys. zł... więcej >>

BIEC: pozytywne tendencje na rynku pracy

W opinii Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych utrwaliły się pozytywne tendencje na rynku pracy. Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje z wyprzedzeniem o zmianach wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia spada nieprzerwanie od października ubiegłego roku... więcej >>

Emerytury i renty wzrosną o prawie 5 procent

W wyniku zmiany sposobu waloryzacji rent i emerytur ogłoszonej przez Jarosława Kaczyńskiego w przyszłym wzrosną one o prawie 5 procent... więcej >>

Emigracja przyszłych polskich lekarzy

Jedynie 20 procent studentów medycyny planuje swoją przyszłość zawodową w Polsce. Pozostałe 80 procent skłania się mniej lub bardziej do poszukiwania pracy za granicą... więcej >>

Nowelizacja ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym

Zgodnie z nowelą ustawy o PZK, zatrudniane będą osoby z trzyletnim stażem pracy, a nie jak dotychczas z co najmniej pięcioletnim... więcej >>

Polacy będą budować obiekty olimpijskie w Londynie

Polscy robotnicy będą pracować przy budowie obiektów olimpijskich na igrzyska w Londynie w 2012 r. Tylko na ogłoszenie jednej z firm rekrutacyjnych odpowiedziało prawie dziesięć tysięcy polskich emigrantów... więcej >>

Renciści i emeryci z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

Emeryci i renciści, którzy przekroczyli 75 rok życia, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego wynoszącego 153 złote 19 groszy. Do takiego dodatku mają także prawo ci emeryci i renciści, którzy wymagają opieki innych osób... więcej >>

Senat utrzymał wysokie kary dla pracodawców

Senatorowie utrzymali ustalone przez posłów sankcję dla pracodawców, którzy łamią prawa pracowników. Na ostatnim posiedzeniu Senatu zostało przyjętych 45 poprawek do nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy... więcej >>

Spóźnienie z oświadczeniem majątkowym nie musi powodować utraty pracy

Sąd Najwyższy uchwalił, że pracownik samorządowy, który spóźnił się z oświadczeniem majątkowym, nie traci pracy automatycznie. Wcześniej urząd musi zbadać przyczyny spóźnienia... więcej >>

Tymczasowi pracownicy zatrudniani coraz chętniej

Wciąż wzrasta liczba przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników tymczasowych. Jak szacuje Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia w ubiegłym roku z pracy tymczasowej skorzystało blisko 7 tysięcy przedsiębiorstw... więcej >>

W marcu bezrobocie na poziomie 14,4 procenta

Ministerstwo pracy i polityki społecznej poinformowało, że w marcu bezrobocie spadło do 14,4 procent. W porównaniu z lutym wskaźnik ten spadł o pół procent... więcej >>

Apel o podwyżki dla pracowników

Solidarność apeluje do firm o podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Przewodniczący związku Janusz Śniadek, zauważył, że w Polsce w ostatnich latach nastąpił wielki wzrost wydajności pracy, a wynagrodzenia są wciąż przynajmniej 3-krotnie niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej... więcej >>

Bezrobocie w lutym na poziomie 14,9 procenta

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w lutym było o 35 tysięcy osób niższe niż w styczniu. Stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 14,9 procent, podczas gdy w styczniu była na poziomie 15,1 procent... więcej >>

Czy zostanie przywrócona coroczna waloryzacja rent i emerytur?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało Radzie Ministrów projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach, który zakłada przywrócenie corocznej ich waloryzacji. Świadczenia mają podlegać waloryzacji od 1 marca 2008 roku... więcej >>

Duńczycy mają 100 tysięcy wakatów

Na duńskim rynku pracy brakuje siły roboczej. Mówi się nawet o 100 tys. wakatów. Ratunkiem mają być m.in. pracownicy z Polski... więcej >>

Emeryci zadecydują kto wypłaci im świadczenia

Przyszli emeryci, a dzisiejsi klienci otwartych funduszy emerytalnych, sami zadecydują która instytucja wypłaci im świadczenia. „Rzeczpospolita” napisała, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało, że powstaną trzy zakłady emerytalne... więcej >>

Lepsza ochrona dla jednoosobowych firm

Od 1 lipca samozatrudnieni zostaną objęci większą ochroną. Samozatrudnieni to zwykle byli pracownicy zmuszeni do założenia własnej działalności i rozpoczęcia stałej współpracy z poprzednim zakładem... więcej >>

Na Śląsku zaczyna brakować policjantów

Śląscy komendanci alarmują, że z policji odchodzi coraz więcej funkcjonariuszy, a ich następców nie widać. W takim tempie już za dwa, trzy lata zabraknie policjantów do patrolowania ulic... więcej >>

Płatne rozmowy kwalifikacyjne

W Polsce są już pracodawcy, którzy zapraszają kandydatów na rozmowę rekrutacyjną i płacą im za spotkanie. To sposób by szybko zdobyć wykwalifikowanych fachowców, bo co druga firma w Polsce ma kłopot ze znalezieniem pracownika, a w co trzeciej kandydat zrezygnował z etatu, bo wolał wyjechać za granicę... więcej >>

Rynek pracy w oczach eksperta Banku Światowego

Ekspert Banku Światowego Jan Rutkowski jest zdania, że samo obniżenie „klina podatkowego” nie poprawi sytuacji na rynku pracy. „Klinem podatkowym” jest różnica między kosztami związanymi z zatrudnieniem pracownika a jego wynagrodzeniem... więcej >>

Spore trudności z rozliczeniem pakietu socjalnego

Sąd Najwyższy 5 października zeszłego roku po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu niejawnym stwierdził, że firma nie może uzależnić wypłaty zaległych pensji od rezygnacji z uprawnień zagwarantowanych w pakiecie socjalnym... więcej >>

Zapomoga w kwietniu

Ponad 6,5 mln emerytów i rencistów zamiast waloryzacji świadczeń otrzyma jednorazową zapomogę zwolnioną z podatku dochodowego... więcej >>

Gospodynie domowe też chcą mieć prawo do emerytury

„Gazeta Wyborcza” napisała na temat kobiet pracujących w domu, które nieraz wykonują po kilkanaście zawodów, każdy na pełnym etacie. Za swoją pracę nie otrzymują jednak wynagrodzenia, nie mają też prawa do emerytury... więcej >>

Kobiety w dalszym ciągu zarabiają mniej od mężczyzn

Pomimo unijnego prawa, które nakazuje, aby za tę samą pracę kobiety i mężczyźni zarabiali tyle samo, mieszkanki Unii Europejskiej wciąż zarabiają średnio o 15 proc. mniej od mężczyzn... więcej >>

Kodeks pracy zmieniony przez ustawę o PIP

Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy wymusza zmiany w innych aktach prawnych, m.in. w przepisach kodeksu pracy... więcej >>

Menedżer może stracić pracę, jeśli nie podpisze lojalki

Sąd Najwyższy uznał, że menedżer, który odmówi złożenia deklaracji lojalnościowej wobec firmy, zasługuje na zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawcy mogą pilnować swoich tajemnic oraz zabezpieczać się przed ich wyciekiem... więcej >>

Państwowe archiwa przejmą dokumenty zlikwidowanych firm

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy, zgodnie z którą archiwa państwowe będą mogły przejmować dokumentację w przypadku bankructwa pracodawcy.... więcej >>

Pracodawcy chcą niższych składek na Fundusz Pracy

Pracodawcy chcą zmian w finansowaniu Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do których wpłacają 7 mld zł rocznie... więcej >>

Prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorców

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo przedsiębiorcom zostanie przyznane prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego... więcej >>

Są pieniądze na rządowy program prorodzinny

Premier Jarosław Kaczyński oświadczył, że rządowy program prorodzinny będzie wprowadzony i że są na to pieniądze. Wydatki budżetowe związane z programem zaakceptowała minister finansów Zyta Gilowska... więcej >>

Tylko do końca roku można przejść na wcześniejszą emeryturę

„Gazeta Wyborcza” napisała, że na wcześniejszą emeryturę można przejść tylko do końca tego roku. Od 1 stycznia 2008 roku zastąpią ją mniej korzystne pomostówki, które mogą być mniejsze nawet o połowę od obecnych wcześniejszych świadczeń... więcej >>

W rekrutacji niepełnosprawnych pomogą eksperci

Pracodawcy będą mogli liczyć na pomoc Business Center Club i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, w sprawie zatrudniania niepełnosprawnych... więcej >>

Wyniki badania dotyczącego wpływu migracji na funkcjonowanie dużych zakładów

Zgodnie z wynikami badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, duże firmy zaczynają odczuwać skutki masowych wyjazdów Polaków za granicę w poszukiwaniu pracy. Rekrutacja i motywowanie pracowników kosztuje je coraz więcej... więcej >>

Bezrobocie w styczniu na poziomie 15,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wzroście bezrobocia. W końcu stycznia było w Polsce 15,1 procent bezrobotnych. W grudniu ubiegłego roku było ich 14,9 procent... więcej >>

Brakuje kandydatów do Państwowego Zasobu Kadrowego

Jedynie 109 osób zgłosiło się do pierwszej edycji egzaminu do Państwowego Zasobu Kadrowego, który odbędzie się 26 marca. W kancelarii premiera po cichu liczy się, że więcej kandydatów zgłosi się do kolejnego egzaminu zaplanowanego na maj... więcej >>

Czy Ludwik Dorn zostanie nadzorcą ZUS?

Wicepremier Ludwik Dorn stanie na czele międzyresortowego zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych. Zespół ten ma zostać powołany w trybie pilnym przez premiera Jarosława Kaczyńskiego... więcej >>

Kierownicy i menedżerowie poszukiwani

Pracodawcy szukają ambitnych i wykształconych ludzi na wysokie stanowiska, a z ich znalezieniem mają często duży problem. Dlatego też Kujawsko-Pomorska Agencja Pracy założyła ogólnopolski portal awansuj.pl, który ma im w tym pomóc... więcej >>

Można już wracać z OFE do ZUS

Od 21 lutego niektóre osoby mogą wypisać się z otwartych funduszy emerytalnych i wrócić do ZUS. Chodzi o osoby urodzone między 1949 a 1968 rokiem, które z powodu przynależności do II filara nie mogą przejść na wcześniejszą emeryturę... więcej >>

Największą barierą przy zatrudnianiu niepełnosprawnych jest prawo

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną, główną barierą w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niestabilne i skomplikowane prawo... więcej >>

Nowela ustawy o pomocy społecznej

W myśl nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, do końca 2013 roku wszyscy pracownicy socjalni będą musieli legitymować się wyższym wykształceniem określonym w tej ustawie... więcej >>

Opinia KPP na temat pomocy dla zatrudniających osoby po 55 roku życia

Eksperci z Konfederacji Pracodawców Polskich są zdania, że trzeba zastanowić się nad zmianą kierunku pomocy państwa udzielanej pracownikom opuszczającym rynek pracy poprzez wsparcie dla zatrudniających osoby po 55 roku życia... więcej >>

Pracownik porzuca pracę, pracodawca ponosi straty

Coraz częściej pracownicy porzucają pracę i wyjeżdżają za granicę, a pracodawcy ponoszą z tego tytułu szkodę i mają trudności z wyegzekwowaniem odszkodowania... więcej >>

U nas najgorzej pod względem tworzenia miejsc pracy

Zgodnie z raportem Londyńskiego Centrum do spraw Reformy Europejskiej, nasz kraj zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem tworzenia nowych miejsc pracy oraz konkurencyjności gospodarki... więcej >>

Znane jest już wynagrodzenie potrzebne do ustalenia odpisów na fundusz socjalny

Wiadomo już ile ma wynosić wynagrodzenie potrzebne do ustalenia odpisów, jakie przedsiębiorcy przekazują na odrębne konto funduszu socjalnego za każdego pracownika... więcej >>

Jak wynika z internetowego badania wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl, średnio Polacy zarabiają około 2,5 tys. złotych brutto... więcej >>

Do pracy... na Wschód

Okazuje się, że nie tylko na Zachodzie można znaleźć interesującą pracę. Rosyjskie i ukraińskie firmy kuszą Polaków coraz wyższymi zarobkami. Chociaż łatwo nie jest... więcej >>

Nawet przez rok szef może obniżać wynagrodzenia

Jednym ze sposobów firm na obniżenie płac jest zastąpienie układu zbiorowego regulaminem płacowym. Takie zastąpienie będzie skuteczne, jeśli przyjęty regulamin pracodawca poda do wiadomości załogi... więcej >>

Niepełnosprawni wypożyczają pracowników

Zakłady pracy chronionej mogą bez obaw zakładać agencje pracy tymczasowej. Ani resort pracy, ani większość ekspertów nie widzą w tym nic dziwnego. Przeciwni są właściciele innych tego typu firm działających na wolnym rynku... więcej >>

Od marca wzrasta kwota bazowa

O 82 złote i 72 grosze wzrasta od 1 marca kwota bazowa. Kwota ta służy do wyliczania wysokości emerytury. Jest ona ustalana corocznie... więcej >>

Pimp My Job

Ruszyła ogólnopolska akcja edukacyjna PimpMYjob, która ma udowodnić młodym ludziom, że wyjazd zagraniczny nie jest jedyną alternatywą do osiągnięcia życiowego sukcesu. Po dobrych studiach w kraju, można wspiąć się na sam szczyt kariery zawodowej... więcej >>

Pracodawcy chcą decydować w sprawie regulaminu wynagrodzeń

„Gazeta Prawna” napisała, że pracodawcy chcą mieć decydujący głos w negocjowaniu regulaminu wynagradzania po wypowiedzeniu układu zbiorowego... więcej >>

Pracownicy Poczty Polskiej nie zastrajkują

Po spotkaniu prezydium Związku Zawodowego „Solidarność” zapadła decyzja, że nie będzie czynnej akcji protestacyjnej pracowników Poczty Polskiej zrzeszonych w tym Związku... więcej >>

Prezes na etacie

Wielu prezesów i członków zarządu spółek ma umowy o pracę, co budzi sprzeciw ekspertów, którzy uważają, że już czas skończyć z fikcją pracowniczego zatrudniania kierownictwa... więcej >>

Symulator tendencji na wrocławskim rynku pracy

Wrocław, jako pierwsze miasto w Polsce przygotował dla swoich inwestorów specjalny symulator, który w ciągu minuty przygotowuje prognozy dotyczące rynku pracy w najbliższych latach... więcej >>

Sądy będą decydować o przyznaniu świadczenia

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którym nie przyznano zasiłku stałego, nie mogą wznawiać postępowań, aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne... więcej >>

Zarobki Polaków

Jak wynika z internetowego badania wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl, średnio Polacy zarabiają około 2,5 tys. złotych brutto... więcej >>

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur?

Wciąż trwa spór o tegoroczną waloryzację emerytur i rent. Sposób ich podwyższania ma się zmienić już trzeci raz w ciągu ostatnich czterech lat. Tak czy inaczej, co roku niepewna swoich dochodów jest większość starszych ludzi... więcej >>

Członkowie OFE mogą wrócić do ZUS

Członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych, którzy chcą przejść na wcześniejszą emeryturę będą mogli wrócić do ZUS. Ustawa umożliwiająca występowanie z funduszy osobom, którym przynależność do OFE uniemożliwia wcześniejsze zakończenie pracy trafiła do prezydenta... więcej >>

Jedynie pokrzywdzony pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić złodzieja

Sąd Najwyższy uznał, że dwie firmy nie mogą jednocześnie wyrzucić pracownika dyscyplinarnie za to, że ten okradł jedną z nich. Natychmiastowe zwolnienie z pracy z winy zatrudnionego na podstawie art. 52 kodeksu pracy jest bardzo dotkliwą sankcją... więcej >>

Kobiety na emeryturach dorabiają jako nianie

Kobiety, które odeszły na wcześniejszą emeryturę, często dorabiają jako nianie. Chociaż pracują na czarno, to nie przeszkadza im to, a na brak propozycji nie narzekają... więcej >>

Nawet w więzieniach brakuje rąk do pracy

Z powodu masowych wyjazdów Polaków do pracy za granicę zatrudnianie więźniów zaczyna być ostatnią deską ratunku dla niektórych branż. Problem w tym, że więźniów także zaczyna brakować... więcej >>

Niepokojące wyniki kontroli w branży handlowej

W grudniu 800 inspektorów pracy skontrolowało prawie 300 placówek handlowych na terenie Polski. Sprawdzano, czy przestrzegane są prawa pracowników. Wyniki kontroli wykazały rażące nieprawidłowości... więcej >>

Pracodawcy będą musieli przeciwdziałać przemocy w miejscu pracy

Pracodawcy będą mieli obowiązek przeciwdziałać przemocy i prześladowaniu pracowników w miejscu pracy przez osoby trzecie. I nie chodzi tylko o takie zjawiska jak mobbing, czy molestowanie seksualne przez współpracowników, ale o coraz częstsze ataki pochodzące ze strony klientów firmy... więcej >>

Prezydent w obronie pracowników

Prezydent Lech Kaczyński skierował do Sejmu projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową... więcej >>

Rusza „Grasz o staż”

5 lutego rusza kolejna, XII edycja konkursu „Grasz o staż” organizowana przez PricewaterhouseCoopers i „Gazetę Wyborczą”. W tym roku na uczestników czeka ponad 220 praktyk ufundowanych przez ponad 80 firm, studia podyplomowe, kursy językowe, szkolenia, książki oraz prenumeraty czasopism „Manager Magazin” i „Marketing w Praktyce”... więcej >>

Urzędnicy mają dostać dodatki do pensji

Pracownicy urzędów pracy dostaną dodatki do wynagrodzenia, których wysokość uzależniona będzie od ich kwalifikacji zawodowych. Nowela ustawy ma na celu maksymalną mobilizację pracowników pośredniaków... więcej >>

Zmiany w zasadach rozliczania krajowych wyjazdów służbowych

W celu rozliczenia kosztów podróży, pracownik musi załączyć dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki. Jest świeży przepis rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie podróży krajowych... więcej >>

Zyta Gilowska zapowiedziała niższe składki rentowe

Ministerstwo Finansów rozważy zmniejszenie wysokości składki rentowej. Wicepremier Zyta Gilowska zapowiedziała, że od początku 2008 roku składka ta ma zostać obniżona od 3 do 10 pkt proc., a od początku 2009 roku o kolejne 3 do 7 pkt proc... więcej >>

Bezrobocie w grudniu na poziomie 14,9 procent

Jak wynika ze wstępnych wyliczeń ministerstwa pracy i polityki społecznej, bezrobocie w grudniu wzrosło do 14,9 procent, z 14,8 procent w listopadzie. Minister Anna Kalata szacowała, że stopa bezrobocia w grudniu utrzyma się na poziomie 14,8 i że możliwy jest dalszy spadek bezrobocia... więcej >>

Infolinia do ZUS-u

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił infolinię dla emerytów, dzięki której każdy bez odwiedzania oddziałów Zakładu będzie mógł dowiedzieć się o stan swojego konta emerytalnego... więcej >>

Ministerstwo pracy obstaje przy swoim

Wiceszef resortu Romuald Poliński powiedział, że Ministerstwo Pracy nie wycofa się z pomysłu powierzenia ZUS wypłaty emerytur z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Prace nad projektem ustawy mają zakończyć się jeszcze w styczniu... więcej >>

Minął termin wyboru otwartych funduszu emerytalnych

10 stycznia minął termin wyboru otwartych funduszu emerytalnych przez osoby, które zaczęły ostatnio pracować lub rozpoczęły działalność gospodarczą, a urodziły się po 31 grudnia 1968 roku... więcej >>

Nie trzeba uzasadniać odwołania

Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca odwołujący zatrudnionego, co jest równoznaczne z wręczeniem mu wypowiedzenia, nie musi uzasadniać swojej decyzji... więcej >>

Praca na próbę pracą na czarno

Coraz częściej można trafić na pracodawców, którzy przyjmują pracowników na kilkutygodniowy okres próbny, nie podpisując z nimi stosownych umów, a później nie wypłacają im wynagrodzenia za ten okres pracy... więcej >>

Pracodawca i pracownik ponoszą takie same koszty apelacji

Sąd Najwyższy uchwałą rozwiał wszelkie wątpliwości na temat wysokości kosztów sądowych od apelacji wnoszonej w sprawach z zakresu prawa pracy... więcej >>

Pracownicy KGHM dostaną 250 mln zł wynagrodzeń

Załoga Polskiej Miedzi otrzyma w tym miesiącu prawie potrójną pensję. Oprócz podstawowego wynagrodzenia dostaną też tzw. czternastkę i nagrody w związku z dobrymi wynikami spółki w 2006 roku... więcej >>

Szefowie urzędów dostaną znowu trzynastki

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1217). Teraz nowelizacja trafi do Senatu... więcej >>

Ustawowo zagwarantowana dobrowolność pracy w niedziele

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaproponowało, żeby ustawowo zagwarantować pełną dobrowolność wykonywania pracy w niedziele i święta, a wynagrodzenie za nią zwiększyć przynajmniej o 100 proc... więcej >>

Waloryzacje i podwyżki w 2007 roku

„Trybuna” zaprezentowała wyliczenia OPZZ, z których jasno wynika, że tegoroczna waloryzacja rent i emerytur wyniesie 4-6 złotych miesięcznie, a fundowane przez rząd podwyżki pochłoną miesięcznie nawet 100 złotych... więcej >>

Duńczycy starają się o polskich pracowników

Duńczycy zamierzają zaoferować Polakom nawet 20 tysięcy miejsc pracy. W tej chwili w Danii zatrudnionych jest ponad cztery tysiące polskich pracowników... więcej >>

Dwa miliony Polaków trafiło już na Zachód

W poszukiwaniu pracy na Zachód mogło już trafić dwa miliony Polaków. Zainteresowanie lepszymi zarobkami, nawet kosztem wyjazdu i poświęceń, wcale nie maleje... więcej >>

Kobietom jest ciężej na rynku pracy

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród kobiet przez TNS OBOP, sytuacja kobiet na polskim rynku pracy jest trudniejsza niż mężczyzn. Zdaniem badaczy, poszukujące zatrudnienia kobiety natrafiają na liczne bariery, często nie do przekroczenia... więcej >>

Kto zyska, a kto straci na wzroście płacy minimalnej

Od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 936 złotych, czyli 40 złotych więcej, niż to było do końca 2006 roku. „Gazeta Prawna” przypomina, że wraz ze wzrostem minimum płacowego rosną też inne należności i świadczenia... więcej >>

Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców wydaje wojewoda

Z nowym rokiem wojewoda, a nie marszałek województwa, będzie decydować o zezwoleniu na pracę cudzoziemca w Polsce. Senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizację ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej... więcej >>

Prezes ZUS ostrzega o zagrożeniu wypłat emerytur z OFE

Prezes ZUS Aleksandra Wiktorow ostrzega o zagrożeniu wypłaty emerytur z OFE. Wypłaty z drugiego filaru mają ruszyć już za dwa lata, tymczasem twórcy reformy systemu emerytalnego z 1999 roku nie wprowadzili przepisów określających kto i na jakich warunkach będzie wypłacał emerytom zgromadzone w funduszach pieniądze... więcej >>

Przedsiębiorcy na rencie nie zapłacą wyższej składki ZUS

Sejm i Senat przyjął korzystną dla rencistów poprawkę, zgodnie z którą dorabiający do renty przedsiębiorcy nie będą musieli od nowego roku płacić czterokrotnie wyższej składki ZUS... więcej >>

Zagrożone świadczenia emerytalne

„Gazeta Prawna” napisała, że prawie 10 milionów emerytów i rencistów może nie otrzymać w marcu obiecanych podwyżek świadczeń. Zdaniem „GP”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, aby rosły one przynajmniej o 2 procent, jednak resort finansów utrzymuje, że w przyszłorocznym budżecie nie ma na to pieniędzy... więcej >>

Można już zrezygnować z członkostwa w OFE

Minister pracy Anna Kalata poinformowała, że już jest możliwość rezygnacji z członkostwa w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Występowanie z OFE dotyczy jedynie tych osób, którym przynależność do funduszu uniemożliwia przejście na wcześniejszą emeryturę... więcej >>

Pracodawcy nie korzystają z refundacji kosztów szkoleń niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej

Jednym z zadań realizowanych przez samorządy województwa - zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) - jest zwrot kosztów szkoleń organizowanych ZPChr w związku ze zmianą profilu produkcji... więcej >>

Prognoza stopy bezrobocia w Polsce

Minister pracy Anna Kalata jest przekonana, że bezrobocie pod koniec tego roku wyniesie 14,8 bądź 14,7 procent. Natomiast pod koniec przyszłego roku bezrobocie wyniesie 14,1 procent... więcej >>

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie przedłuża urlopu macierzyńskiego

Nie wszystkie matki będące 19 grudnia na urlopie wychowawczym dostaną korzystniejszy urlop macierzyński. Wtedy właśnie wzrosną wymiary urlopów macierzyńskich z 16 do 18 tygodni na pierwsze dziecko, z 18 do 20 - na drugie i każde następne oraz z 26 do 28 na bliźniaki, trojaczki itd... więcej >>

Rząd chce obniżyć składkę rentową

Rząd zamierza obniżyć składkę rentową opłacaną do ZUS przez pracodawców i pracowników. Po takiej zmianie wzrosną pensje netto i obniżą się koszty firm z tytułu zatrudnienia pracowników... więcej >>

Sejmowe prace nad płacą minimalną

Sejmowe komisje Pracy oraz Polityki Społecznej chcą, aby rząd podjął działania zmierzające do szybkiego ustanowienia minimalnej płacy na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia... więcej >>

Zmiany w ustawie określającej zasady zatrudnienia socjalnego

Zgodnie z projektem, nad którym pracował Sejm, uczestnicy zajęć w centrach integracji społecznej będą otrzymywać wyższe świadczenia integracyjne oraz korzystać z ubezpieczenia społecznego... więcej >>

Zwolnienie nauczyciela mianowanego podczas urlopu

Zgodnie z esencją uchwały Sądu Najwyższego z 7 grudnia, gdy nauczyciel mianowany przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, szkoła może z nim rozwiązać stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych... więcej >>

Brak regulacji dotyczącej zmiany warunków pracy i płacy nauczycielom mianowanym

Dyrektorzy szkół mają spory problem, bo nie wiedzą, jak zmienić nauczycielom mianowanym warunki pracy i płacy. O uregulowanie tej kwestii upomina się rzecznik praw obywatelskich... więcej >>

Lekarze wyjeżdżają za granicę

Już ponad pięć tysięcy polskich lekarzy wyjechało lub szykuje się do wyjazdu za granicę. W polskich szpitalach już brakuje specjalistów. Pacjenci odczują niedobór lekarz, kiedy z regionu wyjedzie co dziesiąty z nich... więcej >>

Masz w rodzinie kogoś, kto wyjechał za granicę?

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, 31 proc. Polaków ma w najbliższej rodzinie osobę, która po 1 maja 2004 r. wyjechała w poszukiwaniu pracy w państwach UE... więcej >>

Nie wiadomo, czy nauczyciele dostaną podwyżki

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła poprawkę Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do projektu ustawy budżetowej, zgodnie z którą miała zostać zwiększona kwota bazowa służąca do określenia średniego wynagrodzenia nauczycieli... więcej >>

Pracodawcy skarżą krótszą pracę

Pracodawcy z Lewiatana świeżo zmienione przepisy kodeksu pracy zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego, bo martwią się, że przez skrócenie czasu pracy w grudniu firmy nie wykonają planów produkcyjnych... więcej >>

Pracownik może stracić posadę za łamanie zakładowych procedur

Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik może stracić posadę za łamanie zakładowych procedur nawet wówczas, gdy ich ignorowanie stało się zwyczajową normą... więcej >>

Resort pracy i polityki społecznej proponuje nowe zasady wypłacania emerytur z OFE

„Gazeta Prawna” napisała na temat proponowanych przez resort pracy i polityki społecznej nowych zasad wypłacania emerytur z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Projekt ustawy ma trafić pod obrady rządu w styczniu... więcej >>

Stopa bezrobocia w październiku na poziomie 14,9 proc.

Coraz więcej Polaków ma pracę. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku stopa bezrobocia wyniosła 14,9 procent i była niższa od wskaźników wrześniowych o 3 dziesiąte punktu... więcej >>

Tysiące ludzi na rekrutacji u Della

Na rekrutację u Della przyszło około siedem tysięcy łodzian. Jedni w jego nowej fabryce chcą odbyć studenckie praktyki, a inni liczą na stanowiska kierownicze i 8 tysięcy złotych na rękę... więcej >>

Zatrudnienie w Polsce będzie wzrastać

W opinii Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, gospodarka będzie wciąż potrzebowała nowych pracowników. Biuro jest instytucją prywatną, zajmującą się analizami makroekonomicznymi... więcej >>

Zatrzymać pracownika podwyżką

„Gazeta Wyborcza” napisała, że co piąta polska firma, w obawie, że jej pracownicy wyjadą na Zachód, dała im w tym roku podwyżkę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,9 proc... więcej >>

Górnicy grożą, że powołają sztab protestacyjno-strajkowy

Jeżeli minister Paweł Poncyliusz nie dotrzyma terminu ultimatum, górnicze związki zawodowe grożą powołaniem sztabu protestacyjno-strajkowego... więcej >>

Pracownikowi należy się rekompensata za wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że przywróconemu do pracy przez sąd przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez niej. Jednak nie dostanie go za okres, kiedy pobierał świadczenia z ubezpieczenia społecznego... więcej >>

Sejm przyjął poprawki Senatu do kodeksu pracy

Zgodnie z nowelą kodeksu pracy, rodziny zastępcze, które przyjęły na wychowanie dziecko do siedmiu lat, będą miały prawo do 18-tygodniowego urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Urlop i zasiłek w tym wymiarze będzie przysługiwał również na przyjęte pod opiekę dziecko do10 lat z odroczonym obowiązkiem szkolnym... więcej >>

Targi pracy dla przyszłych lekarzy

Na targach pracy w Akademii Medycznej tylko jedna warszawska lecznica zaproponowała zatrudnienie przyszłym lekarzom. Natomiast swoje stoiska wystawiły 22 firmy oraz agencje szukające farmaceutów i kadr dla szpitali w Wielkiej Brytanii... więcej >>

Walka z wiatrakami

Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa twierdzi, że najpoważniejszym naruszeniem prawa pracy jest niewypłacanie wynagrodzeń lub wypłata ich ze znacznym opóźnieniem... więcej >>

Wysokość składek na ZUS od przedsiębiorców

Osoby, które prowadzą firmy będą płacić od grudnia do ZUS o ponad 12 zł składek więcej niż dotychczas. Osoby prowadzące własne firmy zapłacą więc łącznie do ZUS z tytułu składek 752,42 zł, tj. o ponad 11,7 zł więcej niż obecnie... więcej >>

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

GUS poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 1,8% w stosunku do września. W ujęciu rocznym, czyli od października ubiegłego roku to wynagrodzenie wzrosło o 4,7%... więcej >>

Zmiana przepisów o samozatrudnianiu

Od nowego roku samozatrudniający się stracą prawo do rozliczania się z podatków i składek ZUS jak przedsiębiorcy. Przepis dotknie osób, które wykonują pracę w siedzibie zleceniodawcy i pod jego kierownictwem oraz nie odpowiadają za wykonywane czynności wobec osób trzecich... więcej >>

Co druga Polka nie pracuje

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, ponad połowa kobiet w Polsce nie pracuje i nie szuka pracy. Panie są nadmiernie obciążone obowiązkami rodzinnymi i nie są w stanie tego pogodzić z praca zawodową... więcej >>

Część górników straci prawo do wcześniejszych emerytur

Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne, górnicy urodzeni po 31 grudnia 1968 roku powinni stracić prawo do wcześniejszych emerytur. Pomysł resortu przyniesie budżetowi wielomilionowe oszczędności... więcej >>

Długotrwała choroba może ochronić przed zwolnieniem

W sytuacji, kiedy szef nie wie, czy pracownik po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nadal choruje, nie może go zwolnić bez wypowiedzenia. Nie ma znaczenia naganne zachowanie zatrudnionego, który nie zawiadamia firmy o swoim stanie zdrowia ani o staraniach o kolejne świadczenie z ZUS... więcej >>

Od przyszłego roku wzrosną składki na ZUS

W 2007 roku sporo firm zapłaci większe niż obecnie składki na ubezpieczenia społeczne za swoich pracowników. Najwięcej stracą te firmy, które zatrudniają dobrze opłacanych specjalistów... więcej >>

Powrót z OFE do ZUS

Ministerstwo pracy chce stworzyć możliwość wystąpienia z otwartych funduszy emerytalnych osobom urodzonym w latach 1949-1968, którym przynależność do II filara przeszkodzi skorzystać z emerytur od stycznia... więcej >>

Praca jest ważna, także bez pisemnej umowy

Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa o pracę podpisana z członkiem zarządu przez nieupoważnioną osobę jest nieważna. Jeśli jednak władze spółki dopuszczą go do pracy i wypłacą pensję, to została zawarta... więcej >>

Premia to nie to samo co płaca za nadgodziny

Sąd Najwyższy uznał, że szef nie może wypłacić pracownikowi premii uznaniowej zamiast wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe. Za pracę nadliczbową przysługuje normalne wynagrodzenie i specjalne dodatki w wysokości 50 lub 100 proc... więcej >>

Projekt rozporządzenia w sprawie wskaźników przyrostu wynagrodzenia

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 roku. Maksymalny roczny wskaźnik wyniesie 3,4 proc... więcej >>

Sejm zajmie się projektem ustawy o Funduszu Alimentacyjnym

Niedługo Sejm rozpocznie pracę nad projektem ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, który przewiduje zastąpienie wypłacanych obecnie zaliczek alimentacyjnych przez odpowiednie świadczenia... więcej >>

W budżecie brakuje pieniędzy na waloryzację rent i emerytur

W projekcie budżetu na przyszły rok brakuje 660 milionów złotych na realizację projektu ustawy o corocznej waloryzacji emerytur i rent oraz o przyspieszeniu likwidacji starego portfela... więcej >>

Zatrudnienie będzie wzrastać

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych prognozuje, że zatrudnienie będzie wzrastać. BIEC jest to instytucja prywatna, która zajmuje się analizami makroekonomicznymi... więcej >>

Zawieszenie warunków układu zbiorowego nie pociąga za sobą obowiązku zmiany umów o zatrudnieniu

Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wynegocjowane czasowe zawieszenie niektórych warunków układu zbiorowego następuje z mocy prawa i nie wymaga zmiany umów pracowniczych... więcej >>

Będzie kwotowa waloryzacja emerytur i rent?

Koalicja chce wprowadzić kwotową waloryzację emerytur i rent, dzięki której szybciej rosłyby najniższe świadczenia. Obecnie obowiązuje waloryzacja procentowa powiązana ze wzrostem cen... więcej >>

Brak zastrzeżeń związku oznacza skuteczne wypowiedzenie

Sąd Najwyższy orzekł, że firma nie musi czekać z wręczeniem wypowiedzenia pięć dni, które ma związek zawodowy na zgłoszenie pisemnych uwag i może to zrobić zaraz po tym, jak związek powiadomi ją o braku zastrzeżeń... więcej >>

Europejski Fundusz Społeczny wspomoże doradztwo

Europejski Fundusz Społeczny pomaga tworzyć w Polsce biura poradnictwa zawodowego dla niepełnosprawnych. Od września 2006 roku niepełnosprawni mieszkańcy województw mazowieckiego, małopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego mogą korzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego... więcej >>

Gmina zapłaci za wnioski

Urzędy samorządowe są zmuszone zapłacić 50 zł za złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Karnego. Pracodawcy samorządowi muszą sprawdzić, czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych figurują w Krajowym Rejestrze Karnym... więcej >>

Nowe zasady ubiegania się o wypłatę pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Resort pracy jest w trakcie przygotowania rozporządzenia określającego zupełnie nowe zasady ubiegania się o wypłatę pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Pakiety socjalne są źródłem prawa pracy

Być może odmieni się los części pozwów pracowników warszawskiej Fabryki Samochodów Osobowych o wypłatę im bonów świątecznych. Sąd Najwyższy uchwalił, że pakiety socjalne są źródłem prawa pracy... więcej >>

Przywileje górnicze dla kolejarzy

Kolejarskie związki zawodowe walczą o przyznanie kolejarzom prawa do wcześniejszych emerytur bez względu na wiek. Związki grożą, że jeśli nie będą mogli wcześniej zakończyć pracy zawodowej, wyjdą na ulicę... więcej >>

Urlop macierzyński dłuższy o dwa tygodnie

Posłowie znowelizowali Kodeks Pracy. Nowa wersja przewiduje, że urlop macierzyński wyniesie 18 tygodni zamiast szesnastu, 20 tygodni zamiast 18 przy drugim dziecku a 28 tygodni zamiast 26 przy ciąży mnogiej... więcej >>

Wynagrodzenia poszły w górę

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie we wrześniu było o 5,1 procent wyższe niż we wrześniu 2004 roku... więcej >>

Zmiany w prawie nie przyciągnęły pracowników ze Wschodu na polską wieś

Nie udał się pomysł Samoobrony na przyciągnięcie tanich robotników ze Wschodu, którym pozwolono legalnie pracować w polskich gospodarstwach rolnych. Zainteresowanie tego rodzaju zatrudnieniem jest prawie niezauważalne... więcej >>

Brakuje rąk do pracy w branży budowlanej

W budownictwie brakuje już nie tylko rąk do pracy, ale również materiałów i firm budowlanych. „Gazeta Wyborcza” napisała, że w hurtowniach trwają zapisy na towar, a przed deweloperami pojawiło się widmo opóźnień inwestycji... więcej >>

Deficyt pracowników w Polsce

Z powodu migracji zarobkowej do bogatych państw UE, Polska staje przed problemem braku siły roboczej. Bank Światowy radzi naszemu krajowi otworzyć się na pracowników z Europy Wschodniej... więcej >>

Drwale będą musieli się przeszkolić

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 24 sierpnia, osoby zatrudniane przy pozyskiwaniu i transporcie drewna przed rozpoczęciem pracy muszą odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy... więcej >>

Kara za naruszenie klauzuli konkurencyjnej

Zdaniem warszawskiego Sądu Apelacyjnego możliwe jest ustanowienie kary umownej za niedochowanie przez pracownika klauzuli konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy... więcej >>

Nie jest łatwo obniżyć pensję

Zdaniem Sądu Najwyższego firma, która po wypowiedzeniu starego układu zbiorowego nie zdążyła przyjąć nowego bądź regulaminu płacowego, może obniżyć pensje nawet pracownikom chronionym... więcej >>

Nowe progi dochodów uprawniające do świadczeń

Od października wzrastają progi dochodów uprawniających do świadczeń rodzinnych. Do tej pory pomoc otrzymywały rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 316 złotych... więcej >>

Nowe zasady dotyczące pensji gwarantowanych

Od 1 października obowiązują nowe rozwiązania dla pracowników ograniczające ich straty w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Nowe przepisy poszerzają katalog przesłanek, których powstanie pozwala pracownikom na wystąpienie o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Osoby prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne nie mogą być urzędnikami samorządowymi

10 października weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (DzU nr 169 poz. 1201). Nowela wprowadza obowiązek wystąpienia w ciągu trzech miesięcy przez pracodawcę samorządowego z zapytaniem o karalność urzędników do Krajowego Rejestru Karnego i zwolnienia prawomocnie skazanych za przestępstwo umyślne... więcej >>

Prezes straci i funkcję i pracę

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, rada nadzorcza spółki może w tej samej uchwale odwołać członka zarządu i pozbawić go pracy... więcej >>

Renta rodzinna dla dziecka

Siedmioosobowy skład Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego określił warunki przyznawania rent rodzinnych dla dzieci... więcej >>

Spada bezrobocie

We wrześniu stopa bezrobocia spadła o 0,2 procent z 15,5 do 15,3. Spadek na poziomie od 0,5 do 0,1 punktu odnotowano we wszystkich województwach... więcej >>

Zobowiązania socjalne firm

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zinterpretowało niejasną ustawę z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)... więcej >>

20-latkowie na garnuszku rodziców

Jak wynika z edukacyjnego raportu OECD, w Polsce jest najwyższy odsetek osób przed trzydziestką, które nie pracują i nie uczą się. Raport „Education at a Glance” porównuje sytuację w oświacie w 30 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)... więcej >>

Bezrobotnym grozi utrata statusu

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, część osób zarejestrowanych w publicznych pośredniakach utraci prawo do zasiłku oraz ubezpieczenia zdrowotnego... więcej >>

Cała służba zdrowia dostanie podwyżki

W służbie zdrowia zarówno lekarze i pielęgniarki, jak i administracja dostanie podwyżki. Lekarz są oburzeni, bo administracja nie strajkowała i nie walczyła o dodatkowe pieniądze... więcej >>

GUS: bezrobocie w sierpniu na poziomie 15,5 procent

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sierpniu wskaźnik bezrobocia wyniósł 15,5 procent. Sierpień był kolejnym miesiącem poprawy sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie na koniec zeszłego miesiąca było o 2,2 punktu procentowego mniejsze niż przed rokiem i 0,2 punktu niższe niż w lipcu... więcej >>

Minister pracy i polityki społecznej podała się do dymisji

Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata podała się do dymisji. Minister weszła do rządu z Samoobrony. Inny minister rekomendowany przez Samoobronę, szef resortu budownictwa Antoni Jaszczak, zadeklarował, że zostaje w rządzie... więcej >>

Minął termin na powiadomienie

Minął termin, jaki mieli pracodawcy na poinformowanie pracowników o możliwości powołania rady pracowników, która musi powstać w tym roku u pracodawców, zatrudniających co najmniej 100 osób... więcej >>

Naukowcy chcą, aby staż za granicą wliczał się do emerytury w Polsce

Jest sporo ludzi, którzy w latach 70. i 80. wyjeżdżały na zagraniczne staże, a teraz mają kłopoty z zaliczeniem tego okresu do emerytury. Są zmuszeni do walki przed sądem, ponieważ ZUS nie przyznaje im do tego prawa... więcej >>

Publiczna pomoc dla pracodawców może przekroczyć 15 mln euro

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Kwota pomocy nie będzie ograniczona górnym pułapem w wysokości 15 mln euro... więcej >>

Ujednolicone orzecznictwo

Dzięki wprowadzonej autopoprawce do rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji, ustalenie w Zakładzie Ubezpieczenia Społecznego niezdolności do samodzielnej egzystencji będzie oznaczało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności... więcej >>

Wsparcie socjalne w małych firmach

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 osób nie mogą zrezygnować z funduszu socjalnego lub wypłaty świadczeń urlopowych w trakcie roku. W taki sposób Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej interpretuje niejasną ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)... więcej >>

Wynagrodzenia według minister Kalaty

Minister pracy i polityki społecznej chce, by minimalne wynagrodzenie wynosiło 50-60 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według Anny Kalaty tak jest w krajach Unii Europejskiej... więcej >>

Wzrasta średnia wieku polskich pracowników

W Łodzi w cenie są starsi pracownicy, których zaczęto doceniać pod względem ich motywacji do pracy i ustabilizowanego życia rodzinnego. Dodatkowo również za to, że ich zatrudnienie nie niesie ryzyka, iż wyjadą do pracy za granicę... więcej >>

Bezprawne zwolnienie kapelana

Sąd Pracy jednoznacznie orzekł, że przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę muszą być rzeczywiste. Chodzi o sprawę księdza Henryka M., który od 16 lat pracował jako kapelan Kościoła polskokatolickiego w szpitalu w Szczebrzeszynie... więcej >>

Od 1 września wzrosły świadczenia rodzinne

Od 1 września wzrosły świadczenia rodzinne. Dyrektor Alina Wiśniewska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powiedziała, że wysokość zasiłku rodzinnego będzie uzależniona od wieku dziecka, a nie jak do tej pory od liczby dzieci... więcej >>

PKPP „Lewiatan” skrytykował zmiany w systemie podatkowym

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” krytykuje planowane zmiany w systemie podatkowym. Henryka Bochniarz twierdzi, że z szumnych zapowiedzi reformy systemu podatkowego i finansów publicznych zostało niewiele... więcej >>

Polacy są przeciwni zrównaniu wieku emerytalnego

Polacy nie popierają zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Nie chcą także płacić z własnej kieszeni za wcześniejsze emerytury. Uważamy, że lepiej ułatwiać przekwalifikowanie albo niech pracodawca płaci wyższą składkę... więcej >>

W Polsce jest praca, jednak nie dla wszystkich

Sytuacja na rynku pracy w Polsce stale się polepsza. Bezrobocie spada we wszystkich województwach i wcale jedyną przyczyną nie są masowe wyjazdy Polaków do pracy za granicę. Nowe miejsca pracy powstają też w kraju... więcej >>

Waloryzacja rent i emerytur co roku

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który trafił do uzgodnień międzyresortowych, przewiduje powrót do corocznej waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększenie tej waloryzacji o 20 proc. wzrostu wskaźnika płac... więcej >>

Wicepremier w Komisji Trójstronnej

Rząd chce aktywnie uczestniczyć w pracach nad tworzeniem umowy społecznej. Nowym szefem Komisji Trójstronnej może zostać wicepremier Andrzej Lepper, który zapowiada, że jeśli premier powierzy mu stanowisko przewodniczącego Komisji Trójstronnej, to na pewno je przyjmie... więcej >>

Zatrudnianie cudzoziemców

Pracodawcy zaoszczędzą 900 zł, bo cudzoziemcy pracujący sezonowo w rolnictwie nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę. Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata podpisała rozporządzenie w tej sprawie... więcej >>

Bezrobocie w lipcu na poziomie 15,7 procent

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lipcu liczba bezrobotnych wyniosła 2 miliony 443 tysiące osób i była niższa niż przed miesiącem o 44 tysiące osób. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 15,7 procent... więcej >>

Fiskus potrzebuje ponad 16 tysięcy pracowników

Aby fiskus sprawnie funkcjonował, potrzebuje ponad 16 tysięcy nowych etatów. Sytuacja w skarbówce jest krytyczna. Trzeba szybko zatrudnić ponad 4,5 tysiąca osób, a potem jeszcze dodatkowo 12 tysięcy ludzi... więcej >>

Nadchodzą zmiany w inspekcji pracy

Prezydent wycofał się z pomysłu podporządkowania Państwowej Inspekcji Pracy rządowi. Zgodnie z przedstawionym w Sejmie prezydenckim projektem nadzór nad inspekcją pracy będzie nadal sprawował Sejm... więcej >>

Nie będzie zrównania wieku emerytalnego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdementowało informację „Dziennika”, że Unia wymaga od nas zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn... więcej >>

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej budzi sprzeciw

Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, zwrócił się do premiera Jarosława Kaczyńskiego z prośbą, aby rząd wycofał się z propozycji, jakie znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych... więcej >>

Odpracowywanie świątecznych dni

Pracownicy nie będą odrabiać żadnego z dwóch świąt wypadających w środku tygodnia. Korzystną korektę przepisów o czasie pracy przewiduje kolejna nowela kodeksu pracy... więcej >>

Polacy są zadowoleni z pracy

Jak wynika z sierpniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, sytuację w swoim miejscu pracy negatywnie ocenia tylko 17 proc. respondentów, najmniej od 1992 roku, kiedy to rozpoczęto monitoring rynku pracy... więcej >>

Radni pod szczególną ochroną

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 8 sierpnia, wójt nie może samodzielnie pozbyć się pracownika będącego radnym w innej gminie. Musi uzyskać zgodę organu, w którym ta osoba zasiada... więcej >>

Spór o nadgodziny

Jak wynika z poselskiego projektu nowelizacji kodeksu pracy, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta oraz w nocy powinien wynosić 150 proc. wynagrodzenia... więcej >>

Jak dobierać kandydatów do zwolnień grupowych

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych), do zwolnień grupowych należy wybierać pracowników z całej załogi przedsiębiorstwa, a nie tylko z jego wydzielonych komórek... więcej >>

Nowe prawo dla urzędników

Zmieniają się zasady zatrudniania urzędników. W konsekwencji nastąpi reorganizacja w urzędach administracji rządowej. Zmiana polega na tym, że stanowiska dyrektorów i ich zastępców będą obsadzane w drodze powołania spośród członków Państwowego Zasobu Kadrowego... więcej >>

Osoby niepełnosprawne nie znajdą zatrudnienia w firmach państwowych

Państwowe firmy płacą niebagatelne kary za to, że nie chcą zatrudniać niepełnosprawnych. Na przykład ZUS płaci miesięcznie 2 miliony złotych, KRUS - 180 tysięcy a Kancelaria Prezydenta - 14 tysięcy... więcej >>

Polskie firmy narzekają na braki kadrowe

W ofertach pracy mogą już przebierać nie tylko wysokiej klasy specjaliści, ale też budowlańcy, spawacze i kierowcy. W końcu czerwca w wojewódzkich urzędach pracy było ponad 57 tys. ofert pracy... więcej >>

Pracujesz za granicą, pilnuj swojej emerytury

Każdego roku do pracy za granicę wyjeżdża od 1 do 1,5 mln Polaków. Osoba pracująca przez 5 lat w Wielkiej Brytanii może otrzymywać co najmniej 250 zł emerytury miesięcznie. Świadczenie to wypłaci brytyjski ubezpieczyciel, ale starać się o nie trzeba będzie w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych... więcej >>

Przepisy urlopowe nie są przestrzegane

Okazuje się, że pracodawcy nie przestrzegają przepisów urlopowych. Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała raport po przeprowadzonych kontrolach. Na przykład w służbie zdrowia, naruszenia tego typu wystąpiły aż w 70 procentach sprawdzanych placówek... więcej >>

Resortowe zasady odpraw

Pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej, nawet jeśli związek między zwolnieniem z pracy a przejściem na emeryturę nie jest bezpośredni. Zwolnienie nie musi być ściśle połączone z planami emerytalnymi, może być odwrotna sytuacja, że to na skutek zwolnienia pracownik przechodzi na emeryturę... więcej >>

Uprzywilejowani unijni szefowie

Od 5 sierpnia przepisy prawa pracy upraszczają życie niektórym pracodawcom ze Wspólnoty delegującym do Polski swój personel. Obcy podmiot z siedzibą w UE ma zapewnić pracownikom wysłanym do nas warunki nie gorsze od wynikających z polskiego prawa pracy... więcej >>

W lipcu bezrobocie było niższe niż w czerwcu

Bezrobocie w lipcu było o 0,3 punktu procentowego niższe niż w czerwcu. W zeszłym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 15,7 procent, a liczba bezrobotnych 2 miliony 445 tysięcy osób... więcej >>

Bez zaległych zaświadczeń do KRUS

Centrala KRUS ustaliła, że rolnicy i domownicy powracający z ZUS do KRUS na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2006 r. nie będą musieli dodatkowo składać zaświadczeń o wysokości podatku dochodowego za 2003 rok, jak i lata 2004 - 2005... więcej >>

Bezrobocie spada zbyt wolno

Na przełomie września i października zajęcia zacznie szukać 700 tysięcy tegorocznych absolwentów różnego rodzaju szkół. Oznacza to, że stopa bezrobocia, która od lutego do czerwca spadła z 18 do 16 procent, wyraźnie wzrośnie... więcej >>

Elektroniczne karty dla bezrobotnych w Krakowie

Biuro prasowe Urzędu Miasta Krakowa poinformowało, że na przełomie sierpnia i września krakowscy bezrobotni otrzymają elektroniczne karty, za pomocą których będą mogli wypłacać zasiłek z konta bankowego... więcej >>

Jedynie gminy będą wypłacać zasiłki rodzinne

Od września zasiłki rodzinne będą wypłacane wyłącznie przez gminy. Dotąd były pracującym wypłacane razem z pensją. Teraz, aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej... więcej >>

Platforma Obywatelska chce zatrzymać zarobkową emigrację

PO chce ograniczyć zarobkową emigrację. Ustawa „Pakiet startowy” ma ułatwić młodym znalezienie pracy lub rozkręcenie firmy w kraju. PiS nie mówi „nie”... więcej >>

Problemy ze statusem zakładu pracy chronionej

Na mocy wyroku sądu Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA w Sochaczewie odzyskały status zakładu pracy chronionej, który odebrał im minister pracy... więcej >>

Ryzykowny budżet na 2007 rok

Zgodnie z oceną pracodawców, w projekcie budżetu na przyszły rok założono ryzykownie wysoki poziom dochodów i przeszacowano inflację. Pracodawcy Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych przedstawili swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2007 rok... więcej >>

Sytuacja na rynku pracy zatrzyma wyzysk

Być może w kolejnych latach poziom wyzysku pracowników będzie spadał. Największy wpływ na poprawę ich doli będzie miała sytuacja na rynku pracy. Już dziś w wielu branżach pracodawcy narzekają na brak wykwalifikowanej siły roboczej... więcej >>

Umowa o pracę musi odzwierciedlać rzeczywiste wynagrodzenie

Pracodawca, który w umowie o pracę podaje minimum, a płaci więcej, może na tym stracić. Pensję za nadgodziny i tak musi ustalić od tego, co rzeczywiście dostaje zatrudniony... więcej >>

Wyższe zasiłki od października

Po raz pierwszy od 1 maja 2004 r., czyli od czasu obowiązywania nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), rząd zweryfikował kryteria dochodowe, na podstawie których przyznawane są zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej... więcej >>

800 mln euro na szkolenia

W ciągu dwóch lat nasz kraj wykorzystał na szkolenia 800 mln euro. W budżecie EFS zostało Polsce jeszcze 170 mln. Od 1 maja 2004 r. Polska może korzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym zadaniem jest inwestowanie w pracowników... więcej >>

Bezrobocie w czerwcu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w czerwcu bezrobocie w Polsce wyniosło 16 procent i spadło od maja o pół punktu procentowego. W końcu ubiegłego miesiąca bez pracy było blisko 2,5 miliona osób... więcej >>

Podwyżki odczują jedynie wybrani

Przeciętna pensja w Polsce rośnie o kilka procent rocznie. Przedsiębiorcy będą zmuszeni do jeszcze większego podnoszenia płac. Ale nie wszystkim, bo tylko wybranym... więcej >>

Prawo pracy: 52 dni w roku wolnych od pracy

ząd przyjął, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji Kodeksu Pracy gwarantujący pracownikom 52 dni w roku wolne od pracy... więcej >>

Preferowane umowy na czas nieokreślny

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że pracodawca nie może wciąż zatrudniać jednej osoby na kolejnych umowach na czas określony. Każdy pracownik ma prawo do stałego etatu, co zapewnia mu komfort psychiczny oraz poczucie stabilizacji... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 r.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 r. Łamanie przepisów BHP, nieudzielanie urlopów, brak ewidencji godzin nadliczbowych należą do najczęstszych wykroczeń pracodawców przeciwko prawom pracownika... więcej >>

Sąd Najwyższy o świadczeniach dla górników

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lipca br. potwierdził, że nagrody dla górników na urlopach osłonowych ustala się od pensji, jaką dostawaliby, gdyby nie poszli na urlop. Rozwiał w ten sposób wątpliwości co do metody szacowania podstawy wymiaru nagród z okazji Dnia Górnika oraz czternastek przysługujących podczas urlopów górniczych... więcej >>

Trwają prace nad wydłużeniem urlopu macierzyńskiego

Sejm wraca do pracy nad nowelizacją przepisów o urlopach macierzyńskich. Posłowie chcą wydłużyć wymiar tego urlopu o dwa tygodnie. Jednak przygotowane w podkomisji kodyfikacyjnej przepisy są nieprecyzyjne i jeżeli zostaną przyjęte w tej wersji, wprowadzą zamieszanie... więcej >>

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Weszła w życie ustawa o spółdzielniach socjalnych, które mają umożliwić integrację społeczną i zawodową m.in. długotrwale bezrobotnych, bezdomnych czy byłych więźniów... więcej >>

Ustawa regulująca roszczenia pracownicze po upadłości pracodawcy

Sejm uchwalił ustawę, w myśl której pracownicy zatrudnieni w polskich oddziałach firm zagranicznych, w przypadku upadłości tych firm mogą ubiegać się o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... więcej >>

Firmy chętniej dają podwyżki

Coraz wyraźniej wzrost gospodarczy zaczyna wpływać na rynek pracy. Firmy z miesiąca na miesiąc zwiększają zatrudnienie. W maju przybyło 145 tys. etatów w sektorze przedsiębiorstw (nie obejmuje on budżetówki i rolnictwa oraz najmniejszych firm) w porównaniu z majem 2005 r... więcej >>

Jak zwalnia mały pracodawca

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 osób nie musi stosować ustawy o zwolnieniach grupowych. Oznacza to, że nawet przy większej redukcji korzysta z przepisów kodeksu pracy... więcej >>

Konkurs na szefa służby cywilnej

W sobotę upłynęła pięcioletnia kadencja Jana Pastwy, obecnego szefa Służby Cywilnej. Będzie pełnił swoją funkcję aż do powołania następcy. W związku z tym Kazimierz Marcinkiewicz, prezes Rady Ministrów, ogłosił konkurs na szefa tej służby... więcej >>

Nie można zrezygnować z wynagrodzenia

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, zgoda na obniżkę pensji wydana pod wpływem strachu nie przestaje być ważna. Z kolei kodeksowy zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia dotyczy wynagrodzenia już należnego... więcej >>

Nowe wnioski o zaliczkę alimentacyjną

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że niedługo będzie gotowe znowelizowane rozporządzenie z poprawionym wnioskiem o zaliczkę alimentacyjną...

więcej >>

Pracodawca nie będzie od 1 września wypłacał zasiłków

Pracodawcy nie będą od 1 września 2006 r. wypłacać świadczeń rodzinnych. Teraz muszą powiadomić pracowników o tym, by odpowiednio wcześniej dopełnili formalności... więcej >>

Rząd ma problem z wypłatami emerytur z II filaru

Rząd nie wie, jak wypłacać emerytury z drugiego filaru. Urzędnicy od wielu miesięcy nie są w stanie podjąć w tej sprawie decyzji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że brak decyzji jest związany z objęciem resortu przez Annę Kalatę z Samoobrony... więcej >>

Skarżymy się na warunki pracy

Jak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy, chociaż skarg nie brakuje, coraz rzadziej narzekamy na warunki pracy. Firmy nie wypłacają wynagrodzeń na czas, nie płacą za nadgodziny, nie chcą dawać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop... więcej >>

Zajęcia, których nie wolno wykonywać młodocianym

Najmłodsi pracownicy nie mogą być zatrudniani przy pracach, których tempo jest wymuszone przez rytm pracy maszyn, albo które wynagradzane są w zależności od osiąganych rezultatów... więcej >>

Zmiana sposobu podwyższania rent i emerytur

Resort pracy przygotował projekt ustawy zmieniający sposób podwyższania rent i emerytur. Zgodnie z nim, podwyżki miałyby się odbywać co roku. Następna podwyżka byłaby więc w marcu przyszłego roku, a nie jak przewidują obecne przepisy - w 2009... więcej >>

Anna Kalata o zadaniach resortu

Anna Kalata, minister pracy i polityki społecznej jest zdania, że aby poprawić sytuację na rynku pracy trzeba popracować w Komisji Trójstronnej nad umową społeczną na rzecz ograniczenia bezrobocia i utworzenia nowych miejsc zatrudnienia... więcej >>

Byli pracownicy pozywają sprywatyzowaną firmę

Przedsiębiorstwo państwowe wypracowało zysk, który został mu wypłacony po latach, gdy już przekształciło się w spółkę. Powstaje pytanie, czy nagrody od tego zysku należą się także byłym pracownikom?... więcej >>

Dyskryminacją może okazać się przyznanie najniższej nagrody

Warszawski Sąd Apelacyjny orzekł, że pracownik może być dyskryminowany, choćby pracodawca nie łamał wobec niego prawa. Niezbędne jest porównanie, jak traktuje innych zatrudnionych... więcej >>

Menedżer niekoniecznie na umowę o pracę

Przedsiębiorstwo, w którym udziały ma Skarb Państwa, wymaga restrukturyzacji. Czy do przeprowadzenia działań naprawczych trzeba zatrudnić menedżera na umowę o pracę? Czy musi on przy tym legitymować się stażem pracy nabytym w ramach stosunku pracy? więcej >>

MZA poszukuje kobiet-kierowców

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie szukają kierowców wśród kobiet. Mężczyzn znaleźć dziś trudno, bo wyjeżdżają do pracy za granicę. W Warszawie MZA zatrudnia ok. trzech i pół tysiąca kierowców, w tym tylko 16 kobiet... więcej >>

Od przyszłego roku wzrosną składki na ZUS

W przyszłym roku wiele firm zapłaci większe niż obecnie składki na ubezpieczenia społeczne za swoich pracowników. Najwięcej stracą firmy zatrudniające dobrze opłacanych specjalistów... więcej >>

Unia wesprze pomoc społeczną

Do 30 czerwca 2006 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów (kampanii medialnych, seminariów, wydawnictw) promujących integrację społeczną i ochronę socjalną... więcej >>

Urząd za pieniądze Unii

Zamiast Fundacji Fundusz Współpracy od 1 stycznia 2007 r. ma działać Polska Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich. Projekt ustawy w tej sprawie wciąż jednak znajduje się jeszcze w trakcie uzgodnień międzyresortowych... więcej >>

Wariograf na pracowników

Firmy wykorzystują wykrywacze kłamstw, aby sprawdzać lojalność pracowników. Na przykład pracownicy firmy Inter Cars w Łodzi dostali do podpisania oświadczenia, że zgadzają się na badanie wykrywaczem kłamstw... więcej >>

Więcej osób bez zasiłku

Co dziesiąty ubezpieczony przebywający na zwolnieniu lekarskim został pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego przez lekarzy orzeczników ZUS... więcej >>

Bezrobocie w maju na poziomie 16,5 procent

Ministerstwo Pracy szacuje, że stopa bezrobocia w maju spadła do 16,5 procent, z 17,2 procent w kwietniu. W maju w porównaniu z kwietniem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 119 tysięcy osób. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy było zarejestrowanych 2 miliony 584 tysiące osób bez pracy... więcej >>

Jobs.pl i Ogniwo.net łączą siły

W ramach współpracy Jobs.pl z Ogniwo.net użytkownicy tego drugiego mogą bezpośrednio ze stron serwisu przeglądać wszystkie oferty pracy publikowane w serwisie Jobs.pl... więcej >>

Już niedługo powstaną rady pracowników

25 maja weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr 79, poz. 550). Przedsiębiorcy zatrudniający sto i więcej osób mają obecnie obowiązek wdrażać procedury umożliwiające powołanie rad pracowników... więcej >>

Najpierw zapłata, potem koszt

Warunkiem zaliczenia wynagrodzenia do podatkowych kosztów firmy jest jego wypłata pracownikowi. Jest ono kosztem dopiero w miesiącu wypłaty, a nie w miesiącu, w którym pracownik świadczył pracę... więcej >>

Nieefektywny system wynagrodzeń powoduje odpływ urzędników

Ostatnia wersja rządowego programu Tanie i Sprawne Państwo przewidywała zmniejszenie zatrudnienia w korpusie służby cywilnej od 2007 roku o 5 proc. Takie posunięcie miało przynieść rocznie 250 mln zł oszczędności. Zyta Gilowska jednak wymaga od szefów urzędów aż 10 proc. redukcji wydatków na wynagrodzenia... więcej >>

Niższe renty?

„Gazecie Prawnej” udało się dotrzeć do kontrowersyjnego projektu ustawy, która drastycznie ograniczy wysokość rent. Zgodnie z projektem osoby przechodzące na renty wypadkowe lub z tytułu niezdolności do pracy po 31 grudnia 2007 r. będą otrzymywać niższe świadczenia niż wypłacane obecnie... więcej >>

Niższy ton głosu pomaga w karierze

Brytyjscy badacze twierdzą, że mające coraz większe ambicje kobiety obniżyły na przestrzeni ostatnich 50 lat wysokość i ton swego głosu. Pomaga im to w pokonywaniu kolejnych stopni kariery zawodowej, zyskaniu uznania, awansu lub podwyżki... więcej >>

Odszkodowanie za nadgodziny w Biedronce

Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł, że Jeronimo Martins Dystrybucja ma zapłacić byłej kierowniczce sklepu „Biedronka” 66 tys. zł. tytułem odszkodowania za nadgodziny. To najwyższe odszkodowanie przyznane do tej pory przez sąd w serii procesów byłych pracowników „Biedronki”... więcej >>

Państwo przyjazne pracodawcom

Ruszył organizowany przez Konfederację Pracodawców Polskich oraz Naczelną Radę Adwokacką nowy ogólnopolski program edukacyjny Państwo przyjazne pracodawcom... więcej >>

Wzrosną wartości świadczeń rodzinnych

Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata poinformowała, że od 1 września wzrośnie wartość świadczeń rodzinnych. Zmiany w wysokości zasiłku rodzinnego i licznych dodatków zaakceptowała Rada Ministrów... więcej >>

Elastyczne godziny pracy wpływają na efektywność pracowników

Jak wynika z raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Pracy i Życia, pracę i życie rodzinne najłatwiej jest pogodzić w Szwecji i na Łotwie, gdzie pracodawcy częściej niż w innych krajach UE stosują elastyczne systemy czasu pracy... więcej >>

Europejski Rok Mobilności Pracowników

Europejski Rok Mobilności Pracowników jest organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów ze Szczecina, NZS Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Krakowie oraz Warsztaty Analiz Socjologicznych... więcej >>

Jak pogodzić pracę i macierzyństwo

Na Śląsku rusza popularny na całym świecie program job-sharing. Młode matki, które chcą pogodzić pracę z macierzyństwem, mogą podzielić się obowiązkami z kobietami, które są w podobnej sytuacji... więcej >>

Jest już projekt nowelizacji kodeksu pracy

Ministerstwo pracy opracowało projekt nowelizacji kodeksu pracy wykreślający obowiązek odpracowania dnia świątecznego. Obecnie jest tak, że przepisy nakazują odpracowanie święta w przypadku, gdy w jednym tygodniu występują dwa dni świąteczne... więcej >>

Ochrona mniejszych załóg jest niewystarczająca

Dane statystyczne pokazują, że większość zatrudnionych nie ma możliwości skutecznego reprezentowania swoich interesów. A wszystko dlatego, że pracują w firmach, w których nie działają związki zawodowe... więcej >>

Pracownik nie zapłaci za pozew

Zgodnie z nowelą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, którą przyjął Sejm, osoby składające pozwy w zakresie prawa pracy będą zwolnione od wnoszenia opłat sądowych w obu instancjach... więcej >>

Sąd przyznał trzynastkę wbrew Trybunałowi Konstytucyjnemu

Trzynaste pensje to nagrody roczne dla pracowników sfery budżetowej, którzy przepracowali przynajmniej pół roku. Wynoszą 8,5 proc. uzyskanego w tym czasie wynagrodzenia. Dwa lata temu nowela ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym odebrała je samorządowym szefom... więcej >>

Wysokość ekwiwalentu zależna od długości stażu

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 roku nauczyciel, który odchodzi z pracy w trakcie roku szkolnego, ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy... więcej >>

Wzrośnie wysokość zasiłku

Od 1 czerwca wysokość zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie do 532,90 zł. Wraz z tym świadczeniem wzrosną kwoty kilku innych... więcej >>

Zwiększa się zatrudnienie w polskich firmach

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że polskie firmy zwiększają inwestycje i zatrudnienie, które w kwietniu było o 135 tysięcy większe niż przed rokiem... więcej >>

Dysproporcje w płacach na terenie Polski

Jak wynika z raportu firmy doradczej HRK Partners SA nt. regionalizacji wynagrodzeń, płace w największych miastach w Polsce są wciąż niższe od wynagrodzeń w Warszawie o blisko 10 proc. - w przypadku dyrektorów - i o ok. 35 proc. w odniesieniu do pracowników wykonawczych... więcej >>

Inspektorka Najwyższej Izby Kontroli kontra przełożeni

Przepisy o mobbingu funkcjonują już ponad dwa lata, jednak tego rodzaju sprawy rzadko trafiają do sądów. Jakoś tak to jest, że najczęściej wytaczają je pracownicy o wyższym statusie... więcej >>

Jak uchronić matki przed zwolnieniem z pracy

W Sejmie trwają prace nad ochroną matek przed zwolnieniem z pracy po urodzeniu dziecka. Posłowie PiS i SLD przygotowali własne nowelizacje kodeksu pracy w tym zakresie... więcej >>

Konfliktowa niedziela pracująca

Wciąż nie wiadomo na co można liczyć pracując w niedzielę. Urzędnicy i Sąd Najwyższy w dalszym ciągu się spierają, ile dodatków przysługuje za pracę w roboczą niedzielę. Kłótnie mogą podrożyć działalność przedsiębiorców... więcej >>

Najniższa stopa bezrobocia od czterech lat

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w kwietniu 2006 roku stopa bezrobocia spadła do 17,2 procent z 17,8 procent w marcu. Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2006 wyniosła 2705,9 tys. osób... więcej >>

Nie każdy pracownik może liczyć na odprawę

Pracownik, który traci pracę może liczyć na pieniężną rekompensatę z tego tytułu tylko wówczas, gdy nie przyczynił się do swojego zwolnienia... więcej >>

Nie opłaca się być lojalnym pracownikiem

Okazuje się, że już nie warto być lojalnym wobec pracodawcy. Sukces w karierze zapewni przede wszystkim sprawne lawirowanie w korporacyjnej dżungli. Takie opinie są coraz silniej akcentowane w wypowiedziach pracowników na temat miejsca pracy... więcej >>

OPZZ popiera przywileje emerytalne

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który jest kierowany przez OPZZ, złoży w Sejmie listę z podpisami ponad 500 tysięcy osób popierających projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw... więcej >>

Podwyżki dla budżetówki

Od przyszłego roku budżetówka może spodziewać się 5-procentowej podwyżki płac dla wszystkich pracowników tej sfery. Powtórzyła to minister finansów Zyta Gilowska po spotkaniu z ministrem edukacji... więcej >>

Propozycja reglamentacji zawodów

Strategia otwarcia zawodów zaufania publicznego, jaką zaproponował PiS podąża w dobrym kierunku. W ciągu minionych 15 lat uchwalono w Polsce gąszcz przepisów, które skutecznie utrudniają młodym ludziom rozpoczęcie kariery lekarza, architekta czy prawnika... więcej >>

Wóz albo przewóz

Tygodnik „The Sunday Times” ujawnił, że lider antyimigracyjnej i eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), brytyjski europoseł Roger Knapman zatrudniał i ściągał imigrantów z Polski do pracy w firmie syna... więcej >>

Za opłaty odpowiedzialny jest już także pracownik

Od 2 marca pracownicy, którzy zdecydują się walczyć z pracodawcą przed sądem, muszą za to zapłacić. Do tej pory było tak, że koszty te ponosili wyjątkowo. Zmiany przyniosła nowa ustawa z 28 lipca ubiegłego roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1389)... więcej >>

Zmiany na rynku pracy według „Rzeczpospolitej”

„Rzeczpospolita” napisała, że zbliża się oczekiwana zmiana na rynku zatrudnienia. Firmy potrzebują ludzi i często narzekają na problemy ze znalezieniem odpowiednich fachowców... więcej >>

ZUS wydaje aby oszczędzić

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dowie się jak oszczędzać. Podpowie jak to się robi firma Andersen Business Consulting, a koszt usługi ma wynieść ponad 2 mln zł...
więcej >>

Nie każdy kierownik dostanie nagrodę jubileuszową

W firmie, w której zasady płacowe określa wyłącznie układ zbiorowy lub regulamin menedżer ma znikome szanse na nagrodę jubileuszową... więcej >>

Polacy dobrze oceniają warunki w swojej pracy

Jak wynika z badań IQS Quant Group, większość Polaków uważa, że ich miejsce pracy oferuje dobre warunki. Sondaż przeprowadzono na zlecenie Eden Springs Poland... więcej >>

Stopa bezrobocia według ministra

Minister pracy Krzysztof Michałkiewicz jest przekonany, że stopa bezrobocia w tym roku będzie niższa o 2 - 2,5 procent niż w roku ubiegłym. W marcu stopa bezrobocia wyniosła 17,8 procent. Była niższa niż w lutym o 0,2 punktu procentowego... więcej >>

Trybunał Konstytucyjny: zamiana renty na emeryturę

Trybunał Konstytucyjny uznał, że rencista, który dorabiał krócej niż 30 miesięcy, nie ma prawa do emerytury z nową, wyższą kwotą bazową. Według TK ten przepis nie łamie zasad równości i sprawiedliwości społecznej... więcej >>

Wolny dzień za nadgodziny w sobotę

Inspekcja pracy informuje, że wystarczy jedynie, żeby firma w zamian za nadgodziny w sobotę wyznaczyła dzień wolny. A od pracownika zależy, czy go odbierze, czy nie... więcej >>

Wynik kontroli inspekcji pracy w polskich bankach

W 2005 roku inspektorzy pracy skontrolowali 79 placówek banków - zarówno central, jak i oddziałów - które łącznie zatrudniają ok. 16 tys. osób, w tym ponad 11 tys. kobiet... więcej >>

Zakaz łamania zawartego porozumienia płacowego

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia, pracodawca musi bezwzględnie respektować porozumienie zakazujące obniżania pensji pracownikom, jakie zawarł ze związkami zawodowymi reprezentującymi załogę firmy... więcej >>

Zmiana grafiku czasu pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizować czas pracy w taki sposób, aby było to zgodne z przepisami oraz zapewniało pełne jego wykorzystanie. W tym właśnie celu tworzy się harmonogramy czasu pracy... więcej >>

Związkowcowi można jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy

Sąd Najwyższy orzekł, że chronionemu przed zwolnieniem związkowcowi pracodawca może jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy... więcej >>

Bezrobocie w marcu na poziomie 17,8 procent

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w marcu wyniosła 17,8 procent, czyli była o 0,2 punktu procentowego niższa niż w lutym. Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach... więcej >>

Darowizna jest częścią wynagrodzenia

Pracownicy, którzy zostali obdarowani zachętami w postaci pieniędzy, samochodów, mieszkań starają się uznać te profity za darowiznę, aby zapłacić mniejszy podatek... więcej >>

Jedna z majowych sobót do odpracowania

W maju wypadają dwa święta w środku jednego tygodnia. W takim wypadku firmy mogą zarządzić pracę w którąś z majowych sobót... więcej >>

Na nowym kodeksie pracy skorzystają jedynie przedsiębiorcy

„Trybuna” napisała, że przygotowywany przez rząd nowy kodeks pracy będzie korzystny tylko dla przedsiębiorców. Pozwoli on na większy wyzysk pracowników, zmuszanie ich do jeszcze cięższej pracy i na gorszych warunkach... więcej >>

Pracownik ma prawo zakwestionować protokół z wypadku

Sąd Najwyższy w uchwale z 29 marca uznał, że poszkodowany może żądać przed sądem uznania konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy. Nie musi z tym czekać na niekorzystną decyzję ZUS... więcej >>

Przy zatrudnieniu tymczasowym także trzeba płacić na PFRON

Agencje pracy tymczasowej nie mogą liczyć na uproszczenia mimo, że obliczanie obowiązkowych wpłat na PFRON jest dla nich kłopotliwe z powodu bardzo dużej rotacji pracowników... więcej >>

Samorządowcy chcą zaległych pieniędzy

Szefowie samorządów terytorialnych zaczęli upominać się o trzynaste pensje za 2005 rok. Nie zadowoliło ich przywrócenie dodatkowych rocznych wynagrodzeń na przyszłość... więcej >>

Sejm zaapelował o otwarcie rynków pracy

Sejm zaapelował do krajów Unii Europejskiej o otwarcie rynków pracy dla nowych państw członkowskich. Apel poparło 397 posłów, 3 było przeciwnych, a 27 wstrzymało się od głosu... więcej >>

Stanowisko RM w sprawie projektu Kodeksu pracy

Rada Ministrów określiła stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (druk nr 296), przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej... więcej >>

W Polsce koszty pracy są bardzo wysokie

Polska zajmuje 10 miejsce wśród 30 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Najnowszy raport tej organizacji analizuje koszty pracy w 2005 roku... więcej >>

Zwolnienia pracownika mianowanego nie trzeba konsultować

Sąd Najwyższy uznał, że uczelnia nie ma obowiązku konsultować ze związkiem zawodowym zamiaru wypowiedzenia umowy akademickiemu nauczycielowi mianowanemu... więcej >>

Badanie rynku pracy

Aż 84 proc Polaków ankietowanych przez CBOS bardzo krytycznie ocenia sytuację na rynku pracy. Co dziesiąty uważa, że jest ona przeciętna, a zaledwie 3 proc. ocenia ją pozytywnie... więcej >>

Do pracy do Francji

Francja postanowiła otworzyć swój rynek pracy dla obywateli dziesięciu nowych krajów Unii. Jednak zrobi to stopniowo w porozumieniu ze związkowcami... więcej >>

Jak ustalić termin do nagrody jubileuszowej

W sytuacji, kiedy w firmie o uzyskaniu nagrody jubileuszowej decyduje całkowity staż pracy i staż w tej firmie, to prawo do pierwszej wypłaty pracownik uzyska, gdy spełni oba warunki łącznie... więcej >>

Lekarze dostaną podwyżki

Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Renata Furman poinformowała, że obiecane podwyżki dla lekarzy i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej będą wypłacane od kwietnia. Zakończyła się procedura zmiany planu finansowego i pieniądze trafią do oddziałów wojewódzkich NFZ... więcej >>

Nadużyte zaufanie powodem braku przymusu przywrócenia do pracy

Zgodnie z orzeczeniem sądu, pracodawca nie musi przywracać do pracy niesłusznie zwolnionego pracownika, jeśli w czasie procesu nadużył on zaufania byłego pracodawcy... więcej >>

Nie pracował więc nie dostanie za urlop

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 14 marca, za czas pozostawania bez zatrudnienia, za który sąd przyznał wynagrodzenie, nie przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy... więcej >>

Opinia inspekcji pracy w sprawie dodatków za nadgodziny

Komisja Prawna Głównego Inspektoratu Pracy podtrzymała swoje stanowisko w sprawie ilości dodatków za nadgodziny. Chodzi o rekompensowanie pracy nadliczbowej wykonywanej w dni wolne dla pracownika lub w niedziele i święta, który za te dni nie otrzymał innego dnia wolnego... więcej >>

Pielęgniarki lepiej zarabiają na Zachodzie

Od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, z Podkarpacia wyjechało za pracą 130 pielęgniarek i położnych – poinformowała okręgowa rada pielęgniarek i położnych w Rzeszowie... więcej >>

Polacy pracują w Anglii nie chcą płacić polskiemu fiskusowi

Ponad 204 tys. Polaków legalnie pracujących w Anglii płaci tam podatki. Mimo to czyha na nich także polski fiskus. Jemu zapłacić muszą ci, których dochody wpadają w drugi lub trzeci próg podatkowy... więcej >>

Przerwany urlop z powodu choroby

Zgodnie z prawem pracownik, który zachoruje podczas urlopu wypoczynkowego, resztę urlopu może wykorzystać później. Jednak nie jest tak samo, jeśli w tym czasie zachoruje mu dziecko... więcej >>

Przymusowe podwyższenie wieku emerytalnego

Wszystko wskazuje na to, że Polska nie ma wyboru. Albo wydłuży wiek emerytalny, albo trzeba będzie podnieść składki na ubezpieczenia społeczne lub podatki. A to drugie rozwiązanie zwiększy bezrobocie... więcej >>

Wysokość bezrobocia bez zmian

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w lutym wyniosło 18 procent i było takie samo, jak w styczniu. Stopa bezrobocia jest zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami... więcej >>

Co czwarty pracownik zatrudniony jest na umowie terminowej

Wciąż nie wdrożono unijnych przepisów dotyczących umów terminowych, na podstawie których polskie firmy najchętniej zatrudniają pracowników... więcej >>

Debata nad urlopami macierzyńskimi nadal trwa

Wszystkie kluby parlamentarne zgodnie popierają propozycje wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Jednak konflikt polega na tym, o ile ten urlop wydłużyć... więcej >>

Informacje ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wydawanie legitymacji emeryta-rencisty. Do końca czerwca legitymacje powinny trafić do około 8 milionów emerytów i rencistów w całej Polsce.... więcej >>

Młode matki nie cieszą się popularnością

Wbrew pozorom i kodeksowym przesłankom urlop wychowawczy nie chroni przed zwolnieniem. Pracodawcy wolą nie zatrudniać kobiet wychowujących dzieci, a przy różnych okazjach je zwalniają... więcej >>

O wycofaniu wypowiedzenia należy poinformować zwalnianego

Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca ma obowiązek poinformować zainteresowanego o cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę. Dopiero wtedy jego decyzja jest ważna... więcej >>

Polska najdroższa

Ostatnie badanie ujawniło, że w Polsce koszty pracy są dużo wyższe niż we wszystkich innych krajach naszego regionu. To zestawienie może szokować potencjalnych inwestorów. I uświadamia, dlaczego mamy wysokie bezrobocie... więcej >>

Pracodawca może zakazać załodze współpracy z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami

Zdarza się, że firmy zabraniają pracownikom podejmowania działań konkurencyjnych nawet po ustaniu zatrudnienia. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego zakaz taki obowiązuje od chwili ostatecznego rozstania... więcej >>

Pracownik musi wyrazić zgodę na badanie wariografem

W ostatnich czasach pracodawcy coraz częściej używają wykrywacza kłamstw do kontrolowania swoich pracowników. Chcą być pewni, że pracownicy nie oszukują ich i nie działają na szkodę przedsiębiorstwa... więcej >>

Rady pracownicze w 2008 roku

Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą rady pracownicze powinny pojawić się w polskich firmach w marcu 2008 roku. Na ich tworzenie największy wpływ będą miały związki zawodowe... więcej >>

RM: nowe zasady ustalania wysokości rent

Rada Ministrów zaakceptowała dokument pt. Założenia nowej formuły ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy, skorelowanej z zasadami ustalania wysokości emerytury w nowym systemie, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej... więcej >>

Są fundusze na podwyżki płac dla służby zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia ma 240 miliony złotych na podwyżki płac dla służby zdrowia. Środki te mają posłużyć na realizację porozumień, zawartych pod koniec zeszłego roku z protestującymi lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego... więcej >>

Trzeba ponieść konsekwencje spożywania alkoholu w miejscu zatrudnienia

„Rzeczpospolita” opisała przypadek Mariana B., który zginął pod gąsienicami koparki. Choć stało się to w pracy, jego rodzina nie dostanie po nim renty wypadkowej, bo w chwili tragedii był nietrzeźwy... więcej >>

Dozór nad pracownikiem

Pracownicy, którzy mają w zwyczaju w czasie pracy, pod pozorem obowiązków służbowych, wyskoczyć na przykład na prywatne zakupy, muszą się liczyć z pewnymi trudnościami. Pracodawcy coraz częściej korzystają z elektronicznych systemów kontroli... więcej >>

Dłużej na urlopie wychowawczym tylko z niepełnosprawnym dzieckiem

Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego na dziecko mające więcej niż 4 lata jedynie wtedy, gdy uznano je za niepełnosprawne... więcej >>

Informacje ZUS

Informacja z dnia 28 lutego 2006 r. o Polsko-Niemieckich Dniach Poradnictwa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że 21 marca 2006 r. w Słubicach specjaliści ZUS oraz niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej Deutsche Rentenversicherung (dawne BfA) będą udzielać w języku niemieckim i w języku polskim bezpłatnych informacji i porad na temat ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Polsce i w Niemczech... więcej >>

Irlandia chętnie przyjmuje Polaków

Z ostatnich danych Ministerstwa Pracy wynika, że w Irlandii zatrudnionych jest prawie 120 tysięcy naszych rodaków... więcej >>

Krótsze urlopy wypoczynkowe?

Pracodawcy chcą obcięcia pracowniczych urlopów wypoczynkowych, ponieważ – jak twierdzą - liczba dni na odpoczynek powinna zależeć tylko od stażu pracy, bez wliczania lat nauki... więcej >>

Legalizacja zatrudnienia pracowników ze Wschodu

Resort pracy jest w trakcie przygotowywania rozporządzenia o częściowym otwarciu naszego rynku pracy dla Ukraińców, Białorusinów i Rosjan... więcej >>

Ograniczona ochrona asesora

Sąd Najwyższy orzekł, że asesor z powodu tego, że jego praca ma charakter czasowy, ma prawo za nieprawidłowe wypowiedzenie domagać się tylko odszkodowania, a nie przywrócenia do pracy... więcej >>

Pracownicy socjalni otrzymają podwyżkę

Ponad 18 tys. pracowników socjalnych może liczyć na 250 zł podwyżki po podpisaniu przez prezydenta budżetu z wyrównaniem od 1 stycznia. Pieniądze będą pochodzić z rezerwy celowej rządu... więcej >>

Pracownik może odmówić wykonania polecenia

Pracownikowi wolno odmówić wykonania polecenia, jeśli przełożony wyda takie, które prowadzi do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie kontroli legalności zatrudnienia

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie kontroli legalności zatrudnienia, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej... więcej >>

Symulanci muszą uważać

Pracodawcy mają możliwość sprawdzenia, czy przebywający na zwolnieniach lekarskich pracownicy rzeczywiście chorują. Jednak niewielu korzysta z tego uprawnienia... więcej >>

Trzynaste pensje dla szefów samorządów

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy samorządowcy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Podział na tych, którym należy się tzw. trzynastka, i na tych, którym się nie należy, narusza zasadę równości i prawidłowej legislacji...
więcej >>

W walce z korupcją samorządowców

Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik powiatu nie powinien dorabiać w branżach, którymi zajmuje się także starostwo, np. świadczyć usług geodezyjnych. (II PK 134/05)... więcej >>

Za straty firmy nie odpowiada pracownik

Potrąceniami z wynagrodzeń sprzedawców pracodawcy rekompensują sobie różne straty związane z kradzieżą towarów. A bez zgody pracownika firma nie może potrącić mu z pensji pieniędzy za towar ukradziony podczas jego zmiany... więcej >>

„Grasz o staż” - 200 praktyk do wygrania

Rusza XI edycja konkursu „Grasz o staż” organizowanego przez PricewaterhouseCoopers i „Gazetę Wyborczą". Jest on skierowany do studentów III, IV i V roku oraz absolwentów do 30. roku życia... więcej >>

Bezrobocie w styczniu na poziomie 18,1 procent

Ministerstwo pracy i polityki społecznej poinformowało, że w styczniu bez pracy było blisko 2 miliony 900 tysięcy osób. Stopa bezrobocia wyniosła18,1 procent i była wyższa niż w grudniu o pół punktu procentowego. W grudniu bez pracy pozostawało blisko 2 miliony 800 tysięcy osób... więcej >>

Czas ucieka a urlop wciąż niewykorzystany

Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do końca marca. Jest to kłopot zarówno dla pracowników jak i pracodawców... więcej >>

Gdy firma wysyła pracownika na rentę

Na pracodawcy ciąży obowiązek pomocy w przygotowaniu wniosku o rentę, gdy pracownik go o to poprosi. Zaniedbanie tej powinności może drogo kosztować... więcej >>

GUS: Wzrosły pensje

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wzrosło przeciętne wynagrodzenie. Obecnie wyniosło ono 2528,62 zł brutto w IV kwartale 2005. W III kwartale wynagrodzenie to wynosiło 2 tys. 347,24 zł... więcej >>

Informacje ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłanie formularzy PIT do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do 28 lutego br. PIT-y za 2OO5 r. trafią do ponad 9,2 miliona osób... więcej >>

Odsetki za zwłokę

Funkcjonariusz Straży Granicznej może żądać odsetek za opóźnienie w wypłacie uposażenia.
Sąd Najwyższy podjął w poszerzonym, siedmioosobowym składzie uchwałę dotyczącą służb mundurowych, którym nie zapisano wprost w przepisach uprawnienia do odsetek za zwłokę w wypłacie uposażenia...
więcej >>

Polacy coraz lepsi w pracy

Polacy pracują lepiej, coraz dłużej i za coraz mniejsze pieniądze. Obok mieszkających na południu Koreańczyków jesteśmy najbardziej zapracowaną nacją wśród państw będących członkami OECD... więcej >>

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę

Pracodawca wypłaca odprawę, jeśli pracownik się zwalnia w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Tylko trudności sprawia ustalenie, czy jedno wynika z drugiego... więcej >>

Przymusowy odpoczynek dla kierowców ciężarówek i autobusów w Unii

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego. Zgodnie z nią wszyscy kierowcy ciężarówek i autobusów w Unii Europejskiej będą zmuszeni co dwa tygodnie na 45 godzin udać na przymusowy odpoczynek... więcej >>

Rozporządzenie niezgodne z prawem

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy wszystkie firmy zarówno prywatne i państwowe rekrutując pracowników mogą ich pytać, czy mają dzieci i w jakim są one wieku. Szkopuł w tym, że to rozporządzenie jest niezgodne z prawem... więcej >>

RPD w obronie matek prowadzących firmy

Rzecznik praw dziecka Paweł Jaros uważa, że przepisy dotyczące urlopów wychowawczych dyskryminują przedsiębiorcze matki. Domaga się od resortu pracy zmiany przepisów... więcej >>

Wzrosną renty i emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od pierwszego marca emerytury i renty wzrosną średnio o 79 złotych. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 106,2 procent... więcej >>

Banki zwiększają zatrudnienie

W efekcie dobrej sytuacji gospodarczej, po raz pierwszy od pięciu lat zwiększyła się liczba osób zatrudnionych w bankach... więcej >>

Barometr Ofert Pracy w grudniu 2005 r.

Jak wynika z Barometru Ofert Pracy powstającego na podstawie liczby ogłoszeń o zatrudnieniu ukazujących się w dodatku „Praca” do „Gazety Wyborczej”, w województwach łódzkim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim od roku stale przybywa miejsc pracy... więcej >>

Informacje ZUS

Komunikat dla płatników składek w sprawie aktualnej wersji programu "PŁATNIK"
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi od 1 lutego 2006 r. zmianami w Systemie Zasilania, z listy aktualnych wersji programu "Płatnik" usunięta zostanie wersja 6.03.001B tego programu...
więcej >>

Jeśli jest ci zimno to możesz odmówić wykonywania pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracy, np. w biurze. Temperatura powinna wynosić co najmniej 18 stopni C; jeśli termometr pokazuje mniej, pracownik może odmówić wykonywania zadań... więcej >>

Konflikt w Fiat-GM Powertrain Polska

Związkowcy z „Solidarności” nie wyrazili zgody na zmianę systemu pracy w bielskich zakładach Fiat-GM Powertrain Polska. Ich zdaniem system jest antyrodzinny. Tym samym zablokowali przyjęcie 300 nowych pracowników... więcej >>

Medycy zostali na lodzie

Eksperci zgodnie uważają, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby osoby zwalniane z likwidowanych szpitali były objęte specjalnymi programami osłonowymi... więcej >>

Pracownik musi pójść na zaległy urlop

Zgodnie w wyrokiem Sądu Najwyższego, pracodawca ma prawo zmusić pracownika, aby ten wziął zaległy urlop wypoczynkowy w pierwszym kwartale następnego roku... więcej >>

Program pomocy osobom po 50 na rynku pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób po 50 jest w Polsce jednym z najniższych w Europie. Dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pokazują, że tylko 27 procent takich osób znajduje pracę. W krajach Unii pracuje ponad 40 procent... więcej >>

Rząd chce przejąć PIP

Nie jest jeszcze do końca pewne, czy rząd przejmie nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy. Żadna decyzja nie zapadnie bez społecznych konsultacji... więcej >>

W jaki sposób ustalić zasiłek chorobowy

Zgodnie z wnioskiem z wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2006 r., jeśli pracodawca zgłasza do ZUS wynagrodzenie pracownika niższe od faktycznego, to i tak zasiłek chorobowy liczy się od pensji zapisanej w umowie o pracę... więcej >>

Winny spowodowania wypadku pracownik nie dostanie odszkodowania

Sąd Najwyższy orzekł, że osoba, która w drodze do pracy naruszyła przepisy ruchu drogowego i spowodowała wypadek, nie dostanie odszkodowania od ZUS... więcej >>

Wysokość wynagrodzenia jest tajemnicą

W sytuacji, w której pracodawca konsultuje ze związkami zawodowymi nowe warunki pracy i płacy, to nie może bez zgody pracownika wyjawić wysokości proponowanego mu wynagrodzenia. Narusza to jednoznacznie dobra osobiste zatrudnionego oraz przepisy o ochronie danych osobowych... więcej >>

Zwolnić rozsądnie

Gdy pracownik traci pracę zawsze jest to dla niego ogromne przeżycie. Mądry pracodawca przeprowadzi zwolnienia tak, aby zniwelować negatywne następstwa. Najlepiej by było, gdyby pomógł znaleźć zwalnianym nową pracę... więcej >>

Aktywizacja byłych pracowników pegeerów na Warmii i Mazurach

Marszałek województwa Andrzej Ryński poinformował, że w tym roku na Warmię i Mazury trafi 105 mln zł przeznaczonych u na walkę z bezrobociem i realizację programów aktywizujących byłych pracowników pegeerów... więcej >>

Dodatkowa praca przy maturach - za darmo

W Krakowie sąd pracy oddalił pozew czterech nauczycielek LO, w którym domagały się one wynagrodzenia za dodatkową pracę przy maturach... więcej >>

Ekwiwalent za urlop po przywróceniu do pracy

Rzecznik praw obywatelskich jest zdania, że jeśli pracownik został przywrócony do pracy, należy ten okres traktować na równi z okresem zatrudnienia... więcej >>

Jeśli mało zarabiasz to nie otrzymasz kredytu

Wejście w życie zmian antylichwiarskich spowoduje, że banki zaostrzą kryteria oceny zdolności kredytowej. Po 20 lutego osoby o niższych zarobkach mogą mieć problemy z zaciągnięciem kredytu bankowego... więcej >>

Niższe pensje niższy ZUS

Wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska poinformowała, że jej najważniejsze zadanie to walka z bezrobociem. Resort pracy prognozuje, że w 2006 roku przybędzie około 150 tys. nowych miejsc pracy... więcej >>

Odszkodowanie za utracone wynagrodzenie

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 roku, jeżeli pracownik niedopuszczony do pracy w jednym zakładzie znajdzie sobie inną pracę, to nie traci prawa do wynagrodzenia za pozostawanie bez pracy w pierwszym miejscu zatrudnienia... więcej >>

Ponad 1000 osób znajdzie pracę w śląskich kopalniach

W tym roku Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza zatrudnić ok. tysiąca osób do pracy na dole... więcej >>

Pracodawco! Zatrudnij niepełnosprawnego!

Jedynie co 20 pracodawca zatrudnia niepełnosprawnych. Wiele firm woli zapłacić składkę za niezatrudnianie niepełnosprawnych, niż przyjmować ich do pracy. W zmianie tej sytuacji mają pomóc centra karier osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Unii Europejskiej... więcej >>

Roczny limit podstawy wymiaru składek

W 2006 roku pracodawcy powinni przestać odprowadzać składki ZUS, jeśli ich podstawa wymiaru wyniesie 73 560 zł... więcej >>

Waloryzacja rent i emerytur już wkrótce

Premier Marcinkiewicz zapewnił w Sejmie, że waloryzacja rent i emerytur nastąpi w marcu. Wprawdzie pieniądze na waloryzację są w budżecie, ale według obecnego prawa waloryzacja następuje, jeśli inflacja przekroczy 5 proc... więcej >>

Wolna niedziela to także urlop

Projekt nowego kodeksu pracy zakłada zmiany w obliczaniu urlopów. I tak w kodeksie znalazłyby się także regulacje dotyczące pracy w domu, np. przez telefon i komputer... więcej >>

Biskupi w obronie pracowników

Polscy biskupi są przeciwni łamaniu praw pracowniczych. Skrytykowali m.in. wymagania nieograniczonej dyspozycyjności i lekceważenie polityki prorodzinnej... więcej >>

Budowlańcy chcą zarabiać więcej

Co najmniej 7,87 zł za godzinę pracy powinien zarabiać w przyszłym roku każdy budowlaniec - takie porozumienie podpisały organizacje związkowe i pracodawców... więcej >>

Dłuższe urlopy macierzyńskie na razie tylko „na papierze”

Nowelizacja Kodeksu pracy trafiła dopiero niedawno do Sejmu, jednak niektóre mamy, które urodzą dziecko po 1 stycznia 2006 roku, będą mogły skorzystać już z dłuższego urlopu... więcej >>

GUS: bezrobocie w listopadzie

W listopadzie bezrobocie utrzymało się na tym samym poziomie, co w październiku. Główny Urząd Statystyczny podał, że wynosi ono 17,3 procent. Jest to jednak o 1,4 procent mniej niż rok temu... więcej >>

Indesit zatrudni więcej ludzi

Indesit Company zamierza rozbudować swoje fabryki sprzętu AGD. Już w przyszłym roku zatrudnienie znajdzie dodatkowe 400 osób... więcej >>

Komunikaty ZUS

W sprawie zmiany certyfikatu klucza publicznego Zewnętrznego Centrum Certyfikacji (CA-ZEW)... więcej >>

Nowela ustawy o pomocy społecznej

Pracownicy socjalni otrzymają co miesiąc 250 zł dodatku do wynagrodzenia. Jednak nie wszyscy, lecz tylko zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej... więcej >>

Obowiązek informowania pracowników o sprawach firmy

Pracodawcy będą musieli informować pracowników o sprawach przedsiębiorstwa i decyzjach, które ich dotyczą... więcej >>

Polscy bezrobotni w poszukiwaniu pracy na Zachodzie

Bezrobocie spada, ale jest to efekt tego, że Polacy szukają etatów w innych krajach. Przez ostatni rok ubyło w kraju prawie 220 tysięcy bezrobotnych... więcej >>

Przeżyć miesiąć za za 899 zł brutto

Od 1 stycznia pensja minimalna wzrosła z 849 zł brutto do 899,10 zł. Zmianie uległy także zasady jej wyliczania. Obecnie będzie się brało pod uwagę przeciętne wynagrodzenie, a jeśli wyniesie ona mniej niż połowa przeciętnego, to trzeba będzie ją podnieść, inflację i prognozowany wskaźnik wzrostu PKB... więcej >>

RM przyjęła projekt zmiany ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności... więcej >>

Sposób na obniżenie kosztów pracy

Obniżenie składki rentowej, która wynosi 13 procent, mogłoby zmniejszyć koszty pracy. Wysokość składki rentowej nie jest adekwatna do kupowanego za nią świadczenia... więcej >>

Wzrost diet krajowych i zagranicznych

Od 1 stycznia diety na wyżywienie w czasie podróży służbowej na terenie kraju będą wynosić 22 zł. Wzrosną też niektóre diety zagraniczne... więcej >>

Nowa sejmowa Komisja Pracy

9 grudnia powstała nowa Komisja Pracy, która zajmie się walką z bezrobociem, monitorowaniem rynku pracy, analizą systemu płac... więcej >>

Organizacje pozarządowe o bezrobociu

W Polsce jest ok. 1300 organizacji pomagających bezrobotnym wrócić na rynek pracy. W tym roku objęły pomocą niemal 150 tys. osób... więcej >>

Priorytet to kontrola supermarketów

Kontrole egzekwujące poprawę przestrzegania prawa i bezpieczeństwa w supermarketach to jeden z priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r... więcej >>

Przestrzeganie przepisów o zatrudnieniu tymczasowym

Rada Ochrony Pracy wskazała najczęstsze przypadki łamania przepisów prawa pracy jeżeli chodzi o pracowników tymczasowych... więcej >>

Ubezpieczenie od bezrobocia

Minister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz i rzecznik resortu Andrzej Zybała gościli w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Minister Michałkiewicz zapowiedział, że jego resort podejmie prace nad obiecywanym w kampanii wyborczej ubezpieczeniem od bezrobocia... więcej >>

Umowa społeczna na rzecz przeciwdziałania bezrobociu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło sejmowej Komisji Pracy swoje pomysły na poprawienie sytuacji na rynku pracy... więcej >>

Waloryzacja tylko o wskaźnik inflacji

Rząd zapowiedział, że emerytury i renty będą zwaloryzowane tylko o wskaźnik inflacji. Związki zawodowe nie godzą się jednak, by podwyżki świadczeń nie uwzględniały wzrostu wynagrodzeń... więcej >>

Zakaz zatrudniania pielęgniarek na kontraktach jest niekonstytucyjny

Sejmowa komisja ustawodawcza przegłosowała mający wejść w życie 1 stycznia 2006 r. przepis zakazujący zatrudniania pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na tzw. kontraktach. Zakaz jest niekonstytucyjny... więcej >>

Zrewidowana Europejska Karta Społeczna obowiązuje w Polsce

Już obowiązują nas europejskie standardy w prawie pracy. Nasze ustawodawstwo musi chronić prawa społeczne na równi z założeniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej... więcej >>

Agencja Rynku Rolnego oskarżona o mobbing

Przed warszawskim sądem pracy rozpoczęła się sprawa Barbary Leśniewskiej, byłej pracownicy Agencji Rynku Rolnego, która oskarżyła ARR o mobbing... więcej >>

Brakuje rąk do pracy w polskich stoczniach

W wyniku wielkiego boomu na budowę statków, polskie stocznie przyjmą każdego, kto jest zdrowy i nie boi się roboty... więcej >>

Cała nadzieja w Lepperze

Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe "Biedronka" domaga się natychmiastowego odwołania głównego inspektora pracy. Los Anny Hintz jest w rękach Andrzeja Leppera... więcej >>

Dodatkowe dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego

Od przyszłego roku wydłużą się o dwa tygodnie urlopy macierzyńskie. Pracownicy, która urodzi pierwszy raz, przyznaje on 18 tygodni urlopu (a nie 16, jak obecnie), 20 tygodni przy każdym następnym porodzie oraz 28 - gdy na świat przyjdą bliźniaki, trojaczki itd... więcej >>

Informacja ZUS

z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w grudniu 2005 r. dla niektórych grup ubezpieczonych... więcej >>

Krótszy tydzień pracy, więcej etatów

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Kazimierz Krzowski jest zdania, że dostosowanie czasu służby strażaków do 40-godzinnego tygodnia pracy to jeden z ważniejszych problemów do rozwiązania w tej służbie w najbliższym czasie... więcej >>

Nauczyciele dostaną trochę więcej

Oświatowe związki zawodowe po rozmowach z Ministerstwem Edukacji ustaliły, że minimalne wynagrodzenia w szkołach wzrosną od 2006 roku nie o 1 proc. jak planowano, ale o 1,5 proc... więcej >>

Polacy na dorobku

Polacy są największymi chałturzystami w Europie. Prawie 12 proc. pracujących Polaków ma więcej niż jedną pracę. Można przypuszczać, że co najmniej drugie tyle pracuje na czarno... więcej >>

Projekt zmian w kodeksie pracy przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw... więcej >>

Zwiększy się wskaźnik waloryzacji emerytur i rent

Rada Ministrów zaakceptowała propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 roku... więcej >>

39 Punktów Pomocy Koleżeńskiej

W tym miesiącu w 10 miastach aglomeracji górnośląskiej rusza nowa inicjatywa na rzecz bezrobotnych. Jest to 39 Punktów Pomocy Koleżeńskiej, utworzonych przez powiatowe urzędy pracy oraz Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego... więcej >>

Kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni

Polki zarabiają średnio o 17 proc. mniej niż Polacy. To dużo, ale jeszcze trzy lata temu panie zarabiały ponad 20 proc. mniej niż panowie. Różnica się zmniejsza, bo pracodawcy zaczęli kobiety w pracy bardziej cenić, a one same zaczęły głośniej upominać się o swoje prawa... więcej >>

Komunikaty ZUS

Komunikat Prezesa ZUS w sprawie z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego... więcej >>

Michałkiewicz nie zrówna wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Minister Polityki Społecznej i Pracy Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że doniesienia prasowe w sprawie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to nadużycie... więcej >>

NIK krytycznie o systemie przyznawania rent przez ZUS

Najwyższa Izba Kontroli bardzo krytycznie odniosła się do systemu przyznawania rent przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ocenie Izby o tym, kto dostanie świadczenie nie zawsze decydowały względy merytoryczne... więcej >>

Osobna walka z Biedronką

Sąd pracy nakazał złożyć sto osobnych pozwów w sprawie roszczeń byłych pracowników wobec największej sieci supermarketów w Polsce... więcej >>

Przeciętne wynagrodzenie wzrośnie w 2006 r. o 3,5 %

Rada Ministrów ustaliła, że maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniesie w 2006 roku 3,5 %... więcej >>

Ustawa o minimalnej pensji dla lekarzy

Śląska Izba Lekarska chce, by minister zdrowia wystąpił z projektem ustawy o minimalnej pensji dla lekarzy. Miałaby wynosić co najmniej trzy średnie krajowe... więcej >>

W październiku zarobiliśmy więcej

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że średnia płaca wzrosła w październiku aż o 6,4 proc. w ujęciu rocznym. Jednak jest mało prawdopodobne aby utrzymać taką dynamikę. Wolnym ale systematycznym tempie przybywa miejsc pracy... więcej >>

Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy

Zarówno pracodawcy jak i eksperci widzą potrzebę wydłużenia okresów rozliczeniowych czasu pracy. Nowy kodeks miałby uprościć przepisy w tej sprawie... więcej >>

Zmienia się sposób zatrudniania Polaków

W bardzo gwałtowny sposób zachodzą zmiany w sposobie zatrudniania Polaków. Rośnie liczba osób pracujących na czasowym kontrakcie. Zmiany te są korzystniejsze dla pracodawców, gdyż zmniejszają koszty pracy, a mniej korzystne dla pracowników, którzy tracą poczucie stabilizacji... więcej >>

Do pracy w Australii

Australia próbuje utrzymać wzrost gospodarczy. Aby tego dokonać, potrzebuje wykwalifikowanych pracowników z Europy... więcej >>

Luka w systemie emerytalnym

Luka w systemie emerytalnym może przyczynić się do fali wyłudzeń. Po 2009 roku niektórym osobom będzie bardziej opłacało się zostać rencistą niż emerytem, co stwarza ogromne zagrożenie dla budżetu państwa... więcej >>

Nowela ustawy o promocji zatrudnienia

Z uchwalonej w końcu lipca noweli ustawy o promocji zatrudnienia, obowiązującej w części od 1 listopada wynika, że od 1 listopada starosta będzie dokładniej kontrolował bezrobotnych... więcej >>

Obawy młodych Polaków

Z badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi z Polski, Czech, Węgier i Rumunii wynika, że Polacy, którzy wchodzą w dorosłe życie najbardziej boją się bezrobocia i biedy... więcej >>

Pracodawcy mogą liczyć na więcej

Od 1 listopada pracodawca, który przyjmie do pracy bezrobotnego, może liczyć na wyższe dofinansowanie od starosty... więcej >>

Sytuacja pracownic zakładów odzieżowych

Z badań przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku w 14 fabrykach odzieżowych w Polsce wynika, że kobiety, które zatrudniane są w zakładach odzieżowych, często zmuszane są do pracy w godzinach nadliczbowych... więcej >>

Unijny program pomoże osobom niewidomym na rynku pracy

W ramach unijnego Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 60 niewidomych osób z terenu województwa małopolskiego ma szansę znaleźć pracę. Przedsięwzięcie otrzymało 1,2 mln euro wsparcia... więcej >>

Za 50 lat w Polsce zabraknie rąk do pracy

W ciągu pół wieku liczba ludzi aktywnych zawodowo zmniejszy się w Polsce o ponad 4 mln... więcej >>

Zmniejsza się liczba wypadków przy pracy

Jak wynika z raportów jakie otrzymała Rada Ochrony Pracy, spada liczba wypadków przy pracy. ROP poddała analizie dane i próbuje ustalić, czy jest to efekt lepszych warunków w firmach, nowocześniejszych technologii, czy mniejszej liczby zakładów pracy... więcej >>

800 miejsc pracy w fabryce Volvo

800 osób zostanie zatrudnionych we wrocławskiej fabryce koncernu Volvo. Firma podpisała w Warszawie umowę w sprawie inwestycji... więcej >>

Coraz więcej osób zatrudnionych na umowy terminowe

Z danych przedstawionych podczas konferencji „Zmiany na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego” wynika, że przez ostatnie 5 lat czterokrotnie wzrosła liczba osób zatrudnionych na umowy terminowe... więcej >>

GUS: bezrobocie we wrześniu na poziomie 17,6 procent

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba bezrobotnych we wrześniu, w stosunku do września zeszłego roku spadła o 210 tysięcy osób... więcej >>

Kompania Węglowa zmniejszy zatrudnienie

Zatrudnienie w kopalniach Kompanii Węglowej ma się zmniejszyć do 2007 roku o prawie 7 tysięcy osób. Do roku 2010 ma odejść ponad 12,5 tysiąca pracowników. Nie pomoże nawet utrzymująca się koniunktura na wegiel. Takie założenia zawiera strategia zatrudnienia firmy... więcej >>

Molestowanie w kodeksie pracy

Podczas konferencji zorganizowanej przez Institute for International Reserch sp. z o.o, sędzia Zbigniew Szczuka przedstawił postulowany przez środowisko prawnicze pogląd, według którego nowy kodeks pracy powinien zracjonalizować przepisy przeciwdziałające mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy... więcej >>

Polacy drugą grupą narodowościową w Anglii

W Wielkiej Brytanii pracuje legalnie już 62 tysięcy Polaków, którzy stanowią drugą po mieszkańcach Indii grupę narodowościową pracującą na Wyspach... więcej >>

Szanse na pracę dla kobiety po urlopie wychowawczym

W Warszawie, na konferencji prasowej „Kobiety na rynku pracy” ujawniono, że kobiety, które wracają do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, mają czterokrotnie mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia niż mężczyźni... więcej >>

Ustawa zakazująca pielęgniarkom pracy na kontraktach trafiła do TK

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która zakazuje pielęgniarkom i położnym pracy na kontraktach... więcej >>

Więźniowie na etacie

Służby więzienne wzywają pracodawców, aby zatrudniali skazanych. Rekomendują, że to pracownicy solidni i tani bo ustawa pozwala im płacić tylko połowę najniższego wynagrodzenia, czyli 425 zł. Niepracujących więźniów jest 60 tysięcy... więcej >>

Wolne tempo wzrostu polskich płac

Z badań firmy konsultingowej Mercer Human Consulting wynika, że w Polsce wzrost płac jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej i na świecie... więcej >>

Zbliża się termin rozliczenia środków funduszu socjalnego

Do końca roku pracodawcy muszą ostatecznie rozliczyć środki funduszu socjalnego według rzeczywistego stanu zatrudnienia... więcej >>

Najwyższe bezrobocie w całej UE

Z danych biura statystycznego Eurostat wynika, że województwo Dolnośląskie było w 2004 roku regionem Unii Europejskiej o najwyższym bezrobociu... więcej >>

NRA zaskarży ustawę

Naczelna Rada Adwokacka ustaliła limity opłat za wpis na listę adwokatów, jeśli wcześniej nie odbyło się aplikacji. Zdecydowała także, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę otwierającą zawody prawnicze... więcej >>

Pocztowcy chcą dziewięcioletnich gwarancji zatrudnienia

Przy poparciu posłów PiS, pocztowa „Solidarność” żąda dziewięcioletnich gwarancji zatrudnienia w Poczcie Polskiej. Liderzy pocztowej "Solidarności" dostali w Gdańsku poparcie władz związku dla negocjowanej właśnie umowy społecznej w Poczcie Polskiej...
więcej >>

Polsce grozi deficyt informatyków

Z raportu firmy analitycznej IDC, przygotowanego na zlecenie Cisco Systems wynika, że w 2008 roku wystąpi w Polsce ponad 16-proc. niedobór informatyków posiadających kwalifikacje w obszarze technologii sieciowych... więcej >>

Proces o mobbing z powodów religijnych

We wtorek, 4 października przed poznańskim sądem pracy rozpoczął się pierwszy w Polsce proces o mobbing z powodów religijnych... więcej >>

Projekt nowego kodeksu pracy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przekazała rządowi wyniki swej trzyletniej działalności: ukończony projekt kodeksu indywidualnych stosunków pracy oraz wstępną wersję zbiorowego prawa pracy... więcej >>

Sieć doradztwa zawodowego dla młodych

Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły ogólnopolską sieć doradztwa zawodowego pod nazwą "OHP dla szkoły". Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 15-25 lat, a jego głównym celem jest bezpłatna edukacja młodych ludzi wkraczających na rynek pracy... więcej >>

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wypłata diety zagranicznej w wysokości diety krajowej jest zgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Kodeksu pracy, umożliwiający pracodawcom prywatnym wypłatę diety zagranicznej w wysokości diety krajowej, jest zgodny z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału Związek zawodowy Kierowców... więcej >>

Wysokie bezrobocie to fikcja

Według „Życia Warszawy” 18 procentowe bezrobocie w Polsce to fikcja. Gazeta powołuje się na wyniki Badania Diagnoza Społeczna 2005, które pokazują, że bez pracy jest 12 proc. Polaków, a nie 18 proc. jak twierdzi GUS... więcej >>

Zatrudnienie za granicą będzie wliczane do stażu pracy

Do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wliczać się będzie także pracę Polaków za granicą. I to bez względu na to, czy z tego tytułu odprowadzono w kraju składki na Fundusz Pracy... więcej >>

Arbiter pomoże

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaproponowała utworzenie Sądu Arbitrażowego przy Komisji Trójstronnej, który miałby się zająć sporami między pracodawcą a pracownikiem... więcej >>

Bezrobocie w sierpniu wyniosło 17,8 procent

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w Polsce spadło w sierpniu do 17,8 procent. W lipcu odsetek osób bezrobotnych wynosił 17,9 procent...
więcej >>

Bezrobotni nie starają się o pracę w Unii Europejskiej

Bezrobotni nie szukają pracy w Unii Europejskiej. Jedynie 97 Polaków otrzymujących zasiłki dla bezrobotnych po wstąpieniu Polski do Unii skorzystało z możliwości wyjazdu w poszukiwaniu pracy do jednego z krajów członkowskich...
więcej >>

CBOS: lepiej na czarno niż w ogóle

Sondaż przeprowadzony przez CBOS ujawnił, że aż jedna trzecia Polaków deklaruje, że wyjechałaby za granicę pracować na czarno, gdyby była taka możliwość... więcej >>

Deficyt robotników budowlanych

Przedsiębiorcy budowlani alarmują, że w Polsce brakuje rąk do pracy. Zapowiedzieli, że po wyborach będą zabiegali o wpuszczenie do Polski firm zza wschodniej granicy... więcej >>

Kobiecy związek zawodowy

Mimo, że nie są feministkami, ich celem jest walka o prawa kobiet pracujących w górnictwie. Tak o sobie mówią panie z pierwszego w Europie Związku Zawodowego Kobiet w Górnictwie... więcej >>

Niewystarczająca ilość pośredników pracy

Zdaniem Krzysztofa Kaczmarka z ministerstwa gospodarki, w naszym kraju jest za mało pośredników pracy, a niedopasowanie kwalifikacji ludzi poszukujących zajęcia do wymagań pracodawców jest dużym problemem rynku pracy...
więcej >>

Redukcja urzędników skarbowych?

Platforma Obywatelska zapowiada, że podatek liniowy umożliwi redukcję zatrudnienia w urzędach skarbowych o 40 lub nawet 50 procent. Skarbowcy są poirytowani, a eksperci wątpią, czy redukcja etatów w ogóle jest możliwa... więcej >>

Zmiana warunków zatrudnienia w Biedronce

Właściciel sieci Biedronka postanowił zmienić warunki zatrudnienia w sklepach, które przejął po likwidowanych punktach Rojal Market... więcej >>

„Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013”.

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ″Krajowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013″... więcej >>

12 tysięcy miejsc pracy dzięki koncernowi LG.

Koreański koncern LG Philips podpisał z polskim rządem kontrakt na budowę fabryki monitorów i tym samym inwestycja warta 800 milionów euro stworzy 12 tysięcy miejsc... więcej >>

Alternatywa dla emerytur górniczych.

Witold Orłowski, doradca prezydenta uważa, że przyszły parlament będzie musiał zmienić zasady dotyczące emerytur górniczych, aby nie szkodziły finansom publicznym... więcej >>

Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych wciąż rośnie.

Niepełnosprawnych osób pracuje w Polsce o połowę mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej pomimo, że na zatrudnianie osób niepełnosprawnych wydajemy relatywnie... więcej >>

Dużo chętnych na posadę native speakera.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej na posadę native speakera w szkole językowej czeka nawet 30 chętnych... więcej >>

Komunikaty ZUS.

Komunikat w sprawie aktualizacji certyfikatu do wymiany danych z ZUS w programie ″Płatnik″... więcej >>

Konflikt w Wyborowej.

Z jednej strony załoga chce kupić fabrykę, chociaż bez praw do sztandarowego brandu, a z drugiej zarząd odmawia, chcąc restrukturyzować zatrudnienie... więcej >>

Od nowego roku wzrośnie wynagrodzenie minimalne.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrośnie od nowego roku i będzie wynosić 899 zł 10 gr. brutto. Takie rozporządzenie ministra gospodarki i pracy przyjął rząd... więcej >>

Polacy lubią oszczędzać.

Jak podał Inwestor Finansowy, oszczędności polskich gospodarstw domowych rosną bardzo szybko. Do końca czerwca 2005 roku Polacy zaoszczędzili 425 miliardów złotych... więcej >>

Sposoby na ograniczanie bezrobocia.

Nowelizacja z 28 lipca 2005 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zacznie obowiązywać od 1 listopada i od 1 stycznia 2006 r. Są to zmiany na rynku pracy... Nowelizacja z 28 lipca 2005 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zacznie obowiązywać od 1 listopada i od 1 stycznia 2006 r. Są to zmiany na rynku pracy... więcej >>

Zakaz zatrudniania sióstr na kontraktach.

Sejm zakazał w nowej ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej zatrudniać siostry na kontraktach. Senatorzy zaskarżyli ustawę do Trybunału Konstytucyjnego... więcej >>

Zakończył się nabór do policji.

W całej Polsce na dwa tysiące etatów w Policji zgłosiło się ponad 30 tysięcy chętnych. Jednak może się okazać, że w niektórych regionach wolnych miejsc nie uda się zapełnić... więcej >>

Górnicy są oburzeni.

Górników zbulwersowała informacja, że prezydent Aleksander Kwaśniewski skrytykował podpisaną przez siebie ustawę o górniczych emeryturach. Uważa ją za szkodliwą... więcej >>

GUS: stopa bezrobocia w lipcu.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lipcu liczba bezrobotnych spadła o 18 i pół tysiąca. Jest to spadek o 0,7 procent ogólnej liczby bezrobotnych w stosunku do czerwca... więcej >>

Informacja ZUS.

z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne... więcej >>

Komunikaty ZUS.

dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie niewysyłania odcinków świadczeń przekazywanych przez Zakład na konta bankowe świadczeniobiorców... więcej >>

Kto zarabia więcej.

W Łodzi, w pierwszym półroczu średnie zarobki wynosiły 2.177 zł, czyli o 4,8 proc. więcej niż przed rokiem. Najwięcej pensje wzrosły w budownictwie – aż o 9,7 proc... więcej >>

Nowe zasady ochrony wynagrodzeń pracowniczych przed egzekucją komorniczą.

W zeszłym tygodniu weszły w życie nowe zasady ochrony wynagrodzeń pracowniczych przed egzekucją komorniczą, które obejmują wszystkie zakłady... więcej >>

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2004 roku.

Rada Ministrów zaakceptowała dokument pt. ″Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2004 roku″... więcej >>

Spawacz poszukiwany.

Wiele ofert czeka na spawaczy w urzędach pracy. Pochodzą one i z kraju i z zagranicy. Praca spawacza to przebój sezonu... więcej >>

Wykształceni Polacy zostają za granicą.

„Życie Warszawy” podało, że nawet połowa młodych ludzi, którzy wyjechali, zostanie za granicą. Gazeta prognozuje, że Polskę czeka drenaż mózgów... więcej >>

Załoga Wyborowej S.A. chce strajkować.

Według przeprowadzonego referendum, większość załogi Wyborowej S.A. opowiada się za strajkiem. To czy do niego dojdzie zależy od negocjacji z zarządem... więcej >>

Bacowie z Urzędów Pracy.

Władze województwa małopolskiego zamierzają przeznaczyć ponad 2 miliony złotych na zakup owiec i budowę bacówek w górach. Pomysł nie podoba się samym bacom... więcej >>

Dużo chętnych do policji.

1 sierpnia rozpoczął się nabór do policji. Na 2 tysiące etatów już przyszło kilka tysięcy podań. Ku zaskoczeniu wszystkich, większość chętnych to kobiety... więcej >>

Osoby po pięćdziesiątce będą miały większą szansę na pracę.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma 11 milionów euro na wsparcie osób po 50, które poszukują pracy. Pieniądze pochodzą z programu PHARE - Rozwój Zasobów Ludzkich... więcej >>

PIP: połowa firm łamie kodeks pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała ponad tysiąc zakładów pracy. Kontrola wykazała, że spada liczba firm naruszających prawa swoich pracowników, ale jednak wciąż ponad... więcej >>

Program przeciwko mobbingowi.

Przy współpracy pełnomocnika prezydenta Warszawy do spraw kobiet i rodziny – Joanny Kluzik-Rostowskiej - powstało stowarzyszenie Odwaga... więcej >>

Radom poszukuje wykwalifikowanych robotników.

„Gazeta Wyborcza” napisała, że fabryka szuka fachowców do obsługi nowoczesnych obrabiarek, tak zwanych operatorów centrów obróbczych. Trudno znaleźć osoby, które... więcej >>

Rozporządzenie Rady Ministrów.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich... więcej >>

Rozporządzenie Rady Ministrów.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego... więcej >>

Stresująca praca zmniejsza ryzyko zawału.

W wyniku przeprowadzonych badań przez University College London Medical School okazało się, że nudna, jednostajna i mało ekscytująca praca na nieeksponowanym stanowisku... więcej >>

Coraz lepsze wyniki funduszy emerytalnych.

Bardzo szybko rosną emerytury w tak zwanym drugim filarze. Chodzi o klientów Otwartych Funduszy Emerytalnych, które miniony miesiąc podsumowały jako jeden z najlepszych...
więcej >>

Fiskus ma problemy ze ściąganiem należności.

Firmy i osoby prywatne coraz częściej nie płacą podatków, a państwo słabo radzi sobie z ich ściąganiem. Na przeciętnego polskiego podatnika przypada 713 złotych zaległości wobec... więcej >>

Hewlett-Packard będzie zwalniał.

Amerykańska firma komputerowa Hewlett-Packard ogłosiła, iż postanowiła zwolnić prawie 10procent swoich pracowników... więcej >>

Inflacja w czerwcu wyniosła 1,4 procent.

Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego wzrosły o 1,4 procent... więcej >>

Komunikat ZUS

w sprawie aktualnych wersji programu ″Płatnik″... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki kontraktowe protestują przeciwko nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Obawiają się, że zamiast 4 tysięcy będą teraz zarabiać 600 złotych... więcej >>

Senat popiera przedłużenie praw do wcześniejszych emerytur.

Senat zdecydował, że na wcześniejsze emerytury na obecnych zasadach będzie można przechodzić do końca 2008 roku, a nie do końca 2006 - jak proponował Sejm... więcej >>

Studenci nie mają doświadczenia zawodowego.

Aż 80 procent studentów nie ma doświadczenia zawodowego. Nie pracowali wcale lub jeśli tak, to nie dłużej niż 3 miesiące... więcej >>

Szansa dla bezrobotnej młodzieży.

Rząd proponuje dla młodzieży bez możliwości zatrudnienia nowy program, który ma im pomóc wyjść z bezrobocia. I tak, każdy, kto jest bezrobotny i ma mniej niż 25 lat, ma szansę... więcej >>

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przeszła bez poprawek.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Senatorowie zgodzili się, by minimalne wynagrodzenie wzrosło o około 30 złotych... więcej >>

Wielka Brytania oferuje coraz więcej pracy dla Polaków.

Mimo tego, że coraz więcej jest ofert pracy dla Polaków w Wielkiej Brytanii, większość ogłoszeń pozostaje bez odpowiedzi... więcej >>

Zarzuty wobec koncernów z zagranicznym kapitałem.

Lista zarzutów wobec koncernów z zachodnim kapitałem wciąż rośnie. Załogi skarżą się na zaniżanie płac i wydłużanie czasu pracy. Pojawiają się informacje o masowych zwolnieniach... więcej >>