e-Kadry i płace

Składki do ZUS na raty 2009-03-04


Firmy z branż szczególnie dotkniętych kryzysem i te, które poniosły dotkliwe straty na opcjach walutowych, mogą ubiegać się w ZUS o ulgi w spłacie składek. Są to układy ratalne, odroczenia i umorzenia należności.

Eksperci zgodnie twierdzą, że w najbliższych miesiącach wzrośnie liczba wniosków o przyznawanie ulg. Firma, która uzyska ulgę, może uniknąć wielu negatywnych dla siebie konsekwencji.

Należy pamiętać, że ZUS ma prawo np. do egzekucji administracyjnej, do dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości lub ustanowienia zastawu na majątku ruchomym. Skutek jest taki, że przedsiębiorca nie sprzeda swojego majątku, a co ważniejsze utraci wiarygodność biznesową dla banków i kontrahentów.

Źródło: Gazeta Prawna