e-Kadry i płace

OFE: Można wystąpić z funduszu 2009-02-25


Od 5 lutego 2009 r. zmieniło się brzmienie art. 183 ustawy regulującej sposób wypłaty emerytur przez ZUS. Przepis ten decyduje o sposobie wypłaty tzw. emerytury mieszanej.

Emerytura mieszana przysługuje osobom osiągającym wiek emerytalny w latach 2009-2013. W praktyce są to przeważnie kobiety, które w tym czasie skończą 60 lat. Ich świadczenia z ZUS będą obliczane częściowo na nowych, a częściowo na starych zasadach. Do 5 lutego, żeby zyskać prawo do emerytury na starych zasadach, nie można było być członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

Teraz osoby, które mają prawo do emerytury mieszanej, ale przynależność do OFE uniemożliwia im skorzystanie z tradycyjnego świadczenia, na swój wniosek mogą wystąpić z OFE. Wtedy ich pieniądze z funduszu trafiają do budżetu, a ZUS traktuje takich emerytów, jakby nigdy nie należeli do drugiego filaru. Tym samym nie otrzymają oni emerytury okresowej z funduszu emerytalnego, ale za to wyższe będą ich emerytury z ZUS.

Osoby, które będą musiały podejmować decyzję o tym, czy pozostać w OFE i otrzymywać świadczenie z kapitałowe z ZUS oraz emeryturę okresową z OFE, czy też wypisać się z funduszu i nabyć prawo do emerytury mieszanej, muszą sprawdzić, co im się bardziej opłaca.

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 8, poz. 38).

Źródło: Gazeta Prawna