e-Kadry i płace

Rok na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy 2009-02-25


Znowelizowana przez Sejm ustawa o emeryturach i rentach z FUS zakłada, że rodzina zmarłego, którego zwłok nie udało się odnaleźć lub zidentyfikować, będzie mogła złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy w ciągu roku od sporządzenia aktu zgonu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego za okres od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. wynosi 5937,10 zł. Dotychczas można było starać się o zasiłek pogrzebowy w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługiwał. Zasiłek przepadał, jeżeli w tym czasie nie udało się odnaleźć albo zidentyfikować zwłok danej osoby. Ani lekarz, ani jednostki ścigania nie potwierdzały, że zmarłym jest ten, którego bliscy występują o taki zasiłek. Bez aktu zgonu nie można zaś starać się o przyznanie zasiłku.

W myśl przepisów uchwalonych dziś przez Sejm, nie będzie istotna data śmierci, lecz data wystawienia aktu zgonu. Dokument ten może być zaś wystawiony znacznie później niż rok od śmierci, gdy już zostaną odnalezione lub zidentyfikowane zwłoki tego, po kim przysługuje zasiłek.

Ustawa została skierowana do podpisu przez prezydenta. W życie ma wejść po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP