e-Kadry i płace

Przetwarzanie danych dla pracowników działów kadr 2009-02-11


W myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Przepis ten nie przewiduje żadnych wyłączeń, dlatego też powyższy obowiązek dotyczy administratorów w stosunku do wszystkich grup pracowników, w tym działów kadr, jeśli tylko praca tych osób związana jest z wykorzystywaniem danych osobowych.

Te same przepisy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, o której mowa w art. 39 ustawy. Ewidencja ta powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich osób upoważnionych przez administratora do wykorzystywania danych osobowych, daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych oraz identyfikatory dotyczące tych osób, które zostały dopuszczone do przetwarzania danych w systemach informatycznych.

Źródło: Infor