e-Kadry i płace

Podwójnie opłacone składki do zwrotu 2008-12-17


Jeżeli osoba samozatrudniona pracowała w ubiegłym roku jednocześnie na umowę na czas określony i prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą i przez sześć miesięcy była zgłoszona w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń, a w tym czasie wszystkie składki opłacane były podwójnie, to mogą one być zwrócone.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która równocześnie wykonuje działalność gospodarczą, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z umowy o pracę. Natomiast ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności mają charakter dobrowolny. Ubezpieczenia te są obowiązkowe tylko wtedy, gdy wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę jest niższe od minimalnego. Tylko w takiej sytuacji pracownik prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega zarówno z umowy o pracę, jak i z działalności.

Jeśli płatnik zatrudniony jest na pełny etat, to oznacza, że wynagrodzenie określone w umowie musiało być co najmniej równe minimalnemu. W konsekwencji z działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie były obowiązkowe, a dobrowolne. Obowiązkowa z działalności była wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli samozatrudniony na bieżąco nie wyrejestrował się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i przez swoją nieuwagę lub niewiedzę opłacał za siebie składki na ubezpieczenia społeczne równolegle z pracodawcą, wyrejestrowania można dokonać z datą wsteczną. Należy bowiem zaznaczyć, iż przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych następuje poprzez złożenie druku ZUS ZUA, na którym osoba prowadząca działalność deklaruje wolę przystąpienia do tych ubezpieczeń.

(Art. 9 pkt 1-1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna