e-Kadry i płace

Kiedy ZUS obliczy emeryturę na korzystniejszych zasadach? 2008-12-17


Wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą można złożyć także po 2008 roku. Jednak w przypadku osób urodzonych po 1948 roku data wystąpienia o świadczenie przesądzi o sposobie jego obliczenia.

W nieco lepszej sytuacji są osoby urodzone przed 1949 rokiem. ZUS zawsze obliczy im emeryturę według najkorzystniejszego dla nich wariantu. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., które nie osiągnęły wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, mogą przejść na emeryturę, jeśli spełniają następujące warunki:

• kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

• mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy albo jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Z tego wynika, że spośród kobiet urodzonych przed 1949 rokiem tylko urodzone w 1948 roku, które nie ukończyły 60 lat, mogą jeszcze złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę. Urodzone wcześniej, jeśli złożą wniosek w tym roku albo kolejnych, otrzymają już emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Źródło: Gazeta Prawna