e-Kadry i płace

Łatwiejsze zatrudnienie pracowników tymczasowych 2008-12-02


Pracownik tymczasowy, który ponownie zostanie zatrudniony u tego samego pracodawcy, nie będzie musiał przedstawiać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i badań lekarskich.

Pracodawcy, którzy przeprowadzili tzw. zwolnienia grupowe, mają zyskać możliwość zatrudniania pracowników tymczasowych bez okresu wyczekiwania. Obecnie mogą ich zatrudniać dopiero po sześciu miesiącach od ostatnich zwolnień.

Powyższe zmiany przewiduje nowelizacja ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Posłowie proponują też, aby agencja pracy tymczasowej przy nawiązaniu kolejnej umowy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym nie musiała wydawać świadectwa pracy. Zostanie ono wydane wyłącznie na żądanie pracownika, a jeśli nie zgłosi takiego żądania, to raz w roku.

Związek Agencji Pracy Tymczasowej chce natomiast, aby agencja nie musiała wydawać tego świadectwa także wtedy, jeśli pracownik podejmie pracę w ciągu 14 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Praca tymczasowa jest wykonywana na rzecz pracodawcy użytkownika. Zazwyczaj ma charakter sezonowy, okresowy i doraźny. W Polsce pracuje w ten sposób około 0,5 mln osób.

Źródło: Gazeta Prawna