e-Kadry i płace

Zasiłek pielęgnacyjny w ciągu miesiąca od złożenia wniosku 2008-11-26


Z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, nad którą parlament zakończył prace wynika, że zasiłek pielęgnacyjny będzie ustalany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza nowe rozwiązania dotyczące zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności. Nabycie tych świadczeń uzależnione jest od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego przez powiatowe zespoły orzekające. Zwykle trwa to dość długo.

Zgodnie z nowelą, jeżeli wniosek o zasiłek wraz z dokumentacją zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, to prawo do tego zasiłku będzie musiało być ustalone od miesiąca, w którym do powiatowego zespołu orzekającego został złożony wniosek o zasiłek.

Zmienione przepisy przewidują także, że do rodziny będzie zaliczane dziecko, na które rodzic pobiera świadczenie pielęgnacyjne, a które ma już własne dziecko.

Nowelizacja stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r.

Źródło: PAP