e-Kadry i płace

Mniej obowiązków administracyjnych przy zezwoleniach o pracę 2008-11-19


Resort pracy ograniczy obowiązki administracyjne firm zatrudniających cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedsiębiorcy nie będą musieli starać się u wojewody o nowe zezwolenie na pracę, jeśli zatrudniony przez nich cudzoziemiec podejmie pracę w innej miejscowości niż wskazana w składanym przez nich wcześniej wniosku o zezwolenie. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Nowela przewiduje także inne sytuacje, kiedy firma nie musi starać się o nowe zezwolenie. Stanie się tak wtedy, gdy przedsiębiorca powierzy cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż w nim określone. Nie może to jednak trwać dłużej niż 30 dni w roku. Przedsiębiorca nie będzie musiał ponownie starać się o zezwolenie, jeśli zmieni siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną działania. Także wtedy, gdy zostanie przejęty w całości lub części przez inną firmę. O każdej z wymienionych sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie wojewodę.

Źródło: Gazeta Prawna