e-Kadry i płace

Za 1 listopada przysługuje dzień wolny 2008-11-04


Dzień Wszystkich Świętych przypadł w tym roku w sobotę. W związku z tym pracodawcy muszą udzielić innego dnia wolnego tym pracownikom, którzy w sobotę mają wolne.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Gdy święto przypada w dzień pracy firmy, wówczas pracownicy mają wolne. Jeżeli natomiast wypada w dzień wolny od pracy w danej firmie, firma musi udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem realizacja zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie wynika z niej co prawda, że w każdym zakładzie pracy oprócz niedzieli wolna od pracy powinna być jeszcze sobota, ale w praktyce większość pracodawców ustala, że właśnie ten dzień jest wolny od pracy.

W przypadku osób zatrudnionych na część etatu każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar jego czasu pracy proporcjonalnie do części etatu. Jeśli więc dana osoba jest zatrudniona np. na 3/4 etatu, jej wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym należy obniżyć o sześć, a nie osiem godzin.

Przyjęcie zasady, że święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy wszystkich pracowników o osiem godzin, powodowałoby bowiem, że np. osoba zatrudniona na 1/5 etatu otrzymałaby z tego tytułu kilka dni wolnych od pracy, a pracujący na pełen etat - tylko jeden.

Dzień wolny za 1 listopada będzie przysługiwał tylko pracownikom, a nie na przykład osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzącym działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionym). W firmach, w których obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, innego dnia wolnego trzeba udzielić do końca listopada. Natomiast pracownikom, których obowiązują dłuższe, na przykład trzymiesięczne okresy rozliczeniowe, dzień wolny należy się do końca tego okresu. Termin wykorzystania wolnego nie musi być taki sam dla wszystkich pracowników. Pracodawca może zdecydować, że poszczególne działy lub pracownicy będą wykorzystywać przysługujący im dzień wolny w różnych terminach.

Źródło: Gazeta Prawna