e-Kadry i płace

Rodzic pod ochroną 2008-10-26


W wyniku uchwalonej przez Sejm nowelizacji kodeksu pracy, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca będzie musiał przyjąć rodzica do pracy na dotychczasowym stanowisku i za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Przepisy noweli stanowią, że pracodawca nie będzie mógł zastosować żadnych negatywnych konsekwencji wobec pracownika, który przeciwstawi się dyskryminacji podwładnych. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego firma będzie musiała przyjąć rodzica do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Będzie musiała też wypłacić mu wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Źródło: Gazeta Prawna