e-Kadry i płace

Łatwiej o środki na założenie firmy na wsi 2008-10-19


Od stycznia 2009 roku będzie można złożyć wniosek o przyznanie unijnej pomocy na założenie mikrofirmy. Osoba, która założy na wsi lub w małym mieście mikrofirmę i zatrudni do 10 pracowników, będzie mogła uzyskać pomoc z Unii.

Dariusz Wojtasik, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnił, że od stycznia 2009 r. agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie unijnej pomocy na założenie na wsi lub w małym mieście mikrofirmy. Przedsiębiorca, który utworzy pięć lub więcej miejsc pracy, będzie mógł otrzymać dotację 300 tys. zł.

Zasady przyznawania pomocy unijnej dla osób zakładających firmy określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883).

Zgodnie z rozporządzeniem, o taką pomoc mogą się ubiegać osoby już prowadzące firmy i takie, które planują je założyć. Nie mogą podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. Z takiej możliwości będą więc korzystać m.in. osoby ubezpieczone w KRUS na swój wniosek, a także wszystkie osoby, które założą firmę w małych miastach i na wsi.

Z ARMiR można otrzymać środki praktycznie na każdą działalność (rozporządzenie wymienia kilkaset rodzajów działalności). Ich wysokość zależy od liczby nowych miejsc pracy. Firma, która stworzy 1-2 nowe miejsca pracy, będzie mogła otrzymać do 100 tys. zł, ta, która zatrudni dodatkowo 3-4 osoby - 200 tys. zł, a pięć lub więcej - 300 tys. zł.

Jednak osoba, która założy firmę, będzie musiała utrzymać miejsca pracy, na które uzyskała pomoc, przez pięć lat. Inaczej będzie ją musiała zwrócić.

Źródło: Gazeta Prawna