e-Kadry i płace

Dobry menedżer 2008-10-02


Czym powinien charakteryzować się dobry menedżer? Umiejętnością zarządzania ludźmi, kreatywnością, elastycznością w działaniu i doświadczeniem.

Tak wynika z badania polskiej kadry menedżerskiej przeprowadzonego w ramach programu Talent Club. Ankietowani najczęściej oceniali siebie jako asertywnych, sumiennych, dyplomatycznych oraz kulturalnych. Ponad 87% respondentów badania wskazało, że najważniejszą i zarazem niezbędną cechą dobrego menedżera jest umiejętność zarządzania ludźmi. Ponad 76% uznało również za pożądane zdolności interpersonalne, kreatywność (prawie 70%) oraz elastyczność w podejściu do rozwiązywania problemów (66%). Ważna w pracy menedżera jest też gotowość do podejmowania ryzyka w biznesie (prawie 55% odpowiedzi) oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe (54% odpowiedzi).


Współczesny menedżer musi być kreatywny i powinien mieć elastyczne podejście do rozwiązywania problemów. W biznesie konieczne jest również doświadczenie pomocne w analizowaniu zjawisk i zwiększające pewność wyboru właściwych rozwiązań. Dzięki tym cechom, menedżer ma szansę na osiągnięcie celów firmy. Menedżer powinien być również specjalistą w swojej dziedzinie, mieć odpowiednie wykształcenie i talent.


Źródło: Talent Club