e-Kadry i płace

ZUS wypłaci wyrównanie zasiłków wraz z odsetkami 2008-10-02


Na rozpatrzenie wniosku pracownika o o przeliczenie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub płatnik składek mają 30 dni.

Po ogłoszeniu wyrokuTrybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z 24 czerwca, sygn. akt S K 16/06 2008 roku, D.U. nr 119, poz. 771) pracownicy mogą domagać się u pracodawcy i w ZUS zwrotu zaniżonych wynagrodzeń chorobowych i zasiłków. Zwrot należy im się z odsetkami. Mogą oni w ciągu trzech lat złożyć wniosek do ZUS lub pracodawcy o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia. Zgodnie z wyrokiem przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych trzeba uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, a które są pomniejszane za dni usprawiedliwiowej nieobecności w pracy.

Jak było przed wyrokiem? Chociaż pracownik opłacał składkę chorobową od pensji i premii, to w okresie zwolnienia otrzymywał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy obliczony wyłącznie od wynagrodzenia podstawowego.

Do uzyskania wyrównania zasiłków wystarczy jeden wniosek złożony płatnikowi zasiłków (pracodawcy lub jednostce terytorialnej ZUS), dotyczący wszystkich pobieranych w tym okresie zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby.

Odsetki należy obliczyć za każdy dzień zwłoki. Liczy się je od dnia następnego po dacie wypłaty zasiłku, którego podstawa wymiaru ustalana jest ponownie, do dnia, w którym nastąpiło wypłacenie wyrównania włącznie.

Źródło: Gazeta Prawna