e-Kadry i płace

Weszły w życie 2005-10-27


14.10.2005:

  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt K 36/03 (Dz.U. Nr 201, Poz.1678, z dnia 14.10.2005)

19.10.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 (Dz.U. Nr 198, Poz.1644, z dnia 11.10.2005)