e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2005-10-13


Uchwała z dnia 30 września 2005 r. (sygn. akt II UZP 10/05).
Przy ustalaniu okresów zatrudnienia warunkujących nabycie prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym nie jest możliwe zaliczenie okresu pracy w szczególnym charakterze do okresów pracy w szczególnych warunkach (§ 15 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - Dz. U. Nr 8 poz. 43 ze zm.).


Źródło: www.sn.pl


Uchwała składu 7 sędziów SN z 28 września 2005 r. (sygn. akt I PZP 2/05).
Pracodawca nie ma interesu prawnego w ustaleniu na podstawie art. 189 k.p.c. przez sąd powszechny istnienia stosunku pracy zakwestionowanego przez organ podatkowy.


Źródło: www.sn.pl