e-Kadry i płace

Weszły w życie 2005-10-13


04.10.2005:


  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy (Dz.U. Nr 179, Poz.1487, z dnia 19.09.2005)

06.10.2005:


  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 181, Poz.1516, z dnia 21.09.2005)