e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-09-25


17.09.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 47, Poz.315, z dnia 2007-03-16