e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-09-11


01.09.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego Dziennik Ustaw Nr 149, Poz.1051, z dnia 2007-08-17
04.09.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających Dziennik Ustaw Nr 150, Poz.1065, z dnia 2007-08-20
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego Dziennik Ustaw Nr 150, Poz.1068, z dnia 2007-08-20