e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2007-07-19


20.07.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.824, z dnia 2007-07-05
21.07.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych Dziennik Ustaw Nr 121, Poz.837, z dnia 2007-07-06
24.07.2007:

  • Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 123, Poz.847, z dnia 2007-07-09
30.07.2007:

  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 115, Poz.791, z dnia 2007-06-29