e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-07-19


05.07.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.822, z dnia 2007-07-05
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.823, z dnia 2007-07-05
06.07.2007:

  • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym Dziennik Ustaw Nr 109, Poz.747, z dnia 2007-06-21
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Dziennik Ustaw Nr 114, Poz.782, z dnia 2007-06-29
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dziennik Ustaw Nr 114, Poz.783, z dnia 2007-06-29
14.07.2007:

  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 115, Poz.793, z dnia 2007-06-29