e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-07-03


21.06.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49, Poz.330, z dnia 2007-03-20
26.06.2007:

  • Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Dziennik Ustaw Nr 102, Poz.690, z dnia 2007-06-11
30.06.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Dziennik Ustaw Nr 107, Poz.736, z dnia 2007-06-19
01.07.2007:

  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Dziennik Ustaw Nr 89, Poz.589, z dnia 2007-05-21
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dziennik Ustaw Nr 106, Poz.728, z dnia 2007-06-15
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 115, Poz.792, z dnia 2007-06-29