e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2007-06-18


Uchwała z dnia 13 czerwca 2007 r. (sygn. akt II UZP 2/07).
Prawomocny wyrok oddalający odwołanie ubezpieczonej od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej jednorazowego odszkodowania ze względu na to, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (zrównanym z wypadkiem przy pracy) w uspołecznionym zakładzie pracy nie ma powagi rzeczy osądzonej ( art. 199 § 1 pkt 2 w związku z art. 366 k.p.c. ) w sprawie o jednorazowe odszkodowanie z tego samego zdarzenia, wniesionej po zmianie stanu prawnego wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2002 r. (P. 5/01);
Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie.

Źródło: www.sn.pl