e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2007-06-18


21.06.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49, Poz.330, z dnia 2007-03-20
26.06.2007:

  • Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Dziennik Ustaw Nr 102, Poz.690, z dnia 2007-06-11
01.07.2007:

  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Dziennik Ustaw Nr 89, Poz.589, z dnia 2007-05-21