e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-06-18


13.06.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 93, Poz.625, z dnia 2007-05-29
16.06.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dziennik Ustaw Nr 97, Poz.644, z dnia 2007-06-01
20.06.2007:

  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 99, Poz.661, z dnia 2007-06-05
21.06.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49, Poz.330, z dnia 2007-03-20