e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2007-06-04


13.06.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 93, Poz.625, z dnia 2007-05-29
21.06.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49, Poz.330, z dnia 2007-03-20