e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-06-04


26.05.2007:
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 82, Poz.559, z dnia 2007-05-11
31.05.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych Dziennik Ustaw Nr 86, Poz.576, z dnia 2007-05-16