e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-05-21


15.05.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Dziennik Ustaw Nr 77, Poz.518, z dnia 2007-04-30