e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-04-24


12.04.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dziennik Ustaw Nr 53, Poz.356, z dnia 2007-03-28
20.04.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego Dziennik Ustaw Nr 59, Poz.400, z dnia 2007-04-05