e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2007-04-10


12.04.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dziennik Ustaw Nr 53, Poz.356, z dnia 2007-03-28