e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-04-10


31.03.2007:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 47, Poz.314, z dnia 2007-03-16
05.04.2007:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Dziennik Ustaw Nr 50, Poz.332, z dnia 2007-03-21
07.04.2007:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Dziennik Ustaw Nr 55, Poz.361, z dnia 2007-03-30