e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2007-03-27


31.03.2007:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 47, Poz.314, z dnia 2007-03-16
05.04.2007:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Dziennik Ustaw Nr 50, Poz.332, z dnia 2007-03-21