e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-02-25


21.02.2007:
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 17, Poz.95, z dnia 2007-02-06
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych Dziennik Ustaw Nr 17, Poz.96, z dnia 2007-02-06