e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-02-13


01.02.2007:
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Publicznej Dziennik Ustaw Nr 7, Poz.52, z dnia 2007-01-17