e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2007-01-29


Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 24.01.2007 r. (sygn. akt III UZP 4/06).
W razie nieobjęcia umową o udzielenie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) określonego świadczenia zdrowotnego ubezpieczony nie mógł żądać ustalenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że przysługuje mu prawo do danego świadczenia zdrowotnego (art. 148 ust. 1 tej ustawy).
Uchwała została podjęta przy dwóch zdaniach odrębnych.

Źródło: www.sn.pl