e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-01-29


24.01.2007:

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Dziennik Ustaw Nr 11, Poz.74, z dnia 2007-01-24