e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-12-17


13.12.2006:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy Dziennik Ustaw Nr 215, Poz.1582, z dnia 2006-11-28
16.12.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu Dziennik Ustaw Nr 220, Poz.1605, z dnia 2006-12-01
19.12.2006:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dziennik Ustaw Nr 221, Poz.1615, z dnia 2006-12-04