e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-12-03


13.12.2006:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy Dziennik Ustaw Nr 215, Poz.1582, z dnia 2006-11-28