e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-12-03


30.11.2006:
  • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy Dziennik Ustaw Nr 217, Poz.1587, z dnia 2006-11-29
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Dziennik Ustaw Nr 217, Poz.1591, z dnia 2006-11-29
06.12.2006:

  • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dziennik Ustaw Nr 208, Poz.1534, z dnia 2006-11-21