e-Kadry i płace

Wejdą w życie. 2005-09-19


21.09.2005:


  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 169, Poz.1421, z dnia 06.09.2005)


27.09.2005:


  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 175, Poz.1461, z dnia 12.09.2005)