e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-11-21


14.11.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich Dziennik Ustaw Nr 203, Poz.1499, z dnia 2006-11-10
18.11.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego Dziennik Ustaw Nr 203, Poz.1500, z dnia 2006-11-10