e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-10-24


01.11.2006:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Dziennik Ustaw Nr 186, Poz.1373, z dnia 2006-10-13
03.11.2006:


  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków Dziennik Ustaw Nr 189, Poz.1394, z dnia 2006-10-19