e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-10-24


12.10.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Dziennik Ustaw Nr 171, Poz.1228, z dnia 2006-09-27
25.10.2006:


  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Dziennik Ustaw Nr 182, Poz.1339, z dnia 2006-10-10