e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-10-09


12.10.2006:
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Dziennik Ustaw Nr 171, Poz.1228, z dnia 2006-09-27