e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-09-26


01.10.2006:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dziennik Ustaw Nr 135, Poz.950, z dnia 2006-07-27
    Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dziennik Ustaw Nr 158, Poz.1121, z dnia 2006-09-05
10.10.2006:

  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Dziennik Ustaw Nr 169, Poz.1201, z dnia 2006-09-25