e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-09-26


13.09.2006:
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dziennik Ustaw Nr 154, Poz.1100, z dnia 2006-08-29
23.09.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej Dziennik Ustaw Nr 161, Poz.1141, z dnia 2006-09-08