e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-09-12


01.09.2006:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dziennik Ustaw Nr 156, Poz.1116, z dnia 2006-09-01
06.09.2006:

  • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 149, Poz.1076, z dnia 2006-08-22