e-Kadry i płace

Wejdą w życie: 2005-09-07


01.09.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. Nr 154, Poz.1289, z dnia 17.08.2005)

03.09.2005:

  • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 157, Poz.1314, z dnia 19.08.2005)

04.09.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 145, Poz.1219, z dnia 04.08.2005)